Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
„Dowóz dzieci i młodzieży na zajęcia wychowania fizycznego z Gminy Krosno na Kryte Pływalnie przy ul. Sportowej 8 i ul. Wojska Polskiego 45a.”

 
Krosno, 16.08.2019r.
 
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego udzielonego
w trybie ofertowym
 
 
Zamawiający:
 
Zespół Krytych Pływalni w Krośnie
 
zaprasza do złożenia ofert na:
 
„Dowóz dzieci i młodzieży na zajęcia wychowania fizycznego z Gminy  Krosno  na   Kryte Pływalnie  przy ul. Sportowej 8 i ul. Wojska Polskiego 45a.”
 
 
  1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
Zamówienie obejmuje usługę przewozową na zajęcia  wychowania fizycznego dzieci   i młodzieży na terenie Krosna od poniedziałku do piątku. Przewoźnik winien dysponować co najmniej  2 autobusami do przewozu 50 osób.
 
  1. Termin realizacji/wykonania zamówienia: 02.09.2019r. – 26.06.2020r.
  1. Miejsce i termin złożenia oferty :  oferty pisemne wraz z projektem należy składać do dnia 26.08.2019r.  do godz. 1200          w biurze Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie ul. Sportowa 8   z dopiskiem:
 
„Dowóz dzieci i młodzieży na zajęcia wychowania fizycznego z Gminy  Krosno”
  1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Dyrektor Piotr Jaracz,  tel.13 43 242 73
  1. Sposób przygotowania oferty:
  1. ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim z uwzględnieniem
następujących danych:
- nazwa wykonawcy
- adres wykonawcy
- NIP wykonawcy
- REGON wykonawcy
             - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji     działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  zgłoszenia do  ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
              - oświadczenie o spełnianiu warunków wynikające z treści art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
              - licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wymagana przez ustawę     
 z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz.874  z późn. zm.)
 
  1. oferta powinna zawierać w szczególności:
a - cena za 1 km przebiegu autobusu i godzinę pracy (netto/brutto)
           b - cena za 1 km przebiegu autobusu z opiekunem i godzinę pracy (netto/brutto)
           c – warunki płatności
           d – termin realizacji/wykonania zamówienia
 
 
                                                                                                                             Dyrektor
Zespołu Krych Pływalni w Krośnie
                                                                                                                            Piotr Jaracz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data składania ofert:
2019-08-26 12:00:00
powrót
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJaracz Piotr 2019-08-16 10:00:00
Publikujący Zespół Krytych Pływalni 2019-08-17 10:00:00

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 04 lipca 2020r. 23:10:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.