Przejdź do treści
Włącz kontrast
Miasta Krosna
Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od

Załączniki:

Uchwała Nr XIX/585/20 Plik pdf 652.43 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Śnieżek2020-03-31
Publikujący Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2020-03-31 00:00
Modyfikacja Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2020-03-31 14:07
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Śnieżek2020-03-11
Publikujący Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2020-03-11 15:19
Modyfikacja Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2020-03-11 15:20
OGŁOSZENIE
 O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
W SPRAWIE ZMIANY GRANIC GMINY MIASTO KROSNO

 
 
PREZYDENT MIASTA KROSNA
 
działając na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz uchwały nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 2413) zmienionej uchwałą nr LIX/1342/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 2775)
 
zaprasza mieszkańców Miasta Krosna do udziału w konsultacjach społecznych
w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno
w dniach od 27 stycznia do 27 lutego 2020 r.
 
Przedmiotem konsultacji jest poszerzenie granic administracyjnych Gminy Miasto Krosno o tereny o powierzchni ok. 121,94 ha, stanowiące część Gminy Krościenko Wyżne (w granicach obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne) oraz Gminy Miejsce Piastowe (w granicach obrębów ewidencyjnych Targowiska i Łężany).

Obszar planowany do przyłączenia obejmuje przede wszystkim teren, który Gmina Miasto Krosno nabyła w formie użytkowania wieczystego. Docelowo ma on zostać przeznaczony na skomunikowanie Krosna  z projektowaną obecnie drogą ekspresową S19 (szlak transportowy „Via Carpathia”) oraz utworzenie strefy inwestycyjnej dla przemysłu i usług. Utworzenie dogodnego połączenia drogowego z Rzeszowem i resztą kraju oraz uruchomienie nowej strefy inwestycyjnej przyczyni się do rozwoju Krosna i całej południowej części regionu. Realizacja tych planów wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój przedsiębiorczości,  sprzyjając tworzeniu nowych, atrakcyjnych miejsc pracy i podnoszeniu jakości życia mieszkańców.

Zasięg obszaru planowanego do przyłączenia został określony w załączniku do uchwały nr XV/490/19 Rady Miasta Krosna z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno oraz przeprowadzenia konsultacji.
 
Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat planowanej zmiany granic Gminy Miasto Krosno.
 
Konsultacje prowadzone są w dniach od 27 stycznia do 27 lutego 2020 r.

Konsultacje przeprowadza się z wykorzystaniem ankiety konsultacyjnej, zawierającej pytanie o następującej treści:

„Czy jesteś za poszerzeniem granic administracyjnych Gminy Miasto Krosno o tereny o powierzchni ok. 121,94 ha, stanowiące część Gminy Krościenko Wyżne (w granicach obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne) oraz Gminy Miejsce Piastowe (w granicach obrębów ewidencyjnych Targowiska i Łężany)?”.
Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu znaku „X” w odpowiedniej rubryce: „JESTEM ZA”, „JESTEM PRZECIW” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.
 
Ankietę konsultacyjną można złożyć w następujących formach:
 1. poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego dostępnego na platformie konsultacji społecznych Miasta Krosna pod adresem: https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl/,
 2. poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej i złożenie go w dowolnym punkcie konsultacyjnym lub przesłanie do Urzędu Miasta Krosna (ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno) w kopercie z dopiskiem „ZMIANA GRANIC MIASTA”. Formularz można uzyskać w punktach konsultacyjnych lub pobrać ze stron internetowych: www.krosno.pl/zmiana-granic, www.bip.umkrosno.pl (w zakładce „Zmiana granic miasta”).
 
