Aktualności Urzędu Miasta w Krośnie http://bip.umkrosno.pl pl-PL Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji Fri, 13 May 2022 14:28:23 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-237 ... Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego Fri, 13 May 2022 13:50:24 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-208 ... Oświadczenia majątkowe - Gabriela Gajdzińska - Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Krośnie Fri, 13 May 2022 12:42:35 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-207 ... Oświadczenia majątkowe - Renata Matejek-Hoc - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie Fri, 13 May 2022 12:31:00 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-207 ... Zarządzenie Nr 1577/22 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Fri, 13 May 2022 12:21:45 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ... Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2022 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Fri, 13 May 2022 12:20:07 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-253 ... Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Drogownictwa. Fri, 13 May 2022 12:03:29 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-239 ... Zarządzenie Nr 1572/22 z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie za rok obrotowy 2021. Fri, 13 May 2022 11:57:46 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ... Zarządzenie Nr 1571/22 z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie za rok obrotowy 2021. Fri, 13 May 2022 11:53:00 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ... Zarządzenie Nr 1570/22 z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie za rok obrotowy 2021. Fri, 13 May 2022 11:51:42 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ...