Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od
ZARZĄDZENIE NR 2474/24
PREZYDENTA MIASTA KROSNA
z dnia 29 kwietnia 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UrzęduMiasta Krosna

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609), zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 143/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna,
zmienionym zarządzeniem Nr 178/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 marca 2019r.,
zarządzeniem Nr 544/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2020r.,
zarządzeniem Nr 711/A/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 czerwca 2020r.,
zarządzeniem Nr 882/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 3 grudnia 2020r.,
zarządzeniem Nr 910/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2020r.,
zarządzeniem Nr 996/2021 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 4 lutego 2021r.,
zarządzeniem Nr 1188/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 21 lipca 2021r.,
zarządzeniem Nr 1249/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 17 września 2021r.,
zarządzeniem Nr 1262/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27 września 2021r.,
zarządzeniem Nr 1297/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 26 października 2021r.,
zarządzeniem Nr 1322/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 18 listopada 2021r.,
zarządzeniem Nr 1376/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 grudnia 2021r.,
zarządzeniem Nr 1768/22 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 października 2022 r.,
zarządzeniem Nr 1842/22 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 20 grudnia 2022 r.,
zarządzeniem Nr 1956/23 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 2 marca 2023 r.,
zarządzeniem Nr 2058/23 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 maja 2023 r.,

zarządzeniem Nr 2318/23 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2023 r. oraz
zarządzeniem Nr 2373/24 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 9 lutego 2024 r.
w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

ZMIANY W ZAŁĄCZONYM PLIKU


Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Grodzka2024-04-29
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2024-05-06 09:06
ZARZĄDZENIE NR 2373/24
PREZYDENTA MIASTA KROSNA
z dnia 09 lutego 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UrzęduMiasta Krosna

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.),
zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 143/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna,
zmienionym zarządzeniem Nr 178/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 marca 2019r.,
zarządzeniem Nr 544/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2020r.,
zarządzeniem Nr 711/A/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 czerwca 2020r.,
zarządzeniem Nr 882/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 3 grudnia 2020r.,
zarządzeniem Nr 910/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2020r.,
zarządzeniem Nr 996/2021 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 4 lutego 2021r.,
zarządzeniem Nr 1188/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 21 lipca 2021r.,
zarządzeniem Nr 1249/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 17 września 2021r.,
zarządzeniem Nr 1262/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27 września 2021r.,
zarządzeniem Nr 1297/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 26 października 2021r.,
zarządzeniem Nr 1322/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 18 listopada 2021r.,
zarządzeniem Nr 1376/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 grudnia 2021r.,
zarządzeniem Nr 1768/22 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 października 2022 r.,
zarządzeniem Nr 1842/22 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 20 grudnia 2022 r.,
zarządzeniem Nr 1956/23 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 2 marca 2023 r.,
zarządzeniem Nr 2058/23 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 maja 2023 r. oraz

zarządzeniem Nr 2318/23 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2023 r.
w załączniku
§ 65 otrzymuje brzmienie:


ZMIANY W ZAŁĄCZONYM PLIKU
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Grodzka2024-02-09
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2024-02-21 11:50
ZARZĄDZENIE NR 2318/2023
PREZYDENTA MIASTA KROSNA
z dnia 28 grudnia 2023 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta Krosna

 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządziegminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 143/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna,
zmienionym zarządzeniem Nr 178/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 marca 2019r.,
zarządzeniem Nr 544/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2020r.,
zarządzeniem Nr 711/A/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 czerwca 2020r.,
zarządzeniem Nr 882/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 3 grudnia 2020r.,
zarządzeniem Nr 910/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2020r.,
zarządzeniem Nr 996/2021 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 4 lutego 2021r.,
zarządzeniem Nr 1188/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 21 lipca 2021r.,
zarządzeniem Nr 1249/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 17 września 2021r.,
zarządzeniem Nr 1262/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27 września 2021r.,
zarządzeniem Nr 1297/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 26 października 2021r.,
zarządzeniem Nr 1322/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 18 listopada 2021r.,
zarządzeniem Nr 1376/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 grudnia 2021r.,
zarządzeniem Nr 1768/22 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 października 2022 r.,
zarządzeniem Nr 1842/22 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 20 grudnia 2022 r.,
zarządzeniem Nr 1956/23 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 2 marca 2023 r.,
zarządzeniem Nr 2058/23 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 maja 2023 r.
oraz zarządzeniem Nr 2253/23 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15 listopada 2023 r. w załączniku wprowadza się następujące zmiany:


