Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od


MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Krośnie
 • Adres : 38-400 Krosno, ul. Kletówki 1
 • Dyrektor : mgr Ewa Starowiejska
 • Nr telefonu : 13 43 209 15
 • E-mail : sekretariat@mzs6krosno.pl
 • Adres strony www : www.mzs6krosno.pl

II. Przedmiot działalności i kompetencje

W skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Krośnie wchodzą:

 • 1. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka - placówka publiczna, która, prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania, realizuje ustalone przez własciwego ministra zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, umożliwia uzyskanie świadectwa państwowego. W ramach organizacji szkoły funkcjonuje 5 oddziałów klas I - III oraz 9 oddziałów klas IV - VIII.
 • 2. Przedszkole Miejskie Nr 4 - placówka publiczna, która, prowadzi bezpłatne nauczania i wychowanie w zakresie podstawy programowej wych. przedszkolnego, prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. W ramach organizacji przedszkola funkcjonuje 5 grup. Godziny pracy grup wynikają z potrzeb rodziców.

III. Struktura organizacyjna

 • Dyrektor: mgr Ewa Starowiejska
 • Wicedyrektor: mgr Joanna Kozicka
 • Głowny ksiegowy: Maria Drzyzga

IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o systemie oświaty – (PLIK)
 • Akt założycielski (uchwała o powołaniu i ewentualnie o przekształceniu – stan aktualny organizacyjny) – (PLIK)
 • Statuty:
  ​- MZS Nr 6 - (plik)
  - SP Nr 6 - (plik)
  ​ -PM Nr 4 - (plik)

MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 • Dyrektor przyjmuje strony:

            - Szkoła Podstawowa Nr 6, piątek: 13.30-14.30 
            - Przedszkole Miejskie Nr 4, piątek: 7.00-9.00

 • Wicedyrektor przyjmuje strony:
            -  Szkoła Podstawowa Nr 6, poniedziałek: 12.30- 3.30
            - Przedszkole Miejskie Nr 4, środa: 14.00-15.00
 • Sekretariat czynny :
  - poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
   
 • Pedagog szkolnyprzyjmuje strony:
  - poniedziałek 7.30-8.45, 9.45-11.00
  - wtorek 7.30-12.30
  - środa 7.30-8.45, 9.45-11.00
  - czwartek 7.30-11.30
  - piątek 7.45-9.45 - PM4
   
 • Psycholog szkolny ​przyjmuje strony
  - wtorek 7.30-13.30
  - środa 7.30-13.30
   
 • Pielęgniarka szkolna:
  - poniedziałek 11.30-15.05, środa 7.30-15.05, czwartek 7.30-11.30
 • Biblioteka szkolna czynna: poniedziałek-piątek 8.45 - 11.25
 • Inspektor Ochrony Danych - Rafał Żelazo, adres e-mail: rodosygnal@rz.rzeszów.pl

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy (plik)
 • Środki trwałe – 3 425 806,79 zł w tym budynki 2 289 291,31 zł
 • Bilans (ostatni)  (plik)
 • Informacja dodatkowa do bilansu (plik)
 • Rachunek zysków i strat (plik)
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki (plik)

III. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (PLIK)
 • ​Wniosek o udostepnienie nformacji publicznej (plik)
 • Deklaracja dostępności strony internetowej  https://www.mzs6krosno.pl/ (plik)

IV. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.
Wniosek do pobrania

V. Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej:
    -
zarządzenie Nr 1223/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 19 sierpień 2021 r. (plik) 
    - oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych drogą elektroniczną (plik) 
    - oświadczenie o zmianie adresu e-mail służbowego do przesyłania powiadomień o wystawionych fakturach
       w formie elektronicznej (plik) 
    - oświadczenie o wycofaniu akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną (plik)
    - klauzula informacyjna (plik) 
VI. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w MZS Nr 6 w Krośnie (plik) 

VII. Informacja RODO

- Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy. (plik)
- Klauzula informacyjna dla klientów, dostawców i kooperantów. (plik)
- Klauzula informacyjna w zwiazku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego. (plik)
- Klauzula informacyjna dla rodziców opiekunów prawnych i uczniów - nauczanie zdalne. (plik)
- Klauzula informacyjna dla osób wskazanych przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka ze szkoły/przdszkola. (plik)
- Klauzula informacyjna dla osób których dane osobowe są przetwarzane w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. (plik)
- Klauzula informacyjna dla przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych i dzieci w związku z rekrutacją/kontynuacją uczeszczania dziecka do szkoły/przedszkola. (plik)
- Klauzula informacyjna podstawowa dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci/uczniów. (plik)
- Klauzula informacyjna dla stażystów, studentów. (plik)
- Klauzula informacyjna dla osób których dane osobowe sa przetwarzane w związku ze stosunkiem pracy. (plik)
- Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z wnioskiem o udostępnienie informacji niedostępnej lub skargą o brak zapewnienia dostępności. (plik)
- Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z umową zlecenie, umową o dzieło. (plik)
- Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o dostęp do informacji publicznej lub o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, pismo ogólne, skargi wniski i petycje. (plik)
- Klauzula informacyjna w zwiazku z udzielaniem  zamówień publicznych ( o wartości mniejszej niż 130.000 zł neto). (plik)
- Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe sa przetwarzane w związku z idzieleniem zamówień publicznych. (plik)
- Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. (plik)
- Klauzula informacyjna w sprawie wydania duplikatu świadectw. (plik)
- Klauzula Standardy Ochrony Małoletnich (plik)

VIII. Zamówienia publiczne 

"Moderizacja istniejącego placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 4 wchodzącego w skład MZS Nr 6 w Krośnie celem przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenie przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji"

https://platformazakupowa.pl/transakcja/893374

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024 (plik)
Informacja z otwarcia ofert (plik)
O
głoszenie o wybore oferty (plik)

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłEwa Starowiejska2013-03-21
Publikujący Miejski Zespół Szkół nr 6 2013-03-21 10:00
Modyfikacja Miejski Zespół Szkół nr 6 2024-06-28 14:48
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2024r. 00:12:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.