Wykaz punktów konsultacyjnych, w których można pobrać i złożyć ankietę:
 • Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, ul. ks. S. Staszica 2, ul. Prochownia 4 (Urząd Stanu Cywilnego),
 • Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1,
 • Krośnieńska Biblioteka Publiczna, ul. Wojska Polskiego 41,
 • Biuro Wystaw Artystycznych, ul. W. R. Portiusa 4,
 • artKino, ul. Bieszczadzka 1,
 • Hala Sportowo – Widowiskowa, ul. Bursaki 29,
 • Kryte lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Bursaki 41,
 • Kryta Pływalnia, ul. Wojska Polskiego 45 A,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Piastowska 58,
 • Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Grodzka 10,

 • SZKOŁY PODSTAWOWE:
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej, ul. M. Konopnickiej 5,
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Eugeniusza Kolanki w Miejskim Zespole Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 37,
  • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Grunwaldzka 15,
  • Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka w Miejskim Zespole Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1,
  • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Miejskim Zespole Szkół Nr 3, ul. ks. S. Decowskiego 9,
  • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. „Dar Górników” w Miejskim Zespole Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7,
  • Szkoła Podstawowa Nr 10 im. kpt. Stanisława Betleja w Miejskim Zespole Szkół Nr 1, ul. J. i S. Magurów 1,
  • Szkoła Podstawowa Nr 12 w Miejskim Zespole Szkół Nr 2, ul. S. Wyspiańskiego 20,
  • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków, ul. Wojska Polskiego 45,
  • Szkoła Podstawowa Nr 15 w Miejskim Zespole Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18,

 • PRZEDSZKOLA MIEJSKIE:
  • Przedszkole Miejskie Nr 1 w Miejskim Zespole Szkół Nr 7, ul. Bohaterów Westerplatte 24,
  • Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Króla Maciusia Pierwszego w Miejskim Zespole Szkół Nr 1, ul. J. i S. Magurów 1,
  • Przedszkole Miejskie Nr 3 „Na Zielonym Wzgórzu” w Miejskim Zespole Szkół Nr 8, ul. Prochownia 4a,
  • Przedszkole Miejskie Nr 4 w Miejskim Zespole Szkół Nr 6, ul. Wyzwolenia 6b,
  • Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42,
  • Przedszkole Miejskie Nr 8 „Bajkowa Ósemka”, ul. S. Kisielewskiego 15,
  • Przedszkole Miejskie Nr 10 w Miejskim Zespole Szkół Nr 3, ul. ks. S. Decowskiego 9,
  • Przedszkole Miejskie Nr 11 w Miejskim Zespole Szkół Nr 2, ul. S. Wyspiańskiego 20.
Raport z przebiegu konsultacji społecznych zostanie opublikowany na stronie internetowej Miasta Krosna: www.krosno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej:  www.bip.umkrosno.pl, na platformie konsultacji społecznych Miasta Krosna: https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna, nie później niż w ciągu 60 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosna odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, ul. Lwowska 28 A, pokój nr 301, tel. 13 47 43 301, e-mail: ri@um.krosno.pl.

Załączniki:

Ankieta konsultacyjna Plik pdf 687.81 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Śnieżek2020-01-24
Publikujący Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2020-01-24 14:27
Modyfikacja Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2020-01-24 14:28
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Śnieżek2020-01-24
Publikujący Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2020-01-24 14:18
Modyfikacja Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2020-01-24 14:19
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Śnieżek2019-12-16
Publikujący Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2019-12-16 18:13
Modyfikacja Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2019-12-16 18:14
Uchwała nr VII/172/19 Rady Miasta Krosna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Miasto Krosno oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany granic.

Wniosek w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno został złożony do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego 29 marca 2019 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Śnieżek2019-03-29
Publikujący Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2019-03-29 13:10
Modyfikacja Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2019-03-29 13:15
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Śnieżek2019-03-13
Publikujący Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2019-03-13 14:00
Modyfikacja Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2019-03-13 14:01
OGŁOSZENIE
 O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZMIANY GRANIC GMINY MIASTO KROSNO
 
PREZYDENT MIASTA KROSNA
działając na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz uchwały nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 2413) zmienionej uchwałą nr LIX/1342/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 2775)
zaprasza
mieszkańców Miasta Krosna do udziału w konsultacjach społecznych
w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno
w dniach od 24 stycznia do 28 lutego 2019 r.

