Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 

 • Nazwa szkoły/placówki: ​Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara
 • Adres :                           ul. ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
 • Dyrektor :                       mgr Bogdan Skotnicki
 • Nr telefonu:                     13 43 223 19
 • Fax :                               13 43 689 48
 • E-mail :                           zspnr2krosno@gmail.com
 • Adres strony www :      http://www.zsp2krosno.pl/
                                    https://www.facebook.com/pages/ZSP-Nr-2-Krosno/350322418415817
                                          

II. Przedmiot działalności i kompetencje
 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie to szkoła prężnie rozwijająca się, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom uczniów i współczesnego rynku pracy. W skład ZSP Nr 2 wchodzi Technikum Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara oraz Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara.
 

Technikum Nr 2 w Krośnie im. Stanisława Szpetnara

oferuje kształcenie w zawodach:

 1. Technik Usług Fryzjerskich
  - Stylizacje reklamowe i kreator wizerunku 
  - Kosmetyka pielęgnacyjna  i upiększająca
   
 2. Technik Technologii Żywności – Cukiernik 
  Twórca i dekorator mini deserów
   
 3. Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
  - Żywienie służb mundurowych
  - Catering dietetyczny
   
 4. Kelner
   
 5. Technik Technologii Chemicznej
  - Technologia kosmetyków naturalnych
  - Produkcja tworzyw sztucznych
   
 6. Technik Analityk
  - Kryminologia i analiza kryminalna
   
 7. Technik Technologii Szkła
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 oferuje kształcenie w zawodach:
 1. Cukiernik z innowacją pedagogiczną „Kreatywny gastronom”
   
 2. Kucharz z innowacją pedagogiczną „ Kreatywny gastronom”
   
 3. Fryzjer
   
 4. Wielozawodowa:
piekarz, stolarz, tapicer, drukarz, fotograf, sprzedawca, wędliniarz, optyk, ogrodnik, zegarmistrz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, złotnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, monter izolacji przemysłowych, operator przemysłu chemicznego, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz inne zawody przewidziane w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
 Po zakończeniu 3 letniej nauki uczeń szkoły branżowej może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu czeladniczego. Absolwenci są  dobrze przygotowani do podjęcia pracy 
u pracodawcy lub do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Mogą oni także  kontynuować naukę
w celu uzyskania średniego wykształcenia w branżowej szkole II stopnia.
 

ZSP Nr 2 w Krośnie oferuje:
 

Baza szkoły – szkoła zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną. Do nauki zawodu przystosowane są specjalistyczne sale: pracownie gastronomiczne, obsługi klienta, fryzjerskie, wizażu, pracownia informatyczna i mobilna pracownia informatyczna. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na nowej pełnometrażowej sali gimnastycznej, organizowane są też zajęcia na basenie, lodowisku oraz zajęcia z nordic walking. Uczniowie naszej szkoły swoje umiejętności zawodowe doskonalą na:
 • zajęciach praktycznych w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
 • praktykach zawodowych i płatnych stażach organizowanych u pracodawców
 • praktykach zawodowych za granicą

Okres nauki pracownika młodocianego w klasie wielozawodowej szkoły branżowej I stopnia wlicza się do emerytury, a praktyki są płatne.

Szkoła od kilku lat realizuje projekty europejskie w ramach Erasmus+ oraz POWER, które skierowane są zarówno do uczniów jak i nauczycieli. Szkoła współpracuje z organizacjami z Hiszpanii, Włoch, Portugalii.

