Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Wójt Gminy Chorkówka - obwieszczenie

Wójt Gminy Chorkówka
 
WIŚ.6220.5.2024                                                                               Chorkówka, 03.06.2024 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z wnioskiem Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1958R Dobieszyn – Świerzowa Polska – Szczepańcowa w km 2+647.00 ÷ 3+722.00 polegająca na budowie chodnika w m. Świerzowa Polska i Szczepańcowa”, Wójt Gminy Chorkówka zawiadamia strony postępowania
Wójt Gminy Chorkówka
 
WIŚ.6220.5.2024                                                                               Chorkówka, 03.06.2024 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z wnioskiem Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1958R Dobieszyn – Świerzowa Polska – Szczepańcowa w km 2+647.00 ÷ 3+722.00 polegająca na budowie chodnika w m. Świerzowa Polska i Szczepańcowa”, Wójt Gminy Chorkówka zawiadamia strony postępowania
  1. o wszczęciu dnia 3 czerwca 2024 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
  2. o wystąpieniu dnia 3 czerwca 2024 r. do organów opiniujących:
 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
o zajęcie stanowiska w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  1. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. 14 dni licząc od dnia 6 czerwca 2024 r.
 
Z przedłożoną dokumentacją w sprawie obejmującą m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175, w pokoju nr 31, w godzinach pracy urzędu.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w Urzędzie Gminy Chorkówka /pok. Nr 31/ w godzinach pracy urzędu w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Plik pdf 188.06 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłBeata Pawłowska-Nicałek2024-06-04
Publikujący Jakub Jaskulski - Jaskulski Jakub 2024-06-13 07:55
Modyfikacja Jakub Jaskulski - Jaskulski Jakub 2024-06-13 07:55
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 16 lipca 2024r. 06:08:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.