Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3


ZMIANY:
2020-04-21 09:15:26: Dodano plik Informacja o wyborze oferty 2020 r Separatory.pdf
2020-03-27 11:02:30: Dodano plik Zmiana terminu otwarcia ofert Seperatory.pdf
Więcej >>>
2020-03-23 15:21:20: Dodano plik SIWZ Secyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik nr 3.pdf
2020-03-23 15:19:48: Usunięto plik SIWZ Secyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -- Załącznik nr 3.pdf
 
GK.7021.6.1.2020.B                                                                             Krosno, dnia 20.03.2020 r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej 30 tys. EURO
 
GMINA  MIASTO  KROSNO, 38 - 400  Krosno ul. Lwowska  28A  tel. (0-13) 47- 43 - 629,
fax. ( 0-13 )   47 - 43 - 625; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989.
 
 
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 „Konserwację, opróżnianie i czyszczenie separatorów oraz zbiorników ropopochodnych zainstalowanych na sieciach kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna w 2020r.
 
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV:
90000000-7 - usługa odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi
                           ekologiczne
90410000-4   -   usługi usuwania ścieków oraz ich neutralizacja
Data składania ofert:
2020-04-10 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłZaborowski Krzysztof 2020-03-20 14:09:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2020-03-23 14:10:00
Modyfikował(a) Krzysztof Zaborowski 2020-04-21 09:15:26
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 447.63 KbPlik pdf
2. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 260.18 KbPlik pdf
3. Formularz cenowy- wykaz urządzeń - załącznik nr 2 414.61 KbPlik pdf
4. Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 4 253.21 KbPlik pdf
5. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 747.53 KbPlik pdf
6. SIWZ Secyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik nr 3 2.87 MBPlik pdf
7. Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert 408.51 KbPlik pdf
8. Informacja o wyborze oferty 2020 - Konserwacja separatorów 420.13 KbPlik pdf

Rejestr zmian
P.434.3.2020.D                                                                                                                    Krosno, dnia 30.01.2020 r.

OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro

GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400  Krosno,  ul. Lwowska  28a  tel. 134 743 615,
 NIP  684 - 00 - 13 - 798 ;  REGON  000526989

OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienie na:

„Modernizację gablot informacyjnych z planem miasta Krosna”

Data składania ofert:
2020-02-24 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłBieszczad Daniel 2020-01-30 13:13:00
PublikującyDaniel Bieszczad 2020-01-30 13:14:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłosznie 935.13 KbPlik pdf
2. Druk oferty 12.66 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-02-07 14:18:37: Dodano plik informacja otwarcie ofert.pdf
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Aktualizacja (opracowanie) operatów wodnoprawnych  wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na zrzucie wód opadowych lub roztopowych na terenie Miasta Krosna.”
 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71300000-1 - Usługi inżynieryjne

