Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
1 2 ... 17 
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2023 r.:
1) Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
2) Podejmowanie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2023-01-18
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2023-01-23 08:28
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2023-01-23 08:30
Zarządzenie Nr 1873/23 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna, z zakresu turystyki na rok 2023.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłDaniel Bieszczad2023-01-10
Publikujący Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2023-01-10 15:00
Modyfikacja Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2023-01-10 15:08
OGŁOSZENIE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 poz. 397) art. 15 pkt. 3- Prezydent Miasta Krosna informuje, że dnia 04-04-2022 r. do Biura Rzeczy Znalezionych przekazano znalezioną
                       kwotę pieniężną
Osobę uprawnioną do odbioru wzywa się do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 pok. nr 5 (Straż Miejska), tel 0-13 47 43 607 w terminie do  04-04-2023 r.
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

Pouczenie
Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 187. § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania– w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.”
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłSławomir Lechowicz2023-01-04
Publikujący Sławomir Lechowicz 2023-01-04 12:58
Zarządzenie Nr 1854/22 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2023.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2022-12-28
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2022-12-30 10:25
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2022-12-30 10:26

Załączniki:

Druk oferty Plik doc 51.89 KB
Ogłoszenie Plik pdf 1.27 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłDaniel Bieszczad2022-12-15
Publikujący Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2022-12-16 15:12
Modyfikacja Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2022-12-19 15:14
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2023 roku.

Załączniki:

Zarządzenie Nr DAI.021.42.2022 Plik pdf 982.57 KB
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2022-12-08
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-12-08 12:01
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-12-08 12:03
Ogłoszenie wyników otwartego naboru ofert na wybór Partnera obowiązkowego oraz Partnera/Partnerów dodatkowych do przygotowania i realizacji projektu w dziedzinie Przemysł Lotniczy w związku z konkursem ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pn.”Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2022-12-06
Publikujący Izabela Urbanek 2022-12-14 09:17
Modyfikacja Izabela Urbanek 2022-12-14 09:17
Ogłoszenie wyników otwartego naboru ofert na wybór partnera lub dodatkowego partnera do przygotowania i realizacji projektu pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe”.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2022-12-06
Publikujący Izabela Urbanek 2022-12-14 09:12
Modyfikacja Izabela Urbanek 2022-12-14 09:13
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza otwarty konkurs i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów z zakresu
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2023 r.

Załączniki:

Druk wniosku Plik doc 36.24 KB
Zarządzenie 1805/22 Plik pdf 1.37 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2022-12-05
Publikujący Katarzyna Bienia 2022-12-05 09:03
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2022-12-05 09:05
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r.
pn. „Organizacja współzawodnictwa dzieci i młodzieży ze szkół krośnieńskich w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego”.

Załączniki:

Druk oferty Plik doc 51.26 KB
Zarządzenie 1804/22 Plik pdf 1.53 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2022-12-05
Publikujący Katarzyna Bienia 2022-12-05 08:46
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2022-12-05 08:58
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację  zadań publicznych  na rzecz mieszkańców
miasta Krosna w 2023 r.:
 Zadanie nr. 1. „Organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta”;
Zadanie nr. 2. „Organizacja imprez sportowych na terenie miasta”;
Zadanie nr. 3. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”.

Załączniki:

Druk oferty Plik doc 51.26 KB
Zarządzenie 1803/22 Plik pdf 1.54 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2022-12-05
Publikujący Katarzyna Bienia 2022-12-05 08:57
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2022-12-05 09:06
Prezydent Miasta Krosna
zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, działające na terenie Miasta Krosna– do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach wniosków na realizację projektów w 2023 r. z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy Plik doc 35.50 KB
Ogłoszenie Plik pdf 498.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2022-12-02
Publikujący Katarzyna Bienia 2022-12-02 11:02
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2022-12-02 11:05
Prezydent Miasta Krosna 
zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty,  działające na terenie Miasta Krosna– do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w Otwartych Konkursach Ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu kultury i sportu

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy Plik doc 37.00 KB
Ogłoszenie Plik pdf 500.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2022-12-02
Publikujący Katarzyna Bienia 2022-12-02 10:49
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2022-12-02 11:05
Ogłoszenie w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego kokursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2023 roku.

Załączniki:

Zarządzenie DAI.021.38.2022 Plik pdf 1.69 MB
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2022-12-01
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-12-01 08:41
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-12-01 08:43
Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2023 roku pod nazwą:  „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Krosno w 2023 roku”.

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2022-11-29
Publikujący Krystyna Osika 2022-11-29 12:39
Modyfikacja Krystyna Osika 2022-12-02 12:40
Likwidator Krośnieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego "Karpaty" informuje o likwidacji stowarzyszenia.  Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres siedziby stowarzyszenia  przy ul. Legionów 6, 38-400 Krosno w terminie miesiąca od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJulita Jaśkiewicz2022-11-25
Publikujący Krystyna Osika 2022-11-25 09:47
Modyfikacja Krystyna Osika 2022-11-25 09:47
Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2023 r.

