Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4


ZMIANY:
2020-01-28 12:11:05: Dodano plik WydrukMapy 2.pdf
2020-01-28 12:11:05: Dodano plik WydrukMapy 1.pdf
Więcej >>>
2020-01-28 12:11:05: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2020-01-28 12:11:05: Dodano plik ogłoszenie .doc
2020-01-28 12:11:05: Dodano plik Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.docx
I.7013.719.1.2020.I                                                                                                        Krosno, dnia 28.01.2020 r.
 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Skwerek dla dzieci w wieku przedszkolnym w Suchodole w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie”
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
 
1. Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania pn.: „Skwerek dla dzieci w wieku przedszkolnym w Suchodole w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie”   
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” skwerku dla dzieci w wieku przedszkolnym – 3-6 lat – w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie, przy ul. Grunwaldzkiej 15.
Skwerek będzie zlokalizowany na działkach nr ew. gruntów 635/3 i 636/3 obręb ewidencyjny Suchodół, których użytkownikiem jest Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krośnie.

Szczgółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dołączonej dokumentacji.
Data składania ofert:
2020-02-07 13:30:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGomółka Sławomir 2020-01-28 12:07:00
PublikującyPaweł Kustroń 2020-01-28 12:07:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2020-01-28 12:11:05
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych. 18.45 KbPlik doc
2. ogłoszenie 62.50 KbPlik doc
3. SIWZ + Załączniki 124.00 KbPlik doc
4. WydrukMapy 1 698.32 KbPlik pdf
5. WydrukMapy 2 630.62 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-01-28 14:20:37: Dodano plik Załącznik Nr 8 - Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.pdf
2020-01-28 14:20:37: Dodano plik Załącznik Nr 7 - Wzór umowy nadzór autorski.doc
Więcej >>>
2020-01-28 14:20:37: Dodano plik Zał nr 6 Inwentaryzacja stanu istniejącego.pdf
2020-01-28 14:20:37: Dodano plik zał nr 5 wzór umowy.doc
2020-01-28 14:20:37: Dodano plik zał nr 4 Oswiadczenie dotyczące praw autorskich.doc
2020-01-28 14:20:37: Dodano plik SIWZ + Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr3.doc
2020-01-28 14:19:57: Dodano plik Ogłoszenie.pdf
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację/ przebudowę pomieszczeń nr 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg. załączonej inwentaryzacji w Domu Ludowym w Krościenku Niżnym mieszczący się w Krośnie przy ul. F. Chopina 8.
Data składania ofert:
2020-02-07 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGomółka Sławomir 2020-01-28 14:18:00
PublikującyMaria Gancarz 2020-01-28 14:18:00
Modyfikował(a) Maria Gancarz 2020-01-28 14:20:37
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie 1.12 MBPlik pdf
2. SIWZ + Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr3 113.50 KbPlik doc
3. zał nr 4 Oswiadczenie dotyczące praw autorskich 56.00 KbPlik doc
4. zał nr 5 wzór umowy 171.50 KbPlik doc
5. Zał nr 6 Inwentaryzacja stanu istniejącego 761.65 KbPlik pdf
6. Załącznik Nr 7 - Wzór umowy nadzór autorski 153.00 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 8 - Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 205.25 KbPlik pdf

Rejestr zmian
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Aktualizacja (opracowanie) operatów wodnoprawnych  wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na zrzucie wód opadowych lub roztopowych na terenie Miasta Krosna.”
 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71300000-1 - Usługi inżynieryjne

