Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce
 

 • Nazwa szkoły/placówki: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 • Adres: ul. ks. Stanisława Szpetnara 9, 38-400 Krosno                                 
 • Dyrektor: mgr Bogdan Skotnicki
 • Nr telefonu: (0048) 13 43 22 319
 • E-mail: sekretariat@zsp2krosno.pl
 • Adres strony www: http://www.zsp2krosno.pl/
 • Inspektor Ochrony Danych: Piotr Wilusz
 • e-mail: iod@zsp2krosno.pl
       

II. Przedmiot działalności i kompetencje
 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie jest szkołą publiczną. W skład ZSP Nr 2 wchodzi Technikum Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie oraz Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie.


Technikum Nr 2 im ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie oferuje kształcenie w zawodach:  
 

1. Technik Usług Fryzjerskich

- Stylizacje reklamowe i kreator wizerunku
- Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca
 

2. Technik Technologii Żywności – Cukiernik

- Twórca i dekorator mini deserów
 

3. Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

- Personalny trener zdrowia i urody
- Twórca i dekorator mini deserów
 

4. Technik Analityk

- Kryminologia i analiza kryminalna
- Technologia produkcji kosmetyków

       

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie oferuje kształcenie w zawodach:
 

1. Kucharz 

- Kreatywny gastronom
 

2. Cukiernik 

- Twórca i dekorator mini deserów
 

3. Fryzjer 

- Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca
 

4. Wielozawodowa:  piekarz, stolarz, tapicer, drukarz, fotograf, sprzedawca, wędliniarz, optyk, ogrodnik, zegarmistrz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, złotnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, monter izolacji przemysłowych, operator przemysłu chemicznego, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz inne zawody przewidziane w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Po zakończeniu 3 letniej nauki uczeń szkoły branżowej przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu czeladniczego. Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy u pracodawcy lub do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Mogą oni także kontynuować naukę w celu uzyskania średniego wykształcenia w branżowej szkole II stopnia.

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie oferuje:  
 

Baza szkoły – szkoła zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną. Do nauki zawodu przystosowane są specjalistyczne sale: pracownie gastronomiczne, obsługi klienta, fryzjerskie, wizażu, chemiczna, pracownia informatyczna i językowa. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na nowej pełnometrażowej sali gimnastycznej, organizowane są też zajęcia na basenie i lodowisku. W szkole działa wirtualna strzelnica. Uczniowie naszej szkoły swoje umiejętności zawodowe doskonalą na:
 • zajęciach praktycznych w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
 • praktykach zawodowych organizowanych u pracodawców 
Okres nauki pracownika młodocianego w klasie wielozawodowej szkoły branżowej I stopnia wlicza się do emerytury, a praktyki są płatne.


Szkoła od kilku lat realizuje projekty europejskie w ramach Erasmus+ oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, które skierowane są zarówno do uczniów jak i nauczycieli. W ramach ich realizacji współpracuje z organizacjami z Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Malty, Czech. Na lata 2024 – 2027 szkoła otrzymała Akredytację w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach akcji 1. programu Erasmus+ na realizację praktyk branżowych dla uczniów i job shadowing dla nauczycieli.
W ramach projektów unijnych realizowanych w naszej szkole uczniowie mają możliwość:

