Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
KROSNO, 29.05.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.22.2023.A
22/2023
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa, wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 238/1, 238/10, 238/11, 585/9, 584/1, 571/6
 
Obręb 0006 KROŚCIENKO NIŻNE
 
Ulica ul. ZIELONA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.05.2023 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 29.05.2023 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2023-05-29
Publikujący Agata Ziarkowska 2023-05-29 12:59
                                                                                                                                              KROSNO, 29.05.2023 r.              
                                                                                                                                              (miejscowość i data)
PB.6743.1.25.2023.K
Nr rej. 25/2023
(numer rejestru organu właściwego                          
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                                                 Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                 ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                                 …………………………………………….
                                                                                                 (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682)
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Aneta Boczar  
 
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalny wielorodzinnym nr 16
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/7
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Mickiewicza
 
Nr 16
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 26.05.2023 r.
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2023-05-29
Publikujący Maria Hućko-Karp 2023-05-29 08:38
Krosno, dn. 25.05.2023 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.24.2023.R
24/2023
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna i Marcin Mączyńscy
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa przegród zewnętrznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego – likwidacja wykusza na elewacji południowej i likwidacja balkonu na elewacji zachodniej.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1582
 
Obręb Krościenko Niżne
 
Ulica Wisze
 
Nr 69B
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 24.05.2023 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2023-05-25
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2023-05-25 13:30
Krosno, dn. 24.05.2023 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.23.2023.S
23/2023
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sabina Urban
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z odcinkiem podziemnym do układu redukcyjno-pomiarowego w linii ogrodzenia
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 771/23
 
Obręb Polanka
 
Ulica gen. S. Maczka
 
Nr 16b
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 16.05.2023 r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 23.05.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Grochmal2023-05-24
Publikujący Katarzyna Grochmal 2023-05-24 08:56
KROSNO, 18.05.2023, r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.21.2023.U
Nr rej. 21/2023
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                        
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….

(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 1 pkt 3,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A, Oddział Rzeszów
ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN-15kV wraz z budową stacji transformatorowej 15/0,4 kV i przyłącza nN-0,4kV przy ul. Gen. Józefa Hallera w Krośnie na działkach nr 3295/1, 3295/6, 3295/7, 3422, 3423 – obręb ewid. Krościenko Niżne.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3295/1, 3295/6, 3295/7, 3422, 3423
 
Obręb 0006 / Krościenko Niżne
 
Ulica Hallera
 
Nr ----
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
 
Data doręczenia zgłoszenia: 9.05.2023 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 18.05.2023 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2023-05-18
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2023-05-18 14:33
Krosno, dn. 18.05.2023 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.23.2023.S
23/2023
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sabina Urban
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z odcinkiem podziemnym do układu redukcyjno-pomiarowego w linii ogrodzenia
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 771/23
 
Obręb Polanka
 
Ulica gen. S. Maczka
 
Nr 16b
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 16.05.2023 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Grochmal2023-05-18
Publikujący Katarzyna Grochmal 2023-05-18 11:27
Modyfikacja Katarzyna Grochmal 2023-05-24 08:54
KROSNO, 15.05.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.22.2023.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
22/2023
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa, wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 238/1, 238/10, 238/11, 585/9, 584/1, 571/6
 
Obręb 0006 KROŚCIENKO NIŻNE
Ulica ul. ZIELONA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.05.2023 r.
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2023-05-15
Publikujący Agata Ziarkowska 2023-05-15 12:54
KROSNO, 12.05.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.21.2023.U
21/2023
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                        
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 1 pkt 3,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A, Oddział Rzeszów
ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN-15kV wraz z budową stacji transformatorowej 15/0,4 kV i przyłącza nN-0,4kV przy ul. Gen. Józefa Hallera w Krośnie na działkach nr 3295/1, 3295/6, 3295/7, 3422, 3423 – obręb ewid. Krościenko Niżne.
 Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3295/1, 3295/6, 3295/7, 3422, 3423
 
Obręb 0006 / Krościenko Niżne
 
Ulica Gen. J. Hallera
 
Nr ----
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 9.05.2023 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2023-05-12
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2023-05-12 09:42
KROSNO, 12.05.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.18.2023.A
18/2023
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 836/4, 837/9, 837/10, 836/3, 836/2, 836/5, 1403/2, 1404, 1405, 1406, 1407
 
