Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

 

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm) informuje,  że  w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  został wywieszony   do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 27.05.2020r. do 16.06.2020r. włącznie, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno i przeznaczonej do zbycia  w trybie bezprzetargowym, oznaczonej numerami: 1879/3 o pow. 699 m2 i 1879/5 o pow. 1582 m2, położonej w Krośnie – obręb ewidencyjny: Krościenko Niżne; w bok od ul. Kopalnianej.

Załączniki:

wykaz Plik pdf 74.24 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2020-05-27
Publikujący Joanna Dubiel 2020-05-27 07:41
Modyfikacja Joanna Dubiel 2020-05-27 07:41

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

  Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.               o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno          i przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, oznaczonej numerem 262/2 o pow. 3660 m2  w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa .

 

 

Załączniki:

wykaz dz. 262-2 Plik pdf 363.65 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-05-18
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-05-20 10:35
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-05-20 10:36

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 401/16 o pow. 10661 m2 w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 2483/8 o pow. 2460 m2, 2483/14 o pow. 11879 m2 w obrębie ewidencyjnym Suchodół,

- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 262/3 o pow. 346 m2 , 268/12 o pow. 892 m2, 268/6 o pow. 2168 m2, 268/14 o pow. 377 m2, 268/15 o pow. 3085 m2 w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa .


 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-04-07
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-04-07 14:59
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-04-07 15:01

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2019 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Krosno

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2019 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Krosno

Załączniki:

Zestawienie Plik pdf 376.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJoanna Rak2020-02-11
Publikujący Joanna Rak - Joanna Rak 2020-03-06 09:12
Modyfikacja Joanna Rak - Joanna Rak 2020-03-06 09:20

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 2054/1 o pow. 1788 m2 przy ul. Żeromskiego, 2269/2 o pow. 686 m2, 2268/2 o pow. 759 m2 , 2270/2 o pow. 484 m2 przy ul. Polnej, 3178/2 o pow. 1449 m2 , 3156/1 o pow. 2035 m2 przy ul. Wyszyńskiego,

- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2197/1 o pow. 385 m2 przy ul. Podwale , 86/11 o pow. 643 m2 w udziale wynoszącym 3/9 części położonej w obrębie Suchodół.

 

Załączniki:

wykaz dz. 2054-1 Plik pdf 342.16 KB
wykaz dz. 2197-1 Plik pdf 299.56 KB
wykaz dz. 86-11 Plik pdf 298.82 KB
wykaz dz. Polna Plik pdf 348.46 KB
wykaz dz. ul. Wyszyńskiego Plik pdf 333.35 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-02-04
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-02-05 12:35
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-02-05 12:37

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 2204 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie przetargu oznaczonej numerem 272/6 o pow. 492 m2 przy ul. Bieszczadzkiej,

- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem 254/7 o pow. 925 m2 przy ul. Żwirki i Wigury.

 

Załączniki:

wykaz dz. 254-7 Plik pdf 365.96 KB
wykaz dz. 272-6 Plik pdf 345.39 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2019-12-09
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-12-11 13:41
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-12-11 13:45

K o m u n i k a t

 

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 2204 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem 197/10 o pow. 1565 m2, obręb Turaszówka.

 

 

Załączniki:

wykaz dz. 179-10 Plik pdf 364.08 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2019-12-09
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-12-11 13:38
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-12-11 13:38

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 2204 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem 262/2 o pow. 3660 m2, obręb Przemysłowa.

Załączniki:

wykaz dz. 262-2 Plik pdf 330.29 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2019-11-22
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-11-22 14:05
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-11-22 14:06

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 2204 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 2482/5 o pow. 13546 m2, 2482/4 o pow. 8012 m2 w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 401/9 o pow. 4794 m2 w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa 2106/5 o pow. 1182 m2, 2100/6 o pow. 358 m2 przy ul. Żniwnej, 2220 o pow. 1501 m2 przy ul. Białobrzeskiej, 2441/2 o pow. 1173 m2 przy ul. Żeromskiego, 804/16 o pow. 722 m2 przy ul. Klonowej, 1477 o pow. 1839 m2,

- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2074/8 o pow. 2004 m2 przy ul. Staszica , 2441/1 o pow. 28 m2 przy ul. Żeromskiego, 236/1 o pow. 129 m2, 246/1 o pow. 379 m2, 242/5 o pow. 320 m2 przy ul. Bieszczadzkiej .

 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2019-11-15
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-11-20 12:32
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-11-20 12:45

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Krosno

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Krosno

Załączniki:

Zestawienie Plik pdf 703.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJoanna Rak2019-02-18
Publikujący Joanna Rak - Joanna Rak 2019-03-11 10:22
Modyfikacja Joanna Rak - Joanna Rak 2019-03-11 10:24

K o m u n i k a t

 

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 2204 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 375/1 o pow. 93 m2, 375/2 o pow. 133 m2 przy ul. Szklarskiej.

 

 

 

Załączniki:

wykaz dz. 375-1 Plik pdf 316.16 KB
wykaz dz. 375-2 Plik pdf 317.22 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2019-01-08
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-01-09 08:34
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-01-09 08:37
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 01 czerwca 2020r. 14:36:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.