Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od
Informacja
Prezydenta Miasta Krosna

    Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuję, że wykazy dotyczące lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem zostały wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta w BIP do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 19 października 2021 r. do dnia 8 listopada 2021 r.
Dotyczy lokali użytkowych:
1) lokalu użytkowego, położonego na piętrze budynku przy ul. Blich 1 w Krośnie, składającego się z 1 pokoju o powierzchni użytkowej 17.01 m2;
2) lokalu użytkowego, położonego na parterze budynku przy ul. Kolejowej 6 w Krośnie, o powierzchni użytkowej 63.36 m2.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłNatalia Grocholska2021-10-18
Publikujący Natalia Grocholska 2021-10-19 07:30
Modyfikacja Natalia Grocholska 2021-10-19 09:20

K O M U N I K A T

    

Prezydent Miasta Krosna

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z  2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

 

i n f o r m u j e,

     

że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykazy dot. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Krosno, położonych w Krośnie oznaczonych jako działki nr: 623/2, obr. Polanka, położonej przy ul. ks. J. Popiełuszki; 1732, 1733  obr. Śródmieście, położonych przy ul. Bursaki; 509/14 obr. obr. Śródmieście, położona przy ul. Naftowej; 26/2 obr. Przemysłowa położona przy ul. Lniarskiej.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Bąk - Naczelnik2021-10-13
Publikujący Joanna Dubiel 2021-10-13 08:31
Modyfikacja Joanna Dubiel 2021-10-14 08:32
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że    w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami:  457/2 o pow. 295 m2 przy ul. Podkarpackiej   w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi, 2480/2 o pow. 14065 m2w obrębie ewidencyjnym Suchodół.
 
 
 

Załączniki:

wykaz 457-2 Plik pdf 59.09 KB
wykaz dz,2480-2 Plik pdf 66.39 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-10-13
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-10-14 15:16
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-10-14 15:18
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 5 października 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej     w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2698/9 o pow. 1722 m2, położonej przy ul. Prządki , objętej    KW 111928/5, – wygrali Anna Kowalczyk-Najbar i Aleksander Najbar za cenę 101.000,00 zł netto  (sto jeden tysięcy  złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 124.230,00 zł  (sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni zostali jedyni oferenci Anna Kowalczyk – Najbar  i Aleksander Najbar.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 100.000,00 zł  (sto   tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-10-12
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-10-12
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-10-12 11:50
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 5 października 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej    w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2698/8 o pow. 1193 m2, położonej przy ul. Prządki , objętej      KW 111928/5, – wygrał Marcin Kurowski za cenę 105.000,00 zł netto  (sto pięć tysięcy  złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 129.150,00 zł  (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni zostali  oferenci :
-Anna Kowalczyk – Najbar  i Aleksander Najbar,
-Marcin Kurowski.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 70.000,00 zł  (siedemdziesiąt  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-10-12
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-10-12
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-10-12 11:56

Prezydent Miasta Krosna

                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 21 września 2021 r. I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Przemysłowa jako działka numer 404/3 o pow. 2115 m2  objęta KW 92034   wygrał Mateusz Jasiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Garden Steel  za cenę 131.000,00 zł -netto (sto trzydzieści jeden tysięcy złotych).  Brutto po doliczeniu 23% podatku VAT 161.130,00 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści złotych )– stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu, z terminem realizacji inwestycji wynoszącym  35 miesięcy , oraz planowanym utworzeniem 20 etatów.

Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Mateusz Jasiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Garden Steel.

Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 108.000,00 zł (sto osiem   tysięcy złotych) – plus podatek VAT 23%.

 

 

 

Krosno 2021-09-28

 

 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-09-28
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-09-28 13:35
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 20 września 2021 r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Krościenko Niżne jako działka numer 1986/2 o pow. 500 m2, położonej przy ul. Żeromskiego , objętej    KW 38126/7, – wygrał Grzegorz Marcin Lepucki za cenę 31.310,00 zł netto  (trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziesięć  złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 38.511,30 zł  (trzydzieści osiem tysięcy pięćset jedenaście złotych 30/100) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Grzegorz Marcin Lepucki.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 31.000,00 zł  (trzydzieści jeden  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-09-27
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-09-27
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-09-27 15:33
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 20 września 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Krościenko Niżne jako działka numer 37/21 o pow. 71 m2, położonej przy ul. Okrzei , objętej    KW 69332/0 – wygrał Andrzej Przytocki za cenę 4.550,00 zł  (cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) - stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Andrzej Przytocki.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 4.500,00 zł  (cztery tysiące pięćset złotych) –  podatek VAT 23% zwolniony
 
 
 
