Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Zgodnie z art 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) gminy mają obowiązek dokonać corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych gminy w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych oraz w celu oszacowania kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2019-04-30
Publikujący Anna Danecka 2019-04-30 14:22
Modyfikacja Anna Danecka 2019-05-02 11:56

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.443.4.1.19.2018 z dnia 31.12.2018 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” w Sieniawie w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2018 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

Decyzja PSK.443.4.1.19.2018 Plik pdf 1.53 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2018-12-31
Publikujący Dorota Nitka - Nitka Dorota 2019-01-15 09:32
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2019-01-15 09:33

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.443.4.2.6.2017 z dnia 31.12.2018 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” Iskrzynia w Krościenku Wyżnym w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2018 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

Decyzja PSK.443.4.2.6.2018 Plik pdf 1.50 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2018-12-31
Publikujący Dorota Nitka - Nitka Dorota 2019-01-15 09:35
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2019-01-15 09:36

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.443.4.3.5.2018 z dnia 31.12.2018 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2018, stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

Decyzja PSK.443.4.3.5.2018 Plik pdf 1.39 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2018-12-31
Publikujący Dorota Nitka - Nitka Dorota 2019-01-15 09:37
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2019-01-15 09:37

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.443.4.2.3.2017 z dnia 20.07.2018 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW  „Wisłok” Iskrzynia w Krościenku Wyżnym w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2018 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.
 

Załączniki:

PSK.443.4.2.5.2018 Plik pdf 399.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2018-07-20
Publikujący Dorota Nitka - Nitka Dorota 2018-08-08 14:11
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2018-08-08 14:20

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.443.4.3.2.2018 z dnia 20.07.2018 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW  „Jasiołka” w Szczepańcowej w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2018, stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.
 

Załączniki:

PSK.443.4.3.5.2018 Plik pdf 372.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2018-07-20
Publikujący Dorota Nitka - Nitka Dorota 2018-08-08 14:30
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2018-08-08 14:31

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.443.4.1.5.2018 z dnia 20.07.2018 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW  „Wisłok” w Sieniawie w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2018 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.
 

Załączniki:

PSK.443.4.1.5.2018 Plik pdf 406.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2018-07-20
Publikujący Dorota Nitka - Nitka Dorota 2018-08-08 14:07
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2018-08-08 14:09

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miasto Krosno za rok 2017

Zgodnie z art 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) Gminy mają obowiązek dokonać corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2018-04-30
Publikujący Dorota Nitka - Nitka Dorota 2018-04-30 14:10
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2018-05-24 14:12

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.443.4.1.10.2017 z dnia 22.12.2017 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW  „Wisłok” w Sieniawie w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 w okresie od lipca do końca grudnia 2017 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.
 

Załączniki:

Decyzja PSK.443.4.1.10.2017 Plik pdf 334.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2017-12-22
Publikujący Dorota Nitka - Nitka Dorota 2018-01-09 13:52
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2018-01-09 13:53

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.443.4.2.10.2017 z dnia 22.12.2017 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW  „Wisłok” Iskrzynia w Krościenko Wyżne w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 w okresie od lipca do grudnia 2017 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.
 

Załączniki:

Decyzja PSK.443.4.2.10.2017 Plik pdf 372.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2017-12-22
Publikujący Dorota Nitka - Nitka Dorota 2018-01-09 13:47
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2018-01-09 13:56

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.443.4.3.9.2017 z dnia 22.12.2017 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW  „Jasiołka” Szczepańcowa w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 w okresie od lipca do końca grudnia 2017 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

Decyzja PSK.443.4.3.9.2017 Plik pdf 326.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2017-12-22
Publikujący Dorota Nitka - Nitka Dorota 2018-01-09 13:44
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2018-01-09 13:46

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4203.25.2016.JG.8 z dnia 5 grudnia 2016 r. o wystapieniu w dniu 5 grudnia 2016 r. pismem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowiskow przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu ropy naftowej ze złoża Turaszówka.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2016-12-07
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-12-07 14:42
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-12-07 14:44