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
Opracowaniu - aktualizacji 3 operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni  utwardzonych, dróg i parkingów za pośrednictwem istniejących wylotów kanalizacji deszczowej Gminy Miasto Krosno.
Data składania ofert:
2020-02-03 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłUram Natalia 2020-01-24 10:57:00
PublikującyNatalia Uram 2020-01-24 10:59:21
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załacznik nr 1 oferta 114.04 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Remont wiat przystankowych oraz wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych na przystankach na terenie miasta Krosna w 2020 roku 1. Montaż nowych blach trapezowych. 2. Montaż nowych blach płaskich. 3. Prostowanie zdeformowanych powyginanych blach trapezowych i płaskich na wiatach. 4. Montaż nowych płyt z poliwęglanu 2 komorowego o grubości 12 mm. 5. Wykonanie nowych listew drewnianych na siedzisku ławki. 6. Przeniesienie wiat przystankowych na nowo wyznaczone miejsca na terenie Gminy Miasto Krosno wg. wskazań Zamawiającego. 7. Demontaż wiat przystankowych, przewiezienie zdemontowanych elementów metalowych do skupu złomu. 8. Montaż nowych szyb (szkło bezpieczne dwukrotnie foliowane o grubości 6,5 mm i 8,5 mm). 9. Malowanie konstrukcji wiat (słupki, kątowniki, płaskowniki). 10. Malowanie blach usytuowanych na bocznych i tylnych ścianach oraz na zadaszeniu wiat. 11. Malowanie listew drewnianych przytwierdzonych do ławeczek (średnie wymiary 1 listwy: 360 cm x 8cmx 3cm). 12. Ułożenie płytek chodnikowych/kostki brukowej o grubości 6 cm w obrębie wiaty przystankowej. 13. Montaż nowych tablic informacyjnych z nadrukowanymi nazwami i numerami przystanków, z płyty kompozytowej, aluminiowej o gr. 3 mm, o wymiarach 12 x 120 cm, napis zabezpieczony laminatem. 14. Montaż rozkładów jazdy przekazanych przez Zamawiającego.
Data składania ofert:
2020-01-31 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2020-01-24 12:39:00
PublikującyDorota Nitka 2020-01-24 13:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie + załączniki 115.00 KbPlik doc
2. Załacznik nr 3 - wzór umowy 56.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-01-27 12:25:22: Dodano plik Odpowiedź nr 1.docx
2020-01-23 10:38:25: Dodano plik Załącznik Nr 9 - mapa poglądowa.pdf
Więcej >>>
2020-01-23 10:38:25: Dodano plik Załącznik Nr 8 - Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.pdf
2020-01-23 10:38:25: Dodano plik Załącznik Nr 7 - Wzór umowy nadzór autorski.pdf
2020-01-23 10:38:25: Dodano plik Załącznik Nr 6 - wzór umowy.pdf
2020-01-23 10:38:25: Dodano plik Załącznik Nr 5 - zdjęcia ze stycznia 2020 r.zip
2020-01-23 10:38:25: Dodano plik Załącznik Nr 4 - oświadczenie.pdf
2020-01-23 10:38:25: Dodano plik SIWZ + Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr3.doc
I.7011.716.1.2020.K                                                                         Krosno, dnia 23.01.2020 r.
                                                                                                                                 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie – dokumentacja projektowa”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 
Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie na działkach nr ew. 1015/7 i 1018/1 obręb: Turaszówka. Działki położone są w terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – Turaszówka III. W ramach dokumentacji uwzględnić należy budowę następujących obiektów:
 1. boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach ok. 26 m x 44 m,
 2. boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka, tenis) o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach ok. 19 m x 31 m,
 3. trzytorowa bieżnia o nawierzchni poliuretanowej (dystans ok. 40 m) połączona ze skocznią do skoku w dal o wymiarach ok. 3,5 m x 55 m,
 4. siłownia plenerowa (wstępnie zakłada się montaż następujących urządzeń: trenażer nóg – wyciskanie, krzesełko do ściągania, krzesełko do wyciskania, twister + steper – ostateczna ilość oraz rodzaj urządzeń zostanie ustalona na etapie uzgodnienia koncepcji).
W dokumentacji należy uwzględnić także:
 • wszelkie konieczne rozbiórki,
 • ewentualne przełożenie kolidujących sieci,
 • modernizację istniejącego placu zabaw (m.in. remont istniejących urządzeń lub zakup nowych urządzeń zabawowych),
 • wykonanie odwodnienia boisk wraz z wpięciem do kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia boisk,
 • zagospodarowanie terenu przyległego (m.in. ogrodzenie, piłkochwyty, chodniki, ławki, tablice informacyjne oraz regulaminowe, kosze na śmieci, nasadzenia zieleni),
 • bramy i dojazd umożliwiające wjazd pojazdów technicznych na teren boiska konieczny do obsługi serwisowej nawierzchni.
 
