Aktualności Urzędu Miasta w Krośnie http://bip.umkrosno.pl pl-PL Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Thu, 05 Aug 2021 11:38:01 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-241 ... Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Thu, 05 Aug 2021 11:34:38 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-241 ... Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Thu, 05 Aug 2021 11:31:33 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-241 ... Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Thu, 05 Aug 2021 11:26:44 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-241 ... Informacja o wynikach naboru w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie na stanowisko Inspektor Thu, 05 Aug 2021 11:11:06 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-208 ... informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych Wed, 04 Aug 2021 13:42:13 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-391 KROSNO, 04.08.2021 r.  (miejscowość i data) PB.6743.2.99.2021.A (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) 66/2021 Prezydent Miasta Krosna ul. Lwowska 28A,38-400...... Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna Wed, 04 Aug 2021 13:15:14 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-241 KSL.6220.13.2021.MF Krosno, dnia 04.08.2021 r. OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 61 §1 i §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3...... Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego Wed, 04 Aug 2021 13:08:46 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-241 ... Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert Wed, 04 Aug 2021 12:55:22 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-253 ... Zarządzenie Nr 1215/21 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2021 roku. Wed, 04 Aug 2021 12:45:04 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ... III przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Krosno o pow. 75 m2, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów Miasta Krosna jako działki nr: 622/4 - obręb Śródmieście i 26/30 – obręb Przemysłowa, położonych w... Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-250 ...