ZMIANY W ZAŁĄCZONYM PLIKU
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Grodzka2023-12-28
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2024-01-02 09:35
ZARZĄDZENIE NR 2253/23
PREZYDENTA MIASTA KROSNA
z dnia 15 listopada 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UrzęduMiasta Krosna

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.),
zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 143/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna,
zmienionym zarządzeniem Nr 178/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 marca 2019r.,
zarządzeniem Nr 544/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2020r.,
zarządzeniem Nr 711/A/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 czerwca 2020r.,
zarządzeniem Nr 882/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 3 grudnia 2020r.,
zarządzeniem Nr 910/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2020r.,
zarządzeniem Nr 996/2021 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 4 lutego 2021r.,
zarządzeniem Nr 1188/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 21 lipca 2021r.,
zarządzeniem Nr 1249/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 17 września 2021r.,
zarządzeniem Nr 1262/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27 września 2021r.,
zarządzeniem Nr 1297/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 26 października 2021r.,
zarządzeniem Nr 1322/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 18 listopada 2021r.,
zarządzeniem Nr 1376/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 grudnia 2021r.,
zarządzeniem Nr 1768/22 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 października 2022 r.,
zarządzeniem Nr 1842/22 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 20 grudnia 2022 r.,
zarządzeniem Nr 1956/23 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 2 marca 2023 r. oraz
zarządzeniem Nr 2058/23 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 maja 2023 r.
w załączniku w § 47a w ust. 3:
1) w pkt 5 wyrazy „ do wypłat w kasie” zastępuje się wyrazami „ do realizacji
w formie autowypłat”;

2) uchyla się pkt 6.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Grodzka2023-11-15
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2024-01-01 12:49

Zarządzenie Nr 2058/23
Prezydenta Miasta Krosna

z dnia 22 maja 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 143/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna, zmienionym zarządzeniem Nr 178/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 544/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr 711/A/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 882/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 3 grudnia 2020 r., zarządzeniem Nr 910/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2020 r., zarządzeniem Nr 996/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 4 lutego 2021 r., zarządzeniem Nr 1188/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 21 lipca 2021 r., zarządzeniem Nr 1249/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 17 września 2021 r., zarządzeniem Nr 1262/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27 września 2021 r., zarządzeniem Nr 1297/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 26 października 2021 r., zarządzeniem Nr 1322/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 18 listopada 2021 r., zarządzeniem Nr 1376/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 grudnia 2021 r., zarządzeniem Nr 1768/22 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 października 2022 r., zarządzeniem Nr 1842/23 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 20 grudnia 2022 r. oraz zarządzeniem 1956/23 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 2 marca 2023 r.

ZMIANY W ZAŁĄCZONYM PLIKU

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Grodzka2023-05-22
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2023-05-29 09:08

Zarządzenie Nr 1956/23
Prezydenta Miasta Krosna

z dnia 2 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 143/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna, zmienionym zarządzeniem Nr 178/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 544/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr 711/A/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 882/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 3 grudnia 2020 r., zarządzeniem Nr 910/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2020 r., zarządzeniem Nr 996/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 4 lutego 2021 r., zarządzeniem Nr 1188/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 21 lipca 2021 r., zarządzeniem Nr 1249/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 17 września 2021 r., zarządzeniem Nr 1262/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27 września 2021 r., zarządzeniem Nr 1297/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 26 października 2021 r., zarządzeniem Nr 1322/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 18 listopada 2021 r., zarządzeniem Nr 1376/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 grudnia 2021 r., zarządzeniem Nr 1768/22 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 października 2022 r. oraz zarządzeniem Nr 1842/23 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 20 grudnia 2022 r. załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna, otrzymuje brzmienie określone w załaczniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023 r.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Grodzka2023-03-02
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2023-05-10 14:29

Zarządzenie Nr 1842/22
Prezydenta Miasta Krosna

z dnia 20 grudnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 143/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna, zmienionym zarządzeniem Nr 178/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 544/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr 711/A/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 882/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 3 grudnia 2020 r., zarządzeniem Nr 910/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2020 r., zarządzeniem Nr 996/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 4 lutego 2021 r., zarządzeniem Nr 1188/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 21 lipca 2021 r., zarządzeniem Nr 1249/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 17 września 2021 r., zarządzeniem Nr 1262/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27 września 2021 r., zarządzeniem Nr 1297/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 26 października 2021 r., zarządzeniem Nr 1322/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 18 listopada 2021 r., zarządzeniem Nr 1376/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 grudnia 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 1768/22 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 października 2022 r. w załączniku:

