Przejdź do treści
Włącz kontrast
Miasta Krosna
Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od
Prezydent Miasta Krosna zatwierdził sprawozdanie za 2022 r. z realizacji założeń Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023. Treść sprawozdania dostępna jest w załączniku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2023-03-31
Publikujący Izabela Urbanek 2023-04-17 10:44
Modyfikacja Izabela Urbanek 2023-04-17 10:49
W dniu 31.03.2021 r. Prezydent Miasta Krosna zatwierdził sprawozdanie za 2020 r. z realizacji założeń Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023. Treść sprawozdania dostępna jest w załączniku.

Załączniki:

Sprawozdanie za 2020 r. Plik pdf 12.05 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMiranda Trojanowska2021-03-31
Publikujący Izabela Urbanek 2021-05-06 12:30
Modyfikacja Izabela Urbanek 2021-05-06 12:30

Załączniki:

Raport z konsultacji Plik pdf 1.41 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2020-08-04
Publikujący Izabela Urbanek 2020-08-04 12:08
Modyfikacja Izabela Urbanek 2020-08-04 12:08
RI.042.55.7.2020.G                                                    Krosno, dnia 30.07.2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA
z dnia 30 lipca 2020 r.
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2020-07-31
Publikujący Izabela Urbanek 2020-07-31 11:11
Modyfikacja Izabela Urbanek 2020-07-31 11:12
RI.041.55.7.2020.G  
                                                                                                Krosno, dnia 08.07.2020 r.
 
OGŁOSZENIE
PREZYDENT MIASTA KROSNA

działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.  U.  z  2020  r. poz. 713), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 920) oraz zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna, zmienionej Uchwałą Nr LIX/1342/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Krosna, oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Prezydent Miasta Krosna
zaprasza  do udziału w konsultacjach społecznych projektu zaktualizowanego
„Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”
w dniach od 08.07.2020 r. do 31.07.2020 r.
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2020-07-08
Publikujący Izabela Urbanek 2020-07-08 12:55
Modyfikacja Izabela Urbanek 2020-07-08 12:58
Raport z konsultacji społecznych
zaktualizowanego projektu
Programu Rewitalizacji Miasta Krosna
na lata 2016-2023

Treść raportu w załączniku.

Załączniki:

Raport z konsultacji 08.2019 Plik pdf 864.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2019-09-10
Publikujący Izabela Urbanek 2019-09-10 09:47
Modyfikacja Izabela Urbanek 2019-09-10 09:51
RI.042.55.3.2019.G                                                                   Krosno, dnia 03.09.2019 r.
 
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA
z dnia 3 września 2019 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”
 
W oparciu o art. 47 i 57 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z    2018    r.    poz. 2081,   z   2019   r. poz. 630.) Prezydent Miasta Krosna podaje do publicznej wiadomości decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn.: Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023.

Zgodnie z art. 47 ww. ustawy  Prezydent Miasta Krosna w dniu 29.07.2019 r. wystąpił z wnioskiemdo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wyrażenie zgody na odstąpienieod przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”.

Pismem z dnia 28 sierpnia 2019 r. znak: WOOŚ.410.1.33.2019.AP.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” zamieszczonow Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2019-09-03
Publikujący Izabela Urbanek 2019-09-04 00:00
RI.041.55.3.2019.G                                                                                                                       Krosno, dnia 29.07.2019 r.
 
OGŁOSZENIE
PREZYDENT MIASTA KROSNA
 
działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U. z  2019  r. poz. 506), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 511) oraz zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna, oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Prezydent Miasta Krosna
zaprasza  do udziału w konsultacjach społecznych projektu zaktualizowanego
„Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”
w dniach od 29.07.2019 r. do 19.08.2019 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2019-07-29
Publikujący Izabela Urbanek 2019-07-29 13:00
Modyfikacja Izabela Urbanek 2019-07-29 13:04
Treść uchwały nr LIX/1344/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 znajduje się w załączniku.
 

Załączniki:

Uchwała nr LIX/1344/18 Plik pdf 289.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2018-05-30
Publikujący Izabela Urbanek 2018-05-30 00:00
Modyfikacja Izabela Urbanek 2018-05-30 12:46
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA
z dnia 29 maja 2018 r.
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”

Treść obwieszczenia znajduje się w załączniku.

Załączniki:

Obwieszczenie z dnia 29.05.2018 r. Plik pdf 387.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2018-05-29
Publikujący Izabela Urbanek 2018-05-29 00:00
Modyfikacja Izabela Urbanek 2018-05-30 12:17
Raport z konsultacji społecznych
zaktualizowanego projektu
Programu Rewitalizacji Miasta Krosna
na lata 2016-2023

Treść raportu w załączniku.

