Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
Krosno, dn. 24.11.2023 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.65.2023.A
65/2023
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
 
1. Przedmiot zgłoszenia:
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 42 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 2 przy ul. Naftowej na działce nr ewid.  517 w Krośnie (obręb ewidencyjny Śródmieście).
 
2. Inwestor:
Maria Kasza
 
3. Data doręczenia zgłoszenia:
16.11.2023 r.
 
4. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu:
24.11.2023 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2023-11-24
Publikujący Agata Ziarkowska 2023-11-24 10:37
KROSNO, 21.11.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.66.2023.F
Nr rej. 66/2023
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  
(Dz.U. z 2023 poz. 682  z późn. zm.)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w związku z przebudową ulicy bocznej ks. Stanisława Decowskiego   
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1550/1, 1550/2, 1552/2
 
Obręb  Polanka
 
Ulica ul. ks. Decowskiego
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 16.11.2023 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKinga Garbacik2023-11-21
Publikujący Kinga Garbacik 2023-11-21 11:11
Krosno, dn. 20.11.2023 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.67.2023.R
67/2023
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
 
1. Przedmiot zgłoszenia:
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w związku z przebudową ulicy bocznej od ul. ks. S. Decowskiego na działkach nr ewid. 509/2, 1555/1, 1213, 1555/2, 1552/2, 1455/3, 1455/1, 1462, 1550/1, 1551/8, 1561 w Krośnie (obręb Polanka).
 
2. Inwestor:
Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 
3. Data doręczenia zgłoszenia:
17.11.2023 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2023-11-20
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2023-11-20 14:29
KROSNO, 20.11.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.65.2023.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
65/2023
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

        Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: MARIA KASZA
ul. Naftowa 2/42, 38-400 Krosno
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 42 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 2
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 517
 
Obręb 0005 ŚRÓDMIEŚCIE
Ulica ul. NAFTOWA
 
Nr 2
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 16.11.2023 r.
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2023-11-20
Publikujący Agata Ziarkowska 2023-11-20 12:41
KROSNO, 17.11.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.57.2023.F
Nr rej. 57/2023
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)

Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
do zgłoszenia budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U z 2023 poz. 682 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jerzy Graba
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.  
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2423
 
Obręb Krościenko Niżne
 
Ulica ul. Stefana Żeromskiego
 
Nr 92
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 17.10.2023 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 17.11.2023 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKinga Garbacik2023-11-17
Publikujący Kinga Garbacik 2023-11-17 09:30
Krosno, dn. 16.11.2023 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.63.2023.R
63/2023
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
 
1. Przedmiot zgłoszenia:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV stanowiącej odcinek oświetlenia ulicznego w ramach inwestycji dobudowy punktów świetlnych – Osiedle Turaszówka na działkach nr ewid. 894/1, 911/2, 946/3, 944/3 przy ul. Długiej w Krośnie (obręb Turaszówka).
 
2. Inwestor:
Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 
3. Data doręczenia zgłoszenia:
02.11.2023 r.
 
4. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu:
16.11.2023 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2023-11-16
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2023-11-16 10:43
                                                                                                                                          KROSNO, 15.11.2023 r.
                                                                                                                                          (miejscowość i data)
PB.6743.1.64.2023.K
64/2023
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
 
 
                                                              Prezydent Miasta Krosna
                                                              ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                              …………………………………………….
                                                              (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)


Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit d
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz.682)

 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Maciej Dec
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 5
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 272/38
 
Obręb Przemysłowa
 
Ulica Żwirki i Wigury     
 
Nr 5/5
 
Kod pocztowy  38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 03.11.2023 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 15.11.2023 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2023-11-15
Publikujący Maria Hućko-Karp 2023-11-15 13:02

KROSNO, 8.11.2023, r.
(miejscowość i data)

PB.6743.1.62.2023.U
Nr rej. 62/2023
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)

Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)

 1.  Przedmiot zgłoszenia:
  Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. B. Chrobrego, na działce nr 469 - obręb ewid. Polanka 

 2. inwestor:
  P. Grzegorz Zajdel

 3.  data doręczenia zgłoszenia:
  31.10.2023 r.

 4. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu:
  8.11.2023 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2023-11-08
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2023-11-08 13:35
                                                                                                                                         KROSNO, 06.11.2023 r.              
                                                                                                                                         (miejscowość i data)
PB.6743.1.64.2023.K
Nr rej. 64/2023
(numer rejestru organu właściwego                          
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                          Prezydent Miasta Krosna
                                                                          ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                          …………………………………………….
                                                                          (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)


Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  
- Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.)