ZMIANY W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Grodzka2022-12-20
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2023-05-10 14:14

Zarządzenie Nr 1768/22
Prezydenta Miasta Krosna

z dnia 28 pażdziernika 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 143/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna, zmienionym zarządzeniem Nr 178/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 544/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr 711/A/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 882/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 3 grudnia 2020 r., zarządzeniem Nr 910/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2020 r., zarządzeniem Nr 996/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 4 lutego 2021 r., zarządzeniem Nr 1188/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 21 lipca 2021 r., zarządzeniem Nr 1249/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 17 września 2021 r., zarządzeniem Nr 1262/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27 września 2021 r., zarządzeniem Nr 1297/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 26 października 2021 r., zarządzeniem Nr 1322/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 18 listopada 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 1376/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 grudnia 2021 r., w załączniku:

1) w § 53 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. Pracą Wydziału kieruje Naczelnik przy pomocy zastępcy oraz dwóch koordynatorów wieloosobowych stanowisk pracy.”;

2) w § 55 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. Pracą Wydziału kieruje Naczelnik przy pomocy zastępcy oraz koordynatora do spraw gospodarki nieruchomościami.”;

3) w § 58a :

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. Pracą Wydziału kieruje Naczelnik przy pomocy zastępcy.”,

b) w ust. 3 uchyla się pkt 3 i pkt 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2022 r., za wyjątkiem pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Grodzka2022-10-28
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2023-05-10 13:59

Zarządzenie Nr 1376/21
Prezydenta Miasta Krosna

z dnia 22 grudnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Krosna, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 143/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna, zmienionego Zarządzeniami:

-Nr 178/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 marca 2019 r.,

-Nr 544/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2020 r.,

-Nr 711/A/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 czerwca 2020 r.

-Nr 882/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 3 grudnia 2020 r.

-Nr 910/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2020 r.

-Nr 996/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 4 lutego 2021 r.

-Nr 1188/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 21 lipca 2021 r.

-Nr 1249/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 17 września 2021 r.

-Nr 1262/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27 września 2021 r.

-Nr 1297/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 26 października 2021 r.

-Nr 1322/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 18 listopada 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

ZMIANY W ZAŁĄCZNONYM PLIKU

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Grodzka2021-12-22
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2023-05-10 12:50

Zarządzenie Nr 1322/21
Prezydenta Miasta Krosna

z dnia 18 listopada 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Krosna, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 143/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna, zmienionego Zarządzeniami:

-Nr 178/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 marca 2019 r.,

-Nr 544/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2020 r.,

-Nr 711/A/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 czerwca 2020 r.

-Nr 882/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 3 grudnia 2020 r.

-Nr 910/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2020 r.

-Nr 996/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 4 lutego 2021 r.

-Nr 1188/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 21 lipca 2021 r.

-Nr 1249/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 17 września 2021 r.

-Nr 1262/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27 września 2021 r.

-Nr 1297/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 26 października 2021 r.

załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Grodzka2021-11-18
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2023-05-10 12:25

Zarządzenie Nr 1297/21
Prezydenta Miasta Krosna

z dnia 26 października 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Krosna, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 143/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna, zmienionego Zarządzeniami:

-Nr 178/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 marca 2019 r.,

-Nr 544/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2020 r.,

-Nr 711/A/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 czerwca 2020 r.

-Nr 882/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 3 grudnia 2020 r.

-Nr 910/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2020 r.

-Nr 996/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 4 lutego 2021 r.

-Nr 1188/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 21 lipca 2021 r.

-Nr 1249/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 17 września 2021 r.

-Nr 1262/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27 września 2021 r.

załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 15 lutego 2021 r.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Grodzka2021-10-26
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2023-05-10 12:16

Zarządzenie Nr 1262/21
Prezydenta Miasta Krosna

z dnia 27 września 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)


zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Krosna, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 143/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna, zmienionego Zarządzeniami:

-Nr 178/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 marca 2019 r.,

-Nr 544/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2020 r.,

-Nr 711/A/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 czerwca 2020 r.

