Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
1 2 ... 14 
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 14 września 2021 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Krośnieńskie złożyło wniosek o dofinansowanie zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

oferta Plik pdf 915.21 KB
ogłoszenie Plik pdf 197.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2021-09-16
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2021-09-17 08:37
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2021-09-17 08:39
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 6 września 2021 r. Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk 143"
złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez sportowych na terenie miasta.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 2.79 MB
Ogłoszenie Plik pdf 376.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2021-09-10
Publikujący Katarzyna Bienia 2021-09-10 09:57
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2021-09-10 10:00
Prezdent Miasta Krosna informuje o ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w roku 2021 w ramach Programu polityki zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Krosna w wieku 65 lat i więcej na lata 2021 – 2023”

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 194.08 KB
Zarządzenie Plik pdf 303.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-08-12
Publikujący Monika Szymbara 2021-08-12 15:12
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-08-12 15:15
Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla mieszkańców Miasta Krosna z zakresu kultury.

Załączniki:

sprawozdanie Plik doc 45.61 KB
Zarządzenie Plik pdf 469.73 KB
Załącznik - opis faktury Plik doc 38.00 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2021-08-04
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2021-08-04 12:43
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2021-08-04 12:51
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 13 lipca 2021 r. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka w Rzeszowie Komenda Hufca Krosno złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

oferta Plik pdf 592.63 KB
ogłoszenie Plik pdf 203.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2021-07-15
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2021-07-15 13:39
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2021-07-15 13:42
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację profilaktycznych świadczeń zdrowotnych w roku 2021 w ramach Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Krosna na lata 2021 - 2023
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-07-14
Publikujący Monika Szymbara 2021-07-14 09:28
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-07-14 09:30
Prezydent Miasta Krosna informuje, że otwarty konkurs ofert na realizację profilaktycznych świadczeń zdrowotnych w ramach Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na lata 2021 - 2023 pozostawia się bez rozstrzygnięcia.

Załączniki:

Zarzadzenie Plik pdf 285.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-07-12
Publikujący Monika Szymbara 2021-07-12 12:43
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-07-12 12:43
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 5 lipca 2021 r. Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne z siedzibą w Krośnie, złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta pn. „XIV Wieczór z Operą i Operetką”.
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 377.73 KB
Oferta Plik pdf 1.25 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2021-07-06
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2021-07-06 12:22
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2021-07-06 12:28
Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki konkursu ofert na udzielanie świadczeń rehabilitacji leczniczej w ramach projektu "Bon Zdrowotny dla Seniora na 2021 rok"

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 171.64 KB
Zarządzenie Plik pdf 256.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-07-05
Publikujący Monika Szymbara 2021-07-05 15:13
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-07-05 15:14
Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla mieszkańców Miasta Krosna z zakresu kultury.

Załączniki:

Sprawozdanie Plik doc 45.61 KB
Zarządzenie nr 1170/21 Plik pdf 443.94 KB
Załącznik - opis faktury Plik doc 38.00 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2021-07-01
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2021-07-01 11:05
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2021-07-01 11:09

Prezydent  Miasta  Krosna

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057.) oraz uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXVII/726/20 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT
i
zaprasza do składania ofert
na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna
w 2021 roku
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2021-07-01
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2021-07-01 11:18
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2021-07-01 11:23
Prezydent Miasta Krosna ogłosił konkurs ofert na realizację profilaktycznych świadczeń zdrowotnych w ramach "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Krosna w wieku 65 lat i więcej na lata 2021 - 2023"
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-06-18
Publikujący Monika Szymbara 2021-06-18 10:21
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-06-18 10:33
Prezydent Miasta Krosna ogłosił otwarty konkurs ofert na udzielanie świadczeń rehabilitacji leczniczej w ramach projektu "Bon Zdrowotny dla Seniora na 2021 r."
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-06-14
Publikujący Monika Szymbara 2021-06-14 13:13
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-06-14 13:15
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 r. Koło Gospodyń Białobrzeskich złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 248.82 KB
Wniosek Plik pdf 852.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJustyna Słabik2021-06-10
Publikujący Justyna Słabik 2021-06-10 10:44
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna
w 2021 roku.
 