Krosno 2021-09-27
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-09-27
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-09-27 15:30
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 20 września  2021 r.  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej         w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 1079 o pow. 2838 m objęta KW 42141/9  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 158.000,00 zł  (sto pięćdziesiąt osiem   tysięcy   złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2021-09-20
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-09-20
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-09-20 15:55
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 20 września  2021 r.  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej          w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2100/5 o pow.  1159 m objęta KW 12294/7  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 74.000,00 zł  (siedemdziesiąt cztery  tysiące  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2021-09-20
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-09-20
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-09-20 15:54
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że    w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 3076/2 o pow. 98 m2 przy   ul. Bieszczadzkiej w obrębie ewidencyjnym Śródmieście, 171 o pow. 395 m2 przy  ul. Czajkowskiego  w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa.
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 171 Plik pdf 64.80 KB
wykaz dz. 3076-2 Plik pdf 66.75 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-09-14
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-09-15 12:32
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-09-15 12:34
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.    o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonej numerami:  1693/2 o pow. 2191 m2 przy ul. Bieszczadzkiej  w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 182 o pow. 795 m2przy ul. Krakowskiej w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem 3319/16 o pow. 412 m2  przy  ul. Boh.Westerplatte w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne.
 

Załączniki:

wykaz dz. 1693-2 Plik pdf 60.88 KB
wykaz dz. 182 Plik pdf 72.43 KB
wykaz dz. 3319-16 Plik pdf 74.26 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-08-03
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-08-04 10:30
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-08-04 10:33
Prezydent Miasta Krosna
 
 
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 14 lipca 2021 r. I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie  w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Przemysłowa jako działka numer 404/4 o pow. 2000 m2  objęta KW 92034   – wygrał Paweł Kasza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Reklamowa Media Design Paweł Kasza z siedzibą w Krośnie za cenę 125.500,00 zł -netto (sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych).  Brutto po doliczeniu 23% podatku VAT 154.365,00 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych )– stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu stanowiącą podstawę do ustalenia opłat  z tytułu użytkowania wieczystego, z terminem realizacji inwestycji wynoszącym  36 miesięcy , oraz planowanym utworzeniem 2 etatów.
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Paweł Kasza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Reklamowa Media Design Paweł Kasza.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 100.000,00 zł (sto   tysięcy złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-07-22
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-07-22
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-07-22 12:50
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 13 lipca 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Przemysłowa jako działka numer 240/26 o pow. 705 m2, położonej przy ul. Lotników , objętej               KW 92034/1, – wygrała DEFENDOOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za cenę 25.300,00 zł netto  (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta  złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 31.119,00 zł  (trzydzieści jeden tysięcy sto dziewiętnaście złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent DEFENDOOR Spółka               z ograniczoną odpowiedzialnością.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 25.000,00 zł  (dwadzieścia pięć  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-07-20
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-07-20
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-07-20 12:48
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 13 lipca  2021 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2100/5 o pow.  1159 m objęta KW 12294/7  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 75.000,00 zł  (siedemdziesiąt pięć  tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2021-07-13
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-07-13
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-07-13 15:11
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 13 lipca  2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Krościenko Niżne jako działka numer 1986/2  o pow. 500 m objęta KW 38126/7  – zakończył się wynikiem negatywnym,   z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 32.000,00 zł  (trzydzieści dwa tysiące  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2021-07-13
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-07-13
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-07-13 15:08
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 2698/8 o pow. 1193 m2 ,  2698/8  o pow. 1193 m2 przy ul. Prządki w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi.
 
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 2698-8 Plik pdf 69.59 KB
wykaz dz. 2698-9 Plik pdf 68.05 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-07-12
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-07-14 15:08
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-07-14 15:11
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 29 czerwca 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Przemysłowa jako działka numer 272/59 o pow. 1734 m2,  objęta KW 92034/1 wygrała Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Żwirki i Wigury 7a i Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Żwirki i Wigury 7 za cenę 126.250,00 zł netto  (sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 155.287,50 zł  (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 50/100) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Żwirki i Wigury 7a i Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Żwirki i Wigury 7.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 125.000,00 zł  (sto dwadzieścia  pięć  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-07-06
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-07-06
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-07-06 12:11
I N F O R M A C J A
 
Na podstawie § 24 ust. 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późń. zm.) Komisja przetargowa informuje, że do drugiego przetargu pisemnego ograniczonego na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Krosno o pow. 75 m2 oznaczonych w operacie ewid. gruntów Miasta Krosna jako działki nr 622/4 obr. Śródmieście i 26/30  - obr. Przemysłowa, położonych w Krośnie przy ul. Mielczarskiego i ul. Kolejowej kwalifikuje się Pani Danuta Guzik prowadząca działalność FUH „ Mini-Bar” Danuta Guzik.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2021-07-05
Publikujący Joanna Dubiel 2021-07-05 14:56
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 29 czerwca  2021 r.   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/4 o pow. 915 m objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 86.000,00 zł  (osiemdziesiąt sześć  tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2021-06-29
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-06-29
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-06-29 15:06
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 404/3 o pow. 2115 m2  przy ul. Prez.R. Kaczorowskiego w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 37/21  o pow. 71 m2 przy ul. Okrzei  w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 1312/8 o pow. 106 m2przy ul. Klonowej w obrębie ewidencyjnym Turaszówka, 2968/64 o pow. 39 m2przy ul. Grodzkiej w obrębie ewidencyjnym Śródmieście.
 

