Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie

RZ.ZPU.1.521.2.174.2019.10
Krosno, 7 czerwca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1945),
zawiadamia
że na wniosek Prezydenta Miasta Krosna (pismo znak: PB.6733.11.2019.N z dnia 27.05.2019r.) w dniu 07.06.2019 r. zostało wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie postanowienie znak: RZ.ZPU.1.521.2.174.2019.TO uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie. Inwestycja planowana na działkach nr ewid. gr 1995/1, 1996/1, 2019/1, 2023/1, 2029/1, 2033/1, 2034/4, 2035, 2036, 2037, 2126/2, 2127/1, 2128/4, 2129/1, 2130, 2132/2, 2133/1, 2179, 2180/2, 2181/2, 2182, 2183, 2184, 2185/2, 2186, 2187 położonych w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej, obręb Białobrzegi".
Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej w siedzibie Zarządu Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5 lub w Urzędzie Miasta Krosno w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Na powyższe postanowienie służy zażalenie wyłącznie Inwestorowi do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno w terminie 7 dni od daty doręczenia.
Dnia 12.06.2019 r. nastąpiło publiczne ogłoszenie niniejszego obwieszczenia.
Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie o w/w postanowieniu uważać się będzie za dokonane.
Podmiot publikujący
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2019-06-07 00:00
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2019-06-12 11:27
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 22 listopada 2019r. 17:43:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.