Aktualności Urzędu Miasta w Krośnie http://bip.umkrosno.pl pl-PL komunikat Prezydenta Miasta Krosna Wed, 31 May 2023 13:47:41 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-182 ... Raport o stanie Miasta Krosna 2022 i zaproszenie na debatę Wed, 31 May 2023 13:01:36 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-578 ... Informacja Wed, 31 May 2023 09:51:56 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-338 Oświadczenie za 2020 rok.... Informacja o wynikach konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie Wed, 31 May 2023 08:06:07 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-208 ... Protokół Nr 61/23 z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 26 kwietnia 2023 r. Tue, 30 May 2023 14:12:23 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-604 ... Zarządzenie Nr 2062/23 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków i wyboru kandydatów do nagrody Prezydenta Miasta Krosna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji. Tue, 30 May 2023 13:30:43 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ... Zarządzenie Nr 2061/23 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert w sorawie udzielania zamówień na badanai specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby komisji lekarskiej orzekającej o zdolności do służby... Tue, 30 May 2023 13:30:19 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ... Zarządzenie Nr 2060/23 z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realziację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2023. Tue, 30 May 2023 13:25:13 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ... Zarządzenie Nr 2056/23 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Tue, 30 May 2023 13:21:20 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ... Zarządzenie Nr 2055/23 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Tue, 30 May 2023 13:18:41 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ... I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 272/6 o pow. 492 m2 położonej w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 20 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-250 ...