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
Opracowaniu - aktualizacji 3 operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni  utwardzonych, dróg i parkingów za pośrednictwem istniejących wylotów kanalizacji deszczowej Gminy Miasto Krosno.
Data składania ofert:
2020-02-03 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłUram Natalia 2020-01-24 10:57:00
PublikującyNatalia Uram 2020-01-24 10:59:21
Modyfikował(a) Natalia Uram 2020-02-07 14:18:37
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załacznik nr 1 oferta 114.04 KbPlik pdf
2. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu 362.26 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-02-13 10:46:28: Dodano plik 20200213104758357.pdf
Remont wiat przystankowych oraz wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych na przystankach na terenie miasta Krosna w 2020 roku 1. Montaż nowych blach trapezowych. 2. Montaż nowych blach płaskich. 3. Prostowanie zdeformowanych powyginanych blach trapezowych i płaskich na wiatach. 4. Montaż nowych płyt z poliwęglanu 2 komorowego o grubości 12 mm. 5. Wykonanie nowych listew drewnianych na siedzisku ławki. 6. Przeniesienie wiat przystankowych na nowo wyznaczone miejsca na terenie Gminy Miasto Krosno wg. wskazań Zamawiającego. 7. Demontaż wiat przystankowych, przewiezienie zdemontowanych elementów metalowych do skupu złomu. 8. Montaż nowych szyb (szkło bezpieczne dwukrotnie foliowane o grubości 6,5 mm i 8,5 mm). 9. Malowanie konstrukcji wiat (słupki, kątowniki, płaskowniki). 10. Malowanie blach usytuowanych na bocznych i tylnych ścianach oraz na zadaszeniu wiat. 11. Malowanie listew drewnianych przytwierdzonych do ławeczek (średnie wymiary 1 listwy: 360 cm x 8cmx 3cm). 12. Ułożenie płytek chodnikowych/kostki brukowej o grubości 6 cm w obrębie wiaty przystankowej. 13. Montaż nowych tablic informacyjnych z nadrukowanymi nazwami i numerami przystanków, z płyty kompozytowej, aluminiowej o gr. 3 mm, o wymiarach 12 x 120 cm, napis zabezpieczony laminatem. 14. Montaż rozkładów jazdy przekazanych przez Zamawiającego.
Data składania ofert:
2020-01-31 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2020-01-24 12:39:00
PublikującyDorota Nitka 2020-01-24 13:00:00
Modyfikował(a) Dorota Nitka 2020-02-13 10:46:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie + załączniki 115.00 KbPlik doc
2. Załacznik nr 3 - wzór umowy 56.50 KbPlik doc
3. Informacja o unieważnieniu postępowania 273.37 KbPlik pdf

Rejestr zmian
CPV - 90470000-2 Usługi czyszczenia kanałów ściekowych
CPV - 90513600-2 Usługi usuwania osadów
CPV - 90512000-9 Usługi transportu osadów

  • czyszczenie kanałów deszczowych wywóz osadu
  • oczyszczanie studzienek ściekowych i studni rewizyjnych
  • oczyszczanie i udrażnianie przykanalików kanalizacji deszczowej,
  • kontrola szczelności i stanu technicznego kanałów i studni rewizyjnych.                                   
  • inspekcja TV odcinków sieci kanalizacji deszczowej – kamerowanie kamerą specjalistyczną, kanałów kanalizacji deszczowych z przygotowaniem i udrażnianiem sprzętem WUKO - metodą hydro-dynamicznego czyszczenia rur kanalizacyjnych.
Data składania ofert:
2020-01-30 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłZaborowski Krzysztof 2020-01-08 11:00:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2020-01-08 09:55:34
Modyfikował(a) Krzysztof Zaborowski 2020-02-04 15:03:30
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SWIZ 314.76 KbPlik pdf
2. Formularz ofertowy 260.46 KbPlik pdf
3. Wyliczenie wartości robót 322.03 KbPlik pdf
4. Warunki prowadzenia robót 260.73 KbPlik pdf
5. Wykaz nośników kosztorysowych do wyceny inspekcji TV 191.93 KbPlik pdf
6. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 341.18 KbPlik pdf
7. Ogłoszenie 3.29 MBPlik pdf
8. Oświadczenie 455.90 KbPlik pdf
9. Ogłosze z wyboru oferty 302.88 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
 
 
·  remont studni kanalizacji deszczowej,
·  remont przyłączy i wpustów ulicznych
·  wykonanie nowych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej,
·  regulacja urządzeń podziemnych kanalizacji deszczowej
·  remonty odcinków kanalizacji deszczowej
·  wykonanie remontów kanałów sieci kanalizacji deszczowej,
·  wykonywanie  robót cząstkowych ogólnobudowlanych na sieci kanalizacji deszczowej
·  wymiana i montaż pokryw i włazów na studniach kanalizacji deszczowej
Data składania ofert:
2020-01-27 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłZaborowski Krzysztof 2020-01-09 14:04:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2020-01-09 14:05:10
Modyfikował(a) Krzysztof Zaborowski 2020-01-30 08:45:55
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie na likwidacje awarii rozkopem 2.50 MBPlik pdf
2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 327.98 KbPlik pdf
3. Załącznik nr 2 505.74 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 3 312.27 KbPlik pdf
5. Załacznik nr 4 375.92 KbPlik pdf
6. Załącznik nr 5 kosztorys ofertowy i przedmiary 275.00 KbPlik pdf
7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 309.23 KbPlik pdf

