Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od
Prezydent Miasta Krosna,
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r., poz. 344) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a, został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno, przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej (tj. zamiana nieruchomości) - oznaczonej numerem 2827/3 o pow. 287 m2 - obręb ewidencyjny Białobrzegi, położonej przy ul. Stefana Okrzei w Krośnie.

Załączniki:

wykaz Plik pdf 71.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłEwelina Michalak2023-03-27
Publikujący Ewelina Michalak 2023-03-29 07:30
Modyfikacja Ewelina Michalak 2023-03-29 08:30
Informacja
Prezydenta Miasta Krosna

    Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuję, że wykazy dotyczące lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem  zostały wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Bieszczadzkiej 5 (II piętro) oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta w BIP do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 22 marca 2023 r. do dnia 11 kwietnia 2023 r.


Dotyczy lokali użytkowych :
1)     Lokalu użytkowego położonego na I piętrze budynku przy ul. Mickiewicza 31
w Krośnie, o powierzchni użytkowej 27.59 m2,
2)    Lokalu użytkowego położonego na II piętrze budynku przy ul. Mickiewicza 31
w Krośnie, o powierzchni użytkowej 76.15 m2,


Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Rozenbeiger2023-03-22
Publikujący Małgorzata Rozenbeiger 2023-03-22 07:37
Modyfikacja Małgorzata Rozenbeiger 2023-03-22 07:42
K o m u n i k a t
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno   i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami:  532/2 o pow. 149 m2 przy ul. Naftowej, 1187/41 o pow. 50 m2  przy ul. Witosa w obrębie ewidencyjnym Śródmieście.
 
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 1187-41 Plik pdf 68.01 KB
wykaz dz. 532-2 Plik pdf 66.67 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-03-08
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-03-08 11:07
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-03-09 11:08
K o m u n i k a t
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm ) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno   i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami:  272/6 o pow. 492 m2 przy ul. Bieszczadzkiej     w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 1789/2 o pow. 514 m2 przy ul. Wisze w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne, 1804 o pow. 4495 m2, 1480 o pow. 1854 m2,1280/1 o pow. 1636 m2 w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi.
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 1280-1 Plik pdf 71.94 KB
wykaz dz. 1480 Plik pdf 67.25 KB
wykaz dz. 1804 Plik pdf 68.74 KB
wykaz dz. 272-6 Plik pdf 66.22 KB
wykaz dz.1789-2 Plik pdf 66.34 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-03-01
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-03-01 15:07
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-03-01 15:09
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
 Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta  krosna w dniu 26 stycznia 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/7 o pow. 1291 mi działka numer 1173/3 o pow. 454 m2 w ¼ części objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 130.000,00 zł  (sto trzydzieści   tysięcy   złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2023-01-26
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-01-26
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-01-26 11:45
Prezydent Miasta Krosna
 
   Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 26 stycznia  2023 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/6 o pow. 1261 mi działka numer 1173/3 o pow. 454 m2 w ¼ części objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 127.000,00 zł  (sto dwadzieścia siedem  tysięcy   złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2023-01-26
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-01-26
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-01-26 11:47
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 26 stycznia 2023 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2247/6 o pow. 1197 m2  i 2247/4 opow. 1323 m2 w udziale wynoszącym 1/10 część, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 9728/5, – zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku postąpień.
Do przetargu dopuszczeni zostali oferenci:
- Bożena i Piotr Wajda.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 119.000,00 zł  (sto dziewiętnaście  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2023-01-26
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-01-26
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-01-26 11:49
Prezydent Miasta Krosna
 
   Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 22 grudnia 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2247/7 o pow. 1218 m2  i 2247/4 opow. 1323 m2 w udziale wynoszącym 1/10 część, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 9728/5, – wygrał Szczepan Jan Miczek za cenę 122.210,00 zł netto  (sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście dziesięć złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 150.318,30 zł  (sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemnaście złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni zostali oferenci:
- Szczepan Jan Miczek
- Piotr Lesław Życki.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 121.000,00 zł  (sto dwadzieścia jeden  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-12-29
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-12-29
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-12-29 08:44
Prezydent Miasta Krosna
 
 
Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 22 grudnia 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2247/5 o pow. 1676m2  i 2247/4 opow. 1323 m2 w udziale wynoszącym 1/10 część, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 9728/5, – wygrał Szczepan Jan Miczek za cenę 163.620,00 zł netto  (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 201.252,60 zł  (dwieście jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 60/100) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został oferent:
- Szczepan Jan Miczek.
Do przetargu nie zgłosił się:
- Piotr Lesław Życki.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 162.000,00 zł  (sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-12-29
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-12-29
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-12-29 08:46
Prezydent Miasta Krosna
 Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 28 grudnia  2022 r.  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącego własność Skarbu Państwa lokalu niemieszkalnego          w budynku przy ul. Kletówki 52, oznaczonego numerem 3 o pow. użytkowej wynoszącej wraz z pomieszczeniami przynależnymi 266,38 m2 objętego księga wieczystą nr KS1K/00083448/0 wraz z udziałem wynoszącym 2433/10000 cz. w częściach wspólnych budynku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste działki oznaczonej numerem 101/1 o pow. 1357 m2, objętej księgą wieczystą KS1K/00083447/3 w udziale 2433/10000 cz. – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 580.000,00 zł  (pięćset osiemdziesiąt tysięcy  złotych), w tym cena lokalu 481.000,00 zł, cena gruntu stanowiąca podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego 99.000,00 zł – podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2022-12-28
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-12-28
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-12-28 10:20
 
