Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie
 • Adres : ul. Ks. Piotra Skargi 3; 30-400 Krosno
 • Dyrektor : mgr Rafał Krężałek
 • Nr telefonu : 13 42 03 188,
 • Fax : 13 42 03 188
 • E-mail :sekretariat@budowlankakrosno.pl
 • Adres strony www : http://www.budowlankakrosno.pl/


II. Przedmiot działalności i kompetencje

 

Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych w Krośnie jest szkołą publiczną, dla której Organem Prowadzącym jest:

Gmina Miasto Krosno wykonująca zadania powiatu – dla szkół ponadpodstawowych

 

W skład Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlnego w Krośnie wchodzą:

Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego – kształcące w zawodzie technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik renowacji elementów architektury, technik geodeta, technik robót wykończeniowych. Jego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminów potwierdzających poszczególne kwalifikacje w zawodzie, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Cykl kształcenia wynosi  5 lat, - 11 oddziałów

Branżowa Szkoła I stopnia  Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego –,  kształcąca w zawodach: monter zabudowy i  robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych. Jej ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminów potwierdzających poszczególne kwalifikacje w zawodzie.

Cykl kształcenia trwa  3 lata. – 3 oddziały

 

Celem działalności szkół skupionych w  Zespole Szkół Architektoniczno - Budowalnych w Krośnie jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza skierowana na:

 • pełny rozwój intelektualny, moralno-emocjonalny i fizyczny uczniów w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej i  wolności światopoglądowej,
 • kształtowanie postaw patriotycznych i  pielęgnowanie szkolnych tradycji,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym,  oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań w różnych dziedzinach,
 • umożliwienie uczniom korzystania z nowoczesnej bazy dydaktycznej,
 • wszechstronne przygotowanie do dalszej nauki lub do zdobycia zawodu
 • wspieranie i wszechstronną pomoc uczniom w kształtowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju, dalszego kształcenia i planowania kariery zawodowej.


III. Struktura organizacyjna

Dyrektor Zespołu Szkół:  mgr Rafał Krężałek

Wicedyrektor: mgr Jolanta Trzebuniak - Mercik

Główny księgowy: Jadwiga Pudłowska
 


IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o systemie oświaty – PLIK
 • Prawo oświatowe - PLIK
 • Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe - PLIK
 • Akt założycielski (uchwała o powołaniu i ewentualnie o przekształceniu – stan aktualny organizacyjny) – PLIK, PLIK
 • Statut Zespołu Szkół Architektoniczno - budowlanych - PLIK


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 • Dyrektor przyjmuje strony w poniedziałk od 10.00 do 12.00 oraz w czwartk w godzinach  12.00 do 14.00.
 • Sekretariat  główny czynny :
  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
 • Pedagog szkolny: poniedziałek-  piątek w godzinach od 8.00 do 12.00
 • Psycholog szkolny: poniedziałek: 8.00-13.00, środa: 8.00- 9.00, czwartek: 7.00-12.00
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek - wtorek :7.30 - 11.30, środa- czwartek - 11.35-15.35,
 • Biblioteka szkolna  czynna: wtorek- 7.00--8,30, 10.00-14.00, środa- 7.00-12.00, czwartek- 7.00-9.30,10.30-15.00, piątek: 7.00-13.00

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy plik
 • Środki trwałe – 7 948 315,29  zł
 • Budynki - 6 172 417,74 zł
 • Bilans (ostatni) (plik)
 • Rachunek zysków i strat plik
 • Zestawienie zmian funduszu plik
 • Informacja dodatkowa plik

III. Rejestry i ewidencje

1. Rejestr wypadków uczniów.

2. Rejestr wypadków pracowników.

3. Rejestr profilaktycznych badań lekarskich.

4. Rejestr chorób zawodowych.

5. Dziennik korespondencyjny.

6. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.

7. Rejestr wydanych zaśwaidczeń.

8. Ewidencja wydanych decyzji o zwolnieniu z wychowania fizycznego.

9. Ksiega uczniów Technikum nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego

10.Księga uczniów Branżowej Szkoły I stopnia im. Jana Sas Zubrzyckiego

11. Wykaz absolwentów

12. Rejestr wydanych delegacji.

13.Księga druków ścisłego zarachowania.

14.Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek.

15. Księga protokołów Rady Pedagogicznej.

16. Zarządzenia dyrektora szkoły.

17. Dokumentacja finansowo - ksiegowa.

18. Księgi inwentarzowe.


IV. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania


VI. Zarzadzenie Prezydenta Miasta Krosna nr 1223/21 w sprawie przesyłania faktur elektronicznych
zarzadzenie Prezydenta Miasta Krosna-.pdf
załacznik nr 2.docx
załacznik nr 4.docx
załacznik nr 5.pdf
załacznik nr 3.docx
VII. Ogłoszenia i konkursy
 


 

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłLucyna Paczkowska2022-05-06
Publikujący Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych 2023-09-07 09:15
Modyfikacja Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych 2024-04-05 10:46
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 15 lipca 2024r. 00:55:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.