Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
OK.2110.21.2021.J                                                                  Krosno, dnia 22 listopada 2021 r.
 
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji w Urzędzie Miasta Krosna
 
 
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji w Urzędzie Miasta Krosna został wybrany i będzie zatrudniony Pan Artur Drzymała, zam. Krosno.
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji w Urzędzie Miasta Krosna, a jego osoba została bardzo wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, test oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pan Artur Drzymała posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2021-11-22
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2021-11-23 09:19
OK.2110.22.2021.J                                                                Krosno, dnia 17 listopada 2021 r.
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. kontroli w Wydziale Organizacyjnym, Zarządzania Kadrami i Kontroli
 
 
Informuję, że nabór na stanowisko inspektora ds. kontroli w Wydziale Organizacyjnym, Zarządzania Kadrami i Kontroli nie wyłonił kandydata, któremu została przedstawiona oferta pracy.
 
 
Uzasadnienie:
 
Przeprowadzone postępowanie, które obejmowało analizę dokumentów, test wiedzy oraz rozmowę z kandydatami nie wyłoniło kandydata, któremu można byłoby powierzyć realizację zadań określonych w ogłoszeniu. Żaden z kandydatów nie spełnił wszystkich istotnych dla pracodawcy oczekiwań.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2021-11-17
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2021-11-19 13:05
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2021-11-19 13:21
OK.2110.18.2021.J                                                           Krosno, dnia 27 października 2021 r.
 
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa
 
 
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa w Urzędzie Miasta Krosna została wybrana i będzie zatrudniona Pani Renata Uliasz, zam. Rogi.
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa, a jej osoba została bardzo wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, test oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pani Renata Uliasz posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2021-10-27
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2021-10-27 11:15
OK.2110.17.2021.J                                                           Krosno, dnia 25 października 2021 r.
 
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Księgowości
 
 
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Księgowości w Urzędzie Miasta Krosna została wybrana i będzie Pani Kamila Kustroń, zam. Krosno.
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko inspektora w Wydziale Księgowości, a jej osoba została bardzo wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, test oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pani Kamila Kustroń posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2021-10-25
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2021-10-25 14:42
OK.2110.16.2021.J                                                           Krosno, dnia 15 października 2021 r.
 
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
 
 
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta Krosna został wybrany i będzie zatrudniony Pan Rafał Błaż, zam. Krosno.
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu, a jego osoba została bardzo wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, test oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pan Rafał Błaż posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2021-10-15
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2021-10-15 11:24
OK.2110.15.2021.J                                                                             Krosno, dnia 30 września 2021 r.
 
 
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta Krosna
 
 
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta Krosna został wybrany i będzie zatrudniony Pan Daniel Ruszała, zam. Zręcin.
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji, a jego osoba została bardzo wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, test oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pan Daniel Ruszała posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2021-09-30
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2021-10-01 11:19
OK.2110.13.2021.J                                                                               Krosno, dnia 18 sierpnia 2021 r.
 
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Krosna
 
 
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Krosna została wybrana i będzie zatrudniona Pani Lucyna Walska, zam. Korczyna.
 
 
Uzasadnienie wyboru:
 
 
Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Krosna, a jej osoba została bardzo wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, test oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pani Lucyna Walska posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2021-08-18
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2021-08-19 10:59
OK.2110.12.2021.J                                                                        Krosno, dnia 5 lipca 2021 r.
 
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji w Urzędzie Miasta Krosna
 
 
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji w Urzędzie Miasta Krosna została wybrana i będzie zatrudniona Pani Urszula Pitrus, zam. Krosno.
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji w Urzędzie Miasta Krosna, a jej osoba została bardzo wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, test oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pani Urszula Pitrus posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2021-07-05
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2021-07-05 16:19
OK.2110.6.2021.J                                                                     Krosno, dnia 22 czerwca 2021 r.
 
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Drogownictwa – Wieloosobowe Stanowisko Inżynierii Ruchu w Urzędzie Miasta Krosna
 
 
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Drogownictwa – Wieloosobowe Stanowisko Inżynierii Ruchu w Urzędzie Miasta Krosna został wybrany i będzie zatrudniony Pan Robert Kalisz, zam. Rymanów.
 
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Drogownictwa – Wieloosobowe Stanowisko Inżynierii Ruchu a jego osoba została bardzo wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, test oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pan Robert Kalisz posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2021-06-22
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2021-06-24 11:54
OK.2110.11.2021.J                                                                 Krosno, dnia 15 czerwca 2021 r.
 
 
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Biurze Nadzoru Finansowego i Kontroli Wewnętrznej
 
 
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora w Biurze Nadzoru Finansowego i Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta Krosna został wybrany i będzie zatrudniony Pan Mateusz Gac, zam. Bóbrka.
 
