Aktualności Urzędu Miasta w Krośnie http://bip.umkrosno.pl pl-PL Zarządzenie Nr 1329/21 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. Tue, 30 Nov 2021 15:16:46 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ... Informacja Tue, 30 Nov 2021 14:36:37 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-325 ... Zarządzenie Nr 1330/21 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna. Tue, 30 Nov 2021 14:35:13 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ... Zarządzenie Nr 1346/21 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna na 2022 rok. Tue, 30 Nov 2021 14:31:43 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ... Zarządzenie Nr 1345/21 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2022 roku. Tue, 30 Nov 2021 14:28:09 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ... Zarządzenie Nr 1344/21 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 roku. Tue, 30 Nov 2021 14:25:48 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ... Uchwały Rady Miasta Krosna podjęte na XL sesji RM w dniu 29 listopada 2021 r. Tue, 30 Nov 2021 14:11:31 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-488 ... Imienny wykaz głosowań radnych Miasta Krosna przeprowadzonych na XL zdalnej sesji RM odbytej w dniu 29 listopada 2021 r. Tue, 30 Nov 2021 14:07:46 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-538 ... Ogłoszenie otwartego konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportuw w 2022 r. Tue, 30 Nov 2021 14:02:37 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-253 ... Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2022 r. Tue, 30 Nov 2021 13:55:20 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-253 ...