Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: Miejski Zespół Szkół nr 1 w Krośnie
 • Adres : ul. Jana i Stanisława Magurów 1, 38 - 409 Krosno
 • Dyrektor : mgr Gabriela Wróbel
 • Nr telefonu : szkoła / przedszkole - 13 43 214 50
 • E-mail : sekretariat@mzsnr1krosno.pl
 • Adres strony www : www.mzsnr1-krosno.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje

          Miejski Zespół Szkół nr 1 w Krośnie to jednostka, w skład której wchodzi Przedszkole Miejskie nr 2 im. Króla Maciusia Pierwszego oraz Szkoła Podstawowa nr 10 im. kpt. Stanisława Betleja.

          Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Nadrzędnym celem przedszkola jest dobro dziecka i jego harmonijny, indywidualny rozwój.

          Szkoła podstawowa pracę dydaktyczno - wychowawczą prowadzi zgodnie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa a także ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka; realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, uwzględniając szkolny program wychowawczy i program profilaktyczny.   


III. Struktura organizacyjna

 • Schemat organizacyjny Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Krośnie - (pobierz)

 

IV. Podstawa prawna działalności

MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw:

 • Dyrektor zespołu przyjmuje strony w piątki od godz. 800 do godz. 1000.
 • Wicedyrektor zespołu przyjmuje strony w poniedziałki od godz. 1400 do godz. 1500.
 • Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 00  do 1500.
 • Pedagog szkolny: poniedziałek: 1145 - 1400, wtorek: 1135 - 1500, środa: 1110  - 1525, czwartek: 800 - 1510,  piątek: 800  - 1525.

 • Psycholog szkolny: poniedziałek: nieczynne, wtorek: 1130 - 1530, środa: 700  - 1400, czwartek: nieczynne, piątek: nieczynne.
 • Pielęgiarka szkolna: poniedziałek: nieczynne, wtorek: 730 - 1505, środa: nieczynne, czwartek: nieczynne, piątek: 730  - 1505.
 • Biblioteka szkolna: poniedziałek: 730 - 1230, wtorek: 730 - 1400, środa: 1145 - 1515, czwartek:  nieczynne, piątek: nieczynne.
 • Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - (pobierz)

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy - (pobierz)
 • Środki trwałe – 4 797 735,53 zł
 • Budynek - 3 226 802,14 zł
 • Bilans - (pobierz)
 • Rachunek zysków i strat - (pobierz)
 • Zestawienie zmian funduszu - (pobierz)
 • Informacja dodatkowa - (pobierz)

III. Rejestry i ewidencje

 • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Krośnie - (pobierz)


IV. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej - (pobierz)
 • Regulamin udostępniania informacji publicznej - (pobierz)
 • Elektroniczna skrzynka podawcza - (pobierz)

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

          Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

          Wniosek (wg wzoru poniżej) można dostarczyć w formie pisemnej osobiście lub pocztą tradycyjną. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek - (pobierz)

VI.Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego:

VII. Wniosek o zapewnienie dostępności
 
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, zwanej dalej ustawą),  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Miejski Zespół Szkół nr 1 w Krośnie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy.
Na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".
Informacja o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności są wnoszone do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.
Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
Wniosek - (pobierz)

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest  niemożliwe ; lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

 Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:
 • drogą pocztową na adres: Miejski Zespół Szkół nr 1, ul. Jana i Stanisława Magurów 1, 38-409 Krosno,
 • osobiście w sekretariacie: : Miejski Zespół Szkół nr 1, ul. Jana i Stanisława Magurów 1, 38-409 Krosno
 • drogą elektroniczną na adres: mzsnr1@interia.pl,
 • poprzez ePUAP: /MZSNR1/SkrytkaESP 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1063)
 
VIII. Faktury elektroniczne:

IX. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:
 

 1. Remont kuchni z zapleczem - 20.05.2024 r.
 2. Remont kuchni z zapleczem - 24.05.2024 r. - sprostowanie
           

OGŁOSZENIA I KONKURSY:

więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłGabriela Wróbel - Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Krośnie2013-03-21
Publikujący Miejski Zespół Szkół nr 1 2013-03-21 09:55
Modyfikacja Miejski Zespół Szkół nr 1 2024-06-18 11:47
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2024r. 00:13:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.