Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

  • Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  • Adres: ul. Wojska Polskiego 45, 38-400 Krosno
  • Dyrektor: Robert Guzik
  • Nr telefonu: (013) 47 439 41
  • Fax: (013) 47 439 40
  • E-mail: gim3@mzszoi.eu, sp14@mzszoi.eu
  • Adres strony www: www.mzszoi.eu


II. Przedmiot działalności i kompetencje
 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie jest podzielony na dwa typy szkół:

  • Szkoła Podstawowa nr 14  - jest szkołą publiczną, prowadzi działalność dydaktyczno -wychowawczą w 28 oddziałach: 3 oddziały klas I; 2 oddziały klas II; 5 oddziały klas III; 6 oddziały klas IV; 4 oddziały klas V; 3 oddziały klas VI; 5 oddziały klas VII.

W szkole znajduje się 5 oddziałów integracyjnych na poziomie klas III-VII; 5 oddziałów sportowy w klasach: I – pływanie, IV – piłka nożna, V-VI – pływanie, VII – piłka nożna oraz oddziały ogólnodostępne.

  • Gimnazjum nr 3 – jest szkołą publiczną, prowadzi działalność dydaktyczno – wychowawczą w 12 oddziałach: po 6 oddziałów klasy II i III.

W szkole znajdują się 3 oddziały integracyjne na każdym z poziomów (klasy II-III), 2 oddziały sportowe o profilu piłka nożna; 1 oddział sportowy w klasie III o profilu koszykówka – pływanie.


III. Struktura organizacyjna
 

Dyrektor zespołu szkół

Wicedyrektor ds. szkoły podstawowej

Wicedyrektor ds. gimnazjum

Główny księgowy

Kierownik gospodarczy


IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw
 

Sekretariat

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.30.
 

Pedagodzy:

Szkoła podstawowa:

Poniedziałek – 7.45 – 13.10
Wtorek – 7.45 – 14.10
Środa – 7.45 – 14.10
Czwartek – 7.45 – 14.10
Piątek – 7.45 – 13.10
 

Gimnazjum:

Poniedziałek – 8.00 – 13.00
Wtorek – 8.00 – 14.00
Środa – 8.00 – 15.00
Czwartek – 8.00 – 13.00
Piątek – 9.00 – 13.00
 

Psycholog

Poniedziałek – 8.30 – 14.15
Czwartek – 9.00 – 14.15
Piątek – 12.15 – 14.45
 

Logopeda:

Poniedziałek – 7.45 – 14.00
Wtorek – 10.00 – 14.00
Środa – 7.45 – 15.00
Czwartek – 7.45 – 15.00
Piątek – 10.00 – 14.00
 

Pielęgniarka szkolna:

 poniedziałek – piątek:  7.25 – 14.30
 

 Biblioteka szkolna:

poniedziałek – piątek:  7.45 – 15.00
 

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania

VI. Wyniki kontroli zewnętrznych

Aby zapoznać się z protokołami z przeprowadzonych kontroli prosimy o kliknięcie na poniższy link.

Protokoły do pobrania

 

OGŁOSZENIA I KONKURSY:
 

 

2015.01.20
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie informuje o przetargu na wykonanie wyceny na temat dokumentacji technicznej termodernizacji budynku MZSZOI w Krośnie.
 

Termin wykonania: do 26.01.2015 r.
 

Zapytanie ofertowe + audyt MZSZOI w Krośnie w załączniku do pobrania.

 

 

2015.05.25
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty na wykonanie roboty budowlanej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiot zamówienia: Wymiana posadzki na korytarzu II piętra w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45. 

Zapytanie ofertowe + dokumenty są w poniższym załączniku do pobrania.

 

 

2015.06.11
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty na wynajem stołówki w celu dostarczania posiłków dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45. 

Zapytanie ofertowe + dokumenty są w poniższym załączniku do pobrania.

 

 

2015.10.12
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiot zamówienia: oferta cenowa wykonania usługi opracowania dokumentacji projektowej – kosztownej dla zadania: „Poprawa warunków dydaktyczno-wychowawczych poprzez nadbudowę budynku  w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi   w Krośnie” przy ul. Wojska Polskiego 45.

 

 

2015.11.02
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiot zamówienia: oferta cenowa wykonania usługi opracowania dokumentacji projektowej – kosztorysowej  dla zadania: „Wymiana instalacji elektrycznej wraz  z wymianą oświetlenia w budynku    Miejskiego  Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45”.

 

 

2016.01.22
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiot zamówienia: oferta cenowa wykonania usługi opracowania dokumentacji projektowej – kosztorysowej dla zadania: „Wykonanie projektu budowlanego paneli fotowoltaicznych wraz z instalacją i montażem konstrukcji na dachu budynku Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie o mocy 2 x 20 kW odrębnie dla każdego przyłącza”.

 

 

2016.10.21
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiot zamówienia: roboty remontowe - zagospodarowanie placu siłowni zewnętrznej na nawierzchni z kostki betonowej oraz dojścia do placu i chodnika przy Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie. CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych, Remont chodnika.

 

 

2017.08.01
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w pomieszczeniu stołówki I piętra segmentu A oraz trzech pomieszczeń lekcyjnych I piętra segmentu A i B w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie. CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych, Remont chodnika.

 

 

2018.04.18
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiotem są roboty remontowo-budowlane polegające na wymianie obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem i rurami spustowymi oraz montaż instalacji odgromowej

 

 

2019.08.22
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacji oświetlenia zewnętrznego wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie.

45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

 

 

2019.11.07
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem klimatyzacji do pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie.

 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

 

 

2019.11.25
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi Polskich Olimpijczyków w Krośnie.

 

 

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłRobert Guzik2016-05-20
Publikujący Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 2016-05-20 10:46
Modyfikacja Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 2019-11-25 21:18
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 02 października 2023r. 23:35:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.