 
Przedmiotem konsultacji jest poszerzenie granic administracyjnych Gminy Miasto Krosno o tereny o powierzchni ok. 121,92 ha, stanowiące część Gminy Krościenko Wyżne (w granicach obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne) oraz Gminy Miejsce Piastowe (w granicach obrębów ewidencyjnych Targowiska i Łężany).

Obszar planowany do przyłączenia obejmuje przede wszystkim teren, który Gmina Miasto Krosno nabyła w formie użytkowania wieczystego. Docelowo ma on zostać przeznaczony na skomunikowanie Krosna  z projektowaną obecnie drogą ekspresową S–19 (szlak transportowy „Via Carpathia”) oraz utworzenie strefy inwestycyjnej dla przemysłu i usług. Utworzenie dogodnego połączenia drogowego z Rzeszowem i resztą kraju oraz uruchomienie nowej strefy inwestycyjnej przyczyni się do rozwoju Krosna i całej południowej części regionu. Realizacja tych planów wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój przedsiębiorczości,  sprzyjając tworzeniu nowych, atrakcyjnych miejsc pracy i podnoszeniu jakości życia mieszkańców.

Zasięg obszaru planowanego do przyłączenia został określony w załączniku do uchwały nr LXV/1444/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno oraz przeprowadzenia konsultacji.
 
Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat planowanej zmiany granic Gminy Miasto Krosno.

Konsultacje prowadzone są w dniach od 24 stycznia do 28 lutego 2019 r.

Konsultacje przeprowadza się z wykorzystaniem ankiety konsultacyjnej, zawierającej pytanie o następującej treści:

„Czy jesteś za poszerzeniem granic administracyjnych Gminy Miasto Krosno o tereny o powierzchni ok. 121,92 ha, stanowiące część Gminy Krościenko Wyżne (w granicach obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne) oraz Gminy Miejsce Piastowe (w granicach obrębów ewidencyjnych Targowiska i Łężany)?”.

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu znaku „X” w odpowiedniej rubryce: „JESTEM ZA”, „JESTEM PRZECIW” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.
 
Ankietę konsultacyjną można złożyć w następujących formach:
 1. poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego dostępnego na platformie konsultacji społecznych Miasta Krosna pod adresem: https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl/,
 2. poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej i złożenie go w dowolnym punkcie konsultacyjnym lub przesłanie do Urzędu Miasta Krosna (ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno) w kopercie z dopiskiem „ZMIANA GRANIC MIASTA”. Formularz można uzyskać w punktach konsultacyjnych lub pobrać ze stron internetowych: www.krosno.pl/zmiana-granic, www.bip.umkrosno.pl (w zakładce „Zmiana granic miasta”).

Wykaz punktów konsultacyjnych, w których można pobrać i złożyć ankietę:
 • Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, ul. ks. S. Staszica 2, ul. Prochownia 4 (Urząd Stanu Cywilnego),
 • Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1,
 • Krośnieńska Biblioteka Publiczna, ul. Wojska Polskiego 41,
 • Hala Sportowo – Widowiskowa, ul. Bursaki 29,
 • Kryte lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Bursaki 41,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Piastowska 58,
 • Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Grodzka 10,

