Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

Krosno, 12.04.2024 r.
KSL.6220.2.2024.MF      
OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 10 §1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ, w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „posadowieniu na terenie Bazy w Krośnie zbiornika na olej napędowy o pojemności 5 m3”, którego inwestorem jest Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile przy pl. Staszica 9, 64-920 Piła, działająca przez pełnomocnika Panią Hannę Burdziak
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia strony postępowania,
- wydanej opinii Dyrektora Zarząd Zlewni PGW WP w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: RK.ZZŚ.4901.36.2024.KŚ z dnia 11 marca 2024 r., stwierdzającej że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane,
- wydanej opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie znak: PSNZ.9020.2.3.2024 z dnia 15 marca 2024 r. (data wpływu: 19 marca 2024 r.), która uznaje za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
- o wydanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.4220.7.1.2024.BK.3 z dnia 8 kwietnia 2024 r., iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
Oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zgodnie z Kpa.
Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 Kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 do 15:30, w piątek: od 7:30 do 14:30 w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Krosna, ul. Bieszczadzka 5 (II piętro), tel.: 13 47 43 666.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 Kpa, niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń: Urzędu Miasta Krosna.
Zgodnie z art. 49 §2 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Data udostępnienia niniejszego Obwieszczenia na stronie BIP: 12.04.2024 r.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2024-04-12
Publikujący Monika Fiejdasz 2024-04-12 13:41
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 27 maja 2024r. 03:37:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.