Na terenie inwestycji występują liczne sieci uzbrojenia terenu (dostęp do portalu mapowego pod adresem https://krosno.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy).
 
Szczegółowy opis zakresu zamówienia znajduje się w dołączonej dokumentacji oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Data składania ofert:
2020-01-30 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGomółka Sławomir 2020-01-23 10:34:00
PublikującyPaweł Kustroń 2020-01-23 10:34:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2020-01-27 12:25:22
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ + Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr3 169.00 KbPlik doc
2. Załącznik Nr 4 - oświadczenie 257.51 KbPlik pdf
3. Załącznik Nr 5 - zdjęcia ze stycznia 2020 r 69.50 MBPlik zip
4. Załącznik Nr 6 - wzór umowy 497.25 KbPlik pdf
5. Załącznik Nr 7 - Wzór umowy nadzór autorski 582.31 KbPlik pdf
6. Załącznik Nr 8 - Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 205.25 KbPlik pdf
7. Załącznik Nr 9 - mapa poglądowa 1.34 MBPlik pdf
8. Odpowiedź Zamawiającego nr 1 12.25 KbPlik doc

Rejestr zmian
CPV - 90470000-2 Usługi czyszczenia kanałów ściekowych
CPV - 90513600-2 Usługi usuwania osadów
CPV - 90512000-9 Usługi transportu osadów

 • czyszczenie kanałów deszczowych wywóz osadu
 • oczyszczanie studzienek ściekowych i studni rewizyjnych
 • oczyszczanie i udrażnianie przykanalików kanalizacji deszczowej,
 • kontrola szczelności i stanu technicznego kanałów i studni rewizyjnych.                                   
 • inspekcja TV odcinków sieci kanalizacji deszczowej – kamerowanie kamerą specjalistyczną, kanałów kanalizacji deszczowych z przygotowaniem i udrażnianiem sprzętem WUKO - metodą hydro-dynamicznego czyszczenia rur kanalizacyjnych.
Data składania ofert:
2020-01-30 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZaborowski Krzysztof 2020-01-08 11:00:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2020-01-08 09:55:34
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SWIZ 314.76 KbPlik pdf
2. Formularz ofertowy 260.46 KbPlik pdf
3. Wyliczenie wartości robót 322.03 KbPlik pdf
4. Warunki prowadzenia robót 260.73 KbPlik pdf
5. Wykaz nośników kosztorysowych do wyceny inspekcji TV 191.93 KbPlik pdf
6. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 341.18 KbPlik pdf
7. Ogłoszenie 3.29 MBPlik pdf
8. Oświadczenie 455.90 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-01-23 10:06:50: Dodano plik zdjęcia.zip
2020-01-23 10:06:50: Dodano plik wzór umowy.pdf
Więcej >>>
2020-01-23 10:06:50: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
I.7013.690.1.2020.K                                                                         Krosno, dnia 23.01.2020 r.
                                                                                                                                 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Modernizacja Skate Parku przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 – Roboty budowlane
45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych
 
Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie skateparku przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie polegające na montażu fabrycznie nowego urządzenia w miejscu urządzenia zdemontowanego. Wcześniejsze urządzenie zostało zdemontowane ze względu na zły stan techniczny.
 
Ogólny opis zdemontowanego urządzenia przewidzianego do zastąpienia nowym: Bank Ramp o wymiarach 300x488x100 cm wykonany w konstrukcji drewnianej oraz ze sklejki z elementami stalowymi (barierki, poręcze, blachy najazdowe, blachy na załamaniach, coping).
 