Obręb 0001 TURASZÓWKA
 
Ulica ul. JAWOROWA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 28.04.2023 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 12.05.2023 r.
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2023-05-12
Publikujący Agata Ziarkowska 2023-05-12 08:37
Krosno, dn. 11.05.2023 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.19.2023.R
19/2023
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Bączar, Katarzyna Bączar
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 980/2
 
Obręb Turaszówka
 
Ulica gen. J. Bema
 
Nr 59A
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 04.05.2023 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 11.05.2023 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2023-05-11
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2023-05-11 08:18
                                                                                                                                      KROSNO, 11.05.2023 r.             
                                                                                                                                      (miejscowość i data)
PB.6743.1.20.2023.K
Nr rej. 20/2023
(numer rejestru organu właściwego                         
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                                       Prezydent Miasta Krosna
                                                                                       ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                      …………………………………………….
                                                                                      (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)


Informacja
o dokonaniu  zgłoszenia  budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
 (Dz.U. z 2023 poz. 775)

 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Tomasz Dubiel, P. Kaja Dubiel  
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1959/68
 
Obręb Polanka
 
Ulica Piękna
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 09.05.2023 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2023-05-11
Publikujący Maria Hućko-Karp 2023-05-11 12:56
Krosno, dn. 08.05.2023 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.19.2023.R
19/2023
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Bączar, Katarzyna Bączar
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 980/2
 
Obręb Turaszówka
 
Ulica gen. J. Bema
 
Nr 59A
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 04.05.2023 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2023-05-08
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2023-05-08 15:45
KROSNO, 08.05.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.18.2023.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
18/2023
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 836/4, 837/9, 837/10, 836/3, 836/2, 836/5, 1403/2, 1404, 1405, 1406, 1407
 
Obręb 0001 TURASZÓWKA
Ulica ul. JAWOROWA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 28.04.2023 r.
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2023-05-08
Publikujący Agata Ziarkowska 2023-05-08 12:50
KROSNO, 28.04.2023, r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.17.2023.U
Nr rej. 17/2023
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                        
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy,
o której mowa w  art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.,
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
  dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych, w zabudowie szeregowej na działce nr 2528 w Krośnie, przy ul. Bieszczadzkiej – obręb ewid. Suchodół.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)  2528
 
Obręb 0007 / Suchodół
 
Ulica Bieszczadzka
 
Nr ----
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 21.04.2023 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 28.04.2023 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2023-04-28
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2023-04-28 08:17
KROSNO, 24.04.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.17.2023.U
17/2023
(numer rejestru organu właściwego                 
 do przyjęcia zgłoszenia robót                       
 nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 1 pkt 2 lit.e, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023.682 z późn. zm.)
 Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych, w zabudowie szeregowej na działce nr 2528 w Krośnie, przy ul. Bieszczadzkiej – obręb ewid. Suchodół.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)  2528
 
Obręb 0007 /Suchodół
 
Ulica Bieszczadzka
 
Nr ----
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 21.04.2023 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2023-04-24
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2023-04-24 13:10
KROSNO, 20.04.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.11.2023.S
11/2023
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                        
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023.682)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.
ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno
 
  dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Korczyńskiej w Krośnie
 
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)  590/2, 580/4, 606/2, 606/3, 1122/1, 1091/2, 1091/12, 1090/2, 1090/3, 1090/4, 1089/1, 1088/1, 1087/1, 1086/4, 1086/3, 1086/2, 1107/8, 1108, 1072/3
 
Obręb 0006 / Krościenko Niżne
 
Ulica Korczyńska
 
Nr ----
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 29.03.2023 r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 20.04.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Grochmal2023-04-20
Publikujący Katarzyna Grochmal 2023-04-20 08:50
KROSNO, 12.04.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.13.2023.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
13/2023
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: WŁADYSŁAWA GROCHMAL
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu usługowo-handlowym.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2212/4
 
Obręb 0005 Śródmieście
Ulica ul. Józefa Piłsudskiego
 
Nr 6
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 04.04.2023 r.
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2023-04-12
Publikujący Agata Ziarkowska 2023-04-12 11:25
KROSNO, 31.05.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.63.2022.U
37/2022
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                        
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 z późn. zm.)
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., 
ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z kanałowej na preizolowaną do budynków przy ul. Mickiewicza 16 i ul. Mickiewicza 22 w Krośnie na działkach nr 2670/7, 2670/29, 2670/33, 2670/63, 2686/3, 2686/4, 2686/6 – obręb ewis. Śródmieście
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/7, 2670/29, 2670/33, 2670/63, 2686/3, 2686/4, 2686/6
 