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Informacja
 
Wojewoda Podkarpacki pismem znak: I-IV.747.1.4.2016 z dnia 29 września 2016 r. informuje o wydaniu decyzji z dnia 28 września 2016 r., Nr 1/4/16, znak: I-IV.747.1.4.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego gazu ziemnego w Świnoujście dla inwestycjipn.: "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, z mozliwością zapoznania się z dokumentacją i w/w decją w sidzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pok. 605 Wydział Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.
Podmiot publikującyPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Wytworzył Wojewoda Podkarpacki2016-09-29
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-10-03 14:26

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.443.4.3.5.2016 z dnia 08.07.2016 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW  „Jasiołka” Szczepańcowa w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 w okresie od stycznia do końca czerwca 2016 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 532.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie2016-07-21
Publikujący Anna Danecka 2016-07-21 10:50
Modyfikacja Anna Danecka 2016-07-21 10:51

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.443.4.1.5.2016 z dnia 08.07.2016 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW  „Wisłok” w Sieniawie w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 w okresie od stycznia do końca czerwca 2016 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 528.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie2016-07-21
Publikujący Anna Danecka 2016-07-21 10:43
Modyfikacja Anna Danecka 2016-07-21 10:45

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.443.4.2.4.2016 z dnia 08.07.2016 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW  „Wisłok” Iskrzynia w Krościenko Wyżne w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 w okresie od stycznia do końca czerwca 2016 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 543.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie2016-07-21
Publikujący Anna Danecka 2016-07-21 10:46
Modyfikacja Anna Danecka 2016-07-21 10:47

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4203.12.2015.AH.129 z dnia 5 lipca 2016 r. dot. podania do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa gazocuiąghu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji STrachocina - Pogórska Wola wraz z infrastyrukturą niezbędną do jego obsługi".
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-07-05
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-07-08 09:32
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-07-08 09:34

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4203.12.2015.AH.128 z dnia 5 lipca 2016 r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa gazocuiąghu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji STrachocina - Pogórska Wola wraz z infrastyrukturą niezbędną do jego obsługi".
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-07-05
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-07-08 09:28
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-07-08 09:34

Ponowne spotkanie w sprawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

Ponowne spotkanie w sprawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami odbędzie się w dniu 4 lipca 2016 r. o godz. 17:00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 4.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-06-30
Publikujący Anna Danecka 2016-06-30 15:03
Modyfikacja Anna Danecka 2016-06-30 15:03

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6220.24.2016.A                                                                                              Krosno, dnia 27.06.2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm) w związku z wnioskiem Firmy Handlowo Usługowej Gabło Sp. j. ul. Podkarpacka 2, 38-400 Krosno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Montaż nowoczesnej kabiny lakierniczej w istniejącym budynku serwisu stacji dealerskiej Volkswagen-Skoda należącej do Firmy Handlowo Usługowej GABŁO Spółka Jawna w Krośnie przy ul. Lwowskiej 39”,
 
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
1.   W dniu 27 czerwca 2016 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
2.  W dniu  27 czerwca 2016 r. Prezydent Miasta Krosna zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na   środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm), wystąpił pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
3.  Przedłożona dokumentacja obejmująca m.in. Kartę informacyjną wraz z załącznikami oraz pismami skierowanymi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie jest udostępniona do wglądu w Urzędzie Miasta Krosna w Krośnie w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
 
Uwagi w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres:
Urząd Miasta Krosna
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-06-29
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-06-29 14:45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

OS.6341.24.2016.B                                                                                                     Krosno 21.06.2016 r.
                                                                                                    
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 2456 i 2444/8 położonych przy ul. Żeromskiego w Krośnie, woj. podkarpackie oraz wykonywanie robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłok.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-06-21
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-06-23 08:28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

OS.6341.16.2016.B                                                                                                       Krosno 20.06.2016 r.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu (działka nr ew. 1283 obręb 22, Brzyszczyki II, Jasło) przy ul. Piłsudskiego w Jaśle, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych obsługujących szpitalny oddział ratunkowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. nr 15 tj. w poniedziałek od 730 do 1630, od wtorku do czwartku od 730 do 1530,  w piątek od 730 do 1430 (tel. kontaktowy: 13 4743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-06-20
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-06-23 08:23
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-06-23 08:29

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami - konsultacje społeczne

Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie opracował 6 czerwca Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami w województwie podkarpackim.
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 23 czerwca o godzinie 12, w artKinie przy ul. Bieszczadzkiej w Krośnie.