 
 

Załączniki:

Wzór sprawozdania Plik doc 45.62 KB
Zarządzenie Plik pdf 353.43 KB
Ogłoszenie Plik pdf 3.02 MB
Załącznik - opis faktury Plik doc 39.50 KB
Wzór oferty Plik doc 209.00 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2021-06-01
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2021-06-01 09:40
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2021-06-01 14:38


Prezydent Miasta Krosna informuje, że otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców Krosna w wieku 18 + w roku 2021” pozostawia się bez rozstrzygnięcia.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 239.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-05-28
Publikujący Monika Szymbara 2021-05-28 14:13
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-05-28 14:15
Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2021 r.

Załączniki:

zarządzenie nr 1130 Plik pdf 587.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2021-05-28
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2021-05-28 08:40
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2021-05-28 08:42
Prezydent Miasta Krosna informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym na rok 2021

Załączniki:

Zarzadzenie Plik pdf 1.05 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-05-25
Publikujący Monika Szymbara 2021-05-25 14:26
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-05-25 14:27
Prezydent Miasta Krosna informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze promocji zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Miasta Krosna.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 167.51 KB
Zarządzenie Plik pdf 278.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-05-25
Publikujący Monika Szymbara 2021-05-25 10:22
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-05-25 10:25
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-04-29
Publikujący Monika Szymbara 2021-04-29 12:03
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-04-29 12:07
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze promocji zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Miasta Krosna dla podmiotów spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-04-29
Publikujący Monika Szymbara 2021-04-29 15:04
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-04-29 15:08

Prezydent Miasta Krosna ogłosił otwarty konkurs wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców Krosna w wieku 18 + w roku 2021"
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-04-28
Publikujący Monika Szymbara 2021-04-28 13:53
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-04-28 13:55
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2021 r.

Załączniki:

wzór oferty Plik txt 248.26 KB
zarządzenie nr 1082/21 Plik pdf 1.66 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2021-04-21
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2021-04-21 14:18
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2021-04-21 14:20


Prezydent Miasta Krosna informuje, że postępowanie konkursowe na realizację programu pn. "Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców Krosna w wieku 18 + w roku 2021" zostało zakończone bez wyboru Wykonawcy.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 139.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-04-20
Publikujący Monika Szymbara 2021-04-20 14:31
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-04-21 14:32
Prezydent Miasta Krosna informuje o rozstrzygnięciu  konkursu  ofert  na realizację Programu profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Krosna w wieku 45- 65 lat na lata 2021-2022.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 419.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-04-20
Publikujący Monika Szymbara 2021-04-20 14:35
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-04-21 14:36
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 9 kwietnia 2021 r. Uczniowski Klub Sportowy „SKORPION Judo Krosno”, złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 1.57 MB
Ogłoszenie Plik pdf 423.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2021-04-15
Publikujący Katarzyna Bienia 2021-04-15 09:19
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2021-04-15 09:17
Prezydent Miasta Krosna ogłosił otwarty konkurs wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców Krosna w wieku 18 + w roku 2021"
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-03-31
Publikujący Monika Szymbara 2021-03-31 13:20
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-03-31 13:23
Ogłasza sie wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2021

Załączniki:

zarządzenie nr 1056 Plik pdf 705.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2021-03-29
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2021-03-29 10:30
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2021-03-29 10:32
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Krosna z Dzielnicy Polanka w 2021 roku pn.: Rodzinne muzykowanie

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 404.93 KB
Sprawozdanie końcowe Plik doc 36.04 KB
Opis faktury Plik doc 38.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2021-03-26
Publikujący Katarzyna Bienia 2021-03-26 09:12
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2021-03-26 09:09
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2021 roku pn.: Ponad Granicami

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 392.20 KB
Sprawozdanie końcowe Plik doc 36.04 KB
Opis faktury Plik doc 38.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2021-03-26
Publikujący Katarzyna Bienia 2021-03-26 09:05
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2021-03-26 09:10
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
SKMBT_C28010100108400.pdf Plik pdf 2.35 MB
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 25 września 2021r. 17:10:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.