Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w mieście Krośnie w roku 2024

Informacja o lokalizacji w mieście Krośnie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem dyżurów.
Informacja o lokalizacji w mieście Krośnie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem dyżurów.
 
Przypominamy o możliwości skorzystania z  bezpłatnej pomocy prawnej. Z pomocy może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób wciągu ostatniego roku.
 
 
 Aby skorzystać z bezpłatnych porad prawnych należy się wcześniej zarejestrować:

1. telefonicznie pod numerem telefonu 13 47 43 214
 • poniedziałek  od 7.30 do 16.30
 • od wtorku do czwartku od godziny 7.30 do 15.30
 • piątek  od 7.30 do 14.30
2. poprzez stronę -  np.ms.gov.pl

Wcześniejsza rejestracja jest obowiązkowa.
 
 
Na terenie miasta Krosna funkcjonują dwa punkty bezpłatnych porad prawnych. Pierwszy z nich działa w budynku Urzędu Stanu Cywilnego, a drugi w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.
 
 BUDYNEK USC
Pierwszy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się na parterze budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Prochownia 4 – wejście z poziomu parkingu.

 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest według następującego harmonogramu:
poniedziałek 9.00 – 13.00 dyżur radcy prawnego
wtorek 14.00 – 18.00 dyżur adwokata
środa 9.00 – 13.00 dyżur adwokata
czwartek 14.00 – 18.00 dyżur radcy prawnego
piątek        
 
9.00 – 13.00 I i III piątek -  dyżur radcy prawnego
II i IV piątek -  dyżur adwokata
 
 
CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Drugi z punktów prowadzony jest przez organizację pozarządową Stowarzyszenie „Sursum Corda”, z siedzibą w Nowym Sączu, a w naszym mieście punkt usytuowany jest w lokalu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie przy ul. Grodzkiej 10.
 
Nieodpłatna pomoc prawna  udzielana jest według następującego harmonogramu:
poniedziałek 15.30 - 19.30 dyżur radcy prawnego
wtorek 15.30 - 19.30 dyżur adwokata
czwartek 15.30 - 19.30 dyżur adwokata
piątek 15.30 - 19.30 dyżur adwokata
sobota 8.00 - 12.00 dyżur adwokata
Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
  
Pomoc DE MINIMIS - Nieodpłatna pomoc prawna dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) od dnia 26 sierpnia 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą w ciągu ostatniego roku osób jest pomocą de minimis.

Ubieganie się o pomoc (art. 37 ust. 1 ustawy)
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, ubiegająca się o pomoc de minimis zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 w/w ustawy, przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zobowiązana przestawić podmiotowi udzielającemu tj. miastu Krosno następujące dokumenty:
 
 1. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo:
 • oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
 • oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

  WZÓR OŚWIADCZENIA dot. pomocy de minimis

  W oświadczeniu należy wskazać dane obejmujące numer identyfikacji podatkowej, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania, i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenie pomocy.
   
 1. Informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
 
Wstrzymanie się z udzielaniem pomocy (art. 37 ust. 7 ustawy)

Podmiot udzielający pomocy nie może jej rozpocząć przed przekazaniem przez podmiot ubiegający się o pomoc wyżej wymienionych dokumentów.

* W związku z ogłoszonym stanem epidemii porady prawne odbywają się w formie zdalnej.

Pomoc prawna nie zostanie udzielona podmiotowi ubiegającemu się o skorzystanie z takiej formy pomocy publicznej do momentu przekazania dokumentów (zaświadczenia, oświadczenia i informacje) bezpośrednio do Urzędu Miasta Krosna (na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia,  ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno) lub za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: osika.krystyna@um.krosno.pl

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów skontaktuje się z Państwem urzędnik aby ustalić terminu konsultacji.
 

WAŻNE!
 • Pomoc publiczna jest monitorowana i obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 • Dane beneficjentów korzystających z pomocy są publikowane w sprawozdaniach udostępnione na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z tym aby uzyskać pomoc beneficjent zobligowany jest podać dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania (tj.: NIP, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie firmy, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenia pomocy).
 • Na podstawie zgromadzonych danych zostanie wydane zaświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis.
 • Pomoc publiczna przyznana niezgodnie z zasadami rynku wewnętrznego oraz pomoc wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi w postaci kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy de minimis wraz z odsetkami.
 
 
Spot informacyjny dla seniorów (kliknij tutaj)
Spot informacyjny dla rodzin (kliknij tutaj) 
Spot informacyjny (kliknij tutaj, aby obejrzeć)
Spot informacyjny - Już jesteśmy bezpieczne (kliknij tutaj)
Spot informacyjny - Poszkodowani (kliknij tutaj)
Spot informacyjny -Fundusz Sprawiedliwości - Organizacje pozarządowe niosą z nami pomoc!

Informacja dla osób Głuchoniemych odnośnie nieodpłatnej pomocy prawnej (kliknij tutaj, aby obejrzeć)
 
 
 

powrot
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2020-05-18
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2020-05-27 16:18
Modyfikacja Krystyna Osika 2024-04-24 12:30
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 14 lipca 2024r. 04:32:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.