Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45233130-9 Roboty w zakresie budowy dróg krajowych
Data składania ofert:
2019-10-22 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-22 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-09-20 11:07:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-09-20 11:07:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 161.58 KbPlik pdf
2. SIWZ 369.00 KbPlik doc
3. Wzór umowy 252.50 KbPlik doc
4. Załącznik - JEDZ 48.25 KbPlik doc
5. Załącznik - Instrukcja wypełniania JEDZ 1.19 MBPlik pdf
6. Opis przedmiotu zamówienia 28.37 KbPlik doc
7. DOKUMENTACJA 1 - dobudowa DK28.zip 110.00 MBPlik txt
8. DOKUMENTACJA 2 - dobudowa DK28.zip 110.00 MBPlik txt
9. DOKUMENTACJA 3 - dobudowa DK28.zip 110.00 MBPlik txt
10. DOKUMENTACJA 4 - dobudowa DK28.zip 110.00 MBPlik txt
11. DOKUMENTACJA 5 - dobudowa DK28.zip 81.55 MBPlik txt

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90620000-9 Usługi odśnieżania
90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
Data składania ofert:
2019-10-03 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-03 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-08-28 11:45:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-08-28 11:46:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 222.67 KbPlik pdf
2. SIWZ z Załącznikami 272.50 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 1 - Zasady i warunki prowadzenia akcji zimowego utrzymania 339.95 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2 - Standardy zimowego utrzymania jezdni, chodników oraz placów 41.50 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 3 - Wykaz dróg publicznych do zimowego utrzymania ulic chodników oraz kładek, schodów i wiaduktów 29.32 KbPlik xls
6. Załącznik Nr 4a 26.12 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 4b 25.65 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 4c 25.48 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 4d 25.55 KbPlik doc
10. Załącznik Nr 4e 25.44 KbPlik doc
11. JEDZ 102.85 KbPlik doc
12. Instrukcja wypełniania JEDZ 1.19 MBPlik pdf
13. Wzór umowy dla części I 51.13 KbPlik doc
14. Wzór umowy dla części II-V 52.33 KbPlik doc
15. Załącznik Nr 9 - Przedmiar 310.33 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
44621220-7 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kotłów
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
Data składania ofert:
2019-10-02 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-02 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-08-27 14:36:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-08-30 14:36:00
Modyfikował(a) Adriana Łącka 2019-09-13 12:24:53
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 148.07 KbPlik pdf
2. SIWZ z Załącznikami 103.94 KbPlik txt
3. OPZ 1.15 MBPlik doc
4. Wzór umowy 883.53 KbPlik pdf
5. Formularz oferty 50.42 KbPlik doc
6. JEDZ 103.16 KbPlik doc
7. Instrukacja wypełniania JEDZ 1.19 MBPlik pdf
8. Pytanie i odpowiedź -13.09.2019 527.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
Data składania ofert:
2019-10-02 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-02 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-09-16 16:28:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-09-16 16:28:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 108.29 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 286.50 KbPlik doc
3. Wzór umowy 350.79 KbPlik pdf
4. Przedmiar robót 321.64 KbPlik pdf
5. Projekt techniczny 18.90 MBPlik txt

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo
35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa
31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Data składania ofert:
2019-09-27 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-09-12 12:09:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-09-12 12:09:00
Modyfikował(a) Adriana Łącka 2019-09-20 10:38:38
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 98.93 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 287.00 KbPlik doc
3. Opis przedmiotu zamówienia 47.00 KbPlik doc
4. Wzór umowy 340.26 KbPlik pdf
5. Program funkcjonalno-użytkowy 331.68 KbPlik zip
6. Pytania wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego - 20.09.2019r. 707.04 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo
35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa
32562300-3 - Światłowodowe kable do przesyłu danych
Data składania ofert:
2019-09-26 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-09-11 10:53:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-09-11 10:53:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 100.63 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 292.00 KbPlik doc
3. Opis przedmiotu zamówienia 48.50 KbPlik doc
4. Wzór umowy 212.50 KbPlik doc
5. Program funkcjonalno-użytkowy 2.77 MBPlik zip

Rejestr zmian
przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
 
Data składania ofert:
2019-09-25 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-09-25 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-09-10 14:34:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-09-10 14:34:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 101.88 KbPlik txt
2. SIWZ z załącznikami nr 1, 6, 7 287.00 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót 300.31 KbPlik pdf
4. Załącznik Nr 3 - Wykaz cen czynników produkcji 35.00 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 4 - STWiORB 102.77 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy 192.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 8 - Rysunek sytuacyjny 1.61 MBPlik pdf

Rejestr zmian

Data składania ofert:
2019-09-25 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-09-17 10:46:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-09-17 10:46:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 2.11 MBPlik doc
2. Wzór umowy 2.02 MBPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Data składania ofert:
2019-09-25 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-09-25 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-09-10 13:22:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-09-10 13:22:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 100.19 KbPlik txt
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 34.95 KbPlik txt
3. SIWZ z załącznikami nr 1, 6, 7 282.50 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót 299.40 KbPlik pdf
5. Załącznik Nr 3 - Wykaz cen czynników produkcji 35.00 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 4 - STWiORB 223.16 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy 192.50 KbPlik doc
8. Załącznik nr 8 - Rysunek sytuacyjny 3.17 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
Data składania ofert:
2019-09-23 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-09-23 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-09-05 12:20:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-09-05 12:20:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 123.64 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 345.50 KbPlik doc
3. Wzór umowy 374.12 KbPlik pdf
4. Dokumentacja projektowa 124.83 MBPlik txt

Rejestr zmian
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 22 września 2019r. 21:34:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.