Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K O M U N I K A T
    
Prezydent Miasta Krosna
na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami
(t.j.Dz. U. z  2020 r. poz. 1990)
 
i n f o r m u j e
     
że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykazy dot. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Krosno, położonych w Krośnie przy ul. Drzymały oznaczonych jako działki nr: 52, 82/2, 88, 89, 91 oraz przy ul. Białobrzeskiej działka nr 1001 - obręb ewid. Białobrzegi.

Załączniki:

wykaz dz. nr 1001 Plik pdf 53.18 KB
ul. Drzymały Plik pdf 56.23 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2021-01-13
Publikujący Joanna Dubiel 2021-01-13 07:35
Modyfikacja Joanna Dubiel 2021-01-12 14:27

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

 

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

i  n  f  o  r  m  u  j  ę

 
że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasto Krosno, oznaczoną numerem działki 2723/5 o powierzchni 23 m2, położoną w Krośnie przy ul. Adama Mickiewicza 23A, przeznaczoną do zbycia w drodze bezprzetargowej – zamiana nieruchomości przyległych.

Załączniki:

wykaz Plik pdf 62.15 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2021-01-13
Publikujący Joanna Dubiel 2021-01-13 11:30
Modyfikacja Joanna Dubiel 2021-01-13 12:30

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

 
K o m u n i k a t
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r    o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 poz. 2603 z późń.zm) informuje,
że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do najmu lokal o pow. 51 m2  w budynku przy ul. Żwirki i Wigury na działce numer 257/3 i dzierżawy oznaczonej jako działka numer 396 w części o pow.  o pow. 200 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa.   .
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 396 Plik pdf 66.47 KB
wykaz- 257-3 lokal Plik pdf 66.99 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-01-11
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-01-13 13:49
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-01-13 12:51

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 397/10 o pow. 3494 m2, 398/10 o pow. 16511 m2 przy ul. Kaczorowskiego w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 272/58 o pow. 1563 m2, 272/59 o pow. 1734 m2 przy ul. Żwirki i Wigury w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami:  343/56 o pow. 20 m2w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 228/42 o pow. 1191 m2w obrębie ewidencyjnym Polanka .
 

Załączniki:

wykaz 228-42 Plik pdf 68.74 KB
wykaz 272-58 Plik pdf 64.33 KB
wykaz 272-59 Plik pdf 65.87 KB
wykaz 343-56 Plik pdf 65.52 KB
wykaz 397-10 i 398-10 Plik pdf 75.88 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-01-11
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-01-13 13:53
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-01-13 13:03

Informacja Prezydenta Miasta Krosna

Informacja
Prezydenta Miasta Krosna

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuję, że wykaz dotyczący lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w użyczenie został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta w BIP do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 12 stycznia 2021 r. do dnia 1 lutego 2021 r.

Dotyczy lokalu użytkowego, położonego na parterze budynku przy ul. Blich 1 w Krośnie, o powierzchni użytkowej 54.51 m2.

Załączniki:

Wykaz - ul. Blich 1 - 54.51 m2 Plik pdf 489.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłNatalia Grocholska2021-01-08
Publikujący Natalia Grocholska 2021-01-12 07:35
Modyfikacja Natalia Grocholska 2021-01-12 07:36

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno            i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami:  415  o pow. 826 m2  przy ul. Ostaszewskiego    w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 2700/6 o pow. 217 m2 przy ul. Wieniawskiego   w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem:  660 o pow. 1718 m2 przy ul. Łukasiewicza, 3196 o pow. 1890 m2             w obrębie ewidencyjnym Śródmieście, 263 o pow. 1002 m2 przy ul. Żwirki i Wigury w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 1085/3 o pow. 32 m2 przy  ul. Korczyńskiej, w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne.
 

Załączniki:

wykaz dz. 1085-3 Plik pdf 58.07 KB
wykaz dz. 263 Plik pdf 70.21 KB
wykaz dz. 2700-6 Plik pdf 63.63 KB
wykaz dz. 3196 Plik pdf 67.57 KB
wykaz dz. 415 Plik pdf 66.33 KB
wykaz dz. 660 Plik pdf 64.70 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-12-07
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-12-09 12:10
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-12-09 11:13

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r    o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno                  i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonej numerami: 2482/4 o pow. 8012 m2, 2482/5 o pow. 13546 m2 w obrębie ewidencyjnym Suchodół

Załączniki:

wykaz Plik pdf 75.02 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-09-28
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-09-30 08:36
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-09-30 08:37

