Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3

Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO

GMINA MIASTO KROSNO, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, tel. (0-13) 47 43 714, faks (0-13) 47 43 714, NIP 684-00-13-798; REGON 000526989
(zgodnie z zapisem § 10 załącznika do zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.)

Ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia na:

„Usuwanie i przemieszczanie pojazdów z dróg na terenie miasta Krosna zgodnie z art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym”.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
50118110-9 Usługi holownicze
Data składania ofert:
2018-05-29 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKubit Grzegorz 2018-05-21 08:30:00
PublikującyKatarzyna Albrycht 2018-05-21 08:30:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Umowa na holowanie 36.00 KbPlik doc
2. Formularz ofertowy 23.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-05-21 12:42:18: Dodano plik Odpowiedź na pytanie oferenta jadani DPS Nr 1.docx
2018-05-11 09:25:04: Dodano plik specyfikacja_rob_budowlanych.pdf
Więcej >>>
2018-05-11 09:25:04: Dodano plik DPS_wyk_elektryczna.pdf
2018-05-11 09:25:03: Dodano plik DPS_wyk_archkonstr.pdf
2018-05-11 09:25:03: Dodano plik DPS_budowlany.pdf
2018-05-11 09:25:03: Dodano plik DPS modernizacja przedmiar.pdf
2018-05-11 09:25:03: Dodano plik specyfikacja_wyk_elektrycznych.pdf
2018-05-11 09:25:03: Dodano plik ogłoszenie .doc
2018-05-11 09:25:03: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie” – modernizacja jadalni.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kładzenie płytek
45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian
45441000-0 Roboty szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45422000-1 Roboty ciesielskie
 
Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania pn.: „Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie” – modernizacja jadalni”   
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót mających na celu zmianę wykończenia ścian wewnętrznych jadalni, montaż pochylni dla niepełnosprawnych oraz wymiana instalacji elektrycznej.
Zakres prac:
 • Demontaż okładzin ze ścian i słupów
 • Wymiana instalacji elektrycznej, montaż nowej instalacji w istniejących lub nowych bruzdach
 • Wykonanie półokrągłych schodów drewnianych
 • Montaż parapetów wewnętrznych laminowanych imitujących kamień
 • Wygładzanie ścian gładziami szpachlowymi
 • Malowanie ścian i przyklejenie fototapet
 • Montaż ażurowych okładzin ściennych na listwach drewnianych
 • Położenie płytek na słupach i ścianie
 • Montaż luster na słupach
 • Montaż nowych gniazd wtykowych, lamp, rzutnika oraz wyposażenia
 • Montaż pochylni ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych
 • Montaż balustrady ze stali nierdzewnej przy schodach
Szczegółowo zakres prac opisany jest w załączonym projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót
Data składania ofert:
2018-05-23 13:30:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKustroń Paweł 2018-05-11 09:22:00
PublikującyPaweł Kustroń 2018-05-11 09:23:21
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2018-05-21 12:42:18
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ + Załączniki 92.00 KbPlik doc
2. ogłoszenie 39.50 KbPlik doc
3. specyfikacja_wyk_elektrycznych 4.45 MBPlik pdf
4. DPS modernizacja przedmiar 93.48 KbPlik pdf
5. DPS_budowlany 12.59 MBPlik pdf
6. DPS_wyk_archkonstr 7.66 MBPlik pdf
7. DPS_wyk_elektryczna 2.43 MBPlik pdf
8. specyfikacja_rob_budowlanych 2.40 MBPlik pdf
9. Odpowiedź na pytanie oferenta 21.05.2018 r. 13.92 KbPlik doc

Rejestr zmian
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE
Data składania ofert:
2018-05-23 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2018-05-15 08:11:00
PublikującyDorota Nitka 2018-05-16 08:13:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ z załącznikami 210.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-04-24 11:29:29: Dodano plik PRZEDMIARY.zip
2018-04-24 11:29:29: Dodano plik PIERWOTNY PROJEKT MONTAŻU RZEŹB.zip
Więcej >>>
2018-04-24 11:29:29: Dodano plik ogłoszenie .doc
2018-04-24 11:29:29: Dodano plik ELEKTRYKA.zip
2018-04-24 11:29:29: Dodano plik ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA.zip
2018-04-24 11:29:28: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000 -7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe.
45262300-4 Betonowanie
45233300 - 9 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
 
Zakres prac obejmujący zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska.
 
