Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od
K o m u n i k a t
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno         i przeznaczonych do:
-  sprzedaży w trybie przetargu oznaczonych numerami:  343/61 o pow. 1861 m2  przy ul. Zawrzyckiego, 75/4 o pow. 2945 m2, 77/5 o pow. 3129 m2, 78/5 o pow. 1851 m2, 79/5 o pow. 81 m2, 80/2 o pow. 1849 m2 przy ul. Lotników  w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 397/10 o pow. 3490 m2, 398/10 o pow. 16511 m2 przy ul. Prez.R.Kaczorowskiego w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 2694/3 o pow. 1168 m2, 2694/4 o pow. 1217 m2, 2694/5 o pow. 1293 m2, 2694/6 o pow. 1200 m2, 2694/7 o pow.  654 m2 , 2687/1 o pow. 61 m2 , 2693/5 o pow. 32 m2 przy ul. Prządki w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi
-  sprzedaży w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2698/13 o pow. 214 m2  przy ul. Prządki w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi, 2093/2 o pow. 241 m2 przy ul. Legionów w obrębie ewidencyjnym Śródmieście, 
- przekazania w użytkowanie oznaczonej numerem 2709/3 o pow. 17356 m2 przy ul. Okrzei w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-05-31
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-05-31 13:40
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-05-31 14:21
K O M U N I K A T
Prezydent Miasta Krosna z dnia 18 maja 2023 r.
 
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) informuję, że wykaz dotyczący nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, stanowiącej własność Gminy Miasto Krosno, został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Bieszczadzkiej 5 (II piętro) oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta w BIP do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 18 maja 2023 r. do dnia 7 czerwca 2023 r.

Wykaz dotyczy części nieruchomości o nr ewid. 1187/45 przy ul. S. Batorego w Krośnie, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o pow. użytkowej 25 m2.

Załączniki:

wykaz dz. 1187/45 Plik pdf 191.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłBartłomiej Bieszczad2023-05-18
Publikujący Bartłomiej Bieszczad 2023-05-18 15:20
Modyfikacja Bartłomiej Bieszczad 2023-05-18 15:23
Informacja Prezydenta Miasta Krosna
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2023 r. poz. 344) informuję, że wykaz dotyczący lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem oraz wykaz dotyczący lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w użyczenie, zostały wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Bieszczadzkiej 5 (II pietro) oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta w BIP do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 17 maja 2023 r. do dnia 6 czerwca 2023 r.

Dotyczy lokali użytkowych:
1) lokalu użytkowego, położonego na parterze budynku przy ul. M. Kopernika 17 w Krośnie, o powierzchni uzytkowej 36 m2,
2) lokali użytkowych, położonych na pietrze budynku przy ul. F. Czajkowskiego 1 w Krośnie .
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Rozenbeiger2023-05-17
Publikujący Małgorzata Rozenbeiger 2023-05-17 07:51
Modyfikacja Małgorzata Rozenbeiger 2023-05-17 07:56
Prezydent Miasta Krosna
 
 Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 9 maja  2023 r.  III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącego własność Skarbu Państwa lokalu niemieszkalnego    w budynku przy ul. Kletówki 52, oznaczonego numerem 3 o pow. użytkowej wynoszącej wraz z pomieszczeniami przynależnymi 266,38 m2 objętego księga wieczystą nr KS1K/00083448/0 wraz z udziałem wynoszącym 2433/10000 cz. w częściach wspólnych budynku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste działki oznaczonej numerem 101/1 o pow. 1357 m2, objętej księgą wieczystą KS1K/00083447/3 w udziale 2433/10000 cz. – wygrała spółka - Centrum Usług Medycznych Eskulap Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za cenę 505.000 zł , w tym cena lokalu 419.150,00 z, cena gruntu stanowiąca podstawę ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego  85.850,00 zł.
Do przetargu został dopuszczony jedyny oferent – Centrum Usług Medycznych Eskulap Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 500.000,00 zł  (pięćset tysięcy  złotych), w tym cena lokalu 415.000,00 zł, cena gruntu stanowiąca podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego 85.000,00 zł – podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2023-05-16
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-05-16
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-05-16 13:56
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 27 kwietnia 2023 r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2247/6 o pow. 1197 m2  i 2247/4 opow. 1323 m2 w udziale wynoszącym 1/10 część, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 9728/5, – wygrali Bożena      i Piotr Wajda za cenę 119.180,00 zł netto  (sto dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 146.591,40 zł  (sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 40/100 ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni zostali  jedyni oferenci: Bożena i Piotr Wajda,
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 118.000,00 zł  (sto osiemnaście  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2023-05-04
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-05-04
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-05-04 08:37
Prezydent Miasta Krosna

 Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 27 kwietnia 2023 r.  III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej         w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 651/4 o pow. 1179 m2 położona przy ul. Długiej, objęta księgą wieczystą KS1K/00006332/1  – zakończył się wynikiem negatywnym,     z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 90.000,00 zł  (dziewięćdziesiąt  tysięcy  złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 Krosno 2023-04-27
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-04-27
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-04-27 11:38
 
Prezydent Miasta Krosna
 
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 17 kwietnia 2023 r. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej  własność Gminy Krosno, położonej przy ul. Marsz. J.Piłsudskiego 60, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Śródmieście jako działka numer 404/2 o pow. 451 m2, objęta KW 121128/0  – wygrał Bartosz Kazimierz Sieradzki za cenę 303.000,00 zł  (trzysta trzy tysiące  złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu  .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Bartosz Kazimierz Sieradzki.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 300.000,00 zł  (trzysta  tysięcy złotych). Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu    z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
 
 
Krosno 2023-04-24
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-04-24
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-04-24 16:15
K o m u n i k a t
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.    o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno  i przeznaczonych do sprzedaży:
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 1072/25 o pow. 67m2,  1072/26 o pow. 26 m2 przy ul. Korczyńskiej w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne, 3314/18  o pow. 240 m2  przy ul. Hallera  w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne.
 
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 1072-25,-26 Plik pdf 69.25 KB
wykaz dz. 3314-18 Plik pdf 65.36 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-04-12
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-04-12 15:20
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-04-12 15:22
K o m u n i k a t
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.    o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno     i przeznaczonych do sprzedaży:
- w trybie przetargu oznaczonej numerem:  353/13 o pow. 570 m2  przy ul. Lotników     w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 218/2 o pow. 7344 m2  przy   ul.Fr. Wójtowicza w obrębie ewidencyjnym Turaszówka, 3280/13 o pow. 260 m2, 3287/4        o pow. 479 m2, 3290/12 o pow. 475 m2 ,  3309/12 o pow. 1496 m2, 3310/4 o pow. 483 m2, 3292/13 o pow. 578 m2, 3295/6 o pow. 1140 m2, 3298/1 o pow. 120 m2, 3311/9 o pow. 1385 m2  przy ul. Hallera  w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne.
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 218-2 Plik pdf 70.99 KB
wykaz dz. 353-13 Plik pdf 65.05 KB
wykaz dz. Hallera Plik pdf 76.94 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-04-05
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-04-05 15:15
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-04-06 08:26
Prezydent Miasta Krosna
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 4 kwietnia  2023 r.  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej    w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2100/16 o pow.  1024 m objęta KW 12294/7  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 55.000,00 zł  (pięćdziesiąt pięć  tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2023-04-04
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-04-04
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-04-04 11:41
K o m u n i k a t
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno   i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami:  532/2 o pow. 149 m2 przy ul. Naftowej, 1187/41 o pow. 50 m2  przy ul. Witosa w obrębie ewidencyjnym Śródmieście.
 
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 1187-41 Plik pdf 68.01 KB
wykaz dz. 532-2 Plik pdf 66.67 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-03-08
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-03-08 11:07
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-03-09 11:08
K o m u n i k a t
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm ) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno   i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami:  272/6 o pow. 492 m2 przy ul. Bieszczadzkiej     w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 1789/2 o pow. 514 m2 przy ul. Wisze w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne, 1804 o pow. 4495 m2, 1480 o pow. 1854 m2,1280/1 o pow. 1636 m2 w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi.
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 1280-1 Plik pdf 71.94 KB
wykaz dz. 1480 Plik pdf 67.25 KB
wykaz dz. 1804 Plik pdf 68.74 KB
wykaz dz. 272-6 Plik pdf 66.22 KB
wykaz dz.1789-2 Plik pdf 66.34 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-03-01
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-03-01 15:07
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-03-01 15:09
Prezydent Miasta Krosna
 
   Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 26 stycznia  2023 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/6 o pow. 1261 mi działka numer 1173/3 o pow. 454 m2 w ¼ części objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 127.000,00 zł  (sto dwadzieścia siedem  tysięcy   złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2023-01-26
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-01-26
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-01-26 11:47
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 26 stycznia 2023 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2247/6 o pow. 1197 m2  i 2247/4 opow. 1323 m2 w udziale wynoszącym 1/10 część, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 9728/5, – zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku postąpień.
Do przetargu dopuszczeni zostali oferenci:
- Bożena i Piotr Wajda.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 119.000,00 zł  (sto dziewiętnaście  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2023-01-26
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-01-26
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-01-26 11:49
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
 Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta  krosna w dniu 26 stycznia 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/7 o pow. 1291 mi działka numer 1173/3 o pow. 454 m2 w ¼ części objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 130.000,00 zł  (sto trzydzieści   tysięcy   złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2023-01-26
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-01-26
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-01-26 11:45
Prezydent Miasta Krosna
 
 
Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 22 grudnia 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2247/5 o pow. 1676m2  i 2247/4 opow. 1323 m2 w udziale wynoszącym 1/10 część, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 9728/5, – wygrał Szczepan Jan Miczek za cenę 163.620,00 zł netto  (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 201.252,60 zł  (dwieście jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 60/100) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został oferent:
- Szczepan Jan Miczek.
Do przetargu nie zgłosił się:
- Piotr Lesław Życki.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 162.000,00 zł  (sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-12-29
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-12-29
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-12-29 08:46
Prezydent Miasta Krosna
 
   Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 22 grudnia 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2247/7 o pow. 1218 m2  i 2247/4 opow. 1323 m2 w udziale wynoszącym 1/10 część, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 9728/5, – wygrał Szczepan Jan Miczek za cenę 122.210,00 zł netto  (sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście dziesięć złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 150.318,30 zł  (sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemnaście złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni zostali oferenci:
- Szczepan Jan Miczek
- Piotr Lesław Życki.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 121.000,00 zł  (sto dwadzieścia jeden  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-12-29
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-12-29
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-12-29 08:44
Prezydent Miasta Krosna
 Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 28 grudnia  2022 r.  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącego własność Skarbu Państwa lokalu niemieszkalnego          w budynku przy ul. Kletówki 52, oznaczonego numerem 3 o pow. użytkowej wynoszącej wraz z pomieszczeniami przynależnymi 266,38 m2 objętego księga wieczystą nr KS1K/00083448/0 wraz z udziałem wynoszącym 2433/10000 cz. w częściach wspólnych budynku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste działki oznaczonej numerem 101/1 o pow. 1357 m2, objętej księgą wieczystą KS1K/00083447/3 w udziale 2433/10000 cz. – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 580.000,00 zł  (pięćset osiemdziesiąt tysięcy  złotych), w tym cena lokalu 481.000,00 zł, cena gruntu stanowiąca podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego 99.000,00 zł – podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2022-12-28
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-12-28
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-12-28 10:20
 
Prezydent Miasta Krosna
 
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 22 grudnia 2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1959/62 o pow. 1331 m2 położona przy ul. Wspólnej, objęta księgą wieczystą KS1K/0012264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym,   z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 146.000,00 zł  (sto czterdzieści sześć  tysięcy  złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-12-22
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-12-22
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-12-22 13:54
 
Prezydent Miasta Krosna
 
   Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 22 grudnia 2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1959/32 o pow. 1727 m2 położona przy ul. Wspólnej, objęta księgą wieczystą KS1K/0012264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym,    z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 190.000,00 zł  (sto dziewięćdziesiąt   tysięcy  złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-12-22
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-12-22
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-12-22 13:56
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno    i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami:  1566 o pow. 1648 m 2 przy ul. Kopernika, 782     o pow.  5682 m2 , 778 o pow. 1648 m2  przy ul. Wierzbowej, 266/3 o pow. 4025 m2, 268 o pow. 721 m2, 269 o pow. 442 m2 przy ul. Drzymały - w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi.
 
