Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa placówki: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie
 • Adres : ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno
 • Dyrektor : Iwona Wójcik - Druciak
 • Nr telefonu : 13 43 204 59
 • Fax : 13 43 204 59
 • E-mail : poczta@moprkrosno.pl
 • Adres strony www : www.moprkrosno.pl
 • identyfikator e-puap  MOPRKrosno


II. Przedmiot działalności i kompetencje
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie realizuje zadania określone ustawą o pomocy społecznej i innymi ustawami mającymi na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków. Są to zadania własne i zlecone gminie, a także od 1 stycznia 1999r. zadania powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Głównym celem realizowanym przez Ośrodek jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień.

Cel główny realizujemy poprzez:

- zabezpieczenie podstawowych warunków do zaspokojenia potrzeb bytowych i zdrowotnych dla grup i osób, które nie mogą zaspokoić swoich potrzeb we własnym zakresie;

- zmniejszenie skutków niedostatku wynikającego ze stanu zdrowia, wieku, sytuacji rodzinnej, bezrobocia itd., poprzez przyznawanie i wypłacanie świadczeń, przewidzianych ustawą o pomocy społecznej;

- stworzenie warunków i możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb osób i rodzin – przede wszystkim samotnych matek, bezdomnych i bezrobotnych – pozbawionych bezpieczeństwa socjalnego na skutek zdarzenia losowego lub sytuacji rodzinnej;

- aktywizację korzystających z pomocy społecznej i dążenie do ich usamodzielnienia, przede wszystkim poprzez pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie;

- zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym wśród dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych patologiami życia społecznego;III. Struktura organizacyjna

Regulamin Organizacyjny MOPR Krosno

 • Aktualny regulamin organizacyjny MOPR Krosno (PLIK)
 • Aktualny schemat struktury organizacyjnej MOPR Krosno (PLIK)


IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o pomocy społecznej – (PLIK)
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych – (PLIK)
 • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – (PLIK)
 • Ustawa o dodatkach mieszkaniowych – (PLIK)
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – (PLIK)
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – (PLIK)
 • Ustawa o samorządzie gminnym – (PLIK)
 • Ustawa o samorządzie powiatowym – (PLIK)
 • Ustawa finansach publicznych – (PLIK)
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – (PLIK)
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – (PLIK)
 • Ustawa o informatyzacji – (PLIK)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Domów Pomocy Społecznej – (PLIK)

 

 • Akt założycielski (uchwała o powołaniu i o przekształceniu – stan aktualny organizacyjny) – (PLIK)
 • Uchwała zmieniająca nazwę jednostki z MOPS na MOPR – (PLIK)
 • Statut – (PLIK)
 • Klauzula Informacyjna – (PLIK),


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw
 

 • Dyrektor przyjmuje strony w czwartek od  godz. 8:00 do 12:00.  

w szczególnych przypadkach w zależności od wynikającej sytuacji lub potrzeby strony przyjmowane są w godzinach pracy ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 • Sekretariat czynny :od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Piotr Wilusz
kontakt  tel. 13 43 204 59 wew. 107 lub email iod@moprkrosno.pl
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30

 
 • Dział Pomocy środowiskowej i instytucjonalnej 

wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

w sprawach indywidualnych kontakt  z pracownikiem danego rejonu opiekuńczego

od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 15.30 

 • Pozostałe Dzaiły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie pracują w godzinach od - 7:30 - 15:30.


II. Finanse, majątek jednostki

ROK 2018
 • Bilans (ostatni) – (PLIK)
 • Rachunek Zysków i Strat – (PLIK)
 • Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki – (PLIK)
 • Informacja Dodatkowa – (PLIK)

ROK 2019
 • Bilans (ostatni) – (PLIK)
 • Rachunek Zysków i Strat – (PLIK)
 • Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki – (PLIK)
 • Informacja Dodatkowa – (PLIK)

ROK 2020
 • Bilans (ostatni) – (PLIK)
 • Rachunek Zysków i Strat – (PLIK)
 • Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki – (PLIK)
 • Informacja Dodatkowa – (PLIK)


ROK 2021

 • Bilans (ostatni) – (PLIK)
 • Rachunek Zysków i Strat – (PLIK)
 • Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki – (PLIK)
 • Informacja Dodatkowa – (PLIK)


ROK 2022

 • Bilans (ostatni) – (PLIK)
 • Rachunek Zysków i Strat – (PLIK)
 • Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki – (PLIK)
 • Informacja Dodatkowa – (PLIK)


ROK 2023

 • Bilans (ostatni) – (PLIK)
 • Rachunek Zysków i Strat – (PLIK)
 • Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki – (PLIK)
 • Informacja Dodatkowa – (PLIK)
III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej  (PLIK)
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych do wartości szacunkowej 30.000 euro przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie (PLIK)

 

Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania  (PLIK)

 

Deklaracja Dostępności (PLIK)
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021 (PLIK)

 

 

Kontrola Zarządcza

1) Oświadczenie o kontroli zarządczej za rok 2017 (PLIK)
2) Oświadczenie o kontroli zarządczej za rok 2018 (PLIK)
2) Oświadczenie o kontroli zarządczej za rok 2019 (PLIK)
3) Oświadczenie o kontroli zarządczej za rok 2020 (PLIK)
4) Oświadczenie o kontroli zarządczej za rok 2021 (PLIK)
5) Oświadczenie o kontroli zarządczej za rok 2022 (PLIK)
6) Oświadczenie o kontroli zarządczej za rok 2023 (PLIK)

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2013-03-21
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2013-03-21 09:41
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2024-05-13 08:06
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2024r. 01:05:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.