Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna

Informacja

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie
 • Adres : 38-404 Krosno, ul. J. Bema 46
 • Dyrektor : mgr inż. Jolanta Znój
 • Nr telefonu : 13 436 55 55, 13 474 34 20, 13 474 34 21
 • Fax : 13 436 55 55
 • E-mail : sosw_krosno@pro.onet.pl
 • Adres strony www : www.sosw_krosno.republika.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krośnie jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, upośledzeniem umysłowym (we wszystkich stopniach), autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, nadpobudliwością psychoruchową, problemami z koncentracją uwagi.

Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w:

 • Szkole Podstawowej Nr 11
 • Gimnazjum Nr 6
 • Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 7 w 3–letnim cyklu kształcenia nauczamy w zawodach:
 • krawiec
 • ślusarz
 • kucharz
 • Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – wielokierunkowo przygotowującej uczniów do samodzielnego funkcjonowania w życiu osobistym, społecznym i zawodowym

Ponadto placówka prowadzi:

 • Przedszkole Specjalne Nr 12 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, w wieku przedszkolnym
 • Zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym
Szkoła dba o wszechstronny rozwój uczniów obejmując każdego z nich, w zależności od potrzeb i możliwości, rewalidacją w formie:
•         stymulacji polisensorycznej,
•         terapii integracji sensorycznej,
•         stymulacji słuchu i mowy metodą Tomatisa,
•         zajęć socjoterapeutycznych,
•         zajęć korekcyjno–kompensacyjnych,
•         zajęć dydaktyczno–wyrównawczych,
•         logopedii i neurologopedii,
•         gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej,
•         terapii pedagogicznej i psychologicznej.

 

W placówce:

 • Nauczyciele opracowują i realizują programy nauczania dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia.
 • Uczniowie uczą się w mało licznych zespołach klasowych.
 • Zajęcia prowadzone są w dobrze wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne salach lekcyjnych, pracowniach zawodowych i nowoczesnych gabinetach specjalistycznych.
 • Szkoła posiada atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych.
 • Każdy chętny uczeń może mieć zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w internacie.
 • Szkoła zapewnia i organizuje praktyki dla uczniów szkoły zawodowej.


III. Struktura organizacyjna • Dyrektor – mgr inż. Jolanta Znój
 • Z-ca dyrektora szkoły – mgr Marta Habrat
 • Główny księgowy – mgr Joanna Gierlach
 • Sekretarz - Jolanta Folcik
 • Kierownik gospodarczy – Małgorzata Biernacka 

IV. Podstawa prawna działalności

 

 • Ustawa o systemie oświaty – (PLIK)
 • Akt założycielski - (PLIK)
 • Statut - (PLIK)
 • Akt założycielski i statut Przedszkola Nr 12 – (PLIK)


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw
 

 • Biblioteka szkolna czynna: poniedziałek 10.35 - 11.00 i 13.00 - 15.20, wtorek 8.45 - 10.55 i 13.00 - 13.55, środa 8.45 - 10.35, czwartek 10.35 - 14.35, piątek 7.55 - 8.55 i 9.40 - 12.00.
 • Dyrektor przyjmuje strony w czwartek od godz. 12.00 do godz. 14.00.
 • Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • Pedagog szkolny: poniedziałek 7.50 - 11.50, środa 8.45 - 11.45, piątek 8.00 - 12.00.
 • Psycholog szkolny: poniedziałek 8.00 - 9.50 i 12.35 - 14.35, wtorek 8.45 - 10.50, środa 8.00-10.35, czwartek 8.00-12.00
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek 7.00 - 14.35, wtorek 7.00 - 14.35, czwartek 7.00  - 14.35.

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy (plik)
 • Środki trwałe – 3 299 729,41 zł
 • Budynki – 2 021 559,12 zł
 • Bilans (plik)

III. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (PLIK)
Podmiot publikujący
WytworzyłJolanta Znój2013-03-18 00:00
Publikujący Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 2013-03-18 15:03
Modyfikacja Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 2013-04-15 09:01
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 14 czerwca 2024r. 02:17:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.