Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
                                                                                                                                         KROSNO, 13.06.2024 r.
                                                                                                                                         (miejscowość i data)
PB.6743.1.29.2024.S
29/2024
(numer rejestru organu właściwego                 
do przyjęcia zgłoszenia robót                       
nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                    Prezydent Miasta Krosna
                                                                    ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                    …………………………………………….
                                                                    (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
 
 
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit b,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725)
 
 1. Przedmiot zgłoszenia:

             Budowa odcinka sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych
             przy ul. Żniwnej w Krośnie na działkach nr ewid. 2080/4, 2080/3 - obręb ewid. Suchodół.
 1. inwestor:

             INGINIO Sp. z o.o.
             ul. Mazowiecka 60
             35-324 Rzeszów  
 
 1. data doręczenia zgłoszenia:

             05.06.2024 r.

 1. data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu:
             13.06.2024 r.

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Grochmal2024-06-13
Publikujący Katarzyna Grochmal 2024-06-13 11:59
Krosno, dn. 12.06.2024 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.28.2024.R
28/2024
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725)

 
1. Przedmiot zgłoszenia:
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. H. Wieniawskiego i ul. gen. W. Sikorskiego w Krośnie na działkach nr ewid. 2812/11 (obręb Śródmieście), 2686, 2688/1, 2693, 2692, 2688/2, 2688/4, 2691/1, 2694/5, 2696, 2698/3, 2748/2, 2748/1 (obręb Krościenko Niżne).
 
2. Inwestor:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.
ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno
 
3. Data doręczenia zgłoszenia:
04.06.2024 r.
 
4. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu:
12.06.2024 r.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Szymańska2024-06-12
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2024-06-12 10:42
                                                                                                                                       KROSNO, 10.06.2024 r.
                                                                                                                                       (miejscowość i data)
PB.6743.1.27.2024.K
Nr rej. 27/2024
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                              Prezydent Miasta Krosna
                                                                              ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                              …………………………………………….
                                                                              (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725)
 
 1. Przedmiot zgłoszenia:
              Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  na działce
              nr ewid. 2563 w Krośnie przy ul. Podchorążych 5 - obręb ewid. Śródmieście.
 
 1. inwestor:
             PP. Marcin i Angelika Szczur
 
 1. data doręczenia zgłoszenia:
             04.06.2024 r.
 
        4. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu:
       
            11.06.2024 r.

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2024-06-10
Publikujący Maria Hućko-Karp 2024-06-10 09:17
                                                                                                                                         KROSNO, 07.06.2024 r.
                                                                                                                                         (miejscowość i data)
PB.6743.1.29.2024.S
29/2024
(numer rejestru organu właściwego                 
do przyjęcia zgłoszenia robót                       
nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                    Prezydent Miasta Krosna
                                                                    ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                    …………………………………………….
                                                                    (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
 
 
 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit b,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725)
 
 1. Przedmiot zgłoszenia:
             Budowa odcinka sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych
             przy ul. Żniwnej w Krośnie na działkach nr ewid. 2080/4, 2080/3 - obręb ewid. Suchodół.
 1. inwestor:
             INGINIO Sp. z o.o.
             ul. Mazowiecka 60
             35-321 Rzeszów  
 
 1. data doręczenia zgłoszenia:
             05.06.2024 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2024-06-07
Publikujący Maria Hućko-Karp 2024-06-07 11:36
                                                                                                                                                   KROSNO, 06.06.2024 r.
                                                                                                                                                   (miejscowość i data)
PB.6743.1.27.2024.K
27/2024
(numer rejestru organu właściwego                 
do przyjęcia zgłoszenia robót                       
nie wymagających pozwolenia na budowę)


                                                                              Prezydent Miasta Krosna
                                                                             ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                             …………………………………………….
                                                                             (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
 
 
 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725)
 
 1. Przedmiot zgłoszenia:
             Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  na działce
             nr ewid. 2563 w Krośnie przy ul. Podchorążych 5 - obręb ewid. Śródmieście.
 1. inwestor:
             PP. Marcin i Angelika Szczur
 
 1. data doręczenia zgłoszenia:
              04.06.2024 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2024-06-06
Publikujący Maria Hućko-Karp 2024-06-06 13:30
KROSNO, 06.06.2024 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.28.2024.R
28/2024
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit c
ustawy z dnia 7 lipca 1994  r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725)

 
1. przedmiot zgłoszenia:
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wieniawskiego i Sikorskiego w Krośnie na działkach nr ewid. 2812/11 (obręb ewid. Śródmieście), 2686, 2688/1, 2693, 2692, 2688/2, 2688/4, 2691/1, 2694/5, 2696, 2698/3, 2748/2, 2748/1 (obręb ewid. Krościenko Niżne).

2. inwestor:
MPGK Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.
ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno

3. data doręczenia zgłoszenia:
04.06.2024 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Szymańska2024-06-06
Publikujący Maria Hućko-Karp 2024-06-06 13:35
Modyfikacja Karolina Baran - Karolina Baran 2024-06-10 09:23
Krosno, dn. 05.06.2024 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.20.2024.A
20/2024
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2024 r. poz. 725)
 
1. Przedmiot zgłoszenia:
Przebudowa przegrody zewnętrznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego przy ul. B. Prusa 21 w Krośnie na działce nr ewid. 1188/2 w obrębie ewid. 0007 Suchodół.
 