Szczegółowy zakres prac jest opisany w załączonym do SIWZ projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  przedmiarach robót.
 
Data składania ofert:
2018-05-07 13:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKamińska Kazimiera 2018-04-24 11:27:00
PublikującyPaweł Kustroń 2018-04-24 11:28:34
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2018-04-24 11:29:29
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ + Załączniki 84.00 KbPlik doc
2. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 5.53 MBPlik zip
3. ELEKTRYKA 22.42 MBPlik zip
4. ogłoszenie 40.50 KbPlik doc
5. PIERWOTNY PROJEKT MONTAŻU RZEŹB 6.98 MBPlik zip
6. PRZEDMIARY 2.45 MBPlik zip

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-04-11 14:46:58: Dodano plik 2. Zapytanie ofertowe.pdf
2018-04-11 14:34:10: Dodano plik 3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
Więcej >>>
2018-04-11 14:33:45: Dodano plik Dokumentacja geolog-inżynierska.rar
D.7011.28.2.2018.J                                                               Krosno, dnia 11 kwietnia 2018 r.
 
Zainteresowani Wykonawcy
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych
 
Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km 0+000 do 0+130 w Krośnie”.
Data składania ofert:
2018-04-19 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2018-04-11 14:30:00
PublikującyJakub Jaskulski 2018-04-11 14:31:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2018-04-11 14:46:58
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Dokumentacja geolog-inżynierska 25.03 MBPlik rar
2. Załącznik nr 1 - formularz oferty 47.50 KbPlik doc
3. Zapytanie ofertowe 2.85 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV:
90000000-7 - usługa odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90410000-4 - usługi usuwania ścieków
 
 
Data składania ofert:
2018-04-11 14:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2018-03-28 09:34:00
PublikującyDorota Nitka 2018-03-29 10:17:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 130.50 KbPlik doc
2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 106.00 KbPlik doc
3. Formularz ofertowy 50.50 KbPlik doc
4. Formularz cenowy 78.50 KbPlik doc
5. Oświadczenie 28.50 KbPlik doc
6. Wykaz wykonywanych prac 37.50 KbPlik doc
7. Wykaz sprzętu 31.00 KbPlik doc
8. Wykaz osób 34.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
Zakres prac obejmuje:
- roboty ziemne (wykopy pod fundamenty urządzeń oraz koryto pod utwardzany plac);
- wykonanie fundamentów wraz z osadzeniem łączników pod urządzenia;
- dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej;
- ułożenie obrzeży 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem;
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm;
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabiliz. mech. o gr. 10 cm;
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej typu Nostalit na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (kolor szary, grafitowy i czerwony);  
- prace wykończeniowe, uporządkowanie terenu, humusowanie i obsianie trawą.
 
Data składania ofert:
2018-04-05 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2018-03-20 09:46:00
PublikującyDorota Nitka 2018-03-20 09:54:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 42.50 KbPlik doc
2. Specyfikacja techniczna 54.00 KbPlik doc
3. Druk oferty 37.50 KbPlik doc
4. Kosztorys 128.98 KbPlik pdf
5. Przedmiar 187.75 KbPlik pdf
6. SSTWIRB 142.84 KbPlik pdf
7. Część opisowa 693.88 KbPlik pdf
8. rys. D1 855.18 KbPlik pdf
9. rys. D2 1.24 MBPlik pdf
10. rys. D3 1.43 MBPlik pdf
11. rys. D 4 644.97 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-03-15 14:56:40: Dodano plik zaproszenie.pdf
2018-03-15 14:56:16: Dodano plik Załącznik nr 3 - Wykaz osób.doc
Więcej >>>
2018-03-15 14:56:00: Dodano plik załącznik nr 2 - formularz oferty.doc
2018-03-15 14:55:43: Dodano plik Załącznik Nr 1 - Wzór umowy.docx
2018-03-15 14:55:27: Dodano plik załączik nr 4 - raport z przeglądu szczegułowego 5-letniego.pdf
D.7011.11.2.2017.S                                                          Krosno, dnia 15 marzec  2018 r.
 
 
                                                                  wg rozdzielnika
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
„Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego wraz
z koncepcją remontu/przebudowy zlokalizowanego w ciągu ulicy Paderewskiego nad potokiem Lubatówka w Krośnie”.