Szczegółowy zakres prac, obejmuje między innymi:
 • zabezpieczenie istniejącego skateparku oraz niezbędnego terenu przed dostępem innych osób oraz uczniów w czasie prowadzenia robót,
 • dostawa i montaż nowego urządzenia na skateparku. Przewiduje się dostawę jednego nowego urządzenia analogicznego do urządzenia zdemontowanego, tj. 1 szt. Bank Ramp o wymiarach ok. 300x488x100 cm,
 • prace porządkowe.
Zamontowane urządzenie musi spełniać wymagania normy PN-EN 14974 - Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Urządzenie musi posiadać oznaczenie potwierdzające zgodność z ww. normą.
 
Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w dokumentacji dołączonej do postępowania.
Data składania ofert:
2020-01-30 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGomółka Sławomir 2020-01-23 10:03:00
PublikującyPaweł Kustroń 2020-01-23 10:03:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2020-01-23 10:06:50
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ + Załączniki 125.00 KbPlik doc
2. wzór umowy 337.25 KbPlik pdf
3. zdjęcia 8.31 MBPlik zip

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-01-14 13:52:48: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2020-01-14 13:52:48: Dodano plik Oswiadczenie dotyczące praw autorskich.doc
Więcej >>>
2020-01-14 13:52:48: Dodano plik ogłoszenie .doc
2020-01-14 13:52:48: Dodano plik Mapa Bohaterów Westerplatte 20a wKrośnie.pdf
I.7013.716.1.2020.I                                                                                   Krosno, dnia 14.01.2020 r.
 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a – modernizacja budynku” – opracowanie dokumentacji projektowej”
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 
 
1. Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania pn.: „Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a – modernizacja budynku” – opracowanie dokumentacji projektowej”   
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Zespołu Placówek Oświatowych, w Krośnie przy ul. Bohaterów Westerplatte 20a.
 
Wskazanie zagadnień do rozwiązania:
 • Prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z dachów obiektu oraz terenu przyległego do budynków,
 • Zabezpieczenie obiektu prze wodami gruntowymi,
 • Prawidłowe odprowadzenie ścieków sanitarnych z pomieszczeń piwnic,
 • Likwidacja nieczynnych elementów infrastruktury: kanał ciepłowniczy, wsypy do opału w pomieszczeniu kotłowni/wymiennikowni,
 • Likwidacja murków oporowych oraz obniżenia terenu przy ścianie od strony wschodniej,
 • Modernizacja otworu technologicznego do pomieszczenia kotłowni/wymiennikowni – właściwe wykonanie i zabezpieczenie,
 • Prawidłowe zabezpieczenie ścian piwnic od strony zewnętrznej i wewnętrznej w zakresie izolacji i wypraw,
 • Analiza i ewentualne rozwiązania prawidłowej wentylacji pomieszczeń piwnic,
 • Inne rozwiązania wynikające z analizy stanu obiektu, wydanych warunków, ewentualnych zaleceń zawartych w księdze obiektu budowlanego, mających na celu zachowanie właściwego stanu obiektu,
 • Prace towarzyszące i wykończeniowe.
 
Szczegółowe warunki i zakres prac opisane zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Data składania ofert:
2020-01-28 13:30:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGomółka Sławomir 2020-01-14 13:48:00
PublikującyPaweł Kustroń 2020-01-14 13:48:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2020-01-14 13:52:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Mapa Bohaterów Westerplatte 20a wKrośnie 884.10 KbPlik pdf
2. ogłoszenie 46.50 KbPlik doc
3. Oswiadczenie dotyczące praw autorskich 55.50 KbPlik doc
4. SIWZ + Załączniki 131.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
 
