Przejdź do treści
Włącz kontrast
Miasta Krosna
Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna

Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanego „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”

RI.041.55.7.2020.G  
                                                                                                Krosno, dnia 08.07.2020 r.
 
OGŁOSZENIE
PREZYDENT MIASTA KROSNA

działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.  U.  z  2020  r. poz. 713), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 920) oraz zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna, zmienionej Uchwałą Nr LIX/1342/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Krosna, oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Prezydent Miasta Krosna
zaprasza  do udziału w konsultacjach społecznych projektu zaktualizowanego
„Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”
w dniach od 08.07.2020 r. do 31.07.2020 r.
 
 
Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 to dokument, w którym została przedstawiona diagnoza społeczno-gospodarcza Miasta Krosna, na podstawie której wyznaczono tzw. obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji. W dokumencie umieszczono również projekty, których realizacja ma się przyczynić do rewitalizacji wyznaczonych obszarów.
Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Krosna, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych w proces tworzenia „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji.

Projekt „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” jest dostępny:
- na stronie internetowej https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl./
- na stronie internetowej www.krosno.pl w zakładce „Dla Mieszkańców” – „Program Rewitalizacji Miasta”: http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/program-rewitalizacji-miasta/konsultacje-spoleczne/
- w Biuletynie Informacji Publicznej:   http://www.bip.umkrosno.pl/
 - do wglądu - w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a (Biuro Obsługi Klienta)
W dniach od 08.07.2020 r. do 31.07.2020 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać opinie, uwagii wnioski do projektu „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” wypełniając zamieszczony poniżej formularz konsultacyjny.
 
Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać do Urzędu Miasta Krosna:
- pocztą elektroniczną na adres: rewitalizuj@um.krosno.pl,
 - osobiście pod adresem Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,
 - w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Programu Rewitalizacji”.
 
Ponadto opinie, uwagi i wnioski będzie można złożyć ustnie do protokołu podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 27.07.2020 r.
w godz. od 15.00 do 16.30 w sali konferencyjnej nr 330, ul. Lwowskiej 28a (III piętro). 

Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosna odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, p. 304, tel. 13 47 43 304, e-mail: rewitalizuj@um.krosno.pl.
Zgłoszone opinie, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą uwzględniane. Pozostałe opinie, uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krosna przed ostatecznym przyjęciem dokumentów.
W terminie do 14 dni od zakończenia konsultacji na stronach internetowych zostanie opublikowany raport z konsultacji.
 
 
Prezydent Miasta Krosna
 
Załączniki:
1.Formularz konsultacyjny                                                         
2. Zaktualizowany projekt Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Formularz_konsultacji_ver_07_07_2020 Plik doc 48.50 KB
Ogłoszenie o konsultacjach Plik pdf 823.30 KB
Opis zmian_ver_07_07_2020 Plik pdf 202.50 KB
Program_ver_07_07_2020_publ. Plik pdf 3.71 MB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2020-07-08
Publikujący Izabela Urbanek 2020-07-08 12:55
Modyfikacja Izabela Urbanek 2020-07-08 12:58
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 12 sierpnia 2022r. 07:34:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.