 
 1. Przedmiot Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego  nr JNI: 30006214 w ciągu drogi gminnej nr 119636R, km 0+231 ( ul. I. J. Paderewskiego) nad potokiem Lubatówka wraz koncepcją remontu/przebudowy przedmiotowego obiektu z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów i norm:
 1. ustawa Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.);
 2. ustawa o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.);
 3. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2016 r poz. 124);
 4. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. poz. 63 z późn. zm.);
 5. oraz inne obowiązujące przepisy i normy, według których należy wykonać przedmiot zamówienia.
Data składania ofert:
2018-03-23 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-03-23 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2018-03-15 14:54:00
PublikującyJakub Jaskulski 2018-03-15 14:54:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2018-03-15 14:56:40
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Raport 3.45 MBPlik pdf
2. Wzór umowy 50.73 KbPlik doc
3. Oferta 31.50 KbPlik doc
4. Wykaz osób 40.50 KbPlik doc
5. Zaproszenie 347.76 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-03-13 11:22:11: Dodano plik Załącznik nr 2- Wykaz osób.doc
2018-03-13 11:22:11: Dodano plik Załącznik nr 1 - druk oferta.doc
Więcej >>>
2018-03-13 11:22:11: Dodano plik dunikowska.JPG
2018-03-13 11:22:11: Dodano plik dunik2.JPG
2018-03-13 11:22:11: Dodano plik Zaproszenie do składania ofert Dunikowski.doc
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowych i budowlanych nagrobka Dunikowskich znajdującego się na cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie (sektor A3, nr rzędu A, nr grobu 11).
Data składania ofert:
2018-03-19 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłRymar Marta 2018-03-12 11:21:00
PublikującyMarta Rymar 2018-03-13 11:21:35
Modyfikował(a) Marta Rymar 2018-03-13 11:22:11
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zaproszenie do składania ofert Dunikowski 531.00 KbPlik doc
2. dunik2 122.05 KbPlik txt
3. dunikowska 112.64 KbPlik txt
4. Załącznik nr 1 - druk oferta 29.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 2- Wykaz osób 33.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-03-01 13:17:25: Dodano plik Załącznik nr 1 - Wykaz osób.doc
2018-03-01 13:16:53: Dodano plik Zaproszenie do składania ofert park kulturowy.doc
Więcej >>>
2018-03-01 13:16:15: Dodano plik OFERTA.doc
MKZ.4125.01.06.2018.R                                                                             Krosno, dnia 28.02.2018 r.
 
                                                                 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
„Przygotowanie dokumentacji do wpisu Zespołu Staromiejskiego Miasta Krosna
na listę Parków Kulturowych”
 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury powołania Parku Kulturowego „Zespół Staromiejski Krosna”. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące elementy: 
1) Przygotowanie i opracowanie Planu Ochrony Parku Kulturowego „Zespół Staromiejski Krosna” Plan ochrony Parku kulturowego powinien zawierać następujące problematyki:
a) zagadnienia wstępne planu  ochrony parku kulturowego (podstawy opracowania, metoda przygotowania, przesłanki i inicjatywy utworzenia parku kulturowego, uwarunkowania prawne powołania parku kulturowego, określenie granic i struktury parku kulturowego);
b) zdefiniowanie celów ochrony krajobrazu kulturowego i zabytków Krosna oraz określenie zasad ochrony walorów  kulturowych i kształtowania krajobrazu (wytyczne dla ochrony, kierunki zadań ochrony obiektów zabytkowych i ich otoczenia);
c) analiza historyczna i konserwatorska;
d) analiza ekspozycji zespołu staromiejskiego Krosna (wskazanie ciągów i punktów widokowych oraz ciągów i punktów kluczowych, zarówno charakterystycznych jak i uzupełniających)
e) analiza strategiczna SWOT (mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń);
f) zasady zarządzania parkiem kulturowym (wdrażanie, promowanie i monitorowanie realizacji planu ochrony parku kulturowego, zasady aktualizacji planu ochrony, organizacja systemu finansowania, zadania zarządu i rady parku, współpraca z instytucjami i zainteresowanymi grupami społecznymi).
Do planu Ochrony należy załączyć mapę obszaru Parku Kulturowego, zawierającą granice parku, lokalizację najważniejszych obiektów zabytkowych, oś kompozycji przestrzennej (widokowej) oraz położenie ogródków gastronomicznych, słupów i tablic ogłoszeniowych.

