Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna

Uchwały Rady Miasta Krosna podjęte na XXIII sesji RM w dniu 30 czerwca 2020 r.

 1. Uchwała Nr XXIII/645/20 w sprawie udzielenia wotum dla Prezydenta Miasta.
 2. Uchwała Nr XXIII/646/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2019 rok.
 3. Uchwała Nr XXIII/647/20 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2019 rok.
 4. Uchwała Nr XXIII/648/20 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 5. Uchwała Nr XXIII/649/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie.
 6. Uchwała Nr XXIII/650/20 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasto Krosno.
 7. Uchwała Nr XXIII/651/20 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Krosno.
 8. Uchwała Nr XXIII/652/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2020 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania.
 9. Uchwała Nr XXIII/653/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie za 2019 r.
 10. Uchwała Nr XXIII/654/20 w sprawie przekształcenia Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Krośnie w Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 w Krośnie.
 11. Uchwała Nr XXIII/655/20 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych przez dzieci, młodzież i ich opiekunów w szkolnych schroniskach młodzieżowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno.
 12. Uchwała Nr XXIII/656/20 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno.
 13. Uchwała Nr XXIII/657/20 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych  w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno.
 14. Uchwała Nr XXIII/658/20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno.
 15. Uchwała Nr XXIII/659/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 16. Uchwała Nr XXIII/660/20 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku przy ul. Decowskiego w Krośnie.
 17. Uchwała Nr XXIII/661/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
 18. Uchwała Nr XXIII/662/20 w sprawie nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie.
 19. Uchwała Nr XXIII/663/20 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 20. Uchwała Nr XXIII/664/20 w sprawie nabycia nieruchomości.
 21. Uchwała Nr XXIII/665/20 w sprawie zamiany nieruchomości.
 22. Uchwała Nr XXIII/666/20 w sprawie zamiany nieruchomości.
 23. Uchwała Nr XXIII/667/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 24. Uchwała Nr XXIII/668/20 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę  na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno.
 25. Uchwała Nr XXIII/669/20 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.
 26. Uchwała Nr XXIII/670/20 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zarządzanie nieruchomością przy ul. Bieszczadzkiej 5 w Krośnie”.
 27. Uchwała Nr XXIII/671/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 28. Uchwała Nr XXIII/672/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna.
 29. Uchwała Nr XXIII/673/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna.
 30. Uchwała Nr XXIII/674/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna.
 31. Uchwała Nr XXIII/675/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna.
 32. Uchwała Nr XXIII/676/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna.
 33. Uchwała Nr XXIII/677/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na osobę pełniącą funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie.
 34. Uchwała Nr XXIII/678/20 w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia dokumentów kandydatów na ławników.
 35. Uchwała Nr XXIII/679/20 w sprawie zapewnienia środków finansowych pozwalających na utrzymanie czterech oddziałów szkolnych – obecnych klas trzecich – w Szkole Podstawowej Nr 15 w Krośnie w roku szkolnym 2020/2021.
 36. Uchwała Nr XXIII/680/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna.
 37. Uchwała Nr XXIII/681/20 w sprawie rozpatrzenia petycji.
 38. Uchwała Nr XXIII/682/20 w sprawie rozpatrzenia petycji.
 39. Uchwała Nr XXIII/683/20 w sprawie obciążenia nieruchomości.
powrot
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJolanta Krupa - Inspektor2020-07-03
Publikujący Izabela Dołęgowska 2020-07-03 09:35
Modyfikacja Izabela Dołęgowska 2020-07-30 12:22
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 12 sierpnia 2020r. 03:14:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.