Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna

Informacja

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie
 • Adres : 38-400 Krosno, ul. J. Bema 46
 • Dyrektor : mgr inż. Jolanta Znój
 • Nr telefonu : 13 436 55 55, 13 474 34 20, 13 474 34 21
 • Fax : 13 436 55 55
 • E-mail : sosw_krosno@pro.onet.pl
 • Adres strony www : soswkrosno.szkolnastrona.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krośnie jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnością intelektualną (we wszystkich stopniach), autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, nadpobudliwością psychoruchową, problemami z koncentracją uwagi.

Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w:

 • Szkole Podstawowej Nr 11 w Krośnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Branżowej Szkole I stopnia Nr 7w Krośnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej, w 3–letnim cyklu kształcenia nauczamy w zawodach:
 • krawiec,
 • kucharz.
 • Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Krośnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej, – wielokierunkowo przygotowującej uczniów do samodzielnego funkcjonowania w życiu osobistym, społecznym i zawodowym.

Ponadto placówka prowadzi:

 • Przedszkole Specjalne Nr 12 dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, w wieku przedszkolnym.
 • Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
Szkoła dba o wszechstronny rozwój uczniów obejmując każdego z nich, w zależności od potrzeb i możliwości, rewalidacją w formie:
•         stymulacji polisensorycznej,
•         terapii integracji sensorycznej,
•         stymulacji słuchu i mowy metodą Tomatisa,
•         zajęć socjoterapeutycznych,
•         zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
•         zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
•         logopedii i neurologopedii,
•         gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej,
•         terapii pedagogicznej i psychologicznej.

 

W placówce:

 • Nauczyciele opracowują i realizują programy nauczania dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia.
 • Uczniowie uczą się w mało licznych zespołach klasowych.
 • Zajęcia prowadzone są w dobrze wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne salach lekcyjnych, pracowniach zawodowych i nowoczesnych gabinetach specjalistycznych.
 • Szkoła posiada atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych.
 • Każdy chętny uczeń może mieć zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w internacie.
 • Szkoła zapewnia i organizuje praktyki dla uczniów szkoły zawodowej.


III. Struktura organizacyjna

 • Dyrektor - mgr inż. Jolanta Znój
 • Z-ca dyrektora szkoły - mgr Marta Habrat
 • Główny księgowy - mgr Joanna Jakubowicz
 • Sekretarz - Jolanta Folcik
 • Kierownik gospodarczy - Małgorzata Biernacka 

 

IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o systemie oświaty – (PLIK)
 • Akt założycielski - (PLIK)
 • Statut - (PLIK)
 • Akt założycielski i statut Przedszkola Nr 12 – (PLIK)


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw
 

 • Biblioteka szkolna czynna: od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem rocznym dostępnym w sekretariacie ośrodka.
 • Dyrektor przyjmuje strony w czwartek od godz. 12.00 do godz. 14.00.
 • Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • Pedagog szkolny: od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem rocznym dostępnym w sekretariacie ośrodka.
 • Psycholog szkolny: od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem rocznym dostępnym w sekretariacie ośrodka.
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30  - 14.35.

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy (plik)
 • Bilans (plik)
 • Środki trwałe – 4 423 144,47 zł, w tym budynki – 2 498 572,52 zł

III. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (PLIK)
Podmiot publikujący
WytworzyłJolanta Znój2013-03-18 00:00
Publikujący Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 2013-03-18 15:03
Modyfikacja Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 2017-10-20 09:12
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 14 czerwca 2024r. 00:52:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.