Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
1 2 ... 18 
Prezydent Miasta Krosna
informuje, że w dniu 18 maja 2023 r. Aeroklub Podkarpacki Szkoła Lotnicza w Krośnie, złożył ofertę na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez sportowych na terenie miasta Krosna, pn. „VII Mistrzostwa Polski w paralotniowej celności lądowania”.

Załączniki:

Oferta realizacji zadania Plik pdf 956.61 KB
Ogłoszenie Plik pdf 313.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2023-05-23
Publikujący Katarzyna Bienia 2023-05-23 11:34
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2023-05-23 11:40
Zarządzenie nr 2060/23 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2023

Załączniki:

zarządzenie 2060/23 Plik pdf 530.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2023-05-22
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2023-05-30 12:19
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2023-05-30 12:23

Prezydent  Miasta  Krosna

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały nr LII/1458/22 Rady Miasta Krosna z dnia 28 października 2022 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na rok 2023.

OGŁASZA OTWARTY  KONKURS  OFERT

na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Krosna
w 2023 roku.
 
RODZAJ ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ:   
Zadanie: Organizacja imprez kulturalnych w mieście - do kwoty 25 000 zł.

Załączniki:

Druk oferty Plik doc 63.63 KB
Zarządzenie Plik pdf 561.38 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-05-16
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-05-18 13:13
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-05-25 14:58

Prezydent  Miasta  Krosna

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały nr LII/1458/22 Rady Miasta Krosna z dnia 28 października 2022 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na rok 2023.
 
OGŁASZA OTWARTY  KONKURS  OFERT

 
na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Krosna
w 2023 roku.
 
I. RODZAJ ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ:   
Zadanie: Organizacja imprez kulturalnych w mieście do kwoty 30 000 zł.

Załączniki:

Druk oferty Plik doc 63.63 KB
Zarządzenie Plik pdf 563.56 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-05-10
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-05-10 08:20
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-05-10 08:27
Zarządzenie Nr 2040/23 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2023


Załączniki:

zarządzenie - wyniki Plik pdf 477.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2023-05-08
Publikujący Monika Szymbara 2023-05-11 11:43
Modyfikacja Monika Szymbara 2023-05-22 11:51
                                                                                       OGŁOSZENIE
 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 poz. 397) art. 15 pkt. 3- Prezydent Miasta Krosna informuje, że dnia 18-03-2023 r. do Biura Rzeczy Znalezionych przekazano znaleziony
                                          Portfel wraz z kwotę pieniężną
Osobę uprawnioną do odbioru wzywa się do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 pok. nr 5 (Straż Miejska), tel 0-13 47 43 607 w terminie do  17-03-2024 r.
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.
 
Pouczenie
Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 187. § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania– w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.”
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłSławomir Lechowicz2023-04-21
Publikujący Sławomir Lechowicz 2023-04-21 12:46
                                                                                   OGŁOSZENIE
 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 poz. 397) art. 15 pkt. 3- Prezydent Miasta Krosna informuje, że dnia 04-04-2023 r. do Biura Rzeczy Znalezionych przekazano znalezioną
                                          Hulajnogę elektryczną
Osobę uprawnioną do odbioru wzywa się do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 pok. nr 5 (Straż Miejska), tel 0-13 47 43 607 w terminie do  04-04-2024 r.
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.
 
Pouczenie
Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 187. § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania– w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.”
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłSławomir Lechowicz2023-04-21
Publikujący Sławomir Lechowicz 2023-04-21 12:51
Prezydent Miasta Krosna
informuje, że w dniu 19 kwietnia 2023 r. Automobilklub Małopolski Krosno, złożył ofertę na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez sportowych na terenie miasta Krosna, pn. „Organizacja parku serwisowego i badania kontrolnego samochodów wyścigowych w ramach 20. Wyścigu Górskiego PRZĄDKI”.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 1.37 MB
Ogłoszenie Plik pdf 323.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2023-04-20
Publikujący Katarzyna Bienia 2023-04-20 14:00
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2023-04-20 14:15
Prezydent Miasta Krosna
informuje, że w dniu 13 kwietnia 2023 r. Klub Sportowy Budo, złożył ofertę na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez sportowych na terenie miasta Krosna, pn. „Ogólnopolski Turniej Karate –GLASS CUP”.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 891.93 KB
Ogłoszenie Plik pdf 311.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2023-04-17
Publikujący Katarzyna Bienia 2023-04-18 13:00
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2023-04-20 14:14
Prezydent Miasta Krosna
informuje, że w dniu 31 marca 2023 r. Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego, złożyło ofertę na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, pn. „Organizacja zajęć tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży”.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 324.77 KB
wniosek Plik pdf 1.02 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2023-04-05
Publikujący Katarzyna Bienia 2023-04-06 09:25
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2023-04-06 09:27
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2023 r.:
1) Realizacja programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży w ich środowisku lokalnym oraz podczas wyjazdów wypoczynkowych,
2) Podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2023-04-05
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2023-04-05 14:58
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2023-04-05 15:01
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowych na basenie dla dzieci i młodzieży.

