Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Administrator2023-05-19
Publikujący - Administrator 2023-05-19 10:55
Modyfikacja - Administrator 2023-05-19 11:03

Benchmarking polega na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własną organizację z rozwiązaniami stosowanymi w podobnych organizacjach, szczególnie zaś tych, które są uważane za najlepsze w analizowanej dziedzinie.
Prezentowany artykuł wskazuje, jak uzyskanie informacji o rozwiązaniach przyjętych w podobnych organizacjach oraz osiąganych przez nie wynikach, poprzez możliwość oceny własnej pracy na tym tle może stanowić istotny impuls na rzecz poprawy skuteczności i efektywności.

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2013-03-26
Publikujący Maciej Gernand - Maciej Gernand 2013-03-29 20:06
Modyfikacja Maciej Gernand - Maciej Gernand 2016-03-20 20:37

Załączniki:

Zarządzenie nr 143 z dnia 28 lutego 2019 r. Regulamin Organizacyjny UM Plik pdf 6.64 MB
załącznik nr 1 Schemat organizacyjny UM Plik pdf 518.04 KB
załącznik nr 2 Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych Plik pdf 659.03 KB
Zarządzenie Nr 178/19 z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna. Plik pdf 170.09 KB
Zarządzenie Nr 544/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna Plik pdf 1.50 MB
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 544 z dnia 31 stycznia 2020 r. - schemat organizacyjny UMK Plik pdf 417.64 KB
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 544 z dn. 31 stycznia 2020 r. - wykaz spółek Plik pdf 220.58 KB
Zarządzenie Nr 711/A/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna Plik pdf 518.08 KB
Zarządzenie Nr 882/20 z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna - Załącznik nr 2 do Regulamiinu Organizacyjnego - wykaz miejskich jednostek organizacyjnych Plik pdf 640.42 KB
Zarządzenie Nr 910/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna Plik pdf 1.29 MB
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 910/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. - schemat organizacyjny UMK Plik pdf 914.82 KB
Zarządzenie Nr 996/21 z dnia 4 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna Plik pdf 2.01 MB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 996/21 z dnia 4 lutego 2021 r. - schemat organizacyjny UMK Plik pdf 675.85 KB
Zarządzenie Nr 1188/21 z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna - schenat organizacyjny UMK Plik pdf 795.86 KB
Zarządzenie Nr 1249/21 z dnia 17 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna Plik pdf 289.37 KB
Zarządzenie Nr 1262/21 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna. Plik pdf 981.40 KB
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1262/21 z dnia 27 września 2021 r. - schemat organizacyjny UMK obowiązujący od dnia 1 października 2021 r. Plik pdf 592.85 KB
Zarządzenie Nr 1267/21 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego Plik pdf 1.08 MB
Zarządzenie wprowadzające Regulamin Organizacyjny zarządzenie nr 143/19 z dnia 28 lutego 2019 r. - tekst ujednolicony na dzień 1 października 2021 Plik doc 17.53 KB
Regulamin organizacyjny tekst ujednolicony na dzień 1 października 2021 r.- załącznik do zarządzenia Nr 143/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2019 r. Plik doc 115.93 KB
Obowiązujący schemat organizacyjny UMK tekst ujednolicony na dzień 1 października 2021 r. – załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego UMK Plik doc 170.00 KB
Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych tekst ujednolicony na dzień 1 października 2021 r. - załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego UMK Plik doc 60.00 KB
Wykaz spółek, w których Miasto posiada 100% udziałów tekst ujednolicony na dzień 1 października 2021 r. - załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego UMK Plik doc 33.50 KB
Zarządzenie Nr 1297/21 z dnia 26 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna - załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego UMK - wykaz spółek, w których Miasto posiada 100% udziałów Plik pdf 846.05 KB
Zarządzenie Nr 195/15 z dnia 10 lipca 2015 w sprawie nadania Regulaminy Straży Miejskiej w Krośnie Plik pdf 566.57 KB
Zarządzenie Nr 1322/21 z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna Plik pdf 721.85 KB
Zarządzenie nr 1376-22.12.2021 - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego UM Plik pdf 5.87 MB
Zarządzenie wprowadzające Regulamin Organizacyjny - tekst ujednolicony na dzień 1 marca 2022 r. - zarządzenie nr 143/19 z dnia 28 lutego 2019 r. Plik doc 17.95 KB
Regulamin organizacyjny - tekst ujednolicony na dzień 1 marca 2022 r.- załącznik do zarządzenia Nr 143/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2019 r. Plik doc 124.19 KB
Wykaz spółek, w których Miasto posiada 100% udziałów - tekst ujednolicony na dzień 1 marca 2022 r. - załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego UMK Plik doc 15.87 KB
Zarządzenie Nr 1768/22 z dnia 28 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna Plik pdf 217.24 KB
Zarządzenie Nr 1842/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna Plik pdf 654.10 KB
Załącznik do zarządzenia Nr 1842/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. - Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Krosna - obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r. r. Plik pdf 173.56 KB
Zarządzenie Nr 1956/23 z dnia 2 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna – Załącznik do zarządzenia nr 1956/2023 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 2 marca 2023 r. - Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego UMK - Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych Plik pdf 488.28 KB
ZARZĄDZENIE NR 143/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna (wprowadzające)- Tekst ujednolicony na dzień 1 stycznia 2023 r. Plik doc 17.97 KB
Załącznik do zarządzenia Nr 143/19 z dnia 28 lutego 2019 r. - Regulamin Organizacyjny - Tekst ujednolicony na dzień 1 styczeń 2023 r. Plik doc 125.15 KB
Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego UMK – Schemat Organizacyjny UMK - Tekst ujednolicony na dzień 1.01.2023 r. Plik doc 56.00 KB
Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego UMK - Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych - Tekst ujednolicony na dzień 01.01.2023 r. Plik doc 59.00 KB
Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego UMK - Wykaz spółek, w których Miasto posiada 100% udziałów - Tekst ujednolicony na dzień 1.01.2023 r. Plik doc 17.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłPaweł Mierzyński2019-03-01
Publikujący Paweł Mierzyński 2019-03-01 12:56
Modyfikacja Jolanta Machowska 2023-04-14 13:51
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2011-05-31
Publikujący Maciej Gernand - Maciej Gernand 2011-05-31 19:40
Modyfikacja Maciej Gernand - Maciej Gernand 2015-10-28 20:12

