Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
Krosno, dn. 26.09.2022 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.111.2022.R
68/2022
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 4, 38-400 Krosno
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 15 przy ul. Naftowej w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 228
 
Obręb Przemysłowa
 
Ulica Naftowa
 
Nr 15/4
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 13.09.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 26.09.2022 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2022-09-26
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2022-09-26 12:46
Krosno, dn. 20.09.2022 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.108.2022.R
63/2022
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Dominik Kopacz
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 908
 
Obręb Suchodół
 
Ulica B. Prusa
 
Nr 84
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 05.09.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 20.09.2022 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2022-09-20
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2022-09-20 14:17
Krosno, dn. 19.09.2022 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.111.2022.R
68/2022
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 4, 38-400 Krosno
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 15 przy ul. Naftowej w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 228
 
Obręb Przemysłowa
 
Ulica Naftowa
 
Nr 15/4
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 13.09.2022 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2022-09-19
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2022-09-19 14:57
                                                                                                                                          KROSNO, 19.09.2022 r.
                                                                                                                                          (miejscowość i data)
PB.6743.2.113.2022.K
64/2022
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                                   Prezydent Miasta Krosna
                                                                                   ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                  …………………………………………….
                                                                                  (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do dwóch budynków: mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa  
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1151/1, 1150, 1149, 1153/3, 1154/1, 1154/2
 
Obręb Suchodół
 
Ulica Bieszczadzka
 
Nr  
 
Kod pocztowy  38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 09.09.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 19.09.2022 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2022-09-19
Publikujący Maria Hućko-Karp 2022-09-19 08:10
Krosno, dn. 19.09.2022 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.117.2022.R
69/2022
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Kamil Kociuba
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa elewacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym – wykonanie jednego nowego okna w elewacji północno-wschodniej i dwóch nowych okien w elewacji południowo-wschodniej na poddaszu.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3092
 
Obręb Krościenko Niżne
 
Ulica F. Chopina
 
Nr 126
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 15.09.2022 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2022-09-19
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2022-09-19 15:13
Krosno, dn. 19.09.2022 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.114.2022.R
65/2022
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Agata Zajdel
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z odcinkiem instalacji prowadzonym w gruncie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1086/3
 
Obręb Suchodół
 
Ulica W. Reymonta
 
Nr 24
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.09.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 19.09.2022 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2022-09-19
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2022-09-19 12:22
Krosno, dn. 19.09.2022 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.107.2022.R
62/2022
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 947/2, 947/5, 947/6
 
Obręb Turaszówka
 
Ulica S. Wyspiańskiego
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 02.09.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 19.09.2022 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2022-09-19
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2022-09-19 11:46
KROSNO, 19.09.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.110.2022.U
66/2022
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                       
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy,
o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  
P. Karolina JÓZEFCZYK
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
 
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tysiąclecia 2 w Krośnie, na działce nr 539 - obręb ewid. Śródmieście.

 
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 539
 
Obręb 0005 / Śródmieście
 
Ulica Tysiąclecia
 
Nr 2/3
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.09.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 19.09.2022 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2022-09-19
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2022-09-19 08:12
KROSNO, 19.09.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.112.2022.U
67/2022
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                       
 nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy,
o której mowa w  art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Łukasz DROGOŃ
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 792, 803/1, 1403/1, 1403/2, 1404, 1405, 1406, 1407, 836/5, 837/12, 837/13, 837/14, 837/5 – obręb ewid. Turaszówka
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 792, 803/1, 1403/1, 1403/2, 1404, 1405, 1406, 1407, 836/5, 837/12, 837/13, 837/14, 837/5
 
Obręb 0001 / Turaszówka
 
Ulica  
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 9.09.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 19.09.2022 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2022-09-19
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2022-09-19 08:08
KROSNO, 14.09.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.100.2022.A
61/2022
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, art. 30 pkt. 1b oraz art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Aneta Janas
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym do układu pomiarowego w linii ogrodzenia przy ulicy ks. F. Kojdera w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1504/4
 