W ramach projektów unijnych realizowanych w naszej szkole uczniowie mają możliwość:
 • uczestniczyć w zagranicznych stażach zawodowych (Portugalia, Włochy, Hiszpania, Francja) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”
 • bezpłatnie zdobywać dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w kursach: zdobnictwa cukierniczego, barmańskim, baristycznym, kelnerskim, sommelierskim, przyrządzania sushi, podstawowym kursie dietetyki, obsługi kas fiskalnych, wizażu i stylizacji paznokci, przedłużania
  i zagęszczania włosów (poświadczonych zaświadczeniem o ich ukończeniu)
 • uczestniczyć w płatnych stażach i praktykach zawodowych w okresie wakacji w ramach Projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”
Szkoła w celu podniesienia efektywności kształcenia współpracuje z:
 • Wyższymi uczelniami – PWSZ Krosno, WSPiA w Rzeszowie, WSiZ w Rzeszowie, które objęły patronatem naukowym szkołę;
 • Zakładami pracy: Hotel Nafta Krosno, Piekarnia Kopacz, Piekarnia Kiełtyka, Cukiernia Jagusia, Cukiernia  Ania, Cukiernia Wołczański, Chocolatier M. Pelczar, Salon fryzjerski Reich Małgorzata, Studio Urody Dawid Nastał, Salon fryzjerski Katrin, Salon fryzjersko – kosmetyczny Samborska, Salon fryzjersko – kosmetyczny Laura, Splast, AAglob, Celfast, Uzdrowisko Iwonicz S.A., PetroGeo, Mary Key, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Krośnieński Holding Komunalny, Wojewódzki Szpital Podkarpacki;
 • Cechem Rzemiosł Różnych;
 • Centrum Dziedzictwa Szkła;
 • Ośrodkami do koordynowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych;
 • Urzędem miasta Krosna;
 • Młodzieżową Radą Miasta Krosna;

Społeczność naszej szkoły bardzo aktywnie włącza się w życie środowiska lokalnego. W ramach współpracy z Urzędem Miasta, RCKP, Hospicjum, szkołami, parafiami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i powiatu organizujemy liczne imprezy i akcje m.in.: Fabryka piernika, Pola Nadziei, Pierniczki dla Krośnieńskiego Hospicjum, KrosnoGra, Dobroczynny Bieg Nadziei, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gala Medyczna dla pracowników Służby Zdrowia, Wigilia w Hospicjum, Wigilia w Oratorium, Spotkanie przy wigilijnym stole na Krośnieńskim Rynku, Spotkanie wigilijne w Szpitalu Wojewódzkim w Krośnie, Pikniki rodzinne w szkołach podstawowych, Karpackie Klimaty, Jarmark Franciszkański, Michayland.

Uczniowie naszej szkoły mają dostęp do bezpłatnych podręczników kształcenia zawodowego.
Uczniowie dojeżdżjący do szkoły mogą korzystać z dofinansowania do biletów miesięcznych.
Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, oligofrenopedagoga, doradcy zawodowego.
W szkole funkcjonuje gabinet przedmedycznej opieki zdrowotnej, dentystyczny, prężnie działający sklepik szkolny.

 

III. Struktura organizacyjna
 

Schemat organizacyjny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie
 

IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw
 

 Dyrektor przyjmuje strony  

 w środy od  godz. 13.30 do 14.30 lub w innym terminie
 po wcześniejszym uzgodnieniu

 ​Sekretariat czynny :

 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

​ Pedagog szkolny: 

 poniedziałek  8.00 – 11.30  i 12.15 – 15.15
 wtorek 8.00 – 11.30
 środa 8.00 – 14.00

 Pielęgniarka szkolna: 

 wtorek 9.30 – 14.30
 czwartek 9.30 – 14.30

 Biblioteka szkolna  czynna: 

 Wtorek 9.00  – 13.00
 czwartek 9.00 – 13.00
 piątek 8.00. – 12.00

Centrum multimedialne:  Czynne w godzinach pracy biblioteki

 

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania
 

więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłEwa Starowiejska2013-03-21
Publikujący Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 2013-03-21 10:06
Modyfikacja Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 2021-10-22 14:02