Obręb 0005 / Śródmieście
 
Ulica Mickiewicza
 
Nr 16 i 22
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 17.05.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 31.05.2022 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2022-05-31
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2022-05-31 12:42
KROSNO, 24.11.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.145.2020.K
36/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e, art. 30 pkt. 1b i 4b oraz art. 30a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do lokali handlowych przy       ulicy Legionów w Krośnie
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2091/2, 2092/16, 2093, 2095/2, 2095/4, 2095/5, 2097, 3189
 
Obręb 0005 Śródmieście
 
Ulica Legionów
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 30.10.2020 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 23.11.2020 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2020-11-24
Publikujący Maria Hućko-Karp 2020-11-24 15:01
Krosno, 09.11.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.139.2020.L
Nr rej. 34/2020
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z  o. o. w Tarnowie
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1196, 2936/2
 
Obręb Białobrzegi
 
Ulica Wierzbowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 16.10.2020r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 09.11.2020r.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-11-09
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2020-11-17 10:42
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2020-11-17 11:38
Krosno, 19.10.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.139.2020.L
Nr rej. 34/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z  o. o. w Tarnowie
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)                                                                                                       1196, 2936/2
 
Obręb                                                                                                                                     Białobrzegi
 
Ulica                                                                                                                           Wierzbowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy                                                                                                                                   38-400
 
Miejscowość                                                                                                                                  Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia:                                                                                                      16.10.2020 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2020-11-06
Publikujący Maria Hućko-Karp 2020-10-23 11:49
KROSNO, 03.06.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.56.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinków sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3206/3, 3206/4, 3206/1, 1390
 
Obręb ŚRÓDMIEŚCIE
 
Ulica S. BATOREGO
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 28.05.2020 r.

Data wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia: 03.06.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-06-03
Publikujący Katarzyna Grochmal 2020-06-03 08:30
KROSNO, 29.05.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.56.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinków sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnychego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3206/3, 3206/4, 3206/1, 1390
 
Obręb ŚRÓDMIEŚCIE
 
Ulica S. BATOREGO
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 28.05.2020 r.Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-05-29
Publikujący Katarzyna Grochmal 2020-05-29 13:55
KROSNO, 19.05.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.46.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 278, 294
 
Obręb BIAŁOBRZEGI
 
Ulica M. DRZYMAŁY
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 07.05.2020 r.

Data wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia: 19.05.2020 r.


Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Grochmal2020-05-19
Publikujący Katarzyna Grochmal 2020-05-19 11:37
KROSNO, 13.05.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.46.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 278, 294
 
Obręb BIAŁOBRZEGI
 
Ulica M. DRZYMAŁY
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 07.05.2020 r.

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-05-13
Publikujący Katarzyna Grochmal 2020-05-13 13:58
KROSNO, 24.04.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.35.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 321/4, 327/1, 327/2
 
Obręb BIAŁOBRZEGI
 
Ulica KRAKOWSKA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 09.04.2020 r.

Data wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia: 24.04.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-04-24
Publikujący Katarzyna Grochmal 2020-04-24 09:28
KROSNO, 23.04.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.32.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1376/17, 1376/18
 
Obręb 0005 ŚRÓDMIEŚCIE
 
Ulica S. BATOREGO
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 31.03.2020 r.

Data wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia: 23.04.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-04-23
Publikujący Katarzyna Grochmal 2020-04-23 09:52
KROSNO, 17.04.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.35.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 321/4, 327/1, 327/2
 
Obręb BIAŁOBRZEGI
 
Ulica KRAKOWSKA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 09.04.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-04-17
Publikujący Katarzyna Grochmal 2020-04-17 10:08
Krosno, 10.04.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.28.2020.L
Nr rej. 9/2020
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: STAV BORN Sp. z o. o.  Krosno S. K.
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz  przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do 21 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3210, 3219, 1474/3, 1474/4, 1478/2,1594/1, 1595/1, 1596/4
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Romualda Traugutta
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 19.03.2020r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 10.04.2020r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2020-04-10
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2020-10-01 07:57
KROSNO, 03.04.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.32.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1376/17, 1376/18
 
Obręb 0005 ŚRÓDMIEŚCIE
 
Ulica S. BATOREGO
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 31.03.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-04-03
Publikujący Katarzyna Grochmal 2020-04-03 09:00
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 31 maja 2023r. 17:43:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.