Załączniki:

wykaz dz. 2968-64 Plik pdf 63.92 KB
wykaz dz. 404-3 Plik pdf 62.29 KB
wykaz dz.1312-8 Plik pdf 60.26 KB
wykaz dz.37-21 Plik pdf 61.47 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-06-28
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-06-30 11:36
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-06-30 11:38
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 10 czerwca 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działki numer 1950/1 o pow. 1607 m2,  objęta KW 64420/9 i 1951/3 o pow. 433 m2 objęta KW 85037/0 – wygrała spółka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Faktor  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za cenę 237.350,00 zł netto  (dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 291.940,50 zł  (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 50/100) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Faktor  Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 235.000,00 zł  (dwieście trzydzieści pięć  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-06-17
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-06-17
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-06-17 13:30
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 10 czerwca  2021 r.   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/7 o pow. 1291 mi działka numer 1173/3 o pow. 454 m2 w ¼ części objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 127.500,00 zł  (sto dwadzieścia siedem   tysięcy pięćset  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2021-06-10
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-06-10
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-06-10 15:11
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 10 czerwca  2021 r.   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 1079 o pow. 2838 m objęta KW 42141/9  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 160.000,00 zł  (sto sześćdziesiąt   tysięcy   złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2021-06-10
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-06-10
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-06-10 15:08
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 10 czerwca  2021 r.    I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/6 o pow. 1261 mi działka numer 1173/3 o pow. 454 m2 w ¼ części objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 125.000,00 zł  (sto dwadzieścia pięć   tysięcy   złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2021-06-10
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-06-10
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-06-10 15:10
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna  powołując się na pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 2.06.2021 r. znak: ŚR.III.700.2.78.2021.1 uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa. Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie). W związku z powyższym uprzejmie proszę właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionych przedsiębiorstw państwowych do:
  1. wstępu na teren lasów;
  2. założenia w lasach powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku;
  3. dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2021-06-07
Publikujący Joanna Dubiel 2021-06-07 08:37
Modyfikacja Joanna Dubiel 2021-06-07 08:39
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 25 maja 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Śródmieście jako działka numer 1386/17 o pow. 753 m2, położonej przy ul. Lelewela , objętej               KW 64418/2, – wygrała DROGOMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za cenę 88.880,00 zł netto  (osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 109.322,40 zł  ( sto dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 40/100) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu  .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent DROGOMEX Spółka               z ograniczoną odpowiedzialnością.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 88.000,00 zł  (osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-06-01
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-06-01
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-06-01 10:45
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-06-10 14:15
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 25 maja 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Śródmieście jako działka numer 1386/18 o pow. 794 m2, położonej przy ul. Lelewela , objętej               KW 64418/2, – wygrała DROGOMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za cenę 80.800,00 zł netto  (osiemdziesiąt tysięcy osiemset  złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 99.384,00 zł  (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent DROGOMEX Spółka               z ograniczoną odpowiedzialnością.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 80.000,00 zł  (osiemdziesiąt  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-06-01
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-06-01
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-06-01 10:43
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-06-10 14:14
Prezydent Miasta Krosna
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 13 maja 2021 r. I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Przemysłowa jako działka numer 401/10 o pow. 2800 m2  objęta KW 92034   – wygrał Jacek Tomczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Domel Narzędzia Jacek Tomczyk z siedzibą w Krośnie za cenę 141.000,00 zł -netto (sto czterdzieści jeden tysięcy złotych ).  Brutto po doliczeniu 23% podatku VAT 173.430,00 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych )– stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu stanowiącą podstawę do ustalenia opłat  z tytułu użytkowania wieczystego, z terminem realizacji inwestycji wynoszącym  36 miesięcy , oraz planowanym utworzeniem 3 etatów.
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Jacek Tomczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Domel Narzędzia Jacek Tomczyk.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 140.000,00 zł (sto czterdzieści  tysięcy złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-05-20
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-05-20
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-05-20 11:59
 
Prezydent Miasta Krosna
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 10 maja 2021r. I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej                                        w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna,   obręb ewidencyjny Przemysłowa jako działki numer 397/10 o pow. 3490 m2 i 398/10 o pow. 16511 m2 obj. KW 92034 , – wygrała Extend Aero  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                  z siedzibą w Krośnie za cenę 933.000,00 zł -netto (dziewięćset trzydzieści trzy tysiące złotych).  Brutto po doliczeniu 23% podatku VAT 1.147.590,00 zł (milion sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych)– stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu,    z terminem realizacji inwestycji wynoszącym  24 miesiące , oraz planowanym utworzeniu 33 miejsc pracy.
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Extend Aero spółka                   z ograniczoną odpowiedzialnością.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 910.000,00 zł (dziewięćset dziesięć  tysięcy złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-05-20
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-05-20
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-05-20 11:57
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 22 października 2021r. 13:59:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.