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r    o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno  i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonej numerami:  1280/1  o pow. 1636 m2 , 2934/4 o pow. 1138 m2 w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi, 2294/3 o pow. 1788 m2, 2494/4 o pow. 1273 m2     w obrębie ewidencyjnym Śródmieście, 343/55 o pow. 1927 m2, 1491/3 o pow. 1194 m2, 1677/2 o pow. 2966 m2 w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 1072/149 o pow. 899 m2, w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne.
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami:  236/1 o pow. 129 m2 , 242/5 o pow.        320 m, 246/1 o pow. 379 m2 , w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 2785/2 o pow. 105 m2            w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi .
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-09-15
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-09-16 13:30
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-09-16 13:38

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,       w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonej numerami:  401/5  o pow. 23954 m2, 401/16 o pow. 10661 m2, w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 2483/8 o pow. 2460 m2, 2483/13 o pow. 4517 m2, 2483/14 o pow. 11879 m2 w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 1072/27 o pow. 307 m2, 1072/139 o pow. 4321 m2, 1072/141 o pow. 1587 m2, 1072/134 o pow. 407 m2, 1072/64 o pow. 941 m2, 1072/63 o pow. 501 m2, 607/2 o pow. 137 m2, 1072/131 o pow. 157 m2, 1072/136 o pow. 1024 m2, 1072/143 o pow. 448 m2, 1072/144 o pow. 1278 m2, 1072/146 o pow. 705 m2, 1072/68 o pow. 2315 m2, 1072/137 o pow. 708 m2 przy ul. Zielonej w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne.
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami:  1072/3 o pow. 505 m2 , 1072/133 o pow. 1614 m2, w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne, 1187/31 o pow. 85 m2 w obrębie ewidencyjnym Śródmieście .
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-08-25
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-08-26 15:09
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-08-26 15:13

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,       w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonej numerem 356/1  o pow. 1259 m2 w obrębie ewidencyjnym Śródmieście,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem  97/17 o pow. 59 m2w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne .
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 356-1 Plik pdf 334.27 KB
wykaz nieruchomosci 97_17 Plik pdf 330.03 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-07-28
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-07-29 14:18
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-07-29 14:20

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, oznaczonych numerami: 273/32 o pow. 1796 m2 , 270/8 o pow. 15659 m2  w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 2148/2 o pow. 78 m2 i  lokalu nr 2 w budynku przy ul. Rynek 5 na działce numer 2154 o pow. 557 m2 wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 361/1000 części, w obrębie ewidencyjnym Śródmieście .
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 270-8 Plik pdf 361.44 KB
wykaz lokal ul. Rynek 5 Plik pdf 318.30 KB
wykz dz. 273-32 Plik pdf 660.45 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-06-30
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-07-01 09:50
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-07-02 09:52

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

  Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.               o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno          i przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, oznaczonej numerem 262/2 o pow. 3660 m2  w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa .

 

 

Załączniki:

wykaz dz. 262-2 Plik pdf 363.65 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-05-18
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-05-20 10:35
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-05-20 10:36

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 401/16 o pow. 10661 m2 w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 2483/8 o pow. 2460 m2, 2483/14 o pow. 11879 m2 w obrębie ewidencyjnym Suchodół,

- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 262/3 o pow. 346 m2 , 268/12 o pow. 892 m2, 268/6 o pow. 2168 m2, 268/14 o pow. 377 m2, 268/15 o pow. 3085 m2 w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa .


 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-04-07
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-04-07 14:59
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-04-07 15:01

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2019 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Krosno

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2019 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Krosno

Załączniki:

Zestawienie Plik pdf 376.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJoanna Rak2020-02-11
Publikujący Joanna Rak - Joanna Rak 2020-03-06 09:12
Modyfikacja Joanna Rak - Joanna Rak 2020-03-06 09:20

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 2054/1 o pow. 1788 m2 przy ul. Żeromskiego, 2269/2 o pow. 686 m2, 2268/2 o pow. 759 m2 , 2270/2 o pow. 484 m2 przy ul. Polnej, 3178/2 o pow. 1449 m2 , 3156/1 o pow. 2035 m2 przy ul. Wyszyńskiego,

- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2197/1 o pow. 385 m2 przy ul. Podwale , 86/11 o pow. 643 m2 w udziale wynoszącym 3/9 części położonej w obrębie Suchodół.

 

Załączniki:

wykaz dz. 2054-1 Plik pdf 342.16 KB
wykaz dz. 2197-1 Plik pdf 299.56 KB
wykaz dz. 86-11 Plik pdf 298.82 KB
wykaz dz. Polna Plik pdf 348.46 KB
wykaz dz. ul. Wyszyńskiego Plik pdf 333.35 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-02-04
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-02-05 12:35
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-02-05 12:37

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Krosno

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Krosno

Załączniki:

Zestawienie Plik pdf 703.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJoanna Rak2019-02-18
Publikujący Joanna Rak - Joanna Rak 2019-03-11 10:22
Modyfikacja Joanna Rak - Joanna Rak 2019-03-11 10:24
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 23 stycznia 2021r. 17:27:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.