 • uczestniczyć bezpłatnie w zagranicznych praktykach branżowych (Portugalia, Włochy, Hiszpania, Malta, Czechy),
 • zdobywać dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz międzynarodowe doświadczenie w zawodzie,
 • poznawać kulturę i tradycje krajów europejskich,
 • doskonalić umiejętności językowe i komunikacyjne,
 • zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.
Szkoła w celu podniesienia efektywności kształcenia współpracuje z:
 • Wyższymi uczelniami – PANS Krosno, WSPiA w Rzeszowie, WSiZ w Rzeszowie, które objęły patronatem naukowym szkołę;
 • Zakładami pracy: Hotel Nafta Krosno, Piekarnia Kopacz, Piekarnia Kiełtyka, Cukiernia Jagusia, Cukiernia Ania, Cukiernia Wołczański, Chocolatier M. Pelczar, Salon fryzjerski Reich Małgorzata, Studio Urody Dawid Nastał, Salon fryzjerski Katrin, Salon fryzjersko – kosmetyczny Samborska, Salon fryzjersko – kosmetyczny Laura, Splast, AAglob, Celfast, Uzdrowisko Iwonicz S.A., PetroGeo, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Krośnieński Holding Komunalny, Wojewódzki Szpital Podkarpacki;
 • Cechem Rzemiosł Różnych;
 • Centrum Dziedzictwa Szkła;
 • Ośrodkami organizującymi kształcenie teoretyczne dla pracowników młodocianych;
 • Urzędem Miasta Krosna;
 • Młodzieżową Radą Miasta Krosna.

Społeczność naszej szkoły bardzo aktywnie włącza się w życie środowiska lokalnego. W ramach współpracy z Urzędem Miasta, RCKP, Hospicjum, szkołami, parafiami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i powiatu organizujemy liczne imprezy i akcje m.in.: Pola Nadziei, Pierniczki dla Krośnieńskiego Hospicjum, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Spotkanie przy wigilijnym stole na Krośnieńskim Rynku, Spotkanie wigilijne w Szpitalu Wojewódzkim w Krośnie, Pikniki rodzinne w szkołach podstawowych, Karpackie Klimaty, Jarmark Franciszkański.


Uczniowie naszej szkoły mają dostęp do bezpłatnych podręczników kształcenia zawodowego. Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa szkolnego, doradcy zawodowego.
W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, dentystyczny, sklepik szkolny.

 

III. Struktura organizacyjna
 

Schemat organizacyjny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 

IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw
 

 Dyrektor przyjmuje strony:  


 poniedziałek 13.00 – 15.00
 środa 14.00 – 16.00
 

Wicedyrektor przyjmuje strony:
 wtorek 14.00 – 16.00
 piątek 11.00 – 13.00
 

 ​Sekretariat czynny:


 poniedziałek - piątek  7.00 - 15.00
 

​ Pedagog szkolny: 

 
 poniedziałek  10.00 – 14.30
 14.30 – 15.30 konsultacje dla rodziców i uczniów
 wtorek  8. 00 – 13. 00
 środa  9.30 – 14.00
 czwartek  8.00 – 12.30
 piątek  8.00 – 11.30
 

Pedagog specjalny:
 poniedziałek  7.50 – 11.23
 wtorek  7.00 – 11.00
 środa  15.15 – 16.15 godzina dostępności dla rodziców i uczniów
 czwartek  8.00 – 12.00
 
Psycholog szkolny:
 poniedziałek  7.00 – 9.45
 wtorek  13.00 – 15.15 
 15.15 – 16.15 konsultacje dla rodziców i uczniów
 środa  7.00 – 9.00
 piątek  12.21 – 18.00
 

 Pielęgniarka szkolna: 


 poniedziałek - piątek  9.00 - 13.00
 

 Biblioteka szkolna czynna: 


 poniedziałek - piątek  9.40 - 16.00
 wtorek 8.00 - 9.50; 11.30 - 14.00
 środa 8.00 -.10.40; 14.00 - 15.00
 czwartek 8.00 - 13.00
 piątek 8.00 - 14.00
 

Centrum multimedialne:
 czynne w godzinach pracy biblioteki
 

 

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).


V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub mailem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

 


VI. Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego  

 1. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego -  Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 2. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 3. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 4. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (w wersji dostępnej) - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 5. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (w wersji dostępnej) - Technikum Nr 2 im Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 6. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (w wersji dostępnej) - Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
VII. Ogłoszenie o naborze na stanowisko 

Ogłoszenie o naborze_główny księgowy_ZSP Nr 2 w Krośnie
Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego
 
więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłBogdan Skotnicki2024-02-14
Publikujący Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 2024-02-14 10:06
Modyfikacja Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 2024-05-14 09:50
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 14 lipca 2024r. 04:12:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.