 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Maciej Dec  
  
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5
w budynku mieszkalny wielorodzinnym nr 5
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 272/38
 
Obręb Przemysłowa
 
Ulica Żwirki i Wigury
 
Nr 5/5
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 03.11.2023 r.
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2023-11-06
Publikujący Maria Hućko-Karp 2023-11-06 15:55
KROSNO, 06.11.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.61.2023.F
Nr rej. 61/2023
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
do zgłoszenia budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U z 2023 poz. 682 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Łukasz Lorens
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 26 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4.  
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 534/2
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica ul. Kolejowa
 
Nr 4/26
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 27.10.2023 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 06.11.2023 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKinga Garbacik2023-11-06
Publikujący Kinga Garbacik 2023-11-06 09:29
Krosno, dn. 06.11.2023 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.63.2023.R
63/2023
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
 
1. Przedmiot zgłoszenia:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV stanowiącej odcinek oświetlenia ulicznego w ramach inwestycji dobudowy punktów świetlnych – Osiedle Turaszówka na działkach nr ewid. 894/1, 911/2, 946/3, 944/3 przy ul. Długiej w Krośnie (obręb Turaszówka).
 
2. Inwestor:
Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 
3. Data doręczenia zgłoszenia:
02.11.2023 r.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2023-11-06
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2023-11-06 10:16
Modyfikacja Karolina Baran - Karolina Baran 2023-11-06 10:19
KROSNO, 03.11.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.60.2023.A
60/2023
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAKTOR Spółka z o. o.  
ul. Dworska 25, 38-430 Miejsce Piastowe
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przynależnymi przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2528, 1950/2, 1950/3, 1950/4, 1948/9, 1948/10, 1948/11
 
Obręb 0007 SUCHODÓŁ
 
Ulica ul. HANDLOWA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 23.10.2023 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 03.11.2023 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2023-11-03
Publikujący Agata Ziarkowska 2023-11-03 10:19
KROSNO, 2.11.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.62.2023.U
62/2023
(numer rejestru organu właściwego                 
do przyjęcia zgłoszenia robót                       
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)
 
 1. Przedmiot zgłoszenia:
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 469 w Krośnie przy ul. B. Chrobrego- obręb ewid. Polanka.
 1. Inwestor:
Grzegorz Zajdel
 1. Data doręczenia zgłoszenia organowi:
31.10.2023 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2023-11-02
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2023-11-02 09:14
KROSNO, 31.10.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.61.2023.F
Nr rej. 61/2023
(numer rejestru organu właściwego
 do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia
             budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2023 poz. 682  z późn. zm.)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Łukasz Lorens
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 26 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4.  
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 534/2
 
Obręb  Śródmieście
 
Ulica ul. Kolejowa
 
Nr 4/26
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 27.10.2023 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKinga Garbacik2023-10-31
Publikujący Kinga Garbacik 2023-10-31 09:55
KROSNO, 25.10.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.58.2023.S
58/2023
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                       
 nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Wojciech Sarapuk
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 16 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 2
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 545
 
Obręb 0005 / Śródmieście
 
Ulica Kolejowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 19.10.2023 r.

Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 25.10.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Grochmal2023-10-25
Publikujący Katarzyna Grochmal 2023-10-25 13:16
KROSNO, 25.10.2023, r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.55.2023.U
Nr rej. 55/2023
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)
 
 1. Przedmiot zgłoszenia:
Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV - stanowiącej odcinek oświetlenia ulicznego w ramach inwestycji pn.: dobudowa punktów świetlnych - Osiedle Tysiąclecia - siłownia” na działce nr 534/5 w Krośnie, przy ul. Tysiąclecia – obręb ewid. Śródmieście.
 
 1. inwestor:
Gmina Miasto Krosno,
ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
 
 1. data doręczenia zgłoszenia:
13.10.2023 r.

         4. data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu:
25.10.2023 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2023-10-25
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2023-10-25 08:51
KROSNO, 20.10.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.58.2023.S
58/2023
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                       
 nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Wojciech Sarapuk
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 16 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 2
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 545
 
Obręb 0005 / Śródmieście
 
Ulica Kolejowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 19.10.2023 r.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2023-10-20
Publikujący Katarzyna Grochmal 2023-10-20 13:39
KROSNO, 18.10.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.53.2023.S
53/2023
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                       
 nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Ewa Jurenko
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowo-mieszkalnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 749
 
Obręb 0005 / Śródmieście
 
Ulica J. Piłsudskiego
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 10.10.2023 r

Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 18.10.2023 r.Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Grochmal2023-10-18
Publikujący Katarzyna Grochmal 2023-10-18 10:38
KROSNO, 12.10.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.53.2023.S
53/2023
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                       
 nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Ewa Jurenko
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowo-mieszkalnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 749
 