Prezydent Miasta Krosna
 
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 22 grudnia 2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1959/62 o pow. 1331 m2 położona przy ul. Wspólnej, objęta księgą wieczystą KS1K/0012264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym,   z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 146.000,00 zł  (sto czterdzieści sześć  tysięcy  złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-12-22
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-12-22
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-12-22 13:54
 
Prezydent Miasta Krosna
 
   Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 22 grudnia 2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1959/32 o pow. 1727 m2 położona przy ul. Wspólnej, objęta księgą wieczystą KS1K/0012264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym,    z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 190.000,00 zł  (sto dziewięćdziesiąt   tysięcy  złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-12-22
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-12-22
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-12-22 13:56
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno    i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami:  1566 o pow. 1648 m 2 przy ul. Kopernika, 782     o pow.  5682 m2 , 778 o pow. 1648 m2  przy ul. Wierzbowej, 266/3 o pow. 4025 m2, 268 o pow. 721 m2, 269 o pow. 442 m2 przy ul. Drzymały - w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi.
 
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 1556 Plik pdf 73.66 KB
wykaz dz. 778 Plik pdf 66.81 KB
wykaz dz. 782 Plik pdf 67.59 KB
wykaz dz. ul. Drzymały Plik pdf 72.41 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-12-21
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-12-21 14:21
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-12-21 14:23

 
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 29 listopada  2022 r.  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej     w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Śródmieście jako działka numer 404/2 o pow. 451 m2 położona przy    ul. Marsz.J.Piłsudskiego 60, objęta KW 121128 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 380.000,00 zł  (trzysta osiemdziesiąt tysięcy  złotych) – podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2022-11-29
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-11-29
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-11-29 13:21
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-11-29 13:28
Prezydent Miasta Krosna
 
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 29 listopada  2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej   w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 370/4 o pow. 42 m objęta KW 64420/9  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 3.500,00 zł  (trzy tysiące pięćset złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-11-29
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-11-29
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-11-29 13:19

Prezydent Miasta Krosna
 
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 29 listopada 2022 r.  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej    w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 651/4 o pow. 1179 m2 położona przy ul. Długiej, objęta księgą wieczystą KS1K/00006332/1  – zakończył się wynikiem negatywnym,     z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 95.000,00 zł  (dziewięćdziesiąt pięć  tysięcy  złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-11-29
 
 
 

 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-11-29
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-11-29 13:21
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-11-29 13:28
Prezydent Miasta Krosna
 
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 28 listopada  2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej   w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1959/46 o pow.  1666 m objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 180.000,00 zł  (sto osiemdziesiąt tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-11-28
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-11-28
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-11-28 15:10
Prezydent Miasta Krosna
 
 
 Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 28 listopada  2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej    w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1959/47 o pow.  1531 m objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 176.000,00 zł  (sto siedemdziesiąt sześć  tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-11-28
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-11-28
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-11-28 15:12
Prezydent Miasta Krosna
 
 
 Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 28 listopada  2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej    w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1959/48 o pow.  1546 m objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 178.000,00 zł  (sto siedemdziesiąt osiem  tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-11-28
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-11-28
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-11-28 15:00
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno    i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami:  1959/52 o pow. 1734 m2, 1959/43 o pow. 1491 m2  przy ul. Pięknej  w obrębie ewidencyjnym Polanka,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2885/33 o pow. 214 m2, 2885/42 o pow. 308 m2, 2887 o pow. 534 m2  przy ul. gen.Wł. Sikorskiego w obrębie ewidencyjnym Śródmieście, 2065/1 o pow. 39 m2 ,  2065/2 o pow. 105 m2, 2065/3 o pow. 132 m2 przy ul. S.Żeromskiego  w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne.
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-11-09
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-11-09 11:40
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-11-09 11:43
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 18 października 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej         w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Krościenko Niżne jako działka numer 51/1 o pow. 151 m2, położonej przy ul. Okrzei, objętej  KW 64418/2 – wygrali Andrzej Dudek, Anna Maria Kierońska, Teofil Andrzej Lubas za cenę 15.150,00 zł  (piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni zostali oferenci:
- Andrzej Dudek, Anna Maria Kierońska, Teofil Andrzej Lubas.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 15.000,00 zł  (piętnaście  tysięcy złotych) –   podatek VAT  zwolniony.
 
