Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4


ZMIANY:
2018-11-05 14:32:26: Dodano plik załącznik Nr 6 - załącznik graficzny.pdf
2018-11-05 14:32:05: Dodano plik załącznik Nr 5 - opinie i uzgodnienia.pdf
Więcej >>>
2018-11-05 14:31:41: Dodano plik załącznik Nr 4 - koncepcja.pdf
2018-11-05 14:31:21: Dodano plik Załącznik nr 3 - Wykaz osób.doc
2018-11-05 14:31:00: Dodano plik załącznik nr 2 - formularz oferty.doc
2018-11-05 14:30:38: Dodano plik Załącznik Nr 1c - Umowa powierzenia.docx
2018-11-05 14:30:15: Dodano plik Załącznik nr 1b - Wzór umowy nadzór autorski.doc
2018-11-05 14:29:47: Dodano plik Załącznik Nr 1a - Wzór umowy.docx
2018-11-05 14:29:13: Dodano plik zaproszenie do składania ofert.pdf
D.7011.74.2.2018.S                                                                 Krosno, dnia 05 listopada 2018 r.
 
 
                                                                  wg rozdzielnika
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
„Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie”.
Data składania ofert:
2018-11-15 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-15 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2018-11-05 14:28:00
PublikującyJakub Jaskulski 2018-11-05 14:29:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2018-11-05 14:32:26
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zaproszenie 3.35 MBPlik pdf
2. Wzór umowy 60.66 KbPlik doc
3. Wzór umowy 109.00 KbPlik doc
4. Umowa 46.48 KbPlik doc
5. Formularz 74.00 KbPlik doc
6. Wykaz osób 45.00 KbPlik doc
7. Koncepcja 1.21 MBPlik pdf
8. Opinie i uzgodnienia 2.55 MBPlik pdf
9. Załącznik graficzny 2.65 MBPlik pdf

Rejestr zmian
                                   
RI.042.78.11.2018.G                                                                                                                       Krosno, dnia 07.11.2018 r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro

GMINA  KROSNO, 38 - 400  Krosno,  ul. Lwowska  28a  tel. (13) 43 675 43,
faks  (13)  43 628 65; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989

OGŁASZA
że udzieli zamówienia na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020  

1. Adres strony internetowej na której zamieszczony jest przetarg: www.krosno.pl /BIP

Data składania ofert:
2018-11-14 09:30:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłUrbanek Izabela 2018-11-07 09:29:00
PublikującyIzabela Urbanek 2018-11-07 09:29:44
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór oferty. 256.46 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-10-05 08:25:06: Dodano plik Wzór umowy.pdf
2018-10-05 08:25:06: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
Więcej >>>
2018-10-05 08:25:06: Dodano plik Przedmiar robót.zip
2018-10-05 08:25:06: Dodano plik ogłoszenie .doc
2018-10-05 08:25:06: Dodano plik Dokumentacja projektowa.zip
2018-10-05 08:25:06: Dodano plik Decyzja D.7230.3.180.2018.G.pdf
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Wykonanie wybiegu dla psów przy DK 28 u wylotu ulicy Witosa – wykonanie ogrodzenia”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtkami w ramach zadania polegającego na utworzeniu parku dla psów na części działek oznaczonych nr ewid. 1152, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, obręb Śródmieście, przy ul. Witosa w Krośnie.
 
