Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5


ZMIANY:
2019-09-19 15:08:06: Dodano plik Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.docx
2019-09-19 15:05:18: Dodano plik Załącznik graficzny nr 1 do SIWZ.pdf
Więcej >>>
2019-09-19 15:05:18: Dodano plik wzór umowy.pdf
2019-09-19 15:05:18: Dodano plik Warunki przyłączenia nr 19-F6WP00772.pdf
2019-09-19 15:05:18: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2019-09-19 15:05:18: Dodano plik ogłoszenie .doc
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie” – Zasilanie terenu imprez – lotnisko.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
31321210 – Kabel niskiego napięcia
71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45000000 - Roboty budowlane
31311000 - Podłączenia energetyczne
 
Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formie zaprojektuj i wybuduj przyłącza energetycznego od stacji transformatorowej przy ul. Lotników ( dz. Nr 400/7 obr. Przemysłowa) do projektowanego złącza ZPL-1 przy ul. Kaczorowskiego w Krośnie na terenie lotniska.
 
Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w dokumentacji dołączonej do postępowania.
Data składania ofert:
2019-09-30 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGomółka Sławomir 2019-09-19 15:04:00
PublikującyPaweł Kustroń 2019-09-19 15:04:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2019-09-19 15:08:06
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie 47.50 KbPlik doc
2. SIWZ + Załączniki 113.50 KbPlik doc
3. Warunki przyłączenia nr 19-F6WP00772 797.48 KbPlik pdf
4. wzór umowy 308.41 KbPlik pdf
5. Załącznik graficzny nr 1 do SIWZ 538.48 KbPlik pdf
6. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych. 18.38 KbPlik doc

Rejestr zmian
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług w zakresie zakupu i montażu 32 sztuk tablic, w tym: 30 sztuk tablic ogłoszeniowych oraz 2 sztuki tablic na klepsydry.
Data składania ofert:
2019-09-26 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-09-20 08:40:00
PublikującyAnna Danecka 2019-09-20 08:40:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 187.44 KbPlik pdf
2. Przykładowe zdjęcie tablicy 6.16 KbPlik image

Rejestr zmian
Zakres prac obejmuje: - demontaż istniejących urządzeń rekreacyjno sportowych na istniejących stanowiskach ścieżce sprawnościowej, - roboty ziemne ( wykopy pod fundamenty urządzeń oraz koryto pod nawierzchnię bezpieczną), - wykonanie fundamentów wraz z osadzeniem łączników pod urządzenia, - dostawa i montaż urządzeń Street Workout zgodnie z wykazem, - ułożenie obrzeży betonowych 3x30x100 cm na ławie betonowej z oporem - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm; (pod nawierzchnię z kostki brukowej) - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej typu Nostalit gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (kolor żółty i grafitowy i czerwony) – tylko w miejscu stojaków dla rowerów - prace wykończeniowe, uporządkowanie terenu, humusowanie i obsianie trawą.
Data składania ofert:
2019-09-18 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-09-10 11:37:00
PublikującyDorota Nitka 2019-09-10 11:45:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie Ofertowe 44.00 KbPlik doc
2. Specyfikacja techniczna 64.00 KbPlik doc
3. Druk oferty 38.50 KbPlik doc
4. strona tytułowa 127.29 KbPlik pdf
5. Kosztorys ofertowy 136.60 KbPlik pdf
6. Przedmiar 138.93 KbPlik pdf
7. Przedmiar z wyl. ilości 192.36 KbPlik pdf
8. Kosztorys II 135.16 KbPlik pdf
9. Przedmiar II 137.62 KbPlik pdf
10. Przedmiar z wyl. ilości II 195.09 KbPlik pdf
11. część opisowa 1.32 MBPlik pdf
12. rys. 1 842.64 KbPlik pdf
13. rys. 2 2.59 MBPlik pdf
14. rys. 3 1.61 MBPlik pdf
15. rys 4 1.65 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-09-13 08:31:53: Dodano plik Formularz oferty.doc
2019-09-10 13:45:16: Dodano plik Zaproszenie.pdf
Więcej >>>
2019-09-10 13:45:16: Dodano plik Załącznik Nr 1 – Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia.doc
2019-09-10 13:45:16: Dodano plik PFU - doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej w Krośnie.tif
D.7011.46.2.2019.J                                                                                         Krosno, dnia 09.09.2019 r.
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
 
