Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
66110000-4 Usługi bankowe
66113000-5 Usługi udzielenia kredytu
Data składania ofert:
2018-11-30 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-10-19 13:30:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-10-19 13:30:00
Modyfikował(a) Adriana Łącka 2018-10-31 09:05:25
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 95.99 KbPlik txt
2. SIWZ 212.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1_Formularz oferty 68.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 i 3_Oświadczenia wykonawcy 16.67 KbPlik doc
5. Załącznik nr 4_Grupa kapitałowa 17.09 KbPlik doc
6. Załącznik nr 5_Wykonanie dochodów Gminy M.Krosno 142.53 KbPlik pdf
7. Załącznik nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 92.00 KbPlik doc
8. Załącznik nr 7_Wykaz jednostek do obsługi bankowej 418.82 KbPlik pdf
9. Załącznik nr 8_Dane informacyjne dot. obsługi bankowej 294.71 KbPlik pdf
10. Załącznik nr 9_Szkic pomieszczenia pod punkt kasowy 215.95 KbPlik pdf
11. Załącznik nr 10_Zaświadczenie o wyborze Prezydenta 16.33 KbPlik pdf
12. Załącznik nr 11_Powołanie Skarbnika 226.88 KbPlik pdf
13. Załącznik nr 12_Regon Gmina Miasto Krosno 160.23 KbPlik pdf
14. Załącznik nr 13_NIP Gmina Miasto Krosno 1.04 MBPlik pdf
15. Załącznik nr 14_Wykaz jedn. Gminy M.Krosno powiązanych organizacyjnie i kapitałowo 469.74 KbPlik pdf
16. Załącznik nr 15_Zobowiązania Gminy M.Krosno z tyt. kredytów i pożyczek 303.80 KbPlik pdf
17. Załącznik nr 16_Pozostałe zobow. długoterminowe Gminy M.Krosno 223.28 KbPlik pdf
18. Załącznik nr 17_Zadłużenie Gminy M.Krosno wg tyt. dłużnych 198.82 KbPlik pdf
19. Załącznik nr 20_Uchwała Nr LXV-1474-18 z dnia 28.09.2018 r. 41.92 KbPlik pdf
20. Informacja dodatkowa do Załącznika nr 5 133.44 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
Data składania ofert:
2018-11-23 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-23 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-11-08 15:20:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-11-08 15:20:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 108.34 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 302.00 KbPlik doc
3. Wzór umowy 516.87 KbPlik pdf
4. Projekt budowlany 27.48 MBPlik zip
5. Projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny 13.09 MBPlik zip
6. Projekt wykonawczy elektryka 1.69 MBPlik zip
7. Przedmiar robót 72.98 KbPlik zip
8. Specyfikacja odgromowa 1.56 MBPlik zip
9. Specyfikacja techniczna 3.18 MBPlik zip

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71321000-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45000000-0 Roboty budowlane
45300000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Data składania ofert:
2018-11-22 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-22 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-10-17 14:14:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-10-17 14:14:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 142.27 KbPlik pdf
2. SIWZ, Załącznik nr 1 367.00 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2a - JEDZ 69.01 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2b - JEDZ - Instrukcja wypełniania 1.19 MBPlik pdf
5. Załącznik Nr 3a - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 34.15 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 3b - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 33.76 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 3c - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 33.52 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 4 - Grupa kapitałowa 38.49 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 5 - OPZ 4.50 MBPlik doc
10. Załącznik Nr 6 - Wzór umowy 301.00 KbPlik doc
11. Załącznik nr 7 - PFU 2.90 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Data składania ofert:
2018-11-22 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-22 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-11-06 14:03:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-11-06 14:03:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 100.84 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 347.50 KbPlik doc
3. Wzór umowy 536.21 KbPlik pdf
4. Dokumentacja projektowa 116.57 MBPlik zip