Obręb 0002 Polanka
 
Ulica ks. Franciszka Kojdera
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 26.08.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 14.09.2022 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2022-09-14
Publikujący Agata Ziarkowska 2022-09-14 08:11
KROSNO, 13.09.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.110.2022.U
66/2022
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                        
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Karolina JÓZEFCZYK
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tysiąclecia 2 w Krośnie, na działce nr 539 - obręb ewid. Śródmieście.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 539
 
Obręb 0005 / Śródmieście
 
Ulica Tysiąclecia
 
Nr 2/3
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.09.2022 r.
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2022-09-13
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2022-09-13 09:33
KROSNO, 12.09.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.112.2022.U
67/2022
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                       
 nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy,
o której mowa w  art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Łukasz DROGOŃ
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 792, 803/1, 1403/1, 1403/2, 1404, 1405, 1406, 1407, 836/5, 837/12, 837/13, 837/14, 837/5 – obręb ewid. Turaszówka
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 792, 803/1, 1403/1, 1403/2, 1404, 1405, 1406, 1407, 836/5, 837/12, 837/13, 837/14, 837/5
 
Obręb 0001 / Turaszówka
 
Ulica  
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 9.09.2022 r.
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2022-09-12
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2022-09-12 09:22
                                                                                                                                               KROSNO, 12.09.2022 r                                                                                                                                                (miejscowość i data)
PB.6743.2.113.2022.K
Nr rej. 64/2022
(numer rejestru organu właściwego                          
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                                       Prezydent Miasta Krosna
                                                                                       ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                        …………………………………………….
                                                                                      (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)


Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1  pkt 2 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  
- Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.)

 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do dwóch budynków: mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa  
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1151/1, 1150, 1149, 1153/3, 1154/1, 1154/2
 
Obręb Suchodół
 
Ulica Bieszczadzka
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 09.09.2022 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2022-09-12
Publikujący Maria Hućko-Karp 2022-09-12 08:50
Krosno, dn. 12.09.2022 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.114.2022.R
65/2022
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Agata Zajdel
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z odcinkiem instalacji prowadzonym w gruncie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1086/3
 
Obręb Suchodół
 
Ulica W. Reymonta
 
Nr 24
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.09.2022 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2022-09-12
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2022-09-12 15:28
Krosno, dn. 06.09.2022 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.108.2022.R
63/2022
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Dominik Kopacz
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 908
 
Obręb Suchodół
 
Ulica B. Prusa
 
Nr 84
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 05.09.2022 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2022-09-06
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2022-09-06 11:05
Krosno, dn. 05.09.2022 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.107.2022.R
62/2022
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 947/2, 947/5, 947/6
 
Obręb Turaszówka
 
Ulica S. Wyspiańskiego
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 02.09.2022 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2022-09-05
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2022-09-05 09:59
Krosno, dn. 30.08.2022 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.95.2022.R
60/2022
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 971, 973, 974
 
Obręb Polanka
 
Ulica gen. S. Maczka
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 16.08.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 30.08.2022 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2022-08-30
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2022-08-30 10:22
Krosno, dn. 30.08.2022 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.94.2022.R
59/2022
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1241
 
Obręb Suchodół
 
Ulica Bieszczadzka
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 16.08.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 30.08.2022 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2022-08-30
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2022-08-30 10:27
KROSNO, 29.08.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.100.2022.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
61/2022
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021. poz. 2351 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Aneta Janas
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym do układu pomiarowego w linii ogrodzenia przy ulicy ks. F. Kojdera w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1504/4
 
Obręb 0002 Polanka
Ulica ks. Franciszka Kojdera
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 26.08.2022 r.
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2022-08-29
Publikujący Agata Ziarkowska 2022-08-29 10:25
KROSNO, 25.08.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.93.2022.A
58/2022
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e, art. 30 pkt. 1b oraz art. 30a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
  