Szczegółowy zakres prac obejmuje między innymi:
 • prace przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu i wytyczenie lokalizacji ogrodzenia, uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót (zgodnie z dołączoną decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 07.08.2018 r., znak: D.7230.3.180.2018.G),
 • wykopy pod fundamenty słupków ogrodzeniowych, bramy, furtek oraz prefabrykowanych elementów podmurówki (elementy zagłębione min. 10 cm w grunt),
 • zabetonowanie słupków ogrodzeniowych systemowych (profil pośredni 60x40x2, profil narożny 60x60x2, dł. 230 cm, zabezpieczone kapturkiem) oraz osadzenie kształtek systemowych (wysokość 25 cm lub 30 cm, klasa betonu C35/45),
 • montaż furtek 100 x 163 cm (wyposażenie: regulowane zawiasy, zamek zapadkowo-zasuwkowy, wkładka patentowa z kpl. 3 kluczy, szyld z klamką, ogranicznik, profil ramy 40x40x2, słupki 60x60x4, dł. 230 cm, panel analogiczny jak pozostała część ogrodzenia - montowany wewnątrz ramy),
 • montaż bramy o szerokości przęseł 2 x 200 cm, wysokość: 173 cm (wyposażenie: regulowane zawiasy, dwa rygle dolne, zamek hakowy z bolcem i wkładka patentowa z kpl. 3 kluczy, profil ramy 50x50x2, słupki 100x100x3, dł. 250 cm, panel analogiczny jak pozostała część ogrodzenia lecz o wys. 173 cm),
 • montaż elementów prefabrykowanych podmurówki (podmurówka pełna gr. 6 cm, wys. 25 cm lub 30 cm, klasa betonu C35/45),
 • montaż paneli ogrodzeniowych pomiędzy słupkami (szer. 250 cm, wys. 153 cm, gr. drutów 5 mm, 3 przetłoczenia, oczko 50x200, montaż do słupa za pomocą stalowych obejm prostokątnych gr. 2 mm w ilości 3 szt. na stronę),
Wszystkie elementy stalowe (słupki, furtki, brama, panele, obejmy) ocynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo na kolor RAL 6005.
Data składania ofert:
2018-10-15 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKustroń Paweł 2018-10-05 08:22:00
PublikującyPaweł Kustroń 2018-10-05 08:22:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2018-10-05 08:25:06
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Decyzja D.7230.3.180.2018.G 970.01 KbPlik pdf
2. Dokumentacja projektowa 3.07 MBPlik zip
3. ogłoszenie 48.00 KbPlik doc
4. Przedmiar robót 39.34 KbPlik zip
5. SIWZ + Załączniki 114.50 KbPlik doc
6. Wzór umowy 118.25 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Opracowaniu - aktualizacji 17 operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych, dróg i parkingów za pośrednictwem istniejących wylotów kanalizacji deszczowej Gminy Miasto Krosno
Data składania ofert:
2018-10-12 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2018-10-01 15:25:00
PublikującyDorota Nitka 2018-10-02 15:26:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Aktualizacja operatów wodnoprawnych - zapytanie + druk oferty 107.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-10-04 13:21:40: Dodano plik Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc
2018-10-04 13:20:42: Dodano plik Załącznik nr 2 - Przedmiar - Wykaz cen czynników produkcji.doc
Więcej >>>
2018-10-04 13:19:58: Usunięto plik Załącznik nr 2 - Przedmiar - Wykaz cen czynników produkcji.doc
2018-10-04 13:19:43: Usunięto plik Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc
2018-10-04 11:41:37: Dodano plik Załącznik nr 5 - Projekt stałej organizacju ruchu.pdf
2018-10-04 11:40:46: Dodano plik Załącznik nr 4 - Projekt wykonawczy.pdf
2018-10-04 11:40:16: Dodano plik Załącznik nr 3 - STWiORB.pdf
2018-10-04 11:39:52: Dodano plik Załącznik nr 2 - Przedmiar - Wykaz cen czynników produkcji.doc
2018-10-04 11:39:21: Dodano plik Załącznik nr 2 - Przedmiar robót.pdf
2018-10-04 11:38:46: Dodano plik Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc
2018-10-04 11:38:16: Dodano plik Zaproszenie do składania ofert.pdf
D.7011.62.5.2018.J                                                                                   Krosno, dnia 04.10.2018 r.
 
