Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna

Informacja

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

- nazwa placówki: Krośnieńska Biblioteka Publiczna
- adres: 38-400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 41
- nr telefonu: 13/ 432 13 70
- NIP: 684-21-64-633
- REGON: 000630646
- e-mail: biblioteka@kbp.krosno.pl
- adres strony www: www.kbp.krosno.pl
 

II. Przedmiot działalności i kompetencje

 Do zakresu działań Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej należy m. in.:

- gromadzenie, opracowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych użytkowników;

- udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej;

- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a   także innych materiałów informacyjnych, szczególnie dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy miasta i   regionu;

- udostępnianie zbiorów bibliotecznych i sprzętu specjalistycznego ludziom chorym i niepełnosprawnym;

- tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;

- prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu i promocji literatury, nauki, sztuki oraz   upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i regionu;

- prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej bibliotekom publicznym powiatu krośnieńskiego;

- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą w zakresie rozwijania czytelnictwa   i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i regionu.

Biblioteka może podejmować również inne zadania, np. wydawnicze, bibliograficzne, dokumentacyjne, edukacyjne, naukowo-badawcze dla zaspokajania potrzeb czytelników oraz realizacji krajowej polityki bibliotecznej.


III. Struktura organizacyjna

Dyrektor
Elżbieta Staroń

estaron@kbp.krosno.pl
tel. 13/ 432 13 70 wew. 5

Główna księgowa
Małgorzata Zajdel
mzajdel@kbp.krosno.pl
tel. 13/ 432 13 70 wew. 6


Krośnieńską Bibliotekę Publiczną tworzą: Wypożyczalnia Główna, Czytelnia Główna, Oddział dla Dzieci, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Dział Promocji, Sieci i Instruktażu,7 Filii miejskich, Dział Organizacji, Kadr i Administracji oraz Dział Księgowości.

Regulamin organizacyjny (PLIK)
Schemat struktury organizacyjnej (PLIK)


IV. Podstawa prawna działalności

Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie została wpisana w dn. 21.05.2012 r. do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasto Krosno pod numerem III na podstawie Uchwały nr V/101/99 Rady Miejskiej w Krośnie z dn. 11 III 1999 r. i działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej na podstawie:

1.    Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024, poz. 87); (PLIK)

2.    Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2022 poz. 2393); (PLIK)

3.    Statutu (Załącznik do Uchwały nr XXXVII/700/13 Rady Miasta Krosna z dn. 31 stycznia 2013 r.). (PLIK)
 

MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw:

 Kancelaria czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
 

GODZINY OTWARCIA POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK BIBLIOTECZNYCH NA TERENIE KROSNA

Nazwa i lokalizacja placówki

Godziny otwarcia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Wypożyczalnia Główna
ul. Wojska Polskiego 41,
tel. 432 13 70 w. 1