Obręb 0005 / Śródmieście
 
Ulica J. Piłsudskiego
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 10.10.2023 r.Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Grochmal2023-10-12
Publikujący Katarzyna Grochmal 2023-10-12 11:09
Modyfikacja Katarzyna Grochmal 2023-10-12 11:10

KROSNO, 19.06.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.29.2023.U
29/2023
(numer rejestru organu właściwego                 
 do przyjęcia zgłoszenia robót                        
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
 Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy,
o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie
Sp. z o. o.,  ul. Wyzwolenia 4, 38-400 Krosno
  
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 11
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Naftowej 15 w Krośnie, na działce nr 228 - obręb ewid. Przemysłowa.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 228
 
Obręb 0003 / Przemysłowa
 
Ulica Naftowa
 
Nr 15/11
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 16.06.2023 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2023-06-19
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2023-06-19 15:44
Modyfikacja Renata Uliasz - Podinspektor 2023-06-19 15:46
KROSNO, 31.05.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.63.2022.U
37/2022
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                        
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 z późn. zm.)
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., 
ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z kanałowej na preizolowaną do budynków przy ul. Mickiewicza 16 i ul. Mickiewicza 22 w Krośnie na działkach nr 2670/7, 2670/29, 2670/33, 2670/63, 2686/3, 2686/4, 2686/6 – obręb ewis. Śródmieście
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/7, 2670/29, 2670/33, 2670/63, 2686/3, 2686/4, 2686/6
 
Obręb 0005 / Śródmieście
 
Ulica Mickiewicza
 
Nr 16 i 22
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 17.05.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 31.05.2022 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2022-05-31
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2022-05-31 12:42
KROSNO, 24.11.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.145.2020.K
36/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e, art. 30 pkt. 1b i 4b oraz art. 30a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do lokali handlowych przy       ulicy Legionów w Krośnie
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2091/2, 2092/16, 2093, 2095/2, 2095/4, 2095/5, 2097, 3189
 
Obręb 0005 Śródmieście
 
Ulica Legionów
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 30.10.2020 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 23.11.2020 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2020-11-24
Publikujący Maria Hućko-Karp 2020-11-24 15:01
Krosno, 09.11.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.139.2020.L
Nr rej. 34/2020
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z  o. o. w Tarnowie
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1196, 2936/2
 
Obręb Białobrzegi
 
Ulica Wierzbowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 16.10.2020r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 09.11.2020r.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-11-09
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2020-11-17 10:42
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2020-11-17 11:38
Krosno, 19.10.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.139.2020.L
Nr rej. 34/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z  o. o. w Tarnowie
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)                                                                                                       1196, 2936/2
 
Obręb                                                                                                                                     Białobrzegi
 
Ulica                                                                                                                           Wierzbowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy                                                                                                                                   38-400
 
Miejscowość                                                                                                                                  Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia:                                                                                                      16.10.2020 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2020-11-06
Publikujący Maria Hućko-Karp 2020-10-23 11:49
KROSNO, 03.06.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.56.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinków sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3206/3, 3206/4, 3206/1, 1390
 
Obręb ŚRÓDMIEŚCIE
 
Ulica S. BATOREGO
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 28.05.2020 r.

Data wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia: 03.06.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-06-03
Publikujący Katarzyna Grochmal 2020-06-03 08:30
KROSNO, 29.05.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.56.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinków sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnychego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3206/3, 3206/4, 3206/1, 1390
 
Obręb ŚRÓDMIEŚCIE
 
Ulica S. BATOREGO
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 28.05.2020 r.Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-05-29
Publikujący Katarzyna Grochmal 2020-05-29 13:55
KROSNO, 19.05.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.46.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 278, 294
 
Obręb BIAŁOBRZEGI
 
Ulica M. DRZYMAŁY
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 07.05.2020 r.

Data wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia: 19.05.2020 r.


Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Grochmal2020-05-19
Publikujący Katarzyna Grochmal 2020-05-19 11:37
KROSNO, 13.05.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.46.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 278, 294
 
Obręb BIAŁOBRZEGI
 
Ulica M. DRZYMAŁY
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 07.05.2020 r.

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-05-13
Publikujący Katarzyna Grochmal 2020-05-13 13:58
KROSNO, 24.04.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.35.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 321/4, 327/1, 327/2
 
Obręb BIAŁOBRZEGI
 
Ulica KRAKOWSKA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 09.04.2020 r.

Data wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia: 24.04.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-04-24
Publikujący Katarzyna Grochmal 2020-04-24 09:28
KROSNO, 23.04.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.32.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1376/17, 1376/18
 
Obręb 0005 ŚRÓDMIEŚCIE
 
Ulica S. BATOREGO
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 31.03.2020 r.

Data wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia: 23.04.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-04-23
Publikujący Katarzyna Grochmal 2020-04-23 09:52
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 29 listopada 2023r. 19:05:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.