Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4


ZMIANY:
2019-05-23 09:49:12: Dodano plik Zdjęcia.zip
2019-05-23 09:49:12: Dodano plik wzór umowy.pdf
Więcej >>>
2019-05-23 09:49:12: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2019-05-23 09:49:12: Dodano plik Przedmiar.zip
2019-05-23 09:49:12: Dodano plik ogłoszenie.doc
2019-05-23 09:49:12: Dodano plik Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.docx
2019-05-23 09:49:12: Dodano plik Dokumentacja projektowa.zip
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku – przebudowa instalacji wewnętrznych”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45333200-2 Instalowanie gazomierzy
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 
Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania   
 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wewnętrznych instalacji w pomieszczeniu kuchni, korytarzu i częściowo w świetlicy wraz z przeniesieniem istniejącego gazowego przepływowego podgrzewacza c.w.u. w miejsce będące poza zasięgiem urządzeń wytwarzających ciepło. Przebudowie podlegają następujące instalacje: gazowa, wodno-kanalizacyjna, c.w.u., elektryczna, wentylacji mechanicznej. Dodatkowo przewiduje się wykonanie izolacji poziomej posadzki oraz iniekcję ścian. Powyższe prace wiążą się ze skuciem płytek na ścianach oraz posadzce, następnie ułożeniem nowych do pełnej wysokości pomieszczenia. Prace prowadzone będą w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. M. Konopnickiej 5 w Krośnie.
 
Zakres prac obejmuje:
 • demontaż, przeniesienie oraz zabezpieczenie istniejącego wyposażenia kuchni,
 • demontaż istniejących okapów gastronomicznych,
 • demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. oraz kanału powietrzno-spalinowego,
 • skucie istniejących płytek ściennych oraz podłogowych,
 • skucie warstw posadzkowych w celu wykonania nowych izolacji,
 • wykonanie iniekcji ścian w celu odtworzenia poziomej izolacji zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym,
 • wykonanie nowych wylewek, izolacji poziomej posadzki, ułożenie termoizolacji z płyt styropianowych,
 • przebudowę instalacji gazowej wraz z montażem podlicznika gazu oraz skrzynki gazowej,
 • przeniesienie istniejącego gazowego przepływowego podgrzewacza c.w.u. wraz z podłączeniem do kanału powietrzno-spalinowego, wymagana jest zmiana trasy kanału oraz jego przedłużenie,
 • przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.w.u. wraz z wkuciem w ściany oraz posadzkę, całość instalacji prowadzona podtynkowo,
 • wykonanie podejść kanalizacji sanitarnej w posadzce lub na ścianach wraz z zabudową płytami GK oraz drzwiczkami rewizyjnymi,
 • ponowny montaż okapów gastronomicznych,
 • przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 • ułożenie nowych płytek na ścianach na pełną wysokość pomieszczenia,
 • ułożenie płytek gresowych na posadzkach,
 • ponowne uruchomienie przepływowego podgrzewacza gazowego,
 • wykonanie pomiarów elektrycznych, prób szczelności instalacji podlegających przebudowie,
 • wniesienie oraz ponowny montaż wyposażenia pomieszczenia.
 
Szczegółowo zakres zamówienia opisany jest w załączonej dokumentacji.
Data składania ofert:
2019-06-04 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKustroń Paweł 2019-05-23 09:45:00
PublikującyPaweł Kustroń 2019-05-23 09:47:55
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2019-05-23 09:49:12
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Dokumentacja projektowa 13.79 MBPlik zip
2. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych. 15.91 KbPlik doc
3. ogłoszenie 50.50 KbPlik doc
4. Przedmiar 1.17 MBPlik zip
5. SIWZ + Załączniki 120.50 KbPlik doc
6. wzór umowy 312.53 KbPlik pdf
7. Zdjęcia 56.82 MBPlik zip

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-05-24 08:17:50: Dodano plik 1.2 wyjasnienie nr 2.pdf
2019-05-23 09:51:36: Dodano plik 1.2 Wyjaśnienie nr 1.pdf
Więcej >>>
2019-05-20 15:10:02: Dodano plik wzór umowy.pdf
2019-05-20 15:10:02: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2019-05-20 15:10:02: Dodano plik Przedmiar Robót.pdf
2019-05-20 15:10:02: Dodano plik Kosztorys Ofertowy- plac zabaw MZS 1.xls
2019-05-20 15:10:02: Dodano plik Dokumentacja projektowa.pdf
2019-05-20 15:10:02: Dodano plik 2. Ogłoszenie plac zabaw.doc
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Miejski Zespół Szkół Nr 1 – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2
w Krośnie
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
37535200-9 – wyposażenie placów zabaw
 
Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw dla dzieci – elementów małej architektury na terenie części działki nr ewid 524 w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły i przedszkola. Zakres inwestycji przewidzianej do realizacji wg. Dokumentacji projektowej  z wyłączeniem elementów ogrodzenia, zieleni izolacyjnej, koszy i ławek ogrodowych.
 
Zakres prac obejmuje między innymi:
 Elementy do demontażu:
   - ścianka wspinaczkowa- oznaczenie nr 18 wg. Dokumentacji projektowej,
   - karuzela – oznaczenie nr 19 wg. Dokumentacji projektowej,
   - elementy ciągu pieszego o nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej,
   - przewiduje się wycinkę drzewa (wierzby) wraz z karczowaniem bryły korzeniowej,
 Elementy do realizacji:
   - utwardzenie z kostki betonowej,
   - urządzenie „Folkie”,
   - nawierzchnia bezpieczna,
   - urządzenie „Kogut”
   - urządzenie „Motor”
   - urządzenie „krówka”
   - urządzenie „waga 4 –osobowa”
   - urządzenie „wóz strażacki”
   - urządzenie „piaskownica”
   - urządzenie „koparka”
   - urządzenie „tablica regulaminowa”
   - uporządkowanie terenu budowy

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dołączonej dokumentacji.
Data składania ofert:
2019-05-28 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKustroń Paweł 2019-05-20 15:03:00
PublikującyPaweł Kustroń 2019-05-20 15:04:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2019-05-24 08:17:50
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2. Ogłoszenie plac zabaw 59.50 KbPlik doc
2. Dokumentacja projektowa 22.96 MBPlik pdf
3. Kosztorys Ofertowy- plac zabaw MZS 1 44.00 KbPlik xls
4. Przedmiar Robót 204.94 KbPlik pdf
5. SIWZ + Załączniki 113.50 KbPlik doc
6. wzór umowy 299.75 KbPlik pdf
7. Wyjaśnienie nr 1 129.53 KbPlik pdf
8. Wyjaśnienie nr 2 205.71 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-05-14 13:44:39: Dodano plik Zaproszenie 2 do składania ofert ul. Sportowa.doc
2019-05-14 13:44:39: Dodano plik zał nr 4 - Plan sytuacyjny ul. Sportowa.jpg
Więcej >>>
2019-05-14 13:44:39: Dodano plik zał nr 3 - Wykaz osób ul. Sportowa.doc
2019-05-14 13:44:39: Dodano plik zał nr 2 - Formularz oferty ul. Sportowa.doc
2019-05-14 13:44:39: Dodano plik zał nr 1 - TOP ul. Sportowa.docx
2019-05-14 13:44:39: Dodano plik Wzór umowy ul. Sportowa.docx
D.7011.29.5.2019.T                                                                                                         Krosno, dnia 14 maja 2019 r.
 
                                                                                              wg rozdzielnika
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty na:
 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej (dz. nr 222)” – remont ul. Sportowej w Krośnie wraz z budową kanalizacji deszczowej
Data składania ofert:
2019-05-24 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-05-14 13:45:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-05-14 13:45:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-05-14 13:44:39
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy ul. Sportowa. 53.52 KbPlik doc
2. zał nr 1 - TOP ul. Sportowa. 24.69 KbPlik doc
3. zał nr 2 - Formularz oferty ul. Sportowa 34.50 KbPlik doc
4. zał nr 3 - Wykaz osób ul. Sportowa 36.50 KbPlik doc
5. zał nr 4 - Plan sytuacyjny ul. Sportowa 329.23 KbPlik image
6. Zaproszenie 2 do składania ofert ul. Sportowa 547.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
GK.7021.8.2019.B                                                                              Krosno, dnia 17.04.2019 r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. euro w trybie przetargowym
(zgodnie z zapisem § 10 załącznika do Zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.
 
GMINA  MIASTO  KROSNO, 38 - 400  Krosno ul. Lwowska  28A  tel. (0-13) 47- 43 - 629,
fax. ( 0-13 )   47 - 43 - 625; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989.

 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV:
452551110-3  Roboty budowlane w zakresie studni
45442120-4    Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
45442200-9    Nakładanie powłok antykorozyjnych
34953300-5    Chodniki
71250000-5    Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71351200-5    Geologiczne i geofizyczne usługi doradcze
43121500-2    Urządzenia do badania odwiertów
 
Data składania ofert:
2019-05-07 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZaborowski Krzysztof 2019-04-17 14:02:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-04-23 11:03:00
Modyfikował(a) Krzysztof Zaborowski 2019-05-15 14:50:29
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie- studnie 6.08 MBPlik pdf
2. Załącznik nr 1- SWIZ studnie publiczne 7.55 MBPlik pdf
3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy konserwacja studni 2019 r. 46.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie 36.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 4- Wykaz studni istniejących 1.59 MBPlik pdf
6. Załącznik nr 5 -Tabela przedmiarów 20.38 KbPlik doc
7. Ogłoszenie o wyborze oferty 307.54 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV:
 • 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
 • 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
 • 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
 • 71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy
 • 71540000-5 Usługi zarządzania budową
Data składania ofert:
2019-04-23 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-04-11 15:12:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-04-12 13:12:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie Insp Nadz OZE publ 1.26 MBPlik pdf
2. Zalaczniki 2, 3, 4 ,5 117.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-04-08 11:41:09: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
GK.7021.6.2019.B                                                                              Krosno, dnia 18.03.2019 r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. euro w trybie przetargowym
(zgodnie z zapisem § 10 załącznika do Zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.
 