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 

 • Nazwa szkoły/placówki: ​Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara
 • Adres :                           ul. ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
 • Dyrektor :                       mgr Bogdan Skotnicki
 • Nr telefonu:                     13 43 223 19
 • Fax :                               13 43 689 48
 • E-mail :                           zspnr2krosno@gmail.com
 • Adres strony www :      http://www.zsp2krosno.pl/
                                    https://www.facebook.com/pages/ZSP-Nr-2-Krosno/350322418415817
                                          

II. Przedmiot działalności i kompetencje
 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie to szkoła prężnie rozwijająca się, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom uczniów i współczesnego rynku pracy. W skład ZSP Nr 2 wchodzi Technikum Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara oraz Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara.
 

Technikum Nr 2 w Krośnie im. Stanisława Szpetnara

oferuje kształcenie w zawodach:

 1. Technik Usług Fryzjerskich
  - Stylizacje reklamowe i kreator wizerunku 
  - Kosmetyka pielęgnacyjna  i upiększająca
   
 2. Technik Technologii Żywności – Cukiernik 
  Twórca i dekorator mini deserów
   
 3. Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
  - Żywienie służb mundurowych
  - Catering dietetyczny
   
 4. Kelner
   
 5. Technik Technologii Chemicznej
  - Technologia kosmetyków naturalnych
  - Produkcja tworzyw sztucznych
   
 6. Technik Analityk
  - Kryminologia i analiza kryminalna
   
 7. Technik Technologii Szkła
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 oferuje kształcenie w zawodach:
 1. Cukiernik z innowacją pedagogiczną „Kreatywny gastronom”
   
 2. Kucharz z innowacją pedagogiczną „ Kreatywny gastronom”
   
 3. Fryzjer
   
 4. Wielozawodowa:
piekarz, stolarz, tapicer, drukarz, fotograf, sprzedawca, wędliniarz, optyk, ogrodnik, zegarmistrz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, złotnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, monter izolacji przemysłowych, operator przemysłu chemicznego, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz inne zawody przewidziane w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
 Po zakończeniu 3 letniej nauki uczeń szkoły branżowej może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu czeladniczego. Absolwenci są  dobrze przygotowani do podjęcia pracy 
u pracodawcy lub do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Mogą oni także  kontynuować naukę
w celu uzyskania średniego wykształcenia w branżowej szkole II stopnia.
 

ZSP Nr 2 w Krośnie oferuje:
 

Baza szkoły – szkoła zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną. Do nauki zawodu przystosowane są specjalistyczne sale: pracownie gastronomiczne, obsługi klienta, fryzjerskie, wizażu, pracownia informatyczna i mobilna pracownia informatyczna. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na nowej pełnometrażowej sali gimnastycznej, organizowane są też zajęcia na basenie, lodowisku oraz zajęcia z nordic walking. Uczniowie naszej szkoły swoje umiejętności zawodowe doskonalą na:
 • zajęciach praktycznych w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
 • praktykach zawodowych i płatnych stażach organizowanych u pracodawców
 • praktykach zawodowych za granicą

Okres nauki pracownika młodocianego w klasie wielozawodowej szkoły branżowej I stopnia wlicza się do emerytury, a praktyki są płatne.

Szkoła od kilku lat realizuje projekty europejskie w ramach Erasmus+ oraz POWER, które skierowane są zarówno do uczniów jak i nauczycieli. Szkoła współpracuje z organizacjami z Hiszpanii, Włoch, Portugalii.

