Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
„Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie – etap II”

ZMIANY:
2019-09-13 08:31:53: Dodano plik Formularz oferty.doc
2019-09-10 13:45:16: Dodano plik Zaproszenie.pdf
Więcej >>>
2019-09-10 13:45:16: Dodano plik Załącznik Nr 1 – Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia.doc
2019-09-10 13:45:16: Dodano plik PFU - doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej w Krośnie.tif
D.7011.46.2.2019.J                                                                                         Krosno, dnia 09.09.2019 r.
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
 
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia: Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie – etap II.

D.7011.46.2.2019.J                                                               Krosno, dnia 09.09.2019 r.
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
 
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia: Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie – etap II.
 
Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, który będzie składał się z następujących części:
 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia przejścia dla pieszych, znaków aktywnych i kanalizacji kablowej na potrzeby doprowadzenia zasilania i przewodów telekomunikacyjnych do kamery monitoringu oraz doprowadzenia zasilania z budynku Szkoły.
 2. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych, znaków aktywnych, kanalizacji kablowej na potrzeby doprowadzenia zasilania i przewodów telekomunikacyjnych do kamery monitoringu oraz montaż kamery.
 3. Wykonanie nawierzchni antypoślizgowej, odnowienie oznakowania poziomego grubowarstwowego (kolor biały i czerwony), wymiana uszkodzonego istniejącego znaku aktywnego na nowy, montaż barier U-12b i U-11 oraz kostki brukowej dotykowej (integracyjnej).
 4. Uporządkowanie terenu.
 
2. Termin realizacji zamówienia:   od dnia podpisania umowy,
                                                                       do dnia 08.11.2019 r.
 
3.  Okres gwarancji:
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych: prac projektowych i robót oraz urządzeń wynosi 36 miesięcy.
 
4. Warunki płatności:
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną po zakończeniu zadania. Płatność nastąpi w terminie 14 dni
od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
 
5. Sposób przygotowania oferty:
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „OFERTA”.
b) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
c) Na kopercie zawierającej ofertę wraz z załącznikami należy umieścić napis:
URZĄD MIASTA KROSNA
Wydział Drogownictwa
ul. Staszica 2
38-400 Krosno
Oferta dla zadania pn. :
Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie – etap II
NIE OTWIERAĆ PRZED 17.09.2019 r. przed godz. 10:00
6. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oraz wypełniony druk wykazu personelu przewidzianego do realizacji zamówienia (załącznik Nr 1) należy złożyć
w Urzędzie Miasta Krosna - ul. Lwowska 28a w pokoju nr 01.
 
7. Termin składania ofert upływa dnia  17.09.2019 r. o godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Staszica 2 w Krośnie, pokój nr 19, w dniu 17.09.2019 r. o godz. 10:00.
 
8. Zamawiający wymaga by oferent dysponował personelem przewidzianym do realizacji zamówienia:
8.1 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności:
 1. drogowej,
 2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
8.2 co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat audytora BRD.
8.3 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
 1. drogowej,
 2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 (Załącznik Nr 1 – Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia).
 
9. Kryterium oceny ofert: cena - 100% 
 
10. Szczegółowe informacje w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta Krosna w godz. 700 – 1500 w pokoju nr 19 i pod numerem telefonu  0-13-47-436-19.
 
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku braku wystarczających środków finansowych
w budżecie miasta.
 
12. Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień oraz uzupełnień dotyczących jej treści.
 
13. Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści złożonej oferty oraz jej załączników.
 
14. W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich poprawy.
Data składania ofert:
2019-09-17 09:00:00
powrót
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-09-10 13:44:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-09-10 13:44:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-09-13 08:31:53
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. PFU - doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej w Krośnie 796.32 KbPlik image
2. Załącznik Nr 1 – Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia 46.50 KbPlik doc
3. Zaproszenie 1.05 MBPlik pdf
4. Formularz oferty 40.50 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 10 lipca 2020r. 10:44:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.