Rejestr zmian
OS.6140.2.2.2020.E
Krosno, dnia 13.01.2020 r.
 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
„Świadczenie całodobowych usług weterynaryjnych zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych oraz przebywającym w przytulisku”

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
85200000 -1 Usługi weterynaryjne

1. Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania pn.: „Świadczenie całodobowych usług weterynaryjnych zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych oraz przebywającym w przytulisku”:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie całodobowej (przez 7 dni w tygodniu) gotowości do wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi w tym także kompleksowej opieki weterynaryjnej oraz wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji a w razie konieczności zabiegów eutanazji zwierząt z terenu miasta Krosna, w tym:
1)    badanie ogólne zwierzęcia w zakładzie weterynaryjnym lub przytulisku,
2)    odrobaczenie i odpchlenie zwierzęcia,
3)    leczenie zwierzęcia (zapewnienie lekarstw i opieki medycznej, a w razie konieczności pobytu chorego zwierzęcia w zakładzie weterynaryjnym),
4)    szczepienie przeciw wściekliźnie i przeciw chorobom zakaźnym,
5)    wykonanie zabiegu w znieczuleniu ogólnym,
6)    wykonanie zabiegu w znieczuleniu miejscowym,
7)    wykonanie badania – RTG,
8)    wykonanie badania – USG,
9)    zabiegi sterylizacji lub kastracji,
10)    elektroniczne oznakowanie (czipowanie) zwierzęcia, (mikroprocesory dostarczy zamawiający),
11)    trwałe, widoczne znakowanie kotów bezdomnych przy pomocy tatuażu lub chirurgicznego oznakowania,
12)    wystawiania książeczek zdrowia zwierzęcia zawierających wpisy dotyczące szczepień  i leczenia w przypadku adopcji zwierzęcia,
13)    eutanazję nieuleczalnie chorego lub rannego zwierzęcia,
14)    uśpienie ślepego miotu psów lub kotów (zabieg dotyczy całego miotu),
15)    udzielenie niezbędnej pomocy medycznej rannemu zwierzęciu wolno żyjącemu,
16)    pomoc w uśpieniu (dostarczenie środka usypiającego i nadzór nad jego wykorzystaniem przez Straż Miejską) agresywnego zwierzęcia wolno żyjącego na terenie miasta, w celu jego wypuszczenia do środowiska naturalnego,
17)    utylizację zwłok zwierząt  poddanych eutanazji.
1.2. W przypadku zgłoszenia dotyczącego zwierząt rannych, agresywnych, stwarzających zagrożenie Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 godziny.

2. Termin wykonania zamówienia, rozliczenia.
2.1. Rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy.
2.2. Zakończenie prac: 31.12.2020 r.
2.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

3. Warunki udziału w postępowaniu.
3.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. w/w ustawy.
3.2. Posiadają aktualny wpis do ewidencji Zakładów Leczniczych dla Zwierząt, prowadzonej przez właściwą Radę Lekarsko – Weterynaryjną zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 24).
3.3. Dysponują minimum 2 (dwoma) osobami posiadającymi wykształcenie wyższe weterynaryjne mającymi prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Jeden z lekarzy legitymuje się co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym.

4. Opis sposobu przygotowania ofert
Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności winni w ofercie załączyć następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:
a) ofertę odpowiadającą wymogom formalnym, wg dołączonego formularza oferty (załącznik nr 1)   
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
c) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w pkt 3 niniejszego ogłoszenia.

5. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy  Lwowskiej 28a lub ul. Staszica 2. Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia publicznego - Przetarg nieograniczony na:
„Świadczenie całodobowych usług weterynaryjnych zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych oraz przebywającym w przytulisku”

Nie otwierać przed  24 stycznia 2020 r. do godz. 13:00
Termin składania ofert upływa dnia 24 stycznia 2020 r. do  godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Staszica 2  w Krośnie, pokój nr 15, w dniu 24 stycznia 2020 r. o godz. 13:00

6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
Tomasz Kozioł – Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, 38 - 400 Krosno, ul. Staszica 2, w godzinach od 8.00 do 15.00,  tel. kontaktowy 13 47 43 626.
Sposób porozumiewania:
a) pisemnie
b) e-mail – os@um.krosno.pl
c) telefonicznie  13 47 43 626
7. Kryteria oceny ofert
Najniższa cena – 100 %
8. Istotne postanowienia umowy
8.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto.
8.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w umowie, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.
8.3. W przypadku nienależytego wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków określonych w umowie, w szczególności świadczenia usług w niepełnym wymiarze czasowym, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień, w którym stwierdzono niewłaściwe wykonywanie usługi przez Wykonawcę.
8.4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych  kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
8.5. Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń swoich wierzytelności z tytułu kar umownych lub odszkodowań z wynagrodzenia Wykonawcy określonego na rachunku.
8.6. Kara umowna płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez stronę uprawnioną do jej naliczenia, w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, nie krótszym niż 14 dni od jej otrzymania.

Załączniki:
1.    Formularz oferty – Załącznik nr 1

Data składania ofert:
2020-01-24 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłWalaszczyk Iwona 2020-01-13 08:07:00
PublikującyMałgorzata Bocianowska 2020-01-22 08:07:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 69.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług w zakresie zakupu i montażu 26 sztuk tablic,
w tym: 25 sztuk tablic ogłoszeniowych oraz 1 sztuki tablicy na klepsydry.
Data składania ofert:
2020-01-23 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMazur-Wójcik Magdalena 2020-01-09 09:41:00
PublikującyMagdalena Mazur-Wójcik 2020-01-10 09:45:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłosznie 63.18 KbPlik doc
2. Druk oferty 12.80 KbPlik doc

Rejestr zmian
Określenie przedmiotu zamówienia
- wymianę i uzupełnianie listew drewnianych na siedziskach i oparciach,
- demontaż ławek / przeniesienie w inne miejsce
- montaż ławek w podłożu utwardzonym i nieutwardzonym,
- remont/naprawa zniszczonych konstrukcji metalowych i żeliwnych ławek – spawanie, prostowanie zdeformowanych, powyginanych elementów konstrukcji,
- odnowa powłok malarskich/malowanie listew drewnianych na siedziskach i oparciach
przy zachowaniu uprzedniej kolorystyki (farba olejna, lakierobejca lub drewnochron),
- czasowe magazynowanie ławek,
- wymianę śrub, elementów mocujących itp.
-  wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji metalowej, żeliwnej ławki poprzez zakup
i ich montaż,
- utylizacja uszkodzonych ławek,
-  jednokrotne mycie ławek, murków kamiennych z siedziskami,
- pozostałe towarzyszące prace związane z przedmiotem zamówienia.
Krotność mycia i oczyszczania ławek będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym.
Szczegółowy opis robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik do zapytania ofertowego.
Data składania ofert:
2020-01-17 10:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMazur-Wójcik Magdalena 2020-01-03 12:58:00
PublikującyMagdalena Mazur-Wójcik 2020-01-03 13:05:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 70.00 KbPlik doc
2. SIWZ 57.50 KbPlik doc
3. Druk oferty 58.00 KbPlik doc
4. Warunki prowadzenia robót 26.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro

GMINA MIASTO KROSNO
ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, tel. 13 43 675 43,
faks  13 43 628 65; NIP  684-00-13-798;  REGON  000526989
 
ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia pn. „Usługa serwisowa dla 58 komputerów stacjonarnych DELL zakupionych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna” oraz 108 komputerów (72 komputery stacjonarne HP oraz 36 komputerów przenośnych ACER) zakupionych
w ramach projektu pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna”.
Data składania ofert:
2019-12-23 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłWeron Marcin 2019-12-16 13:09:00
PublikującyMarcin Weron 2019-12-16 13:06:40
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 639.58 KbPlik pdf
2. Załącznik ofertowy 29.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro

GMINA MIASTO KROSNO
ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, tel. 13 43 675 43,
faks  13 43 628 65; NIP  684-00-13-798;  REGON  000526989
 
ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia pn. „Usługa dostępu do Internetui wsparcia technicznego dla 58 komputerów zakupionych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna” oraz 108 komputerów zakupionych w ramach projektu pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna”.
Data składania ofert:
2019-12-23 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłWeron Marcin 2019-12-16 13:19:00
PublikującyMarcin Weron 2019-12-16 13:16:22
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogloszenie 774.96 KbPlik pdf
2. Załącznik 1 Oferta 51.50 KbPlik doc
3. Załącznik 2 Mapa Beneficjentów 3.74 MBPlik txt
4. Załącznik 3 Wykaz sprzętu 441.83 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-12-03 14:30:32: Dodano plik Zapytanie.pdf
2019-12-03 14:30:32: Dodano plik Załącznik nr 2 - Wykaz osób.doc
Więcej >>>
2019-12-03 14:30:32: Dodano plik Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik Rys. 4.1.2. Profil podłużny ul.Zielonej.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik Rys. 4.1.1. Profil podłużny ul.Zielonej.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik Rys. 2.4 Plan sytuacyjny.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik Rys. 2.3 Plan sytuacyjny.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik Rys. 2.2 Plan sytuacyjny.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik Rys. 2.1 Plan sytuacyjny.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik Rys. 1 Orientacja.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik 2018_09_25 Decyzja ZRID 2.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik 2018_08_24 Postanowienie - odstępstwo Zielona.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik 2018_08_03 Upoważnienie do udzielenie zgody na odstępstwo.pdf
D.7011.58.2.2019.J                                                                 Krosno, dnia 03.12.2019 r.
 
                                                                 
 
                                                                           wg rozdzielnika
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa ulicy Zielonej w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie.
Data składania ofert:
2019-12-10 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-12-03 14:30:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-12-03 14:30:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-12-03 14:30:32
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2018_08_03 Upoważnienie do udzielenie zgody na odstępstwo 1.08 MBPlik pdf
2. 2018_08_24 Postanowienie - odstępstwo Zielona 695.85 KbPlik pdf
3. 2018_09_25 Decyzja ZRID 2 1.07 MBPlik pdf
4. Rys. 1 Orientacja 489.73 KbPlik pdf
5. Rys. 2.1 Plan sytuacyjny 1.87 MBPlik pdf
6. Rys. 2.2 Plan sytuacyjny 1.90 MBPlik pdf
7. Rys. 2.3 Plan sytuacyjny 1.51 MBPlik pdf
8. Rys. 2.4 Plan sytuacyjny 1.24 MBPlik pdf
9. Rys. 4.1.1. Profil podłużny ul.Zielonej 507.13 KbPlik pdf
10. Rys. 4.1.2. Profil podłużny ul.Zielonej 424.99 KbPlik pdf
11. Załącznik nr 1 - Formularz oferty 32.00 KbPlik doc
12. Załącznik nr 2 - Wykaz osób 32.00 KbPlik doc
13. Zapytanie 1.04 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych w tematach: „Nauczanie metodą eksperymentu”, „Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”, „Technika uczenia się i zapamiętywania”, „Praca metodą projektu”.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Moja wiedza – moja przyszłość”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV:
80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe
55520000-1 - usługi dostarczania posiłków
Data składania ofert:
2019-11-21 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłWięcek Wiktor 2019-11-15 11:35:00
PublikującyWiktor Więcek 2019-11-15 11:35:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zapytanie_ofertowe 429.88 KbPlik pdf
2. wzór oferty 1.97 MBPlik doc
3. wzór_umowy 2.01 MBPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pismo znak IK.771.1.182.2016 z dnia 08.10.2019 r.pdf
Więcej >>>
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik mapka z lokalizacją bramy i ekranu akustycznego.pdf
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik 4.jpg
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik 3.jpg
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik 2.jpg
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik 1.jpg
2019-10-17 08:21:55: Dodano plik zaproszenie do skłądania ofert.pdf
D.7011.55.2.2019.N                                                         Krosno, dnia 16.10.2019 r.
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
  1. Opis przedmiotu zamówienia:Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie stanu technicznego bramy wjazdowej w ekranie akustycznym”
Data składania ofert:
2019-10-31 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-10-16 08:19:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-10-17 08:20:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-10-17 08:22:41
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zaproszenie 858.39 KbPlik pdf
2. 1 1.53 MBPlik image
3. 2 1.69 MBPlik image
4. 3 1.45 MBPlik image
5. 4 1.56 MBPlik image
6. mapka z lokalizacją bramy i ekranu akustycznego 1.83 MBPlik pdf
7. postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pismo znak IK.771.1.182.2016 z dnia 08.10.2019 r 1.20 MBPlik pdf
8. Załącznik nr 1 - Formularz oferty 31.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
                                                                            Krosno, dnia 17.10.2019 r.
GK.7021.13.11.2019.E
 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. EURO w trybie przetargowym
(zgodnie z zapisem § 10 Zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro)