Załączniki:

Sprawozdanie Plik doc 36.08 KB
Zarządzenie 2006/23 Plik pdf 215.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2023-04-05
Publikujący Katarzyna Bienia 2023-04-13 13:25
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2023-04-13 13:29

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 7.15 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłSzymon Twardzik2023-03-31
Publikujący Szymon Twardzik 2023-03-31 07:30
Modyfikacja Szymon Twardzik 2023-03-31 07:31
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2023 r.  z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pn. "Wsparcie przewlekle chorych mieszkańców Krosna w ich środowisku domowym".
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2023-03-31
Publikujący Monika Szymbara 2023-04-05 12:34
Modyfikacja Monika Szymbara 2023-04-05 12:44
Prezydent Miasta Krosna
informuje, że w dniu 27 marca 2023 r. Uczniowski Klub Sportowy „Skorpion” Judo, złożył ofertę na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, pn. „Treningi przygotowujące do zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych w Koszalinie”.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 328.25 KB
Oferta Plik pdf 1.13 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2023-03-30
Publikujący Katarzyna Bienia 2023-03-31 10:54
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2023-03-31 10:57
Zarządzenie Nr 1962/23 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2023
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2023-03-08
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2023-03-13 08:58
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2023-03-13 09:00
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza otwarty konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. 
Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowych na basenie dla dzieci i młodzieży.

Załączniki:

Oferta Plik doc 51.26 KB
Zarządzenie 1960/23 Plik pdf 1.45 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2023-03-07
Publikujący Katarzyna Bienia 2023-03-09 08:41
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2023-03-09 08:51
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2023 r.
z zakresu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2023-02-27
Publikujący Katarzyna Bienia 2023-03-01 13:12
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2023-03-01 13:38
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2023 pn. Organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży ze szkół krośnieńskich w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2023-02-27
Publikujący Katarzyna Bienia 2023-03-01 13:00
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2023-03-01 13:08
Prezydent Miasta Krosna
informuje, że w dniu 21 lutego 2023 r. Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki Karpaty Krosno, złożyło ofertę
na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez sportowych na terenie miasta Krosna, pn. „Mecz towarzyski w piłce siatkowej kobiet pomiędzy pierwszoligową drużyną krośnieńską Karpaty Krosno Glass – PANS Krosno a wicemistrzami Polski Developres Bella Dolina Rzeszów”.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 346.96 KB
Wniosek Plik pdf 1.16 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2023-02-24
Publikujący Katarzyna Bienia 2023-02-24 13:10
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2023-02-24 13:12
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu wniosków na realizację projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2023 r.

Załączniki:

Sprawozdanie Plik pdf 421.76 KB
Zarządzenie 1918/23 Plik pdf 581.08 KB
Aktualizacja wniosku Plik doc 33.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2023-02-14
Publikujący Katarzyna Bienia 2023-02-17 08:50
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2023-02-17 11:56
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu:
Zadanie 1 : organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta,
Zadanie 2 : organizacja imprez sportowych na terenie miasta,
Zadanie 3 : orgazniacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.  

Załączniki:

Zarządzenie nr 1896/23 Plik pdf 648.12 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-01-27
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-01-27 11:02
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-02-02 14:42
Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2023 pn. Organizacji  współzawodnictwa dzieci i młodzieży ze szkół krośnieńskich w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego.

Załączniki:

Zarządzenie nr 1897/23 Plik pdf 213.72 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-01-27
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-01-27 11:13
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-01-30 11:15
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu wniosków na realizację projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2023 r.

Załączniki:

Zarządzenie nr 1898/23 Plik pdf 820.81 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-01-27
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-01-27 11:06
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-01-30 11:09
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację  zadań publicznych  na rzecz mieszkańców
miasta Krosna w 2023 r. na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”.

Załączniki:

Druk oferty Plik doc 51.26 KB
Zarządzenie nr 1900/23 Plik pdf 1.46 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-01-27
Publikujący Katarzyna Bienia 2023-01-27 08:57
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-01-30 10:41
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza otwarty konkurs i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów z zakresu
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2023 r.

Załączniki:

druk wniosku Plik doc 36.24 KB
Zarządzenie 1899/23 Plik pdf 1.29 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-01-27
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-01-27 10:49
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-01-30 10:53
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r.
pn. „Organizacja współzawodnictwa dzieci i młodzieży ze szkół krośnieńskich w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego”.

Załączniki:

Druk oferty Plik doc 51.26 KB
Zarządzenie nr 1901/23 Plik pdf 1.45 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-01-27
Publikujący Katarzyna Bienia 2023-01-27 08:46
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-01-30 10:36
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2023 r.:
1) Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
2) Podejmowanie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2023-01-18
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2023-01-23 08:28
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2023-01-23 08:30
Zarządzenie Nr 1873/23 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna, z zakresu turystyki na rok 2023.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłDaniel Bieszczad2023-01-10
Publikujący Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2023-01-10 15:00
Modyfikacja Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2023-01-10 15:08
OGŁOSZENIE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 poz. 397) art. 15 pkt. 3- Prezydent Miasta Krosna informuje, że dnia 04-04-2022 r. do Biura Rzeczy Znalezionych przekazano znalezioną
                       kwotę pieniężną
Osobę uprawnioną do odbioru wzywa się do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 pok. nr 5 (Straż Miejska), tel 0-13 47 43 607 w terminie do  04-04-2023 r.
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

Pouczenie
Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 187. § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania– w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.”
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłSławomir Lechowicz2023-01-04
Publikujący Sławomir Lechowicz 2023-01-04 12:58
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
SKMBT_C28010100108400.pdf Plik pdf 2.35 MB
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 31 maja 2023r. 18:08:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.