Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od

1. Rejestr wyborców - Elżbieta Hejnar, Barbara Walczak, Dorota Zajdel, Agnieszka Krupa-Lenik (Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 107, I piętro, tel. 0 13 47 431 07) (ul Lwowska 28a)


2. Ewidencja ludności - Elżbieta Hejnar, Barbara Walczak, Dorota Zajdel, Agnieszka Krupa-Lenik (Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 107, I piętro, tel. 0 13 47 431 07) (ul Lwowska 28a)
 

3. Rejestr dowodów osobistych - Urszula Szydło, Zyta Wiśniewska, Magdalena Cisowska, Dominika Cybulska (Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 102, tel.  0 13 47 431 02) (ul Lwowska 28a)


4. Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów - Katarzyna Albrycht (Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 10, ul. Staszica 2)

 
5. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców - Katarzyna Albrycht (Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 10, ul. Staszica 2)


6. Rejestr instruktorów - Katarzyna Albrycht (Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 10, ul. Staszica 2)

 
7. Informatyczny rejestr przedsiębiorców, którym udzielono licencji, zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego: osób, rzeczy, taksówką oraz wydano zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego działalności podstawowej - Marcin Machowski (Wydział Komunikacji i Transportu, 10, ul. Staszica 2 )


8.Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -  Piotr Kamieniec (Wydział Urbanistyki, pok. Nr 202, II piętro, tel. 0-13-47- 43-202, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a).

9.Rejestr decyzji o warunkach zabudowy – Katarzyna Bigoś (Wydział Urbanistyki, pok. 203, II piętro, tel. 0-13-47-43-203, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a).

10.Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego – Piotr Kamieniec (Wydział Urbanistyki, pok. Nr 202, II piętro, tel. 0-13-47-43-202, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a).

11.Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Małgorzata Józefczyk – Bajewska (Wydział Urbanistyki, pok. Nr 202, II piętro, tel. 0-13-47-43-202, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a).

12.Gminna ewidencja zabytków - Katarzyna Bigoś (Wydział Urbanistyki, pok. 203, II piętro, tel. 0-13-47-43-203, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a).

13. Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie - Anna Tomoń (Biuro Rozwoju Miasta, ul. Lwowska 28a, II piętro, pok. 218, tel.: 13 47 43 219, fax.: 13 43 62 865)

14. Ewidencja działalności gospodarczej - Marek Kuśnierczyk, Aneta Masłowska (Wydział Spraw Obywatelskich) ul. Lwowska 28a, parter, tel.:  13 47 43 022, fax.:  13 43 62 865)

15. Ewidencja podatników - Marta Gondela, Irena Dudek, Małgorzta Lampara, Maria Mateja, Urszula Potoczna, Anna Rysz, Maria Wrona, Małgorzata Baran (Wydział Podatków i Opłat, pok. nr , 111, 112 I piętro, tel. 0 13 47 43 111, 0 13 47 43 112) (ul Lwowska 28a)

16. Rejestr zaświadczeń - Irena Dudek, Maria Mateja, Urszula Potoczna, Maria Wrona, Małgorzata Baran (Wydział Podatków i Opłat, pok. nr , 111, 112 I piętro, tel. 0 13 47 43 111,  0 13 47 43 112) (ul Lwowska 28a)


17. Operat ewidencji gruntów i budynków -Krzysztof Wilk, Mariusz Langner, Sławomir Poradyło, Lidia Wojewoda, Zofia Waliszko, (Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 0 13 47 43 124) (ul Lwowska 28a)


18. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny -Bogdan Mokrzycki, Małgorzata Barańska, Maciej Pelczar (Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 0 13 47 43 114) (ul Lwowska 28a)


19. Uzgodnienia projektowe -Marek Książko, Halina Bek (Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 113, I piętro, tel. 0 13 47 43 113) (ul Lwowska 28a)


20. Wykaz dzierżawców Gminy Krosno -Janina Guzik (Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 119, I piętro, tel. 0 13 47 43 119) (ul Lwowska 28a)

21. Rejestr szkół i placówek niepublicznych - Jarosław Grześków (Wydział Edukacji, pok. 327, III piętro, tel.13 47 43 327, ul. Lwowska 28a)
 

22. Ewidencja nauczycieli mianowanych - Jarosław Grześków ( Wydział Edukacji, pok. 327, III piętro, tel.13 47 43 327, ul. Lwowska 28a)
 

23. Ewidencja pozwoleń wodnoprawnych - Lucyna Pedryc (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 0 13 47 43 626) (ul.Staszica 2)


24. Rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleby lub ziemi, na których obowiązek rekultywacji obciąża starostę -Lucyna Pedryc (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 0 13 47 43 626) (ul.Staszica 2)


25. Rejestr zbiorników bezodpływowych, w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacji - Anna Danecka (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel.0 13 47 43 656) (ul.Staszica 2)


26. Rejestr inwestycji wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  - Anna Danecka (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 0 13 47 43 656) (ul.Staszica 2)


27. Rejestr wydanych decyzji o wyrażeniu zgody na sprowadzenie zwłok z innego państwa - Magdalena Mazur-Wójcik (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 0 13 47 43 629) (ul. Staszica 2, pokój nr 211)


28. Zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną - Arkadiusz Mularczyk (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 0 13 47 43 630) (ul.Staszica 2)


29. Zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji  - Iwona Walaszczyk (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 0 13 47 43 656) (ul.Staszica 2)


30. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów  - Katarzyna Dziamba-Kawula (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 0 13 47 43 656) (ul.Staszica 2)


31. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających inforację o środowisku i jego ochronie - Katarzyna Dziamba-Kawula (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 0 13 47 43 656) (ul.Staszica 2)


32. Rejestr zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - Katarzyna Dziamba-Kawula (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel.0 13 47 43 656) (ul.Staszica 2)


33. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest - Katarzyna Dziamba-Kawula(Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 0 13 47 43 656) (ul.Staszica 2)


34. Uproszczony plan urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa - Tomasz Kozioł (Wydział Gospoadarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 0 13 47 43 640) (ul.Staszica 2)


35. Rejestr decyzji dotyczących pozwoleń na wycinkę drzew - Tomasz Kozioł (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 0 13 47 43 640) (ul.Staszica 2)


36. Rejestr sprzetu pływającego - Tomasz Kozioł (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel.0 13 47 43 640) (ul.Staszica 2)


37. Ewidencja kart wędkarskich - Tomasz Kozioł (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel.0 13 47 43 640) (ul.Staszica 2)


38. Rejestr decyzji dotyczących kar za naruszenie wymagań ochrony środowiska - Tomasz Kozioł (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel.0 13 47 43 640) (ul.Staszica 2)
 

39. Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej - Tomasz Kozioł (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel.0 13 47 43 640) (ul.Staszica 2)

 

40. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych - Maria Habrat (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, tel. 013 47 43 220, ul. Lwowska 28 a)

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarian Zoła2007-01-25
Publikujący - Administrator 2007-01-25 09:24
Modyfikacja - Administrator 2013-11-22 10:43
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2024r. 00:14:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.