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w szaletach miejskich przy ul. Wisłoczej.
Data składania ofert:
2019-10-25 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-10-18 09:26:00
PublikującyNatalia Uram 2019-10-18 09:26:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 druk oferta 12.84 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-10-23 15:31:57: Dodano plik Montaż filtrów na fontannie na Krośnieńskim Rynku.pdf
2019-10-23 15:27:50: Dodano plik protokół z otwarcia ofert - Montaż filtrów Fontanna Rynek 23.10.2019 r..docx
Więcej >>>
2019-10-18 09:49:38: Dodano plik Sprostowanie opis koperty.pdf
2019-10-17 15:43:52: Dodano plik Montaż filtrów na fontannie na Krośnieńskim Rynku.pdf
2019-10-17 15:43:01: Usunięto plik Zapytanie ofertowe - montaż zespołu filtracyjnego fontanna.pdf
2019-10-17 15:41:58: Usunięto plik Montaż filtrów na fontannie na Krośnieńskim Rynku.pdf
2019-10-17 15:41:13: Dodano plik Montaż filtrów na fontannie na Krośnieńskim Rynku.pdf
 

GK.7021.7.13.2019.B                                                                                            Krosno, dnia   07.10.2019                                                                                                                                             
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych oraz § 8 pkt 4 i § 12 ust. 1 pkt 1 regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO (zarządzenie Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r.)
W trybie przetargowym


Montaż i uruchomienie 4-ch kompletnych układów filtracyjnych – filtrów siatkowych - samoczyszczących z siłownikiem programowalnym z funkcją czasowego ustawiania - czyszczenia filtrów. W zakresie regulacyjnym min./godz./ dniowym.
Średnica przyłączeniowa filtrów dn 65 mm  kpl. 4 wraz z niezbędną przebudową instalacji i montażem armatury.


Data składania ofert:
2019-10-21 11:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłZaborowski Krzysztof 2019-10-07 11:43:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-10-08 11:44:00
Modyfikował(a) Krzysztof Zaborowski 2019-10-23 15:31:57
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Druk oferty 361.90 KbPlik pdf
2. Zapytanie ofertowe montaż filtrów na fontannie w Rynku 2.46 MBPlik pdf
3. Sprostowanie opis koperty 550.50 KbPlik pdf
4. Informacja z otwarcia ofert 22.29 KbPlik doc
5. Informacja z otwarcia ofert pdf 235.86 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług w zakresie zakupu i montażu 32 sztuk tablic, w tym: 30 sztuk tablic ogłoszeniowych oraz 2 sztuki tablic na klepsydry.
Data składania ofert:
2019-09-26 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-09-20 08:40:00
PublikującyAnna Danecka 2019-09-20 08:40:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 187.44 KbPlik pdf
2. Przykładowe zdjęcie tablicy 6.16 KbPlik image