 
·  remont studni kanalizacji deszczowej,
·  remont przyłączy i wpustów ulicznych
·  wykonanie nowych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej,
·  regulacja urządzeń podziemnych kanalizacji deszczowej
·  remonty odcinków kanalizacji deszczowej
·  wykonanie remontów kanałów sieci kanalizacji deszczowej,
·  wykonywanie  robót cząstkowych ogólnobudowlanych na sieci kanalizacji deszczowej
·  wymiana i montaż pokryw i włazów na studniach kanalizacji deszczowej
Data składania ofert:
2020-01-27 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZaborowski Krzysztof 2020-01-09 14:04:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2020-01-09 14:05:10
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie na likwidacje awarii rozkopem 2.50 MBPlik pdf
2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 327.98 KbPlik pdf
3. Załącznik nr 2 505.74 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 3 312.27 KbPlik pdf
5. Załacznik nr 4 375.92 KbPlik pdf
6. Załącznik nr 5 kosztorys ofertowy i przedmiary 275.00 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-01-22 07:58:18: Dodano plik Odpowiedź nr 1.docx
2020-01-13 15:22:59: Dodano plik WydrukMapy 2.pdf
Więcej >>>
2020-01-13 15:22:59: Dodano plik WydrukMapy 1.pdf
2020-01-13 15:22:59: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2020-01-13 15:22:59: Dodano plik Oswiadczenie dotyczące praw autorskich.doc
2020-01-13 15:22:59: Dodano plik ogłoszenie .doc

I.7013.719.1.2020.I                                                                                                                   Krosno, dnia 13.01.2020 r.

 

OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO

GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989

OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:

 „Skwerek dla dzieci w wieku przedszkolnym w Suchodole w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie”

 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

 

Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania pn.: „Skwerek dla dzieci w wieku przedszkolnym w Suchodole w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie”   

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” skwerku dla dzieci w wieku przedszkolnym – 3-6 lat – w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie, przy ul. Grunwaldzkiej 15.

Skwerek będzie zlokalizowany na działkach nr ew. gruntów 635/3 i 636/3 obręb ewidencyjny Suchodół, których użytkownikiem jest Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krośnie.

Szczgółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dołączonej dokumentacji.
Data składania ofert:
2020-01-24 13:30:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGomółka Sławomir 2020-01-13 15:20:00
PublikującyPaweł Kustroń 2020-01-13 15:20:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2020-01-22 07:58:18
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie 62.50 KbPlik doc
2. Oswiadczenie dotyczące praw autorskich 55.50 KbPlik doc
3. SIWZ + Załączniki 125.00 KbPlik doc
4. WydrukMapy 1 698.32 KbPlik pdf
5. WydrukMapy 2 630.62 KbPlik pdf
6. Odpowiedź nr 1 13.04 KbPlik doc

Rejestr zmian
OS.6140.2.2.2020.E
Krosno, dnia 13.01.2020 r.
 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
„Świadczenie całodobowych usług weterynaryjnych zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych oraz przebywającym w przytulisku”

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
85200000 -1 Usługi weterynaryjne

1. Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania pn.: „Świadczenie całodobowych usług weterynaryjnych zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych oraz przebywającym w przytulisku”:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie całodobowej (przez 7 dni w tygodniu) gotowości do wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi w tym także kompleksowej opieki weterynaryjnej oraz wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji a w razie konieczności zabiegów eutanazji zwierząt z terenu miasta Krosna, w tym:
1)    badanie ogólne zwierzęcia w zakładzie weterynaryjnym lub przytulisku,
2)    odrobaczenie i odpchlenie zwierzęcia,
3)    leczenie zwierzęcia (zapewnienie lekarstw i opieki medycznej, a w razie konieczności pobytu chorego zwierzęcia w zakładzie weterynaryjnym),
4)    szczepienie przeciw wściekliźnie i przeciw chorobom zakaźnym,
5)    wykonanie zabiegu w znieczuleniu ogólnym,
6)    wykonanie zabiegu w znieczuleniu miejscowym,
7)    wykonanie badania – RTG,
8)    wykonanie badania – USG,
9)    zabiegi sterylizacji lub kastracji,
10)    elektroniczne oznakowanie (czipowanie) zwierzęcia, (mikroprocesory dostarczy zamawiający),
11)    trwałe, widoczne znakowanie kotów bezdomnych przy pomocy tatuażu lub chirurgicznego oznakowania,
12)    wystawiania książeczek zdrowia zwierzęcia zawierających wpisy dotyczące szczepień  i leczenia w przypadku adopcji zwierzęcia,
13)    eutanazję nieuleczalnie chorego lub rannego zwierzęcia,
14)    uśpienie ślepego miotu psów lub kotów (zabieg dotyczy całego miotu),
15)    udzielenie niezbędnej pomocy medycznej rannemu zwierzęciu wolno żyjącemu,
16)    pomoc w uśpieniu (dostarczenie środka usypiającego i nadzór nad jego wykorzystaniem przez Straż Miejską) agresywnego zwierzęcia wolno żyjącego na terenie miasta, w celu jego wypuszczenia do środowiska naturalnego,
17)    utylizację zwłok zwierząt  poddanych eutanazji.
1.2. W przypadku zgłoszenia dotyczącego zwierząt rannych, agresywnych, stwarzających zagrożenie Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 godziny.