2. Inwestor:
P. Mateusz Mikoś
 
3. Data doręczenia zgłoszenia:
11.04.2024 r.
 
4. Data wniesienia sprzeciwu:
04.06.2024 r.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2024-06-05
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2024-06-05 09:08
KROSNO, 27.05.2024 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.26.2024.F
Nr. rej. 26/2024
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót                       
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. d,  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725)

 

1. Przedmiot zgłoszenia:

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 2555, 2541/42, 2541/4, 2540/2, 2537, 2536, 2534, 2424/3, 2421/29, 2421/27, 2421/26, 2421/3, 2421/25, 2421/33, 2421/32, 2421/12, 3207/13, 3207/12, 3207/10, 2421/15, 2421/21, 2421/22, 2421/23, 2441, 2442 w Krośnie przy ul. Piastowskiej - obręb ewid. Śródmieście.


2. Inwestor:

Miejskie przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

3. Data doręczenia zgłoszenia:

23.05.2024 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKinga Garbacik2024-05-27
Publikujący Kinga Garbacik 2024-05-27 13:29
KROSNO, 21.05.2024, r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.25.2024.U
Nr rej. 25/2024
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725) zwane dalej ustawą, informuje o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy tj.:  
 
 1. Inwestor: P. Rafał Dębiec wspólnik spółki PIASTOWSKA SPÓŁKA CYWILNA,
 2. Adres obiektu: działka nr  195/30 w Krośnie - obręb ewid. Polanka
 3. Rodzaj (opis) obiektu: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowym na działce nr  195/30 w Krośnie - obręb ewid. Polanka
 4. Data wpływu (doręczenia) zgłoszenia: 15.05.2024 r.
 5. Znak sprawy: PB.6743.1.25.2024.U
 6. Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu:  21.05.2024 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2024-05-21
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2024-05-21 09:49
                                                                                                                                          KROSNO, 20.05.2024 r.
                                                                                                                                          (miejscowość i data)
PB.6743.1.23.2024.K
Nr rej. 23/2024
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                        Prezydent Miasta Krosna
                                                                        ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                         …………………………………………….
                                                                        (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
 
Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725)

 
 1. Przedmiot zgłoszenia:
             Przebudowa przegrody zewnętrznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zakresie wybicia
             otworu na drzwi zewnętrzne – zgodnie z przedłożonym projektem architektoniczno-budowlanym
             na działce nr ewid. 855/13 w Krośnie - obręb ewid. Krościenko Niżne.
 
 1. inwestor:
             P. Tomasz Czajkowski

         3. data doręczenia zgłoszenia:  06.05.2024 r.
 
         4. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 20.05.2024 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2024-05-20
Publikujący Maria Hućko-Karp 2024-05-20 14:43
KROSNO, 17.05.2024, r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.25.2024.U
Nr rej. 25/2024
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) zwane dalej ustawą, informuje o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa
 art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy tj.:  
 
 1. Inwestor: P. Rafał Dębiec wspólnik spółki PIASTOWSKA SPÓŁKA CYWILNA,
 2. Adres obiektu: działka nr  195/30 w Krośnie - obręb ewid. Polanka
 3. Rodzaj (opis) obiektu: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowym na działce nr  195/30 w Krośnie - obręb ewid. Polanka
 4. Data wpływu (doręczenia) zgłoszenia: 15.05.2024 r.
 5. Znak sprawy: PB.6743.1.25.2024.U
 6. Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2024-05-17
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2024-05-17 13:26
KROSNO, 14.05.2024 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.24.2024.A
24/2024
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
      (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
 
Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3
lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)
 
 1. Przedmiot zgłoszenia:
Budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w lokalu mieszkalnym nr 51 zlokalizowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Oficerskiej 4 w Krośnie na działce nr ewid. 2580/6 w obrębie ewid. 0005 Śródmieście.
 1. Inwestor:
Dariusz Załoga
 1. Data doręczenia zgłoszenia:
08.05.2024 r.
         4.   Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu:
      
14.05.2024 r.
 
 
 

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2024-05-14
Publikujący Agata Ziarkowska 2024-05-14 09:23
KROSNO, 23.04.2024 r.
     (miejscowość i data)
PB.6743.1.21.2024.S
21/2024
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 ………………………………………………………………………….
      (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do budowy o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)
 
 1. Przedmiot zgłoszenia:
Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 73 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 21, na działce nr ewid. 2922/3 przy ul. Podchorążych w Krośnie - obręb ewid. Śródmieście.
 1. inwestor:
P. Teresa Rucka
 1. data doręczenia zgłoszenia:
15.04.2024 r.
 1. data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu:
23.04.2024 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Grochmal2024-04-23
Publikujący Katarzyna Grochmal 2024-04-23 12:10
Modyfikacja Katarzyna Grochmal 2024-04-23 12:12
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 15 czerwca 2024r. 20:10:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.