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie – etap II.
Data składania ofert:
2019-09-17 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-09-10 13:44:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-09-10 13:44:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-09-13 08:31:53
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. PFU - doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej w Krośnie 796.32 KbPlik image
2. Załącznik Nr 1 – Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia 46.50 KbPlik doc
3. Zaproszenie 1.05 MBPlik pdf
4. Formularz oferty 40.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Szklarskiej na działce nr 354/10, obręb ewidencyjny Polanka. Zakres inwestycji przewidzianej do realizacji wg. dokumentacji projektowej. Szczegółowy zakres prac jest opisany w załączonym do SIWZ projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót a obejmuje między innymi: - wykonanie robót ziemnych w celu wykonania stóp fundamentowych pod wiatę, - wykonanie podbudowy i robót brukarskich, - zakup lub wykonanie i dostawę wiaty śmietnikowej w ilości 1 szt., - montaż wiaty śmietnikowej, - wykonanie prac porządkowych w miejscu prowadzonych robót, ponadto w wycenie należy uwzględnić m. in.: wykonanie innych niezbędnych robót związanych z budową przedmiotowej wiaty śmietnikowej np. - uporządkowanie terenu budowy, przełożenie lub demontaż istniejącego utwardzenia, zabezpieczenie i przechowanie zdemontowanej kostki brukowej w celu jej ponownego ułożenia itp., - zdemontowanie istniejących trzepaków i ich montaż w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Zarządcą budynków, dla których będzie dedykowana altana, - zasianie trawy wokół utwardzenia wykonanego pod altanę, - w przypadku powstania odpadów podczas prowadzonych prac budowlanych np. gruzu – ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i okazanie kart przekazania odpadów lub kwitów wagowych Zamawiającemu.
Data składania ofert:
2019-09-10 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-08-30 09:00:00
PublikującyDorota Nitka 2019-08-30 09:10:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 59.00 KbPlik doc
2. SIWZ 114.00 KbPlik doc
3. Umowa - wzór 3.05 MBPlik pdf
4. Załacznik nr 1 - Opis 2.62 MBPlik pdf
5. Załacznik nr 2 - Projekt zagospodarowania 875.50 KbPlik pdf
6. Załacznik nr 3 - opis 4.02 MBPlik pdf
7. Załacznik nr 4 - rzut fundamentów 112.69 KbPlik pdf
8. Załacznik nr 5 - rzut parteru 175.17 KbPlik pdf
9. Załacznik nr 6 - konstrukcja dachu 119.20 KbPlik pdf
10. Załacznik nr 7 - rzut dachu 119.55 KbPlik pdf
11. Załacznik nr 8 - Przekrój a-a 139.37 KbPlik pdf
12. Załacznik nr 9 - Elewacja 192.94 KbPlik pdf
13. Załacznik nr 10 - Elewacja 206.20 KbPlik pdf
14. Przedmiar 116.65 KbPlik pdf
15. Specyfikacja techniczna 159.69 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-08-30 12:20:41: Dodano plik Zaproszenie.pdf
2019-08-30 12:20:41: Dodano plik zał nr 3 - Wykaz osób ul. Decowskiego.doc
Więcej >>>
2019-08-30 12:20:41: Dodano plik zał nr 2 - Formularz oferty ul. Decowskiego.doc
2019-08-30 12:20:41: Dodano plik zał nr 1 - TOP ul. Decowskiego.docx
2019-08-30 12:20:41: Dodano plik zał nr 4 - Plan sytuacyjny ul. Decowskiego.pdf
D.7011.47.2.2019.T                                                       Krosno, dnia 29 sierpnia 2019 r.
 
                                                                                              wg rozdzielnika
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty na:
 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie”
Data składania ofert:
2019-09-06 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-08-30 12:20:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-08-30 12:20:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-08-30 12:20:41
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zał nr 4 - Plan sytuacyjny ul. Decowskiego 1.30 MBPlik pdf
2. zał nr 1 - TOP ul. Decowskiego. 24.71 KbPlik doc
3. zał nr 2 - Formularz oferty ul. Decowskiego 34.50 KbPlik doc
4. zał nr 3 - Wykaz osób ul. Decowskiego 46.00 KbPlik doc
5. Zaproszenie 2.20 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik Zaproszenie do składania ofert ekrany DK28.doc
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik zał nr 6 - Analiza porealizacyjna ekrany DK28.pdf
Więcej >>>
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik zał nr 5 - Mapa zasięgu hałasu ekrany DK28.pdf
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik zał nr 4 - Plan sytuacyjny ekrany DK28.jpg
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik zał nr 3 - Wykaz osób ekrany DK28.doc
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik zał nr 2 - Formularz oferty ekrany DK28.doc
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik zał nr 1 - Tabela opracowań ekrany DK28.docx
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik Wzór umowy ekrany DK28.docx
D.7011.143.4.2019.T                                                                                        Krosno, dnia 3 lipca 2019 r.
 
                                                                                             
                                                                                                        wg rozdzielnika
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty na:
 