2. Termin wykonania zamówienia, rozliczenia.
2.1. Rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy.
2.2. Zakończenie prac: 31.12.2020 r.
2.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

3. Warunki udziału w postępowaniu.
3.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. w/w ustawy.
3.2. Posiadają aktualny wpis do ewidencji Zakładów Leczniczych dla Zwierząt, prowadzonej przez właściwą Radę Lekarsko – Weterynaryjną zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 24).
3.3. Dysponują minimum 2 (dwoma) osobami posiadającymi wykształcenie wyższe weterynaryjne mającymi prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Jeden z lekarzy legitymuje się co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym.

4. Opis sposobu przygotowania ofert
Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności winni w ofercie załączyć następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:
a) ofertę odpowiadającą wymogom formalnym, wg dołączonego formularza oferty (załącznik nr 1)   
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
c) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w pkt 3 niniejszego ogłoszenia.

5. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy  Lwowskiej 28a lub ul. Staszica 2. Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia publicznego - Przetarg nieograniczony na:
„Świadczenie całodobowych usług weterynaryjnych zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych oraz przebywającym w przytulisku”

Nie otwierać przed  24 stycznia 2020 r. do godz. 13:00
Termin składania ofert upływa dnia 24 stycznia 2020 r. do  godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Staszica 2  w Krośnie, pokój nr 15, w dniu 24 stycznia 2020 r. o godz. 13:00

6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
Tomasz Kozioł – Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, 38 - 400 Krosno, ul. Staszica 2, w godzinach od 8.00 do 15.00,  tel. kontaktowy 13 47 43 626.
Sposób porozumiewania:
a) pisemnie
b) e-mail – os@um.krosno.pl
c) telefonicznie  13 47 43 626
7. Kryteria oceny ofert
Najniższa cena – 100 %
8. Istotne postanowienia umowy
8.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto.
8.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w umowie, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.
8.3. W przypadku nienależytego wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków określonych w umowie, w szczególności świadczenia usług w niepełnym wymiarze czasowym, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień, w którym stwierdzono niewłaściwe wykonywanie usługi przez Wykonawcę.
8.4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych  kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
8.5. Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń swoich wierzytelności z tytułu kar umownych lub odszkodowań z wynagrodzenia Wykonawcy określonego na rachunku.
8.6. Kara umowna płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez stronę uprawnioną do jej naliczenia, w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, nie krótszym niż 14 dni od jej otrzymania.

Załączniki:
1.    Formularz oferty – Załącznik nr 1

Data składania ofert:
2020-01-24 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłWalaszczyk Iwona 2020-01-13 08:07:00
PublikującyMałgorzata Bocianowska 2020-01-22 08:07:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 69.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
Wykonywanie usługi dowozu/odbioru wypożyczanego sprzętu wraz z usługą wniesienia/zniesienia sprzętu w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Data składania ofert:
2020-01-24 08:30:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSzymbara Monika 2020-01-15 13:24:00
PublikującyMonika Szymbara 2020-01-15 13:24:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 97.97 KbPlik pdf
2. wzór oferty 56.52 KbPlik doc
3. wzór umowy 72.84 KbPlik doc