900 – 1900

900 –1900

900 – 1900

900 – 1900

900 – 1900

900 - 1500

Czytelnia Główna
ul. Wojska Polskiego 41,
tel. 432 13 70 w. 2

900 – 1900

900 – 1900

900 – 1900

900 – 1900

900 – 1900

900 - 1500

Oddział dla Dzieci
ul. Wojska Polskiego 41,
tel. 432 13 70 w. 3

900 – 1900

900 – 1900

900 – 1900

900 – 1900

900 – 1900

900 - 1500

Filia Nr 1
ul. Decowskiego 46,
tel. 432 56 49

1000 – 1800

1000 – 1800

1000 – 1800

1000 – 1800

1000 – 1800

nieczynna

Filia Nr 2
ul. Grunwaldzka 12,
tel. 436 85 37

nieczynna

1000 – 1800

nieczynna

1000 – 1800

nieczynna

nieczynna

Filia Nr 3
ul. Witosa 1 e,
tel. kom. 512 37 41 22

1000 – 1800

1000 – 1800

1000 – 1800

1000 – 1800

800 – 1600

nieczynna

Filia Nr 4
ul. Krakowska 124,
tel. 432 55 20

1000 – 1800

1000 – 1800

1000 – 1800

1000 – 1800

1000 – 1800

nieczynna

Filia Nr 5
ul. Kopernika 17,
tel. 432 53 60

nieczynna

1000 - 1600

nieczynna

nieczynna

nieczynna

nieczynna

Filia nr 6 Centrum Multimedialne
ul. Ordynacka 8,
tel. 432 50 15

1000 – 1800

900 – 1600

1000 – 1800

900 – 1600

1000 – 1800

nieczynna

Filia Nr 7
ul. Rzeszowska 1,
tel. 436 59 00

1000 – 1800

1000 – 1800

1000 – 1800

1000 – 1800

1000 – 1800

nieczynna

 

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy -  (PLIK)
 • Środki trwałe –  8.300.214,19 PLN
 • Budynki (wartość w zł):

            Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Krosna jako działka Nr 2233 - Śródmieście o pow. 1,25 a, z wpisem w Księdze Wieczystej Kw Nr 716 w Sądzie Rejonowym w Krośnie oraz prawo własności znajdującego się na w/w nieruchomości budynku przy ul. Ordynackiej 8.  Wartość budynków: 709.308,70 PLN; wartość gruntów: 1566,20 PLN

           Użyczenie lokalu użytkowego o powierzchni 1084 m2 znajdującego się w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Wojska Polskiego 41, położonym w części na działce nr ewidencyjny 2634/5 o powierzchni 9249 m2 w obrębie ewidencyjnym Śródmieście. Wartość lokalu: 1.034.699,13 PLN

           Użyczenie lokalu użytkowego o powierzchni 251 m2 znajdującego się w pawilonie handlowo-usługowym „Hermes” przy ulicy Krakowskiej 124, położonym na działce nr ewidencyjny 77/6 o powierzchni 3318 m2 w obrębie ewidencyjnym Śródmieście. Wartość lokalu: 160.963,35 PLN

 • Bilans na dzień 31.12.2023 r. (PLIK)

III. Rejestry i ewidencje:

 1. Ewidencja materiałów bibliotecznych: Księgi inwentarzowe materiałów bibliotecznych, rejestry przybytków, rejestry ubytków - forma pisemna i elektroniczna.
 2. Ewidencja czytelników: Rejestr czytelników - forma pisemna; Komputerowa ewidencja czytelników - forma elektroniczna.
 3. Ewidencja wypożyczeń i odwiedzin - forma elektroniczna.
 4. Rejestr udzielonych informacji - forma pisemna i elektroniczna.
 5. Ewidencja środków trwałych: Księgi inwentarzowe środków trwałych o wartości poniżej i powyżej 10.000 zł - forma pisemna; Księga inwentarzowa sprzętu komputerowego - forma pisemna; Ewidencja ilościowa dla drobnego sprzętu i wyposażenia - forma pisemna.
 6. Ewidencja zasobu archiwum zakładowego - forma pisemna.
 7. Rejestr zarządzeń Dyrektora KBP w Krośnie - forma pisemna.
 8. Rejestr wzorów pieczęci - forma pisemna.
 9. Ewidencja osobowa i wynagradzania pracowników - forma elektroniczna.
 10. Ewidencja umów prac zleconych i o dzieło - forma pisemna.
 11. Ewidencja czasu pracy - forma pisemna.
   

 IV. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2022, poz. 902). (PLIK)


 V. Raport o stanie zapewniania dostepności podmiotu publicznego  (PLIK)

Deklaracja dostępności: https://www.kbp.krosno.pl/strona-162-deklaracja_dostepnosci.html
 

VI. Program działalności Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na lata 2023-2028
     (PLIK)

VI. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
     (PLIK)

    Ogłoszenie o zamówieniu
     (PLIK)

Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania
 

powrot
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłTeresa Leśniak2016-02-04
Publikujący Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Krośnieńska Biblioteka Publiczna 2013-03-21 08:36
Modyfikacja Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Krośnieńska Biblioteka Publiczna 2024-06-17 07:59
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 15 lipca 2024r. 00:24:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.