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 980/1, 980/2
 
Obręb 0001 Turaszówka
 
Ulica gen. Józefa Bema
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 09.08.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 25.08.2022 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2022-08-25
Publikujący Agata Ziarkowska 2022-08-25 10:36
KROSNO, 22.08.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.89.2022.A
57/2022
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e, art. 30 pkt. 1b oraz art. 30a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 825/1, 825/2, 825/3, 825/4, 826/1, 842, 844/9
 
Obręb 0002 Polanka
 
Ulica Ks. F. Kojdera
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 03.08.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 22.08.2022 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2022-08-22
Publikujący Agata Ziarkowska 2022-08-22 08:47
Modyfikacja Agata Ziarkowska 2022-08-22 08:53
KROSNO, 04.08.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.89.2022.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
57/2022
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 825/1, 825/2, 825/3, 825/4, 826/1, 842, 844/9
 
Obręb 0002 Polanka
Ulica Ks. F. Kojdera
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 03.08.2022 r.
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2022-08-04
Publikujący Agata Ziarkowska 2022-08-04 13:16
KROSNO, 31.05.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.63.2022.U
37/2022
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                        
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 z późn. zm.)
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., 
ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z kanałowej na preizolowaną do budynków przy ul. Mickiewicza 16 i ul. Mickiewicza 22 w Krośnie na działkach nr 2670/7, 2670/29, 2670/33, 2670/63, 2686/3, 2686/4, 2686/6 – obręb ewis. Śródmieście
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/7, 2670/29, 2670/33, 2670/63, 2686/3, 2686/4, 2686/6
 
Obręb 0005 / Śródmieście
 
Ulica Mickiewicza
 
Nr 16 i 22
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 17.05.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 31.05.2022 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2022-05-31
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2022-05-31 12:42
KROSNO, 24.11.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.145.2020.K
36/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e, art. 30 pkt. 1b i 4b oraz art. 30a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do lokali handlowych przy       ulicy Legionów w Krośnie
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2091/2, 2092/16, 2093, 2095/2, 2095/4, 2095/5, 2097, 3189
 
Obręb 0005 Śródmieście
 
Ulica Legionów
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 30.10.2020 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 23.11.2020 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2020-11-24
Publikujący Maria Hućko-Karp 2020-11-24 15:01
Krosno, 09.11.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.139.2020.L
Nr rej. 34/2020
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z  o. o. w Tarnowie
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1196, 2936/2
 
Obręb Białobrzegi
 
Ulica Wierzbowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 16.10.2020r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 09.11.2020r.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-11-09
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2020-11-17 10:42
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2020-11-17 11:38
Krosno, 19.10.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.139.2020.L
Nr rej. 34/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z  o. o. w Tarnowie
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)                                                                                                       1196, 2936/2
 
Obręb                                                                                                                                     Białobrzegi
 
Ulica                                                                                                                           Wierzbowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy                                                                                                                                   38-400
 
Miejscowość                                                                                                                                  Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia:                                                                                                      16.10.2020 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2020-11-06
Publikujący Maria Hućko-Karp 2020-10-23 11:49
KROSNO, 03.06.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.56.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinków sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3206/3, 3206/4, 3206/1, 1390
 
Obręb ŚRÓDMIEŚCIE
 
Ulica S. BATOREGO
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 28.05.2020 r.

Data wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia: 03.06.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-06-03
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-06-03 08:30
KROSNO, 29.05.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.56.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinków sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnychego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3206/3, 3206/4, 3206/1, 1390
 
Obręb ŚRÓDMIEŚCIE
 
Ulica S. BATOREGO
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 28.05.2020 r.Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-05-29
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-05-29 13:55
KROSNO, 19.05.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.46.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 278, 294
 
Obręb BIAŁOBRZEGI
 
Ulica M. DRZYMAŁY
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 07.05.2020 r.

Data wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia: 19.05.2020 r.


Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2020-05-19
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-05-19 11:37
KROSNO, 13.05.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.46.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 278, 294
 
Obręb BIAŁOBRZEGI
 
Ulica M. DRZYMAŁY
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 07.05.2020 r.

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-05-13
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-05-13 13:58
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 02 października 2022r. 07:50:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.