Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie

RZ.ZUZ.1.4210.254.2020.MK
Krosno, dnia 30 czerwca 2020 r.

ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 10 oraz art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 - dalej Kpa), w związku z art. 390 ust.l pkt lb, art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 - dalej Prawo wodne) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego „NORMA" Sp. z o.o., ul. Niepodległości 48 a, 38-400 Krosno,
 
zawiadamiam o:
 
I . Wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłok nowych obiektów budowlanych, dla inwestycji pn.: „Budowa budynku usługowego z wewnętrzną instalacją gazową wraz z zagospodarowaniem terenu (miejsca postojowe) z niezbędną infrastrukturą techniczną nadziemną i podziemną na działkach nr ewid. 1704/10 i 1705/5 w Krośnie", obręb 0005 Śródmieście, powiat Miasto Krosno, województwo podkarpackie.
II. Zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia ww. wniosku i możliwości zapoznania się z aktami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
W związku z powyższym strony postępowania mają prawo przed wydaniem decyzji zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w tej sprawie tj. siedzibie Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno pok. 513 w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel.: 13 44 88 993, 13 44 88 994 lub 603 217 216) przy zachowaniu rygoru sanitarnego.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 Kpa.
Informację o wszczęciu ww. postępowania administracyjnego podano do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Białobrzegi, gmina Białobrzegi.
Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.
Jednocześnie informuję, że z troski o zdrowie stron postępowania oraz pracowników organu, z powodu epidemii COVID-19, wizyta w siedzibie Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5, 38-400 Krosno możliwa jest od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 13 44 88 993, 13 44 88 994 lub 603 217 216), przy zachowaniu rygoru sanitarnego.
powrot
Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2020-06-30
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2020-07-06 14:19
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2020-07-06 14:18
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 12 sierpnia 2020r. 03:41:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.