Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od
Wykonawca prac geodezyjnych:
Przedsiebiorstwo Usług Geodezyjnych
Marian Iwanicki
38-400 Krosno ul. Lwowska 7                                                                                               Nr RZ: 04-06/13494/2024
tel. 601 742 421                                                                                                                Nr zgł. pracy: G.6640.342.2024

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. z 2020r., poz. 2052 t.j.) oraz §31-32 rozp. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynków (Dz.U. z 2021 r., poz. 1390 - t.j.)

zawiadamiam, że

 
w obrębie Śródmieście, gmina miasto Krosno, dnia 21.06.2024 r. przeprowadzone zostaną czynności ustalenia przebiegu granic działek nr: 2260 godz.: 8:00, 2262/1 godz.: 8:00, 2262/3 godz.: 8:30, 2263 godz.: 9:00, 2264 godz.: 9:00, 2265 godz.: 9:00, 2266 godz.: 9:30, 2268/2 godz.: 9:30, 3188/2 godz.: 8:00-9:00, 2270 godz.: 9:300 z działkami ewidencyjnymi nr: 2260, 2262/1, 2262/3, 2263, 2264, 2265, 3188/1, 2266, 2268/2, 2270.
Zawiadomieni właściciele, użytkowicy wieczyści lub władający oraz ich przedstawiciele winni stawić się na gruncie ww. działek w ww. terminie. Udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela, leży w interesie ww. podmiotu. Nieusprawiedliwione niewziecie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
Powyższe prace wykonane będą na zlecenie Urzędu Miasta Krosna.
Właściciele, którzy posiadają wiedzę o występowaniu na gruncie znaków granicznych położonych na ww. granicach, prosi się o ich odszukanie.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłWojciech Ochotnicki2024-05-23
Publikujący Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2024-05-23 08:44
Modyfikacja Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2024-05-23 08:46
Prezydent Miasta Krosna, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a, został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do użyczenia, pomieszczenia garażowego o powierzchni 71,10 m2 znajdującego się na kondygnacji -1 (piwnica) w budynku przy ul. Bieszczadzkiej 5 w Krośnie, obręb Śródmieście.
 

Załączniki:

Wykaz Plik pdf 46.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAleksandra Puchalik2024-05-15
Publikujący Aleksandra Puchalik 2024-05-22 07:30
Modyfikacja Aleksandra Puchalik 2024-05-22 08:32
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 6 lutego  2024 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer  849/6 o pow. 1723 mi działka numer 849/8 o pow. 209 m2 w ¼ części objęta KW 6335/2  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 212.000,00 zł  (dwieście dwanaście tysięcy złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2024-02-06
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2024-02-06
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2024-02-06 12:09
Decyzja Prezydenta Miasta krosna znak G.6810.51.2023.P z dnia 11.10.2023 r. o nabyciu przez Skarb Państwa prawa uzytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 1298 o pow. 0,0671 ha położonej w obrębie Śródmieście w trybie  przepisów wprowadzających ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załączniki:

decyzja G.6810.51.2023.P Plik pdf 125.57 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-10-11
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-10-11 14:35
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-10-11 14:37
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno         i przeznaczonych do:
-  sprzedaży w trybie przetargu oznaczonych numerami:  293/3 o pow. 2381 m2 , 295/3 o pow. 2516 m2, 296 o pow. 439 m2 przy ul. A. J. Ostaszewskiego w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 2483/16 o pow. 16308 m2, 2483/15 o pow. 3044 m2, 2483/9 o pow. 18 m2 przy ul. Prez. R .Kaczorowskiego  w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 849/4 o pow. 1806 m2, 847 o pow. 4863 m2, 849/6 o pow. 1723 m2, 849/3 o pow. 1709 m2, 849/8   o pow. 209 m2 przy ul. Jaworowej w obrębie ewidencyjnym Turaszówka,
-  sprzedaży w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2247/4 o pow. 1323 m2   przy ul. Polnej w obrębie ewidencyjnym Suchodół w udziale 1/10 część.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-10-04
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-10-04 14:40
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-10-04 14:43
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 25 maja 2024r. 20:27:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.