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-09-13 08:31:53: Dodano plik Formularz oferty.doc
2019-09-10 13:45:16: Dodano plik Zaproszenie.pdf
Więcej >>>
2019-09-10 13:45:16: Dodano plik Załącznik Nr 1 – Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia.doc
2019-09-10 13:45:16: Dodano plik PFU - doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej w Krośnie.tif
D.7011.46.2.2019.J                                                                                         Krosno, dnia 09.09.2019 r.
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
 
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie – etap II.
Data składania ofert:
2019-09-17 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-09-10 13:44:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-09-10 13:44:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-09-13 08:31:53
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. PFU - doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej w Krośnie 796.32 KbPlik image
2. Załącznik Nr 1 – Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia 46.50 KbPlik doc
3. Zaproszenie 1.05 MBPlik pdf
4. Formularz oferty 40.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-08-30 12:20:41: Dodano plik Zaproszenie.pdf
2019-08-30 12:20:41: Dodano plik zał nr 3 - Wykaz osób ul. Decowskiego.doc
Więcej >>>
2019-08-30 12:20:41: Dodano plik zał nr 2 - Formularz oferty ul. Decowskiego.doc
2019-08-30 12:20:41: Dodano plik zał nr 1 - TOP ul. Decowskiego.docx
2019-08-30 12:20:41: Dodano plik zał nr 4 - Plan sytuacyjny ul. Decowskiego.pdf
D.7011.47.2.2019.T                                                       Krosno, dnia 29 sierpnia 2019 r.
 
                                                                                              wg rozdzielnika
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty na:
 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie”
Data składania ofert:
2019-09-06 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-08-30 12:20:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-08-30 12:20:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-08-30 12:20:41
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zał nr 4 - Plan sytuacyjny ul. Decowskiego 1.30 MBPlik pdf
2. zał nr 1 - TOP ul. Decowskiego. 24.71 KbPlik doc
3. zał nr 2 - Formularz oferty ul. Decowskiego 34.50 KbPlik doc
4. zał nr 3 - Wykaz osób ul. Decowskiego 46.00 KbPlik doc
5. Zaproszenie 2.20 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik Zaproszenie do składania ofert ekrany DK28.doc
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik zał nr 6 - Analiza porealizacyjna ekrany DK28.pdf
Więcej >>>
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik zał nr 5 - Mapa zasięgu hałasu ekrany DK28.pdf
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik zał nr 4 - Plan sytuacyjny ekrany DK28.jpg
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik zał nr 3 - Wykaz osób ekrany DK28.doc
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik zał nr 2 - Formularz oferty ekrany DK28.doc
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik zał nr 1 - Tabela opracowań ekrany DK28.docx
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik Wzór umowy ekrany DK28.docx
D.7011.143.4.2019.T                                                                                        Krosno, dnia 3 lipca 2019 r.
 
                                                                                             
                                                                                                        wg rozdzielnika
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty na:
 
 „Wykonanie analiz technicznych określających możliwości posadowienia ekranów akustycznych dla ograniczenia hałasu dla budynków położonych przy ul. Grodzkiej w Krośnie”
Data składania ofert:
2019-07-12 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-07-03 08:03:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-07-04 08:03:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-07-04 08:02:11
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy ekrany DK28. 53.28 KbPlik doc
2. zał nr 1 - Tabela opracowań ekrany DK28. 24.79 KbPlik doc
3. zał nr 2 - Formularz oferty ekrany DK28 34.50 KbPlik doc
4. zał nr 3 - Wykaz osób ekrany DK28 41.50 KbPlik doc
5. zał nr 4 - Plan sytuacyjny ekrany DK28 489.22 KbPlik image
6. zał nr 5 - Mapa zasięgu hałasu ekrany DK28 22.90 MBPlik pdf
7. zał nr 6 - Analiza porealizacyjna ekrany DK28 1.79 MBPlik pdf
8. Zaproszenie do składania ofert ekrany DK28 556.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2024r. 00:48:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.