Rejestr zmian
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług w zakresie zakupu i montażu 26 sztuk tablic,
w tym: 25 sztuk tablic ogłoszeniowych oraz 1 sztuki tablicy na klepsydry.
Data składania ofert:
2020-01-23 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMazur-Wójcik Magdalena 2020-01-09 09:41:00
PublikującyMagdalena Mazur-Wójcik 2020-01-10 09:45:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłosznie 63.18 KbPlik doc
2. Druk oferty 12.80 KbPlik doc

Rejestr zmian
Określenie przedmiotu zamówienia
- wymianę i uzupełnianie listew drewnianych na siedziskach i oparciach,
- demontaż ławek / przeniesienie w inne miejsce
- montaż ławek w podłożu utwardzonym i nieutwardzonym,
- remont/naprawa zniszczonych konstrukcji metalowych i żeliwnych ławek – spawanie, prostowanie zdeformowanych, powyginanych elementów konstrukcji,
- odnowa powłok malarskich/malowanie listew drewnianych na siedziskach i oparciach
przy zachowaniu uprzedniej kolorystyki (farba olejna, lakierobejca lub drewnochron),
- czasowe magazynowanie ławek,
- wymianę śrub, elementów mocujących itp.
-  wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji metalowej, żeliwnej ławki poprzez zakup
i ich montaż,
- utylizacja uszkodzonych ławek,
-  jednokrotne mycie ławek, murków kamiennych z siedziskami,
- pozostałe towarzyszące prace związane z przedmiotem zamówienia.
Krotność mycia i oczyszczania ławek będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym.
Szczegółowy opis robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik do zapytania ofertowego.
Data składania ofert:
2020-01-17 10:30:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMazur-Wójcik Magdalena 2020-01-03 12:58:00
PublikującyMagdalena Mazur-Wójcik 2020-01-03 13:05:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 70.00 KbPlik doc
2. SIWZ 57.50 KbPlik doc
3. Druk oferty 58.00 KbPlik doc
4. Warunki prowadzenia robót 26.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro

GMINA MIASTO KROSNO
ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, tel. 13 43 675 43,
faks  13 43 628 65; NIP  684-00-13-798;  REGON  000526989
 
ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia pn. „Usługa dostępu do Internetui wsparcia technicznego dla 58 komputerów zakupionych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna” oraz 108 komputerów zakupionych w ramach projektu pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna”.
Data składania ofert:
2019-12-23 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłWeron Marcin 2019-12-16 13:19:00
PublikującyMarcin Weron 2019-12-16 13:16:22
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogloszenie 774.96 KbPlik pdf
2. Załącznik 1 Oferta 51.50 KbPlik doc
3. Załącznik 2 Mapa Beneficjentów 3.74 MBPlik txt
4. Załącznik 3 Wykaz sprzętu 441.83 KbPlik pdf

Rejestr zmian
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro

GMINA MIASTO KROSNO
ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, tel. 13 43 675 43,
faks  13 43 628 65; NIP  684-00-13-798;  REGON  000526989
 
ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia pn. „Usługa serwisowa dla 58 komputerów stacjonarnych DELL zakupionych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna” oraz 108 komputerów (72 komputery stacjonarne HP oraz 36 komputerów przenośnych ACER) zakupionych
w ramach projektu pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna”.
Data składania ofert:
2019-12-23 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłWeron Marcin 2019-12-16 13:09:00
PublikującyMarcin Weron 2019-12-16 13:06:40
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 639.58 KbPlik pdf
2. Załącznik ofertowy 29.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-12-03 14:30:32: Dodano plik Zapytanie.pdf
2019-12-03 14:30:32: Dodano plik Załącznik nr 2 - Wykaz osób.doc
Więcej >>>
2019-12-03 14:30:32: Dodano plik Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik Rys. 4.1.2. Profil podłużny ul.Zielonej.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik Rys. 4.1.1. Profil podłużny ul.Zielonej.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik Rys. 2.4 Plan sytuacyjny.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik Rys. 2.3 Plan sytuacyjny.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik Rys. 2.2 Plan sytuacyjny.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik Rys. 2.1 Plan sytuacyjny.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik Rys. 1 Orientacja.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik 2018_09_25 Decyzja ZRID 2.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik 2018_08_24 Postanowienie - odstępstwo Zielona.pdf
2019-12-03 14:29:35: Dodano plik 2018_08_03 Upoważnienie do udzielenie zgody na odstępstwo.pdf
D.7011.58.2.2019.J                                                                 Krosno, dnia 03.12.2019 r.
 