2) Przygotowanie i opracowanie Uchwały Rady Miasta Krosna o rozpoczęciu procedury utworzenia parku kulturowego, a następnie o utworzeniu parku kulturowego
Celem uchwały jest zebranie zasad zawartych w planie ochrony parku kulturowego jako aktu prawa miejscowego oraz umożliwienie ich skutecznego stosowania. Uchwałao utworzeniu parku kulturowego powinna precyzyjnie określać jego granice, sposób ochrony i główne kierunki działań. Niezwykle istotnymi zagadnieniami są zakazy
i ograniczenia w zakresie robót budowlanych, handlu, gastronomii i reklamy (np. prowadzenia robót budowlanych, prowadzenia działalności usługowej, zwłaszcza w ogródkach gastronomicznych, organizacji wydarzeń kulturowych, umieszczania nośników reklamowych i nośników informacji wizualnej).
Uchwała powinna odnosić się do następujących zagadnień:
 1. nakazu  utrzymania obiektów znajdujących się na obszarze parku w należytym stanie;
 2. wyprowadzenie niepożądanych branż, zaniżających poziom zabytkowej części miasta;
 3. ograniczenie ruchu samochodowego i motorowego na obszarze parku;
 4. poprawa wizualna i estetyczna witryn sklepowych, walka ze szpecącymi reklamami;
 5. nowe i ciekawe nasadzenia roślin i krzewów na obszarze parku;
 6. walka z nielegalnym handlem;
 7. zasady umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną parku kulturowego;
 8. zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury;
 9. zasady składania lub magazynowania odpadów.
 
Dokumentacja powinna zostać opracowana w oparciu o konsultacje społeczne oraz zatwierdzona przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z siedzibą w Przemyślu

 
Podczas opracowywania dokumentacji wykonawca na bieżąco będzie kontaktował się z Zamawiającym celem uzyskania akceptacji przyjętych rozwiązań.
 
 1. Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także zawierać pozytywną opinię Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedziba w Przemyślu.
 2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem przy wykonywaniu podobnych realizacji (dokumentacja park kulturowy, pomnik historii inne opracowania z zakresu dziedzictwa kulturowego).
 3. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia i realizowania czynności związanych
  z wykonaniem przedmiotu zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy
  z Zamawiającym, tak aby postęp prac dawał gwarancję zakończenia ich w terminie umownym.
 
Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
 
 1. Termin realizacji zamówienia:
  1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach:
 1. rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy,
 2. zakończenie prac: 30.05.2018 r.
 
3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotowego zadania będzie się odbywać na podstawie faktury końcowej wystawionej po prawidłowym wykonaniu kompletnego zadania.
Płatność nastąpi w terminie do 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
 
4. Sposób przygotowania oferty:
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „OFERTA”.
b) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
c) Na kopercie zawierającej ofertę wraz z załącznikami należy umieścić napis tytułu zamówienia „Przygotowanie dokumentacji do wpisu Zespołu Staromiejskiego Miasta Krosna na listę Parków Kulturowych” – Miejski Konserwator Zabytków UM Krosna. Nie otwierać przed 08-03-2018r. przed godz. 12:00.
5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna - ul. Lwowska 28a w pokoju nr 01.
6. Termin składania ofert upływa dnia  8-03-2018r. o godz. 12:00.
7. Kryterium oceny ofert:
- cena - 60%
- doświadczenie w opracowywaniu podobnych dokumentacji – 40%
8. Szczegółowe informacje w sprawach dotyczących zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta Krosna w godz.: poniedziałek: 730 - 163º; wtorek – czwartek: 730 - 153º; piątek: 730 - 143º w pokoju nr 31 i pod numerem telefonu  0-13-47-436-31.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku braku wystarczających środków finansowych
w budżecie miasta.
10. W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich poprawy.
 
 
 
 
Wykaz załączników:
 1. Wykaz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
  w zakresie przedmiotu zamówienia.
 2. Oferta
 
 
Data składania ofert:
2018-03-08 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłRymar Marta 2018-03-01 11:14:00
PublikującyMarta Rymar 2018-03-01 12:00:00
Modyfikował(a) Marta Rymar 2018-03-01 13:17:25
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. oferta 31.50 KbPlik doc
2. zaproszenie do składania ofert 533.50 KbPlik doc
3. zał.1 33.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 24 maja 2018r. 19:10:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.