 • SZKOŁY PODSTAWOWE:
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej, ul. M. Konopnickiej 5,
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Eugeniusza Kolanki w Miejskim Zespole Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 37,
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Grunwaldzka 15,
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka w Miejskim Zespole Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1,
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Miejskim Zespole Szkół Nr 3, ul. ks. S. Decowskiego 9,
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. „Dar Górników” w Miejskim Zespole Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7,
 • Szkoła Podstawowa Nr 10 im. kpt. Stanisława Betleja w Miejskim Zespole Szkół Nr 1, ul. J. i S. Magurów 1,
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 w Miejskim Zespole Szkół Nr 2, ul. S. Wyspiańskiego 20,
 • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków, ul. Wojska Polskiego 45,
 • Szkoła Podstawowa Nr 15 w Miejskim Zespole Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18,
 • PRZEDSZKOLA MIEJSKIE:
  • Przedszkole Miejskie Nr 1 w Miejskim Zespole Szkół Nr 7, ul. Bohaterów Westerplatte 24,
  • Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Króla Maciusia Pierwszego w Miejskim Zespole Szkół Nr 1, ul. J. i S. Magurów 1,
  • Przedszkole Miejskie Nr 3 „Na Zielonym Wzgórzu” w Miejskim Zespole Szkół Nr 8, ul. Prochownia 4a,
  • Przedszkole Miejskie Nr 4 w Miejskim Zespole Szkół Nr 6, ul. Wyzwolenia 6b,
  • Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42,
  • Przedszkole Miejskie Nr 8 „Bajkowa Ósemka”, ul. S. Kisielewskiego 15,
  • Przedszkole Miejskie Nr 11 w Miejskim Zespole Szkół Nr 2, ul. S. Wyspiańskiego 20.
Punkty konsultacyjne zlokalizowane w szkołach i przedszkolach będą nieczynne w okresie ferii zimowych (11 – 24.02.2019 r.).

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami odbędzie się 29 stycznia 2019 r. o godz. 17:00 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1.

Raport z przebiegu konsultacji społecznych zostanie opublikowany na stronie internetowej Miasta Krosna: www.krosno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej:  www.bip.umkrosno.pl, na platformie konsultacji społecznych Miasta Krosna: https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna, nie później niż w ciągu 60 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosna odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, ul. Lwowska 28 A, pokój nr 301, tel. 13 47 43 301, e-mail: ri@um.krosno.pl.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Śnieżek2019-01-23
Publikujący Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2019-01-23 15:11
Modyfikacja Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2019-01-23 15:19
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Śnieżek2019-01-23
Publikujący Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2019-01-23 14:44
Modyfikacja Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2019-01-23 14:45
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMateusz Gac2018-03-20
Publikujący Mateusz Gac 2018-03-22 07:59
Modyfikacja Mateusz Gac 2018-03-22 08:00
OGŁOSZENIE
 O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZMIANY GRANIC GMINY MIASTO KROSNO

PREZYDENT MIASTA KROSNA
 
działając na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875 z późn. zm.) oraz uchwały nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 2413)
 
zaprasza
mieszkańców miasta Krosna do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno
w dniach od 14 lutego do 7 marca 2018 r.

 
Gmina Miasto Krosno rozpoczęła procedurę zmierzającą do poszerzenia jej granic o tereny będące częścią Gminy Krościenko Wyżne oraz Gminy Miejsce Piastowe o łącznej powierzchni ok. 147,97 ha. Obejmują one przede wszystkim obszar, który Gmina Miasto Krosno nabyła w formie użytkowania wieczystego. Docelowo nabyte tereny mają zostać uzbrojone celem stworzenia strefy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw z innowacyjnych branż oraz umożliwią budowę drogi poprawiającej skomunikowanie Krosna z projektowaną drogą ekspresową S-19. Przyczyni się to do rozwoju Krosna i regionu, umożliwi utworzenie dogodnego połączenia drogowego z Rzeszowem i resztą kraju, a także wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz poziomu przedsiębiorczości, sprzyjając tym samym tworzeniu nowych, atrakcyjnych miejsc pracy i podnoszeniu jakości życia mieszkańców.
 
Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat planowanych działań polegających na poszerzeniu granic Gminy Miasto Krosno o tereny na południowy – wschód od Miasta Krosna, położone w Gminach Miejsce Piastowe oraz Krościenko Wyżne. Lokalizacja terenów określona została w załączniku do uchwały nr LIV/1234/18 Rady Miasta Krosna z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno oraz przeprowadzenia konsultacji.
 
Konsultacje zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem ankiety konsultacyjnej, której wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1188/18 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno.
 
Ankietę konsultacyjną można uzyskać:

1. do pobrania na stronie internetowej www.krosno.pl po kliknięciu w banner na stronie głównej lub w zakładce „ZMIANA GRANIC”.

2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie www.bip.umkrosno.pl  (w zakładce „ZMIANA GRANIC MIASTA”).