GMINA  MIASTO  KROSNO, 38 - 400  Krosno ul. Lwowska  28A  tel. (0-13) 47- 43 - 629,
fax. ( 0-13 )   47 - 43 - 625; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989.
Data składania ofert:
2019-03-28 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-03-18 10:35:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-03-20 10:36:00
Modyfikował(a) Krzysztof Zaborowski 2019-04-08 11:41:09
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. załącznik nr 1 44.50 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2 418.16 KbPlik pdf
3. załącznik nr 3 716.79 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 4 253.87 KbPlik pdf
5. Ogłoszenie 789.35 KbPlik pdf
6. SIWZ 5.00 MBPlik pdf
7. Informacja ogłosznie o wyborze wykonawcy 236.99 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-04-08 12:19:44: Dodano plik Informacja -ogłoszenie.pdf
GK.7021.3.2019.B                                                                                 Krosno, dnia 18.03.2019r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. euro w trybie przetargowym
(zgodnie z zapisem § 10 załącznika do Zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.
 
GMINA MIASTO KROSNO, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON 000526989, tel. 13 47 43 632, fax. 13 47 43 624,  e-mail: gk@um.krosno.pl, www.krosno.pl,
 
Data składania ofert:
2019-03-27 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-03-18 14:32:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-03-18 14:33:00
Modyfikował(a) Krzysztof Zaborowski 2019-04-08 12:19:44
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 2.58 MBPlik pdf
2. Formularz ofertowy załącznik nr 1 260.33 KbPlik pdf
3. Oświadczenie wykonawcy 438.06 KbPlik pdf
4. Informacja ogłoszenie o wyniakach postepowania 232.27 KbPlik pdf

Rejestr zmian
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro

GMINA MIASTO KROSNO
ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, tel. 13 43 675 43,
faks  13 43 628 65; NIP  684-00-13-798;  REGON  000526989
ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia 

pn. „Usługa dostępu do Internetu i wsparcia technicznego dla 58 komputerów zakupionych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”
 
Data składania ofert:
2019-03-26 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłWeron Marcin 2019-03-19 08:55:00
PublikującyMarcin Weron 2019-03-19 08:55:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 828.35 KbPlik pdf
2. Załącznik 1 Oferta Internet 52.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 Mapa Beneficjentów. 7.85 MBPlik image

Rejestr zmian
1. Opis przedmiotu zamówienia:    
     
                                                                               
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i   przeprowadzenie szkolenia w zakresie „Dekoracje cukiernicze” dla 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, ul. Szpetnara 9 w ramach realizowanego projektu pn. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  RPO – WP na lata 2014-2020.
Data składania ofert:
2019-03-04 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGregorczyk Grażyna 2019-02-25 14:10:00
PublikującyWiktor Więcek 2019-02-25 14:15:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zapytanie_ofertowe_szkolenie_dekoracje_cukiernicze 126.15 KbPlik doc
2. wzór_umowa__szkolenie_dekoracje_cukiernicze 2.00 MBPlik doc
3. wzór_oferty_szkolenie_dekoracje_cukiernicze 1.98 MBPlik doc

Rejestr zmian
GK.7021.5.2019.B                                                                           Krosno, dnia 12.02.2019 r.
 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. EURO
 
GMINA  KROSNO , 38 - 400  Krosno  ul. Lwowska  28A  tel. (0-13) 47 - 43 - 629 ,
fax. ( 0-13 ) 47 - 43 - 624; NIP  684 - 00 - 13 - 798 ;  REGON  000526989
 
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
„Bieżące wykonywanie w 2019 roku mechanicznego czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna”.
Data składania ofert:
2019-02-26 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZaborowski Krzysztof 2019-02-12 13:38:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-02-15 13:38:00
Modyfikował(a) Krzysztof Zaborowski 2019-02-28 12:01:19
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 764.48 KbPlik pdf
2. SWIZ 1 2.26 MBPlik pdf
3. Formularz ofertowy 261.88 KbPlik pdf
4. Wyliczenie wartości zamówienia 318.44 KbPlik pdf
5. Wykaz nośników kosztorysowych 191.66 KbPlik pdf
6. Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym 261.33 KbPlik pdf
7. Oświadczenie 457.87 KbPlik pdf
8. Informacja z otwarcia ofert 62.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 26 maja 2019r. 16:20:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.