Projekt został udostępniony do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Uwagi do planowanych zmian można wnosić do 8 lipca 2016 r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska województwa podkarpackiego. Szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 703.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-06-14
Publikujący Anna Danecka 2016-06-14 14:32
Modyfikacja Anna Danecka 2016-06-22 14:47

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4200.14.2013.AH.44 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie postępowania prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie".
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-06-10
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-06-16 14:32
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-06-16 14:33

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4203.12.2015.AH.106 z dnia 30 maja 2016 r. ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociagu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi".
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-05-30
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-06-01 15:19
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-06-02 13:29

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6341.18.2016.B                                                                                                      Krosno 30.05.2016 r.

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ELIJOT Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 3, 38-400 Krosno, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku handlowo-usługowego wraz z budową miejsc postojowych i dróg wewnętrznych, budową zjazdu publicznego z ul. Niepodległości oraz przebudową istniejącego parkingu na działkach o numerach: 1695, 1694, 1692, 1693, 1691/9, 1700/2, 1700/3, 1700/4 i 1700/6 przy ul. Legionów w Krośnie, gm. M. Krosno, pow. M. Krosno, woj. podkarpackie. Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30,  w piątek od 7:30 do 14:30 (tel. kontaktowy: 13 4743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-05-30
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-05-31 15:08

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6341.15.2016.B                                                                                                    Krosno 23.05.2016 r.

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy przepustu pod drogą powiatową Nr 1870R Lipinki – Pogorzyna – gr. woj. – Radość w km 6+233 i wykonanie urządzeń wodnych w postaci ubezpieczenia koryta cieku z płyt betonowych ażurowych, przebudowy i umocnienia odcinków rowów przydrożnych, wykonania dwóch wylotów służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni odcinka drogi nad przepustem oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzanie do wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi nad przepustem do potoku.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 730 do 1630, od wtorku do czwartku od 730 do 1530,  w piątek od 730 do 1430 (tel. kontaktowy: 13 4743656).
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-05-23
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-05-31 15:14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6220.16.2016.A                                                                                              Krosno, dnia 19.05.2016 r.

OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 23) w związku z wnioskiem firmy CELL-Fast Sp. z o. o. ul. Grabskiego 31, 37- 450 Stalowa Wola w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Zakładu Produkcyjno-Magazynowego Przetwórstwa Tworzyw sztucznych na zakład Produkcyjno- Magazynowy Elementów Metalowych w Krośnie przy ul. Drzymały 41”, PREZYDENT MIASTA KROSNA ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA:
1. W dniu 19 maja 2016 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
2. W dniu  19 maja 2016 r. Prezydent Miasta Krosna zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na   środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), wystąpił pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
3. Przedłożona dokumentacja obejmująca m.in. Kartę informacyjną wraz z załącznikami oraz pismami skierowanymi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie jest udostępniona do wglądu w Urzędzie Miasta Krosna w Krośnie, ul. Staszica 2, w Wydziale Ochrony Środowiska (pokój 15), w godzinach: 730- 1530. Uwagi w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres:
Urząd Miasta Krosna
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno.

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-05-20
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-05-20 14:28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.1.2016.AW.2 z dnia 20 maja 2016 r. w związku z przekazaniem przez Republikę Słowacką końcowego stanowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-05-20
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-05-30 08:17
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-05-30 08:32

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

KS.6220.03.2016.C                                                                                              Krosno, dnia 09.05.2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zawiadamia się, że w związku z prowadzonym na wniosek  Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Fredry 12, 38-400 Krosno,  postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Montaż dodatkowych 10 bioreaktorów kontenerowych na działkach 2199 oraz 2201 współtworzących teren Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ulicy Białobrzeskiej 108 w Krośnie”, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji środowiskowej. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Prezydent Miasta Krosna, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie  ul. Kisielewskiego 12, 38-400 Krosno oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy tj. wnioskiem i raportem w dniach od 12 maja 2016 r. do  2 czerwca 2016 r. Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosna. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krosna przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-05-09
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-05-11 14:41
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 16 września 2019r. 11:24:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.