-Nr 882/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 3 grudnia 2020 r.

-Nr 910/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2020 r.

-Nr 996/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 4 lutego 2021 r.

-Nr 1188/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 21 lipca 2021 r.

-Nr 1249/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 17 września 2021 r.

-wprowadza się następujące zmiany:

ZMIANY W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Grodzka2021-09-27
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2023-05-10 12:02

Zarządzenie Nr 1249/21
Prezydenta Miasta Krosna

z dnia 17 września 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Krosna, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 143/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna, zmienionego Zarządzeniami:

-Nr 178/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 marca 2019 r.,

-Nr 544/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2020 r.,

-Nr 711/A/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 czerwca 2020 r.

-Nr 882/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 3 grudnia 2020 r.

-Nr 910/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2020 r.

-Nr 996/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 4 lutego 2021 r.

-Nr 1188/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 21 lipca 2021 r.

-wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Naczelnik pełni funkcję Geologa Miejskiego.”;

2) w § 58a w ust. 3 w pkt 3 w lit. D skreśla się wyrazy „windykacja należności”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie:

1) w części dotyczącej § 1 pkt 1 z dniem 20 września 2021 r.

2) w części dotyczącej §1 pkt 2 z dniem podpisania z mocą od dnia 31 sierpnia 2021 r.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Grodzka2021-09-17
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2023-05-10 11:54

Zarządzenie Nr 1188/21
Prezydenta Miasta Krosna

z dnia 21 lipca 2021 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Krosna, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 143/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna, zmienionego Zarządzeniami:

Nr 178/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 marca 2019 r.,

Nr 544/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2020 r.,

Nr 711/A/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 czerwca 2020 r.

Nr 882/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 3 grudnia 2020 r.

Nr 910/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2020 r.

Nr 996/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 4 lutego 2021 r.

-wprowadza się następujące zmiany:

ZMIANY W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Grodzka2021-07-21
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2023-05-10 11:36

Zarządzenie Nr 996/21
Prezydenta Miasta Krosna

z dnia 4 lutego 2021 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Krosna, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 143/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna, zmienionego Zarządzeniami:

Nr 178/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 marca 2019 r.,

Nr 544/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2020 r.,

Nr 711/A/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 czerwca 2020 r.

Nr 882/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 3 grudnia 2020 r.

Nr 910/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2020 r.

-wprowadza się następujące zmiany:

ZMIANY W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Grodzka2021-02-04
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2023-05-10 11:27

Zarządzenie Nr 910/20
Prezydenta Miasta Krosna

z dnia 29 grudnia 2020 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Krosna, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 143/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna, zmienionego Zarządzeniem Nr 178/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 544/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 711/A/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 czerwca 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 882/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 3 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

ZMIANY W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Grodzka2020-12-29
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2023-05-10 11:17

Zarządzenie Nr 882/20
Prezydenta Miasta Krosna

z dnia 3 grudnia 2020 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 143/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna zmienionym zarządzeniem nr 178/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 marca 2019 r., zarządzeniem nr 544/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2020 r. oraz zarządzeniem nr 711/A/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 czerwca 2020 r. w załączniku:

1) zmianie ulega załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna, którego nowe brzmienie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Grodzka2020-12-03
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2023-05-10 09:45

Zarządzenie Nr 711/A/20
Prezydenta Miasta Krosna

z dnia 22 czerwca 2020 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 143/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna zmienionym zarządzeniem nr 178/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 marca 2019 r. oraz zarządzeniem nr 544/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2020 r. w załączniku:

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Grodzka2020-06-22
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2023-05-10 09:34

Zarządzenie Nr 544/20
Prezydenta Miasta Krosna

z dnia 31 stycznia 2020 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 143/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna zmienionym zarządzeniem nr 178/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 marca 2019 r. w załączniku:

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Grodzka2020-01-31
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2023-05-10 09:19

Zarządzenie Nr 178/19
Prezydenta Miasta Krosna

z dnia 29 marca 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 143/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna w załączniku w § 54 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Pracą Wydziału kieruje naczelnik przy pomocy zastępcy oraz dwóch kierowników referatów.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Grodzka2019-03-29
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2023-05-10 08:55

Zarządzenie Nr 143/19
Prezydenta Miasta Krosna

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Krosna, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 40/11 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Grodzka2019-02-28
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2023-05-10 12:23
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 14 czerwca 2024r. 01:45:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.