                                                                 
 
                                                                           wg rozdzielnika
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa ulicy Zielonej w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie.
Data składania ofert:
2019-12-10 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-12-03 14:30:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-12-03 14:30:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-12-03 14:30:32
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2018_08_03 Upoważnienie do udzielenie zgody na odstępstwo 1.08 MBPlik pdf
2. 2018_08_24 Postanowienie - odstępstwo Zielona 695.85 KbPlik pdf
3. 2018_09_25 Decyzja ZRID 2 1.07 MBPlik pdf
4. Rys. 1 Orientacja 489.73 KbPlik pdf
5. Rys. 2.1 Plan sytuacyjny 1.87 MBPlik pdf
6. Rys. 2.2 Plan sytuacyjny 1.90 MBPlik pdf
7. Rys. 2.3 Plan sytuacyjny 1.51 MBPlik pdf
8. Rys. 2.4 Plan sytuacyjny 1.24 MBPlik pdf
9. Rys. 4.1.1. Profil podłużny ul.Zielonej 507.13 KbPlik pdf
10. Rys. 4.1.2. Profil podłużny ul.Zielonej 424.99 KbPlik pdf
11. Załącznik nr 1 - Formularz oferty 32.00 KbPlik doc
12. Załącznik nr 2 - Wykaz osób 32.00 KbPlik doc
13. Zapytanie 1.04 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych w tematach: „Nauczanie metodą eksperymentu”, „Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”, „Technika uczenia się i zapamiętywania”, „Praca metodą projektu”.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Moja wiedza – moja przyszłość”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV:
80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe
55520000-1 - usługi dostarczania posiłków
Data składania ofert:
2019-11-21 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłWięcek Wiktor 2019-11-15 11:35:00
PublikującyWiktor Więcek 2019-11-15 11:35:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zapytanie_ofertowe 429.88 KbPlik pdf
2. wzór oferty 1.97 MBPlik doc
3. wzór_umowy 2.01 MBPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pismo znak IK.771.1.182.2016 z dnia 08.10.2019 r.pdf
Więcej >>>
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik mapka z lokalizacją bramy i ekranu akustycznego.pdf
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik 4.jpg
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik 3.jpg
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik 2.jpg
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik 1.jpg
2019-10-17 08:21:55: Dodano plik zaproszenie do skłądania ofert.pdf
D.7011.55.2.2019.N                                                         Krosno, dnia 16.10.2019 r.
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie stanu technicznego bramy wjazdowej w ekranie akustycznym”
Data składania ofert:
2019-10-31 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-10-16 08:19:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-10-17 08:20:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-10-17 08:22:41
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zaproszenie 858.39 KbPlik pdf
2. 1 1.53 MBPlik image
3. 2 1.69 MBPlik image
4. 3 1.45 MBPlik image
5. 4 1.56 MBPlik image
6. mapka z lokalizacją bramy i ekranu akustycznego 1.83 MBPlik pdf
7. postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pismo znak IK.771.1.182.2016 z dnia 08.10.2019 r 1.20 MBPlik pdf
8. Załącznik nr 1 - Formularz oferty 31.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
                                                                            Krosno, dnia 17.10.2019 r.
GK.7021.13.11.2019.E
 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. EURO w trybie przetargowym
(zgodnie z zapisem § 10 Zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro)

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w szaletach miejskich przy ul. Wisłoczej.
Data składania ofert:
2019-10-25 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-10-18 09:26:00
PublikującyNatalia Uram 2019-10-18 09:26:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 druk oferta 12.84 KbPlik doc

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 28 stycznia 2020r. 23:46:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.