Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY:
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
AUTOMATYCZNE KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA – ENERGIA Z BIOMASY
44621220-7 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kotłów
SYSTEM MONITORINGU WYTWARZANEJ ENERGII
51210000-7 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
Data składania ofert:
2018-08-21 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-21 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-07-12 09:35:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-07-12 09:35:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 147.96 KbPlik pdf
2. SIWZ, Załącznik nr 1 416.50 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2a - JEDZ 107.05 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2b - JEDZ - Instrukcja wypełniania 1.19 MBPlik pdf
5. Załącznik Nr 3a - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 55.10 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 3b - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 54.79 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 4 - Grupa kapitałowa 59.37 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 5 - OPZ Kco 349.50 KbPlik doc
9. Załącznik nr 6 - Wzór umowy 384.00 KbPlik doc
10. Załącznik Nr 7 - Schematy instalacji 208.04 KbPlik rar
11. Załącznik Nr 8 - PFU_ Kroscienko Wyzne 2.17 MBPlik pdf
12. Załącznik Nr 8 - PFU_ Krosno 2.19 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub urbanistyczne
45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów
72212520-0 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
32321300-2 Materiały audiowizualne
32322000-6 Urządzenia multimedialne
51313000-9 Usługi instalowania urządzeń dźwiękowych
31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
39150000-8 Różne meble i wyposażenie
39154000-6 Sprzęt wystawowy
 
Data składania ofert:
2018-08-08 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-08 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-07-17 13:42:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-07-17 13:42:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 106.87 KbPlik txt
2. SIWZ 469.00 KbPlik doc
3. Wzór umowy 606.78 KbPlik pdf
4. ARCHITEKTURA 126.02 MBPlik zip
5. ELEKTRYKA 9.19 MBPlik zip
6. KARTY POMIESZCZEŃ 24.23 MBPlik zip
7. KONSTRUKCJA 3.79 MBPlik zip
8. MULTIMEDIA 4.33 MBPlik zip
9. PROJEKT BUDOWLANY 40.55 MBPlik rar
10. PRZEDMIARY 2.73 MBPlik zip
11. SANITARNE 16.26 MBPlik zip
12. STWiOR 5.35 MBPlik zip
13. TELEKOMUNIKACJA 4.97 MBPlik zip
14. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 3.46 MBPlik zip

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-07-18 14:57:55: Dodano plik Sprostowanie ogłoszenia.pdf
2018-07-18 14:53:37: Dodano plik uzupełniony załącznik nr 6c_dokumentacja techniczna cz. III.rar
Więcej >>>
2018-07-18 14:53:11: Dodano plik Zmiana treści SIWZ - 18.07.2018.doc
2018-07-13 13:51:56: Dodano plik uzupełniony załącznik nr 6d_dokumentacja techniczna cz. IV.rar
2018-07-13 13:51:00: Dodano plik Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia - 13.07.2018.doc
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
44212321-5 Wiaty autobusowe
45213315-4 Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
48813100-1 Elektroniczne tablice informacyjne
48813200-2 System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego
48813000-0 System informacji ruchu pasażerskiego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
 
Data składania ofert:
2018-07-31 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-31 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-06-14 11:27:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-06-16 09:27:00
Modyfikował(a) Adriana Łącka 2018-07-18 14:57:55
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 265.57 KbPlik pdf
2. SIWZ, Załączniki nr 1a-1g, 3a-3b, 4 600.00 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2a - JEDZ 107.26 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2b - JEDZ - Instrukcja wypełniania 1.19 MBPlik pdf
5. Załącznik Nr 5a - cz. I - Wzór umowy 206.50 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 5b - cz. II - Wzór umowy 178.50 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 5c - cz. III - Wzór umowy 69.38 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 5d - cz. IV - Wzór umowy 172.00 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 5e - cz. V - Wzór umowy 177.00 KbPlik doc
10. Załącznik Nr 5f - cz. VI - Wzór umowy 203.50 KbPlik doc
11. Załącznik Nr 5g - cz. VII - Wzór umowy 205.00 KbPlik doc
12. załącznik nr 6a_dokumentacja techniczna cz. I 17.81 MBPlik zip
13. załącznik nr 6b_dokumentacja techniczna cz. II 14.96 MBPlik zip
14. załącznik nr 6c_dokumentacja techniczna cz. III 1.64 MBPlik rar
15. załącznik nr 6d_dokumentacja techniczna cz. IV 573.67 KbPlik rar
16. załącznik nr 6e_dokumentacja techniczna cz. V 16.08 MBPlik zip
17. załącznik nr 6f_dokumentacja techniczna cz. VI 20.23 MBPlik zip
18. załącznik nr 6g_dokumentacja techniczna cz. VII 34.89 MBPlik zip
19. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia - 13.07.2018 532.00 KbPlik doc
20. uzupełniony załącznik nr 6d_dokumentacja techniczna cz. IV 27.65 MBPlik rar
21. Sprostowanie ogłoszenia 68.22 KbPlik pdf
22. Zmiana treści SIWZ - 18.07.2018 530.50 KbPlik doc
23. uzupełniony załącznik nr 6c_dokumentacja techniczna cz. III 10.86 MBPlik rar

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 -Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
Data składania ofert:
2018-07-30 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-30 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-07-13 13:16:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-07-13 13:16:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 105.92 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 272.50 KbPlik doc
3. Przedmiar robót 276.57 KbPlik pdf
4. Wzór umowy 529.06 KbPlik pdf
5. Dokumentacja projektowa 53.77 MBPlik zip

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261410-1 Izolowanie dachu
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Data składania ofert:
2018-07-26 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-26 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-07-11 11:29:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-07-11 11:29:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 116.78 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 298.50 KbPlik doc
3. Projekt architektoniczno budowlany 11.81 MBPlik zip
4. Projekt wykonawczy 12.60 MBPlik zip
5. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 531.50 KbPlik doc
6. Wzór umowy 531.73 KbPlik pdf
7. Przedmiar robót 409.22 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Data składania ofert:
2018-07-25 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-07-06 12:42:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-07-06 12:42:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 91.22 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 272.00 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót 293.57 KbPlik pdf
4. Załącznik Nr 3 - Wykaz cen czynników produkcji 35.00 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 4 - STWiORB 91.22 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy 177.50 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 7 - Rysunek orientacyjny 2.07 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Data składania ofert:
2018-07-23 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-07-05 11:30:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-07-05 11:30:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 92.45 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 274.00 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót 291.39 KbPlik pdf
4. Załącznik Nr 3 - Wykaz cen czynników produkcji 35.00 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 4 - STWiORB 96.88 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy 177.50 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 7 - Rysunek orientacyjny 3.31 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 20 lipca 2018r. 22:29:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.