Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Budowa ogrodzenia wzdłuż ciągu pieszego na dz. o nr. ew. 944/3 obręb ew. Turaszówka w Krośnie

ZMIANY:
2019-08-27 13:25:36: Przeniesiono do Archiwum
2019-08-27 13:25:36: Przeniesiono do archiwum
Więcej >>>
2019-08-27 13:25:26: Dodano plik ogłoszenie o złożeniu ofert.pdf
2019-08-14 15:18:55: Dodano plik Załącznik graficzny.tif
2019-08-14 15:18:55: Dodano plik wzór umowy.pdf
2019-08-14 15:18:55: Dodano plik SIWZ + Załącznik Nr 1.doc
2019-08-14 15:18:55: Dodano plik Przedmiar robót.pdf
2019-08-14 15:18:55: Dodano plik Ogłoszenie.doc
2019-08-14 15:18:55: Dodano plik Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.docx
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
,,Budowa ogrodzenia wzdłuż ciągu pieszego na dz. o nr.ew.944/3
obręb ew. Turaszówka w Krośnie’’.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń
 
Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej w kolorze czarnym o długości 76,10 m i wysokości 1,5 m rozpiętej na metalowych słupkach wraz z furtką wzdłuż ciągu pieszego na dz. o nr.ew.944/3 obręb Turaszówka w Krośnie.
Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w dokumentacji dołączonej do postępowania.
I.7013.710.1.2019.E                                                                      Krosno, dnia 14.08.2019 r.
                                                                                                                                 
 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
,,Budowa ogrodzenia wzdłuż ciągu pieszego na dz. o nr.ew.944/3
obręb ew. Turaszówka w Krośnie’’.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń
 
1. Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej w kolorze czarnym o długości 76,10 m i wysokości 1,5 m rozpiętej na metalowych słupkach wraz z furtką wzdłuż ciągu pieszego na dz. o nr.ew.944/3 obręb Turaszówka w Krośnie.
Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w dokumentacji dołączonej do postępowania.
 
2.Termin wykonania zamówienia:     rozpoczęcie:   od dnia podpisania umowy
                                                            zakończenie:  do dnia 18.10.2019 r.
 
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
 
5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a w kancelarii ogólnej.
 
Koperta powinna być oznaczona:
 
 
URZĄD MIASTA KROSNA
Wydział Inwestycji
ul. Lwowska 28a
38-400 KROSNO
 
Oferta na: ,,Budowa ogrodzenia wzdłuż ciągu pieszego na dz. o nr.ew.944/3
obręb ew. Turaszówka w Krośnie’’.
 
NIE OTWIERAĆ PRZED 26.08.2019 r. przed godz. 11.00.
 
Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej przy ul. Lwowska 28a w Krośnie, nie później niż do dnia 26.08.2019 r. do godziny 10.00.
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój nr 207, w dniu 26.08.2019 r. o godz. 11.00.
 
 
6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
Agnieszka Szmyd - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro, pokój nr 212, tel. 13 47 43 212, e-mail: szmyd.agnieszka@um.krosno.pl):
- w poniedziałki w godz. 730 do 1630,
- od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,
- w piątki w godz. 730 do 1430;
Sposób porozumiewania się: pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem - nr (13) 47 43 206.
Data składania ofert:
2019-08-26 10:00:00
powrót
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGomółka Sławomir 2019-08-14 15:14:00
PublikującyPaweł Kustroń 2019-08-14 15:15:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2019-08-27 13:25:36
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych. 18.38 KbPlik doc
2. Ogłoszenie 52.50 KbPlik doc
3. Przedmiar robót 293.98 KbPlik pdf
4. SIWZ + Załącznik Nr 1 102.00 KbPlik doc
5. wzór umowy 468.27 KbPlik pdf
6. Załącznik graficzny 108.96 KbPlik image
7. Ogłoszenie o złożeniu ofert 282.29 KbPlik pdf
8. Sprostowanie 49.00 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 05 lipca 2020r. 00:11:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.