Załączniki:

Zarządzenie NR DAI.021.36.2022 Plik pdf 3.25 MB
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2022-11-25
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-25 12:15
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-25 12:15
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 21 listopada 2022 r. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „BIAŁOBRZEGI” w Krośnie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Aktywne Białobrzegi – Biesiada wigilijna”.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 559.39 KB
Ogłoszenie Plik pdf 195.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2022-11-24
Publikujący Monika Szymbara 2022-11-24 08:56
Modyfikacja Monika Szymbara 2022-11-25 10:33
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację następujących zadań publicznych na rzecz mieszkańcow miasta Krosna w 2023 r.:
1) Realizacja programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży w ich środowisku lokalnym oraz podczas wyjazdów wypoczynkowych w okresie ferii zimowych,
2) Podejmowanie działań na rzecz dzieci poprzez zorganizowanie półkolonii w okresie ferii zimowych,
3) Prowadzenie jadłodzielni.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2022-11-24
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2022-11-24 15:08
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2022-11-25 08:41
 
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 16 listopada 2022 r. Stowarzyszenie zwykłe „Pomysł na życie Mieszkańców Osiedla im. Stefana Grota Roweckiego w Krośnie” złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Aktywni Seniorzy Osiedla im. Stefana Grota Roweckiego w Krośnie”

Załączniki:

Oferta Plik pdf 803.73 KB
Ogłoszenie Plik pdf 201.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2022-11-22
Publikujący Monika Szymbara 2022-11-22 12:10
Modyfikacja Monika Szymbara 2022-11-22 12:11
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert i zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Krosna na rok 2023.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 17.89 MB
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2022-11-15
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-15 13:31
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-21 11:36
Likwidator stowarzyszenia Klub Rodziców Autyzm Krosno informuje likwidacji stowarzyszenia.  Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres siedziby stowarzyszenia  przy ul. Grodzkiej 10, 38-400 Krosno w terminie miesiąca od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

OBWIESZCZENIE
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2022-11-15
Publikujący Krystyna Osika 2022-11-15 13:27
RI.041. 136.2.2022.B/G                                                                                                                           
Krosno, dnia 09.11.2022 r.
 
 
OGŁOSZENIE

OTWARTEGO NABORU OFERT NA WYBÓR PARTNERA i PARTNERA/PARTNERÓW DODATKOWYCH
do przygotowania i realizacji projektu w dziedzinie PRZEMYSŁ LOTNICZY w związku z konkursem ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.


 
W związku z uruchomionym w dniu 15 września 2022 r. przez  Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, naborem związanym z konkursem pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”, skierowanym do przedstawicieli poszczególnych branż, Gmina Miasto Krosno, będąca organem prowadzącym Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie (ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno ogłasza otwarty nabór na Partnera obowiązkowego projektu (zwanego dalej Partnerem obowiązkowym) oraz Partnera/Partnerów dodatkowych, którzy będą współpracować z Zespołem Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie oraz Gminą Miasto Krosno na etapie przygotowania i realizacji projektu w związku z powyższym konkursem.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2022-11-09
Publikujący Izabela Urbanek 2022-11-09 07:30
Modyfikacja Izabela Urbanek 2022-11-09 09:56
Wsparcie dla Osób z Niepełnosprawnościami
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 17.21 KB
więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2022-11-07
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-07 14:16
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-07 14:22
Wsparcie dla Opiekunów Osób z Niepełnosprawnościami
OPIEKA WYTCHNIENIOWA
 

Załączniki:

Ogłoszenie OW Plik doc 16.59 KB
więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2022-11-07
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-07 14:19
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-07 14:22
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) - Gmina Miasto Krosno informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

 
                                                                                                                                   PREZYDENT MIASTA KROSNA
                                                                                                                                    (-) Piotr Przytocki
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2022-11-07
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2022-11-07 14:48
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2022-11-07 15:12
Prezydent Miasta Krosna
informuje, że w dniu 28 października 2022 r. na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Krosna wpłynął wniosek Klubu Sportowego Pasja Krosno o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu  pn.: „Przygotowanie drużyny do udziału w rozgrywkach Klasy „B” OZPN Krosno”

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 324.48 KB
Wniosek Plik pdf 2.11 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2022-11-04
Publikujący Katarzyna Bienia 2022-11-04 12:57
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2022-11-04 12:59
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 28 października 2022 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 721.90 KB
Ogłoszenie Plik pdf 202.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2022-11-02
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2022-11-02 12:17
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2022-11-02 12:18
Prezydent Miasta Krosna
informuje, że w dniu 28 października 2022 r. Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego, złożyło ofertę
o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez sportowych na terenie miasta Krosna,
pn. „XII Memoriał T. Ciupryka i J. Skublickiego o Puchar Prezydenta Miasta Krosna w tenisie stołowym”.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 322.70 KB
Oferta Plik pdf 939.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2022-11-02
Publikujący Katarzyna Bienia 2022-11-02 14:10
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2022-11-02 14:12

                                                                                                                        Krosno, dnia 02.11.2022 r.

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO NABORU OFERT NA WYBÓR PARTNERA LUB DODATKOWEGO PARTNERA
DO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU
„Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe” w  ramach Konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”

 

W związku z ogłoszonym w dniu 15 września 2022 roku przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki konkursem na  Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) finansowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Gmina Miasto Krosno ogłasza otwarty nabór na Partnera lub dodatkowego Partnera pochodzących spoza sektora finansów publicznych, którzy będą współpracować z Gminą Miasto Krosno na etapie przygotowania i realizacji projektu pn. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe” na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.).


 

                                                                                                                      

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMiranda Trojanowska2022-11-02
Publikujący Izabela Urbanek 2022-11-03 07:52
Modyfikacja Izabela Urbanek 2022-11-10 14:44
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
SKMBT_C28010100108400.pdf Plik pdf 2.35 MB
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 28 stycznia 2023r. 01:09:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.