Załączniki:

Raport_maj_2018 Plik pdf 887.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2018-05-28
Publikujący Izabela Urbanek 2018-05-28 11:20
Modyfikacja Izabela Urbanek 2018-05-28 11:20
RI.042.55.1.2018.G                                                                                        Krosno, dnia 07.05.2018 r.
 
OGŁOSZENIE
PREZYDENT MIASTA KROSNA
 
działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U. z  2017  r. poz. 1875, 2232), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.  U.  z  2017  r. poz.  1868,  z  2018 r. poz. 130), oraz zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna, oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymii podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Prezydent Miasta Krosna
zaprasza  do udziału w konsultacjach społecznych projektu zaktualizowanego
„Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”
w dniach od 07.05.2018 r. do 21.05.2018 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2018-05-07
Publikujący Izabela Urbanek 2018-05-07 00:00
Modyfikacja Izabela Urbanek 2018-05-07 12:49

Treść obwieszczenia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w załączniku.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 384.53 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarcin Kustroń2017-07-11
Publikujący Marcin Kustroń - Marcin Kustroń 2017-07-11 00:00
Modyfikacja Marcin Kustroń - Marcin Kustroń 2017-07-11 13:21

W dniu 28 czerwca 2017 r. na sesji Rady Miasta Krosna została przyjęta aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023. 

Treść uchwały wraz z Programem do pobrania w załączniku.

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarcin Kustroń2017-07-11
Publikujący Marcin Kustroń - Marcin Kustroń 2017-07-11 00:00
Modyfikacja Marcin Kustroń - Marcin Kustroń 2017-07-11 13:17
                                                                         
RI.042.55.9.2017.G                                                                                                 Krosno, dnia 05.04.2017

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA
z dnia 5 kwietnia 2017 r.
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2017-05-04
Publikujący Izabela Urbanek 2017-07-04 09:44

 

W dniu 28 kwietnia 2017 r. na sesji Rady Miasta Krosna został przyjęty Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023. 

Treść uchwały wraz z Programem do pobrania w załączniku.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2017-04-05
Publikujący Izabela Urbanek 2017-04-05 00:00
Modyfikacja Izabela Urbanek 2017-05-04 10:57Raport z konsultacji społecznych projektu
Programu Rewitalizacji Miasta Krosna
na lata 2016-2023

Załączniki:

Raport z konsultacji społecznych Plik pdf 874.81 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2017-04-03
Publikujący Izabela Urbanek 2017-04-03 09:45
Modyfikacja Izabela Urbanek 2017-04-03 09:51
RI.042.55.3.2017.G                                         Krosno, dnia 14.03.2017 r.
 


OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA KROSNA
 


działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), oraz zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna, oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Prezydent Miasta Krosna
zaprasza  do udziału w konsultacjach społecznych projektu
„Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”
w dniach od 14.03.2017 r. do 28.03.2017 r.
 
 
Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 to dokument, w którym została przedstawiona diagnoza społeczno-gospodarcza Miasta Krosna, na podstawie której wyznaczono tzw. obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji. W dokumencie umieszczono również projekty, których realizacja ma się przyczynić do rewitalizacji wyznaczonych obszarów.
Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Krosna, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych w proces tworzenia „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji.

Projekt „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” jest dostępny:
W dniach od 14.03.2017 r. do 28.03.2017 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać opinie, uwagi i wnioski do projektu „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” wypełniając zamieszczony poniżej formularz konsultacyjny.
 
Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać do Urzędu Miasta Krosna:
  • pocztą elektroniczną na adres: rewitalizuj@um.krosno.pl,
  • osobiście pod adresem Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,
  • w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Programu Rewitalizacji”.
 
Ponadto opinie, uwagi i wnioski będzie można złożyć ustnie do protokołu podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 20.03.2017 r. w godz. od 15.00 do 16.30 w sali obrad Rady Miasta Krosna nr 21, ul. Staszica 2. 
Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosna odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, p. 304, tel. 13 47 43 304, e-mail: rewitalizuj@um.krosno.pl.
Zgłoszone opinie, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą uwzględniane. Pozostałe opinie, uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krosna przed ostatecznym przyjęciem dokumentów.

W terminie do 14 dni od zakończenia konsultacji na stronach internetowych zostanie opublikowany raport z konsultacji.
 
 
Prezydent Miasta Krosna
 


Załączniki:
1.Formularz konsultacyjny                                                           
2.Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023              
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMiranda Trojanowska2017-03-14
Publikujący Marcin Kustroń - Marcin Kustroń 2016-03-14 00:00
Modyfikacja Marcin Kustroń - Marcin Kustroń 2017-03-14 14:47
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-06-24
data dodania: 2024-06-24
data dodania: 2024-06-19
Newsletter
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 24 czerwca 2024r. 20:49:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.