Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
1 2 ... 13 
Prezydent Miasta Krosna ogłosił konkurs ofert na realizację profilaktycznych świadczeń zdrowotnych w ramach "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Krosna w wieku 65 lat i więcej na lata 2021 - 2023"
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-06-18
Publikujący Monika Szymbara 2021-06-18 10:21
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-06-18 10:33
Prezydent Miasta Krosna ogłosił otwarty konkurs ofert na udzielanie świadczeń rehabilitacji leczniczej w ramach projektu "Bon Zdrowotny dla Seniora na 2021 r."
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-06-14
Publikujący Monika Szymbara 2021-06-14 13:13
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-06-14 13:15
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 r. Koło Gospodyń Białobrzeskich złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 248.82 KB
Wniosek Plik pdf 852.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJustyna Słabik2021-06-10
Publikujący Justyna Słabik 2021-06-10 10:44
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna
w 2021 roku.
 
 
 

Załączniki:

Wzór sprawozdania Plik doc 45.62 KB
Zarządzenie Plik pdf 353.43 KB
Ogłoszenie Plik pdf 3.02 MB
Załącznik - opis faktury Plik doc 39.50 KB
Wzór oferty Plik doc 209.00 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2021-06-01
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2021-06-01 09:40
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2021-06-01 14:38


Prezydent Miasta Krosna informuje, że otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców Krosna w wieku 18 + w roku 2021” pozostawia się bez rozstrzygnięcia.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 239.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-05-28
Publikujący Monika Szymbara 2021-05-28 14:13
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-05-28 14:15
Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2021 r.

Załączniki:

zarządzenie nr 1130 Plik pdf 587.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2021-05-28
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2021-05-28 08:40
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2021-05-28 08:42
Prezydent Miasta Krosna informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze promocji zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Miasta Krosna.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 167.51 KB
Zarządzenie Plik pdf 278.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-05-25
Publikujący Monika Szymbara 2021-05-25 10:22
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-05-25 10:25
Prezydent Miasta Krosna informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym na rok 2021

Załączniki:

Zarzadzenie Plik pdf 1.05 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-05-25
Publikujący Monika Szymbara 2021-05-25 14:26
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-05-25 14:27
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-04-29
Publikujący Monika Szymbara 2021-04-29 12:03
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-04-29 12:07
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze promocji zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Miasta Krosna dla podmiotów spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-04-29
Publikujący Monika Szymbara 2021-04-29 15:04
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-04-29 15:08

Prezydent Miasta Krosna ogłosił otwarty konkurs wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców Krosna w wieku 18 + w roku 2021"
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-04-28
Publikujący Monika Szymbara 2021-04-28 13:53
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-04-28 13:55
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2021 r.

Załączniki:

wzór oferty Plik txt 248.26 KB
zarządzenie nr 1082/21 Plik pdf 1.66 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2021-04-21
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2021-04-21 14:18
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2021-04-21 14:20


Prezydent Miasta Krosna informuje, że postępowanie konkursowe na realizację programu pn. "Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców Krosna w wieku 18 + w roku 2021" zostało zakończone bez wyboru Wykonawcy.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 139.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-04-20
Publikujący Monika Szymbara 2021-04-20 14:31
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-04-21 14:32
Prezydent Miasta Krosna informuje o rozstrzygnięciu  konkursu  ofert  na realizację Programu profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Krosna w wieku 45- 65 lat na lata 2021-2022.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 419.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-04-20
Publikujący Monika Szymbara 2021-04-20 14:35
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-04-21 14:36
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 9 kwietnia 2021 r. Uczniowski Klub Sportowy „SKORPION Judo Krosno”, złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 1.57 MB
Ogłoszenie Plik pdf 423.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2021-04-15
Publikujący Katarzyna Bienia 2021-04-15 09:19
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2021-04-15 09:17
Prezydent Miasta Krosna ogłosił otwarty konkurs wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców Krosna w wieku 18 + w roku 2021"
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-03-31
Publikujący Monika Szymbara 2021-03-31 13:20
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-03-31 13:23
Ogłasza sie wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2021