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Biurze Nadzoru Finansowego i Kontroli Wewnętrznej, a jego osoba została bardzo wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, test oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pan Mateusz Gac posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2021-06-15
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2021-06-15 14:55
OK.2110.9.2021.J                                                                        Krosno, dnia 31 maja 2021 r.
 
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami w Urzędzie Miasta Krosna
 
 
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami w Urzędzie Miasta Krosna została wybrana i będzie zatrudniona Pani Monika Fiejdasz, zam. Krosno.
 
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami a jej osoba została bardzo wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, test oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pani Monika Fiejdasz posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2021-05-31
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2021-05-31 14:22
OK.2110.6.2021.J                                                                           Krosno, dnia 17 maja 2021 r.
 
 
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Drogownictwa – Wieloosobowe Stanowisko Inżynierii Ruchu w Urzędzie Miasta Krosna
 
 
Informuję, że nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Drogownictwa – Wieloosobowe Stanowisko Inżynierii Ruchu w Urzędzie Miasta Krosna nie wyłonił kandydata, któremu została przedstawiona oferta pracy.
 
 
 
Uzasadnienie:
 
Przeprowadzone postępowanie, które obejmowało analizę dokumentów, test wiedzy oraz rozmowę z kandydatem nie wyłoniło kandydata, któremu można byłoby powierzyć realizację zadań określonych w ogłoszeniu. Kandydat nie spełnił wszystkich istotnych dla pracodawcy oczekiwań.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2021-05-17
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2021-05-17 10:01
OK.2110.8.2021.J                                                                           Krosno, dnia 17 maja 2021 r.
 
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
 
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta Krosna została wybrana i będzie zatrudniona Pani Ewa Szpiech, zam. Bonarówka.
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu, a jej osoba została bardzo wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, test oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pani Ewa Szpiech posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2021-05-17
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2021-05-17 10:04
OK.2110.3.2021.J                                                                          Krosno, dnia 11 maja 2021 r.
 
 
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta Krosna
 
 
Informuję, że nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta Krosna został zakończony bez wyłonienia kandydata.
 
 
 
Uzasadnienie:
 
W terminie określonym w ogłoszeniu o naborze do kancelarii Urzędu Miasta Krosna nie wpłynęła żadna oferta.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2021-05-11
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2021-05-11 15:40
OK.2110.7.2021.J                                                                       Krosno, dnia 11 maja 2021 r.
 
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Krosna
 
 
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Krosna została wybrana i będzie zatrudniona Pani Gabriela Nitka, zam. Krosno.
 
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Krosna, a jej osoba została bardzo wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, test oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pani Gabriela Nitka posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2021-05-11
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2021-05-11 12:19
OK.2110.5.2021.J                                                                          Krosno, dnia 7 maja 2021 r.
 
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Podatków i Opłat w Urzędzie Miasta Krosna
 
 
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Podatków i Opłat w Urzędzie Miasta Krosna został wybrany i będzie zatrudniony Pan Krzysztof Szepieniec, zam. Rymanów.
 
 
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko inspektora w Wydziale Podatków i Opłat a jego osoba została bardzo wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, test oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pan Krzysztof Szepieniec posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2021-05-07
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2021-05-07 13:22
OK.2110.3.2021.J                                                                     Krosno, dnia 26 kwietnia 2021 r.
 
 
 
Informacja
 
o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta Krosna
 
 
Informuję, że nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta Krosna nie wyłonił kandydata, któremu została przedstawiona oferta pracy.
 
 
 
Uzasadnienie:
 
Przeprowadzone postępowanie, które obejmowało analizę dokumentów, test wiedzy oraz rozmowę z kandydatem nie wyłoniło kandydata, któremu można byłoby powierzyć realizację zadań określonych w ogłoszeniu. Kandydat nie spełnił wszystkich istotnych dla pracodawcy oczekiwań.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2021-04-26
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2021-04-26 13:56
OK.2110.4.2021.J                                                                     Krosno, dnia 21 kwietnia 2021 r.
 
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Wieloosobowe Stanowisko Zarządzania Kryzysowego i Obronności
 
 
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Wieloosobowe Stanowisko Zarządzania Kryzysowego i Obronności w Urzędzie Miasta Krosna został wybrany i będzie zatrudniony Pan Szymon Twardzik, zam. Potok.
 
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu  o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Wieloosobowe Stanowisko Zarządzania Kryzysowego i Obronności, a jego osoba została bardzo wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, test oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pan Szymon Twardzik posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2021-04-21
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2021-04-22 11:52
OK.2110.3.2021.J                                                                          Krosno, dnia 12 marca 2021 r.
 