 „Wykonanie analiz technicznych określających możliwości posadowienia ekranów akustycznych dla ograniczenia hałasu dla budynków położonych przy ul. Grodzkiej w Krośnie”
Data składania ofert:
2019-07-12 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-07-03 08:03:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-07-04 08:03:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-07-04 08:02:11
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy ekrany DK28. 53.28 KbPlik doc
2. zał nr 1 - Tabela opracowań ekrany DK28. 24.79 KbPlik doc
3. zał nr 2 - Formularz oferty ekrany DK28 34.50 KbPlik doc
4. zał nr 3 - Wykaz osób ekrany DK28 41.50 KbPlik doc
5. zał nr 4 - Plan sytuacyjny ekrany DK28 489.22 KbPlik image
6. zał nr 5 - Mapa zasięgu hałasu ekrany DK28 22.90 MBPlik pdf
7. zał nr 6 - Analiza porealizacyjna ekrany DK28 1.79 MBPlik pdf
8. Zaproszenie do składania ofert ekrany DK28 556.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik Zaproszenie do składania ofert ekrany DK28.doc
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik zał nr 6 - Analiza porealizacyjna ekrany DK28.pdf
Więcej >>>
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik zał nr 5 - Mapa zasięgu hałasu ekrany DK28.pdf
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik zał nr 4 - Plan sytuacyjny ekrany DK28.jpg
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik zał nr 3 - Wykaz osób ekrany DK28.doc
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik zał nr 2 - Formularz oferty ekrany DK28.doc
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik zał nr 1 - Tabela opracowań ekrany DK28.docx
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik Wzór umowy ekrany DK28.docx
D.7011.143.3.2019.T                                                                             Krosno, dnia 21 czerwca 2019 r.
 
                                                                                             
                                                                                                                             wg rozdzielnika
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty na:
 
 „Wykonanie analiz technicznych określających możliwości posadowienia ekranów akustycznych dla ograniczenia hałasu dla budynków położonych przy ul. Grodzkiej w Krośnie”
 
Data składania ofert:
2019-07-02 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-06-21 13:48:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-06-21 13:49:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-06-21 13:46:50
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy ekrany DK28. 53.59 KbPlik doc
2. zał nr 1 - Tabela opracowań ekrany DK28. 24.79 KbPlik doc
3. zał nr 2 - Formularz oferty ekrany DK28 34.50 KbPlik doc
4. zał nr 3 - Wykaz osób ekrany DK28 41.50 KbPlik doc
5. zał nr 4 - Plan sytuacyjny ekrany DK28 489.22 KbPlik image
6. zał nr 5 - Mapa zasięgu hałasu ekrany DK28 22.90 MBPlik pdf
7. zał nr 6 - Analiza porealizacyjna ekrany DK28 1.79 MBPlik pdf
8. Zaproszenie do składania ofert ekrany DK28 555.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
Zakres prac obejmuje:
- demontaż istniejących urządzeń rekreacyjno sportowych na istniejących stanowiskach ścieżce sprawnościowej,
- roboty ziemne ( wykopy pod fundamenty urządzeń oraz koryto pod nawierzchnię bezpieczną),
- wykonanie fundamentów wraz z osadzeniem łączników pod urządzenia,
- dostawa i montaż urządzeń Street Workout,
- ułożenie obrzeży betonowych 3x30x100 cm na ławie betonowej z oporem,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm; (pod nawierzchnie z kostki brukowej),
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej typu Nostalit gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (kolor żółty i grafitowy i czerwony) w miejscu stojaków dla rowerów,
- prace wykończeniowe, uporządkowanie terenu, humusowanie i obsianie trawą
Data składania ofert:
2019-06-18 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-06-04 13:55:00
PublikującyDorota Nitka 2019-06-04 14:02:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe - ścieżka zdrowia 44.00 KbPlik doc
2. Specyfikacja warunków technicznych 58.00 KbPlik doc
3. Druk oferty 38.50 KbPlik doc
4. Dokumentacja techniczna 8.43 MBPlik zip

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-06-10 15:26:18: Dodano plik Zaproszenie do składania ofert ekrany DK28.doc
2019-06-10 15:25:49: Dodano plik zał nr 6 - Analiza porealizacyjna ekrany DK28.pdf
Więcej >>>
2019-06-10 15:25:49: Dodano plik zał nr 5 - Mapa zasięgu hałasu ekrany DK28.pdf
2019-06-10 15:25:49: Dodano plik zał nr 4 - Plan sytuacyjny ekrany DK28.jpg
2019-06-10 15:25:49: Dodano plik zał nr 3 - Wykaz osób ekrany DK28.doc
2019-06-10 15:25:49: Dodano plik zał nr 2 - Formularz oferty ekrany DK28.doc
2019-06-10 15:25:49: Dodano plik zał nr 1 - Tabela opracowań ekrany DK28.docx
2019-06-10 15:25:13: Dodano plik Wzór umowy ekrany DK28.docx

 „Wykonanie analiz technicznych określających możliwości posadowienia ekranów akustycznych dla ograniczenia hałasu dla budynków położonych przy ul. Grodzkiej w Krośnie”

Data składania ofert:
2019-06-17 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-06-10 15:23:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-06-10 15:23:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-06-10 15:26:18
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy 53.59 KbPlik doc
2. zał nr 1 - Tabela opracowań ekrany DK28. 24.79 KbPlik doc
3. zał nr 2 - Formularz oferty ekrany DK28 34.50 KbPlik doc
4. zał nr 3 - Wykaz osób ekrany DK28 41.50 KbPlik doc
5. zał nr 4 - Plan sytuacyjny ekrany DK28 489.22 KbPlik image
6. zał nr 5 - Mapa zasięgu hałasu ekrany DK28 22.90 MBPlik pdf
7. zał nr 6 - Analiza porealizacyjna ekrany DK28 1.79 MBPlik pdf
8. Zaproszenie do składania ofert ekrany DK28 557.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 22 września 2019r. 21:28:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.