                                                                                  Zainteresowani wykonawcy
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Bema
  w Krośnie realizowanego w ramach projektu pn. „Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie” dofinansowanego z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka
  na lata 2018-2020
 
 1. Zakres zadania obejmuje wykonanie:
- uzupełnienia oznakowania poziomego,
- montaż kompletnego oznakowania pionowego – inteligentnego systemu identyfikacji pieszych z lampą LED pod znakiem D-6,
- montaż systemu nawierzchni antypoślizgowej,
- montaż systemu monitoringu rejonu przejścia dla pieszych,
Data składania ofert:
2018-10-11 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2018-10-04 11:37:00
PublikującyJakub Jaskulski 2018-10-04 11:37:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2018-10-04 13:21:40
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zaproszenie do składania ofert 1.16 MBPlik pdf
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty 34.00 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 - Przedmiar robót 93.25 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 2 - Przedmiar - Wykaz cen czynników produkcji 34.50 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 - STWiORB 975.96 KbPlik pdf
6. Załącznik nr 4 - Projekt wykonawczy 15.48 MBPlik pdf
7. Załącznik nr 5 - Projekt stałej organizacju ruchu 3.28 MBPlik pdf

Rejestr zmian
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. EURO
GMINA  MIASTO KROSNO, 38 - 400  Krosno,  ul. Lwowska  28a  tel. 13 47 43 324,
fax . 13 47 43 327    NIP  684 00 13 798  REGON  370440809
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
Usługę szkoleniową pn. „Warsztaty kulinarne” dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, ul. Szpetnara 9 w ramach projektu  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata  2014  - 2020.                                        
                                                                                      
1. Opis przedmiotu zamówienia:                                                                                         
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa pn. „Warsztaty kulinarne” dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, ul. Szpetnara 9 w miesiącu październik 2018r. w ramach projektu  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata  2014  - 2020.Określenie szczegółowych warunków:
1. Zorganizowanie w miesiącu październik 2018r. szkolenia w ilości min. 24 godz. z tematyką obejmującą m.in.: kuchnia domowa - podstawowe potrawy domowej kuchni przygotowywane w stylu tradycyjnym oraz nowoczesnym; rodzaje przyrządzanych potraw podczas warsztatu kulinarnego: przystawki/sałatki, zupy, dania główne mięsne, dania rybne, dania wegetariańskie, przystawki/sałatki, zupy, dania mięsne, dania rybne.
Miejsce szkolenia: siedziba firmy szkoleniowej.
2. Wydania zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby uczestników szkolenia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
3. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”,
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,
c) w przypadku składania oferty w formie pisemnej na kopercie należy umieścić napis usługa szkoleniowa pn. „Warsztaty kulinarne” w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”.
Data składania ofert:
2018-10-04 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGregorczyk Grażyna 2018-10-01 16:15:00
PublikującyWiktor Więcek 2018-10-01 16:15:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zapytanie_ofertowe_szkolenie_warsztaty_kulinarne 125.51 KbPlik doc
2. wzór_umowa__szkolenie_warsztaty_kulinarne 2.00 MBPlik doc
3. wzór_oferty_szkolenie_warsztaty_kulinarne 1.98 MBPlik doc

Rejestr zmian
1. Opis przedmiotu zamówienia:                                                                                         
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w zakresie „Barista I i II stopnia” dla 4 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, ul. Szpetnara 9 w miesiącach wrzesień/październik 2018r. w ramach projektu  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata  2014  - 2020.Określenie szczegółowych warunków:
1. Zorganizowanie w miesiącach wrzesień/październik 2018r. szkolenia w ilości min. 30 godz. z tematyką obejmującą m.in.: podstawy teoretyczne, Espresso – część praktyczna, kawy mleczne, kawy deserowe, latte art., alternatywne metody parzenia kawy, warsztaty.
Miejsce szkolenia: sale w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie lub siedziba firmy szkoleniowej (preferowane miejsce szkolenia -  sale w ZSP2).
2. Wydania zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby uczestników szkolenia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
3. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”,
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,
c) w przypadku składania oferty w formie pisemnej na kopercie należy umieścić napis usługa szkoleniowa w zakresie „Barista I i II stopnia” dla 4 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, ul. Szpetnara 9 w miesiącach wrzesień/październik 2018r.
 