 
 
Informacja
 
o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta Krosna
 
 
Informuję, że nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta Krosna nie wyłonił kandydata, któremu została przedstawiona oferta pracy.
 
 
 
Uzasadnienie:
 
Przeprowadzone postępowanie, które obejmowało analizę dokumentów, test wiedzy oraz rozmowę z kandydatem nie wyłoniło kandydata, któremu można byłoby powierzyć realizację zadań określonych w ogłoszeniu. Kandydat nie spełnił wszystkich istotnych dla pracodawcy oczekiwań.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2021-03-12
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2021-03-15 09:36
OK.2110.1.2021.J                                                                      Krosno, dnia 26 lutego 2021 r.
 
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Krosna
 
 
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Krosna została wybrana i będzie zatrudniona Pani Magdalena Wawrzyniak – Janocha, zam. Ustrobna.
 
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Krosna, a jej osoba została bardzo wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, test oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pani Magdalena Wawrzyniak - Janocha posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2021-02-26
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2021-03-01 12:28
OK.2110.14.2020.J                                                                    Krosno, dnia 14 grudnia 2020 r.
 
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym, Zarządzania Kadrami i Kontroli w Urzędzie Miasta Krosna
 
 
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym, Zarządzania Kadrami i Kontroli w Urzędzie Miasta Krosna została wybrana i będzie zatrudniona Pani Dominika Biernacka, zam. Krosno.
 
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym, Zarządzania Kadrami i Kontroli w Urzędzie Miasta Krosna, a jej osoba została bardzo wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, test oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pani Dominika Biernacka posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2020-12-14
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2020-12-14 13:36
OK.2110.11.2020.J                                                                    Krosno, dnia 11 grudnia 2020 r.
 
 
 
Informacja o wynikach naboru na dwa stanowiska aplikanta Straży Miejskiej Miasta Krosna
 
 
 
Informuję, że nabór na dwa stanowiska aplikanta Straży Miejskiej Miasta Krosna nie wyłonił kandydatów, którym została przedstawiona oferta pracy.
 
 
 
Uzasadnienie wyboru:
 
 
Przeprowadzone postępowanie, które obejmowało analizę dokumentów, test wiedzy, rozmowę z kandydatem oraz badanie psychologiczne nie wyłoniło kandydata, któremu można byłoby powierzyć realizację zadań określonych w ogłoszeniu. Kandydat, który złożył ofertę nie spełnił wszystkich istotnych dla pracodawcy oczekiwań.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2020-12-11
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2020-12-11 12:28
OK.2110.13.2020.J                                                                Krosno, dnia 26 listopada 2020 r.
 
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Biurze Rady Miasta w Urzędzie Miasta Krosna
 
 
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora w Biurze Rady Miasta w Urzędzie Miasta Krosna została wybrana i będzie zatrudniona Pani Izabela Wszołek, zam. Lubatówka.
 
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Biurze Rady Miasta w Urzędzie Miasta Krosna, a jej osoba została bardzo wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, test oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pani Izabela Wszołek posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2020-11-26
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2020-11-26 13:12
OK.2110.10.2020.J                                                                   Krosno, dnia 5 listopada 2020 r.
 
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Biurze Obsługi Finansowej w Urzędzie Miasta Krosna
 
 
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora w Biurze Obsługi Finansowej w Urzędzie Miasta Krosna została wybrana i będzie zatrudniona Pani Agnieszka Tomkowicz, zam. Krościenko Wyżne.
 
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Biurze Obsługi Finansowej w Urzędzie Miasta Krosna, a jej osoba została bardzo wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, test oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pani Agnieszka Tomkowicz posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2020-11-05
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2020-11-06 13:13
OK.2110.6.2020.J                                                                    Krosno, dnia 28 sierpnia 2020 r.
 
 
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości w Urzędzie Miasta Krosna
 
 
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości w Urzędzie Miasta Krosna została wybrana i będzie zatrudniona Pani Anna Gorajska, zam. Krosno.
                                  
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości w Urzędzie Miasta Krosna, a jej osoba została bardzo wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, test oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pani Anna Gorajska posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2020-08-28
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2020-08-28 10:15
OK.2110.2.2020.J                                                                         Krosno, dnia 18 marca 2020 r.
 
 
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości w Urzędzie Miasta Krosna
 
 
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości w Urzędzie Miasta Krosna została wybrana i będzie zatrudniona Pani Magdalena Blicharczyk, zam. Zmysłówka.
                                  
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości w Urzędzie Miasta Krosna, a jej osoba została bardzo wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, test oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pani Magdalena Blicharczyk posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2020-03-18
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2020-03-20 11:04
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 07 grudnia 2021r. 12:34:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.