Załączniki:

zarządzenie nr 1056 Plik pdf 705.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2021-03-29
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2021-03-29 10:30
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2021-03-29 10:32
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Krosna z Dzielnicy Polanka w 2021 roku pn.: Rodzinne muzykowanie

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 404.93 KB
Sprawozdanie końcowe Plik doc 36.04 KB
Opis faktury Plik doc 38.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2021-03-26
Publikujący Katarzyna Bienia 2021-03-26 09:12
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2021-03-26 09:09
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2021 roku pn.: Ponad Granicami

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 392.20 KB
Sprawozdanie końcowe Plik doc 36.04 KB
Opis faktury Plik doc 38.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2021-03-26
Publikujący Katarzyna Bienia 2021-03-26 09:05
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2021-03-26 09:10
Prezydent Miasta Krosna ogłasza konkurs ofert  dla podmiotów spełniających kryteria wynikające z art. 17 ust. 1 lub odpowiednio art. 18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację Programu profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Krosna w wieku 45 - 65 lat na lata 2021 - 2022
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-03-17
Publikujący Monika Szymbara 2021-03-17 14:15
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-03-17 14:21

Prezydent  Miasta  Krosna

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057) oraz uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXVII/762/20 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na rok 2021
OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT
i
zaprasza do składania ofert
na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców
miasta Krosna z Dzielnicy Polanka na 2021 roku.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2021-02-23
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2021-02-23 11:43
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2021-02-24 10:00

Prezydent  Miasta  Krosna

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057) oraz uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXVII/762/20 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na rok 2021
OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT
i
zaprasza do składania ofert
na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców
miasta Krosna w 2021 roku.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2021-02-23
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2021-02-23 11:50
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2021-02-24 10:03
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2021 r.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 1.47 MB
wzór oferty Plik txt 248.26 KB
zarządzenie nr 1007/21 Plik pdf 248.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2021-02-16
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2021-02-16 14:55
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2021-02-16 14:56
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2021 roku z zakresu turystyki
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłDaniel Bieszczad2021-02-10
Publikujący Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2021-02-10 13:36
Modyfikacja Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2021-02-10 13:40
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2021 roku z zakresu kultury i sportu
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2021-01-21
Publikujący Katarzyna Bienia 2021-01-22 11:59
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2021-01-22 12:02
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu wniosków na realizację projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 roku

Załączniki:

aktualizacja wniosku Plik doc 33.25 KB
Sprawozdanie Plik doc 33.04 KB
Zarządzenie Plik pdf 1.41 MB
opis faktury Plik doc 39.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2021-01-21
Publikujący Katarzyna Bienia 2021-01-22 12:10
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2021-01-22 12:08
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2021 roku pn. „Organizacja współzawodnictwa dzieci i młodzieży ze szkół krośnieńskich w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego”

Załączniki:

Sprawozdanie końcowe Plik doc 36.04 KB
korekta oferty Plik doc 51.74 KB
Zarządzenie Plik pdf 429.69 KB
opis faktury Plik doc 39.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2021-01-21
Publikujący Katarzyna Bienia 2021-01-22 11:54
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2021-01-22 11:54
Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2021 roku

Zarządzenie
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2020-12-29
Publikujący Krystyna Osika 2020-12-29 14:52
Modyfikacja Krystyna Osika 2020-12-29 14:56

Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkurus ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego"

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krosna 906/20

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2020-12-22
Publikujący Krystyna Osika 2020-12-22 10:44
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 17 grudnia 2020 r. Fundacja LANKA złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 1.07 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2020-12-17
Publikujący Monika Szymbara 2020-12-17 14:52
Modyfikacja Monika Szymbara 2020-12-17 14:52
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
SKMBT_C28010100108400.pdf Plik pdf 2.35 MB
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 20 czerwca 2021r. 11:46:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.