3. w budynkach Urzędu Miasta Krosna przy:
 • ul. Lwowskiej 28a – biuro obsługi obywatela,
 • ul. S. Staszica 2 – biuro obsługi obywatela,
 • ul. Prochownia 4 (Urząd Stanu Cywilnego) – parter
4. w wybranych budynkach placówek oświatowych na terenie Miasta Krosna tj.:
 • Szkoła Podstawowa nr 3 – ul. M. Konopnickiej 5,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 (MZS Nr 7) – ul. Powstańców Śląskich 37,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 – ul. Grunwaldzka 15,
 • Szkoła Podstawowa nr 6 (MZS Nr 6) – ul. Kletówki 1,
 • Szkoła Podstawowa nr 7 (MZS Nr 3)  – ul. ks. S. Decowskiego 9,
 • Szkoła Podstawowa nr 8 (MZS Nr 8) – ul.  Prochownia 7,
 • Szkoła Podstawowa nr 10 (MZS nr 1) – ul. J.S. Magurów 1,
 • Szkoła Podstawowa nr 12 (MZS Nr 2) – ul. S. Wyspiańskiego 20,
 • Szkoła Podstawowa nr 14 – ul. Wojska Polskiego 45,
 • Szkoła Podstawowa nr 15 (MZS Nr 4) – ul. S. Kisielewskiego 18,
 • Przedszkole Miejskie nr 1 (MZS Nr 7) – ul. Bohaterów Westerplatte 24,
 • Przedszkole Miejskie nr 2 (MZS Nr 1) – ul. Mirandoli Pika 3,
 • Przedszkole Miejskie nr 3 (MZS Nr 8) – ul. Prochownia 4a,
 • Przedszkole Miejskie nr 4 (MZS Nr 6) – ul. Wyzwolenia 6b,
 • Przedszkole Miejskie nr 5 – ul. Powstańców Warszawskich 42,
 • Przedszkole Miejskie nr 8 – ul. S. Kisielewskiego 15,
 • Przedszkole Miejskie nr 10 (MZS Nr 3) – ul. Decowskiego 9,
 • Przedszkole Miejskie nr 11 (MZS Nr 2) – ul. Wyspiańskiego 20,
5. w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Bursaki 41,
6. w budynku Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza przy ul. Kolejowej 1,
7. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Piastowskiej  58,
8. w budynku Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Grodzkiej 10,
9. w budynku Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 41.

Wypełnioną ankietę konsultacyjną mieszkańcy mogą składać w terminie od 14 lutego do 7 marca 2018 r. do godziny 15:30:
 1. w miejscach, gdzie udostępniane są ankiety konsultacyjne,
 2. podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2018 r. w budynku Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza przy
  ul. Kolejowej 1, o godzinie 17:00
 3. w formie korespondencji kierowanej na adres: Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno w kopercie z dopiskiem „ZMIANA GRANIC MIASTA”.
Konsultacje będą polegać na udzieleniu odpowiedzi na pytanie
o następującej treści:
„Czy jesteś za poszerzeniem granic administracyjnych Gminy Miasto Krosno o tereny o powierzchni ok. 147,97 ha, stanowiące część Gminy Krościenko Wyżne (w granicach obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne) oraz Gminy Miejsce Piastowe (w granicach obrębów ewidencyjnych Targowiska i Łężany)?”
 
Wypełnienie ankiety będzie polegać na umieszczeniu w odpowiedniej kratce: „TAK”, „NIE”, „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU” znaku „x” oraz podaniu danych respondenta.

Raport z przebiegu konsultacji zostanie opublikowany na stronie internetowej Miasta Krosna www.krosno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.umkrosno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna, nie później niż 60 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosna odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, p. 301, tel. 13 47 43 301, e-mail: ri@um.krosno.pl
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMateusz Gac2018-02-13
Publikujący Mateusz Gac 2018-02-13 15:22
Modyfikacja Mateusz Gac 2018-02-14 08:20
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 03 marca 2024r. 18:55:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.