Załączniki:

KODEKS ETYKI Plik pdf 951.76 KB
PROCEDURA PRZEPROWADZANIA KONTROLI Plik pdf 784.83 KB
INSTRUKCJA KANCELARYJNA Plik pdf 5.90 MB
PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI Plik pdf 1.55 MB
PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Plik pdf 1.24 MB
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA W SPRAWIE STOSOWANIA NARZĘDZI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Plik pdf 631.08 KB
Zarządzenie Nr 182/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie stosowania narzędzi komunikacji elektronicznej Plik pdf 632.88 KB
Zarządzenie Nr 379/19 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania II poziomu kontroli zarządczej w Mieście Krośnie. Plik pdf 1.04 MB
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 776/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Krosna Plik pdf 553.52 KB
Zarządzenie Nr 702/20 z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania II poziomu kontroli zarządczej w Mieście Krośnie Plik pdf 1.04 MB
REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 złotych - obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Plik pdf 814.83 KB
Zarządzenie Nr 1402/21 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia i przyjecia do stosowania w Urzędzie Miasta Krosna instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych. Plik pdf 4.91 MB
Zarządzenie Nr 1586/22 z dnia 19 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i przyjęcia do stosowania w Urzędzie Miasta Krosna instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych. Plik pdf 225.69 KB
Zarządzenie Nr 1942/23 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie MIasta Krosna Plik pdf 2.24 MB
REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH URZĘDU MIASTA - Zarządzenie Nr 2029/23 z dnia 21 kwietnia 2023 r. Plik pdf 1.00 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2014-08-16
Publikujący Maciej Gernand - Maciej Gernand 2014-08-16 18:28
Modyfikacja Jolanta Machowska 2023-08-02 15:00
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 29 listopada 2023r. 19:36:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.