Data składania ofert:
2018-08-24 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGregorczyk Grażyna 2018-08-22 09:20:00
PublikującyWiktor Więcek 2018-08-22 09:20:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zapytanie ofertowe - szkolenie barista 125.46 KbPlik doc
2. wzór oferty - szkolenie barista 1.98 MBPlik doc
3. wzór umowa - szkolenie barista 2.00 MBPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV:
80500000-9 – Usługi szkoleniowe
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w zakresie „Projektowanie i stylizacja ubiorów” dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie, ul. Podkarpacka 16 w miesiącu wrzesień 2018r. w ramach projektu  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata  2014  - 2020.Określenie szczegółowych warunków:
1. Zorganizowanie w miesiącu wrześniu 2018r. szkolenia w ilości max.40 godz. z tematyką obejmującą m.in.: analizę kolorystyczną, typy sylwetek oraz zasady doboru odpowiedniej garderoby, case study history, stylizacja ubioru personalna, metamorfoza wizerunku, stylizacja estradowa.
2. Wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby uczestników szkolenia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
 
Data składania ofert:
2018-08-23 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGregorczyk Grażyna 2018-08-20 11:25:00
PublikującyWiktor Więcek 2018-08-20 11:25:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zapytanie ofertowe 125.15 KbPlik doc
2. wzór umowy 2.00 MBPlik doc
3. wzór oferty 1.97 MBPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-08-02 12:31:14: Dodano plik załącznik nr 6 przedmiar.pdf
2018-08-02 12:30:55: Dodano plik Załącznik Nr 5 - STWiORB.docx
Więcej >>>
2018-08-02 12:30:32: Dodano plik Załącznik Nr 4 - Wzór umowy.doc
2018-08-02 12:30:13: Dodano plik Załącznik nr 3 - Wykaz osób.doc
2018-08-02 12:29:54: Dodano plik Załącznik Nr 2 - Wykaz cen czynników produkcji.doc
2018-08-02 12:29:19: Dodano plik załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
2018-08-02 12:28:50: Dodano plik 20180802120758643.pdf
2018-08-02 12:28:48: Dodano plik 20180802120758643.pdf
2018-08-02 12:28:04: Usunięto plik Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót.pdf
2018-08-02 12:27:56: Usunięto plik Załącznik Nr 4 - STWiORB.docx
2018-08-02 12:27:45: Usunięto plik Załącznik Nr 5 - Wzór umowy.doc
2018-08-02 12:27:32: Usunięto plik Załącznik Nr 7 - Rysunek orientacyjny.pdf
2018-08-02 12:26:25: Dodano plik Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót.pdf
2018-08-02 12:26:02: Dodano plik Załącznik Nr 4 - STWiORB.docx
2018-08-02 12:25:41: Dodano plik Załącznik Nr 5 - Wzór umowy.doc
2018-08-02 12:25:21: Dodano plik Załącznik Nr 7 - Rysunek orientacyjny.pdf
D.7011.46.2.2017.S                                                              Krosno, dnia 2 sierpnia  2018 r.
 
 
                                                                  wg rozdzielnika
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Białobrzegi,
dz. o nr ewid. 1580/1”

 
Data składania ofert:
2018-08-09 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-09 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2018-08-02 12:21:00
PublikującyJakub Jaskulski 2018-08-02 12:21:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2018-08-02 12:31:14
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zaproszenie 908.62 KbPlik pdf
2. Zaproszenie 908.62 KbPlik pdf
3. Druk oferty 33.00 KbPlik doc
4. Wykaz czynników 35.50 KbPlik doc
5. Wykaz osób 36.00 KbPlik doc
6. Wzór umowy 154.00 KbPlik doc
7. Stwiorb 104.21 KbPlik doc
8. Przedmiar 290.65 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ławek parkowych opisanych jakościowo
w załączniku nr 2 – kalkulacja asortymentowo-ilościowa oferty.
Data składania ofert:
2018-07-19 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2018-07-11 14:22:00
PublikującyDorota Nitka 2018-07-11 14:25:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. kalkulacja cenowa 34.50 KbPlik doc
2. Załacznik nr 1 - druk oferty 32.00 KbPlik doc
3. Zapytanie ofertowe 60.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 13 listopada 2018r. 18:00:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.