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 1556 Plik pdf 73.66 KB
wykaz dz. 778 Plik pdf 66.81 KB
wykaz dz. 782 Plik pdf 67.59 KB
wykaz dz. ul. Drzymały Plik pdf 72.41 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-12-21
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-12-21 14:21
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-12-21 14:23

 
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 29 listopada  2022 r.  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej     w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Śródmieście jako działka numer 404/2 o pow. 451 m2 położona przy    ul. Marsz.J.Piłsudskiego 60, objęta KW 121128 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 380.000,00 zł  (trzysta osiemdziesiąt tysięcy  złotych) – podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2022-11-29
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-11-29
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-11-29 13:21
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-11-29 13:28
Prezydent Miasta Krosna
 
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 29 listopada  2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej   w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 370/4 o pow. 42 m objęta KW 64420/9  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 3.500,00 zł  (trzy tysiące pięćset złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-11-29
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-11-29
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-11-29 13:19

Prezydent Miasta Krosna
 
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 29 listopada 2022 r.  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej    w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 651/4 o pow. 1179 m2 położona przy ul. Długiej, objęta księgą wieczystą KS1K/00006332/1  – zakończył się wynikiem negatywnym,     z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 95.000,00 zł  (dziewięćdziesiąt pięć  tysięcy  złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-11-29
 
 
 

 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-11-29
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-11-29 13:21
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-11-29 13:28
Prezydent Miasta Krosna
 
 
 Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 28 listopada  2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej    w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1959/47 o pow.  1531 m objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 176.000,00 zł  (sto siedemdziesiąt sześć  tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-11-28
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-11-28
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-11-28 15:12
Prezydent Miasta Krosna
 
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 28 listopada  2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej   w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1959/46 o pow.  1666 m objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 180.000,00 zł  (sto osiemdziesiąt tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-11-28
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-11-28
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-11-28 15:10
Prezydent Miasta Krosna
 
 
 Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 28 listopada  2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej    w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1959/48 o pow.  1546 m objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 178.000,00 zł  (sto siedemdziesiąt osiem  tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-11-28
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-11-28
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-11-28 15:00
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno    i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami:  1959/52 o pow. 1734 m2, 1959/43 o pow. 1491 m2  przy ul. Pięknej  w obrębie ewidencyjnym Polanka,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2885/33 o pow. 214 m2, 2885/42 o pow. 308 m2, 2887 o pow. 534 m2  przy ul. gen.Wł. Sikorskiego w obrębie ewidencyjnym Śródmieście, 2065/1 o pow. 39 m2 ,  2065/2 o pow. 105 m2, 2065/3 o pow. 132 m2 przy ul. S.Żeromskiego  w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne.
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-11-09
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-11-09 11:40
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-11-09 11:43
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 18 października 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej         w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Krościenko Niżne jako działka numer 51/1 o pow. 151 m2, położonej przy ul. Okrzei, objętej  KW 64418/2 – wygrali Andrzej Dudek, Anna Maria Kierońska, Teofil Andrzej Lubas za cenę 15.150,00 zł  (piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni zostali oferenci:
- Andrzej Dudek, Anna Maria Kierońska, Teofil Andrzej Lubas.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 15.000,00 zł  (piętnaście  tysięcy złotych) –   podatek VAT  zwolniony.
 
 
 
Krosno 2022-10- 25
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-10-25
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-10-25 12:11
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 18 października 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2934/8 o pow. 751 m2  , położonej przy ul. Goszczyńskiego, objętej  KW 64418/2 – wygrał Krzysztof Trznadel za cenę 74.600,00 zł  (siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni zostali oferenci:
- Krzysztof Trznadel,
- Iwona Barbara Cypcar-Klimek.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 60.000,00 zł  (sześćdziesiąt  tysięcy złotych) –   podatek VAT  zwolniony.
 
 
 
Krosno 2022-10- 25
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-10-25
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-10-25 12:09
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 31 maja 2023r. 17:26:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.