 
 
Krosno 2022-10- 25
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-10-25
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-10-25 12:11
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 18 października 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2934/8 o pow. 751 m2  , położonej przy ul. Goszczyńskiego, objętej  KW 64418/2 – wygrał Krzysztof Trznadel za cenę 74.600,00 zł  (siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni zostali oferenci:
- Krzysztof Trznadel,
- Iwona Barbara Cypcar-Klimek.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 60.000,00 zł  (sześćdziesiąt  tysięcy złotych) –   podatek VAT  zwolniony.
 
 
 
Krosno 2022-10- 25
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-10-25
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-10-25 12:09
Prezydent Miasta Krosna
 
 
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 17 października 2022 r. I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej          w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Przemysłowa jako działka numer 404/2 o pow. 21660 m2  objęta KW 00092034/1   – wygrała AW LOGISTYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  za cenę 1.605.000,00 zł -netto (milion sześćset  pięć tysięcy złotych).  Brutto po doliczeniu 23% podatku VAT  1.974.150,00 zł (milion dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych )– stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu, z terminem realizacji inwestycji wynoszącym      36 miesięcy , oraz planowanym utworzeniem 22 etatów.
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent AW LOGISTYKA Spółka        z ograniczoną odpowiedzialnością.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 1.600.000,00 zł         (milion sześćset  tysięcy złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-10-24
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-10-24
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-10-24 15:30
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 18 października  2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej                            w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2100/16 o pow.  1024 m objęta KW 12294/7  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 58.000,00 zł  (pięćdziesiąt osiem   tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-10-18
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-10-18
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-10-18 15:20
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 18 października  2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej     w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Śródmieście jako działka numer 404/2 o pow. 451 m2 położona przy   ul. Marsz.J.Piłsudskiego 60, objęta KW 121128 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 400.000,00 zł  (czterysta tysięcy  złotych) – podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2022-10-18
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-10-18
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-10-18 15:22
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 26 września  2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącego własność Skarbu Państwa lokalu niemieszkalnego    w budynku przy ul. Kletówki 52, oznaczonego numerem 3 o pow. użytkowej wynoszącej wraz z pomieszczeniami przynależnymi 266,38 m2 objętego księga wieczystą nr KS1K/00083448/0 wraz z udziałem wynoszącym 2433/10000 cz. w częściach wspólnych budynku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste działki oznaczonej numerem 101/1 o pow. 1357 m2, objętej księgą wieczystą KS1K/00083447/3 w udziale 2433/10000 cz. – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 600.000,00 zł  (sześćset  tysięcy  złotych), w tym cena lokalu 498.000,00 zł, cena gruntu stanowiąca podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego 102.000,00 zł – podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2022-09-26
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-09-26
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-09-26 16:12
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że    w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- trybie przetargu oznaczonych numerami:  2247/6 o pow. 1197 m2, 2247/7 o pow. 1218 m2, 2247/5 o pow. 1676 m2  i 2247/4 o pow. 1323 m2w udziale 3/10 cz., położonych w Krośnie przy ul. Polnej, obręb ewidencyjny Suchodół.
 
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 2247-5 Plik pdf 68.90 KB
wykaz dz. 2247-6 Plik pdf 73.35 KB
wykaz dz. 2247-7 Plik pdf 74.11 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-08-31
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-08-31 14:37
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-08-31 14:41
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 24 sierpnia 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2247/9 o pow. 1216 m2  i 2247/4 opow. 1323 m2 w udziale wynoszącym 1/10 część, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 9728/5, – wygrali Agnieszka Urszula Tabisz-Puchała i Tomasz Tadeusz Puchała za cenę 109.080,00 zł netto  (sto dziewięć tysięcy osiemdziesiąt złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 134.168,40 zł  (sto trzydzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych  60/100 ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni zostali oferenci:
- Agnieszka Urszula Tabisz-Puchała i Tomasz Tadeusz Puchała.
Do przetargu nie zgłosiła się Urszula Sacha.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 108.000,00 zł  (sto osiem  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-08-31
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-08-31
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-08-31 14:34
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 24 sierpnia 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2247/8 o pow. 1214 m2  i 2247/4 opow. 1323 m2 w udziale wynoszącym 1/10 część, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 9728/5, – wygrali Bożena i Piotr Wajda za cenę 110.100,00 zł netto  (sto dziesięć tysięcy sto złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 135.423,00 zł  (sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni zostali oferenci:
- Bożena i Piotr Wajda,
- Lucyna Pocałuń-Nitka.
Do przetargu nie zgłosili się:
- Urszula Sacha,
- Agnieszka Urszula Tabisz-Puchała o Tomasz Tadeusz Puchała.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 109.000,00 zł  (sto dziewięć  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-08-31
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-08-31
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-08-31 14:35
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 23 sierpnia 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2247/11 o pow. 1396 m2 i 2247/4 opow. 1323 m2 w udziale wynoszącym 1/10 część, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 9728/5, – wygrała Urszula Katarzyna Sacha za cenę 138.370,00 zł netto  (sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt  złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 170.195,10 zł  (sto siedemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych  10/100 ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Urszula Katarzyna Sacha.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 137.000,00 zł  (sto trzydzieści siedem  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-08-30
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-08-30
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-08-30 14:08
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 30 marca 2023r. 00:37:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.