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
44212321-5 Wiaty autobusowe
45213315-4 Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
48813100-1 Elektroniczne tablice informacyjne
48813200-2 System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego
48813000-0 System informacji ruchu pasażerskiego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Data składania ofert:
2018-11-21 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-21 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-10-16 09:14:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-10-16 09:15:00
Modyfikował(a) Adriana Łącka 2018-11-02 11:21:58
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 209.81 KbPlik pdf
2. SIWZ, Załączniki nr 1a-1e, 3a-3b, 4 547.00 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2a - JEDZ 90.42 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2b - JEDZ - Instrukcja wypełniania 1.19 MBPlik pdf
5. Załącznik Nr 5a - Wzór umowy - Krosno (Zatoki autobusowe) 206.00 KbPlik doc
6. Załącznik nr 5b - Wzór umowy - Krosno (wiaty) 175.00 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 5c - Wzór umowy - Miejsce Piastowe 169.50 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 5d - Wzór umowy - Chorkówka 203.50 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 5e - Wzór umowy - Wojaszówka 204.50 KbPlik doc
10. Załącznik Nr 6a - Dokumentacja techniczna (Krosno - zatoki autobusowe) 18.14 MBPlik rar
11. Załącznik Nr 6b - Dokumentacja techniczna (Krosno - wiaty) 14.67 MBPlik rar
12. Załącznik Nr 6c - Dokumentacja techniczna (Miejsce Piastowe) 24.70 MBPlik rar
13. Załącznik Nr 6d - Dokumentacja techniczna (Chorkówka) 20.02 MBPlik rar
14. Załącznik Nr 6e - Dokumentacja techniczna (Wojaszówka) 43.32 MBPlik rar
15. Pytanie i odpowiedź - 2.11.2018r. 540.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45232130-2 Roboty w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600-1 Kanalizacja kablowa
Data składania ofert:
2018-11-20 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-20 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-11-05 11:48:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-11-05 11:48:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 93.95 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 294.00 KbPlik doc
3. Wzór umowy 184.00 KbPlik doc
4. STWiORB 3.07 MBPlik zip
5. Przedmiar robót 2.01 MBPlik zip
6. Dokumentacja techniczna 164.93 MBPlik zip
7. Wykaz cen czynników produkcji 35.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
Data składania ofert:
2018-11-19 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-19 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-10-11 14:43:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-10-11 14:43:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 145.72 KbPlik pdf
2. SIWZ 462.50 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty 84.00 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2 - Wzór umowy 14.37 MBPlik pdf
5. Załącznik nr 1 do umowy - kosztorys 53.00 KbPlik doc
6. Załącznik nr 2 do umowy - sprzęt 33.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 2a - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 519.52 KbPlik pdf
8. Załącznik Nr 3a - JEDZ 51.13 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 3b - JEDZ - Instrukcja wypełniania 1.19 MBPlik pdf
10. Załącznik nr 4a - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 14.68 KbPlik doc
11. Załącznik nr 4b - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 16.19 KbPlik doc
12. Załącznik Nr 5a - Wykaz pojemników na odpady zmieszane 38.00 KbPlik doc
13. Załącznik Nr 5b - Wykaz pojemników na odpady bio 34.00 KbPlik doc
14. Załącznik Nr 6 - Wykaz miejsc selektywnego gromadzenia odpadów 281.00 KbPlik doc
15. Załącznik Nr 7 - Logo znak graficzny 11.98 KbPlik txt
16. Załącznik Nr 7a - Logo opis 25.00 KbPlik doc
17. Załącznik Nr 8 - Grupa kapitałowa 21.56 KbPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79951000-5 Usługi w zakresie organizowania seminariów
Data składania ofert:
2018-11-19 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-11-09 12:38:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-11-09 12:38:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 2.09 MBPlik doc
2. Wzór umowy 2.01 MBPlik doc

Rejestr zmian
*Informacja dodatkowa: postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym, gdyż jest ono częścią Projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”. Zamawiający w ramach dostaw dokona wydatkowania środków pieniężnych w wysokości znacznie przekraczającej 30 000 euro, jednak z przyczyn organizacyjnych dostawy w ramach projektu zostały podzielone na kilkanaście odrębnych postępowań. Jednym z nich jest niniejsze postępowanie, którego wartość szacunkowa nie przekracza 30 000 euro.


Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
44512000-2 – różne narzędzia ręczne 31720000-9 - urządzenia elektromechaniczne
Data składania ofert:
2018-11-15 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-11-05 11:48:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-11-05 11:48:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 70.18 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 242.50 KbPlik doc
3. Formularz oferty 159.00 KbPlik doc
4. Wzór umowy 2.00 MBPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Data składania ofert:
2018-11-14 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-14 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-11-05 15:13:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-11-05 15:13:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 103.93 KbPlik txt
2. SIWZ z załącznikami 321.50 KbPlik doc
3. Wzór umowy 79.54 KbPlik doc
4. Wzór umowy nadzór autorski 101.50 KbPlik doc
5. Wzór umowy o powierzenie danych osobowych 45.63 KbPlik doc
6. Formularz 1.1 27.26 KbPlik doc
7. Załącznik graficzny 266.54 KbPlik image
8. Opis przedmiotu zamówienia ul. Paderewskiego 149.08 KbPlik doc
9. Ekspertyza stanu technicznego 23.16 MBPlik pdf
10. Raport z przeglądu szczegółowego 5-letniego 3.45 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 13 listopada 2018r. 18:03:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.