W ramach projektów unijnych realizowanych w naszej szkole uczniowie mają możliwość:
 • uczestniczyć w zagranicznych stażach zawodowych (Portugalia, Włochy, Hiszpania, Francja) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”
 • bezpłatnie zdobywać dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w kursach: zdobnictwa cukierniczego, barmańskim, baristycznym, kelnerskim, sommelierskim, przyrządzania sushi, podstawowym kursie dietetyki, obsługi kas fiskalnych, wizażu i stylizacji paznokci, przedłużania
  i zagęszczania włosów (poświadczonych zaświadczeniem o ich ukończeniu)
 • uczestniczyć w płatnych stażach i praktykach zawodowych w okresie wakacji w ramach Projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”
Szkoła w celu podniesienia efektywności kształcenia współpracuje z:
 • Wyższymi uczelniami – PWSZ Krosno, WSPiA w Rzeszowie, WSiZ w Rzeszowie, które objęły patronatem naukowym szkołę;
 • Zakładami pracy: Hotel Nafta Krosno, Piekarnia Kopacz, Piekarnia Kiełtyka, Cukiernia Jagusia, Cukiernia  Ania, Cukiernia Wołczański, Chocolatier M. Pelczar, Salon fryzjerski Reich Małgorzata, Studio Urody Dawid Nastał, Salon fryzjerski Katrin, Salon fryzjersko – kosmetyczny Samborska, Salon fryzjersko – kosmetyczny Laura, Splast, AAglob, Celfast, Uzdrowisko Iwonicz S.A., PetroGeo, Mary Key, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Krośnieński Holding Komunalny, Wojewódzki Szpital Podkarpacki;
 • Cechem Rzemiosł Różnych;
 • Centrum Dziedzictwa Szkła;
 • Ośrodkami do koordynowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych;
 • Urzędem miasta Krosna;
 • Młodzieżową Radą Miasta Krosna;

Społeczność naszej szkoły bardzo aktywnie włącza się w życie środowiska lokalnego. W ramach współpracy z Urzędem Miasta, RCKP, Hospicjum, szkołami, parafiami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i powiatu organizujemy liczne imprezy i akcje m.in.: Fabryka piernika, Pola Nadziei, Pierniczki dla Krośnieńskiego Hospicjum, KrosnoGra, Dobroczynny Bieg Nadziei, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gala Medyczna dla pracowników Służby Zdrowia, Wigilia w Hospicjum, Wigilia w Oratorium, Spotkanie przy wigilijnym stole na Krośnieńskim Rynku, Spotkanie wigilijne w Szpitalu Wojewódzkim w Krośnie, Pikniki rodzinne w szkołach podstawowych, Karpackie Klimaty, Jarmark Franciszkański, Michayland.

Uczniowie naszej szkoły mają dostęp do bezpłatnych podręczników kształcenia zawodowego.
Uczniowie dojeżdżjący do szkoły mogą korzystać z dofinansowania do biletów miesięcznych.
Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, oligofrenopedagoga, doradcy zawodowego.
W szkole funkcjonuje gabinet przedmedycznej opieki zdrowotnej, dentystyczny, prężnie działający sklepik szkolny.

 

III. Struktura organizacyjna
 

Schemat organizacyjny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie
 

IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw
 

 Dyrektor przyjmuje strony  

 w środy od  godz. 13.30 do 14.30 lub w innym terminie
 po wcześniejszym uzgodnieniu

 ​Sekretariat czynny :

 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

​ Pedagog szkolny: 

 poniedziałek  8.00 – 11.30  i 12.15 – 15.15
 wtorek 8.00 – 11.30
 środa 8.00 – 14.00

 Pielęgniarka szkolna: 

 wtorek 9.30 – 14.30
 czwartek 9.30 – 14.30

 Biblioteka szkolna  czynna: 

 Wtorek 9.00  – 13.00
 czwartek 9.00 – 13.00
 piątek 8.00. – 12.00

Centrum multimedialne:  Czynne w godzinach pracy biblioteki

 

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania

VI. Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 1. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego -  Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 2. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 3. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 4. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (w wersji dostępnej) - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 5. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (w wersji dostępnej) - Technikum Nr 2 im Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 6. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (w wersji dostępnej) - Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłEwa Starowiejska2013-03-21
Publikujący Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 2013-03-21 10:06
Modyfikacja Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 2021-10-22 14:02
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 01 grudnia 2021r. 10:54:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.