Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4


ZMIANY:
2019-03-20 09:46:00: Dodano plik Zdjęcia.zip
2019-03-20 09:46:00: Dodano plik wzór umowy.pdf
Więcej >>>
2019-03-20 09:46:00: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2019-03-20 09:46:00: Dodano plik ogłoszenie .doc
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Modernizacja Skate Parku przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 – Roboty budowlane
45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych
 
Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie skateparku przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie polegające na wymianie istniejących urządzeń skateparku wraz ze wszystkim elementami na urządzenia fabrycznie nowe. Aktualne urządzenia wykonane w konstrukcji drewnianej oraz sklejki z elementami stalowymi (barierki, poręcze, blachy najazdowe, blachy na załamaniach, coping).
 
Szczegółowy zakres prac, obejmuje między innymi:
 • zabezpieczenie istniejącego skateparku oraz niezbędnego terenu przed dostępem innych osób oraz uczniów w czasie prowadzenia robót,
 • rozbiórkę i demontaż istniejących urządzeń skateparku,
 • oczyszczenie betonowej płyty jezdnej,
 • dostawa i montaż nowych urządzeń skateparku. Przewiduje się dostawę nowych urządzeń w ilości oraz kształcie jak urządzenia aktualnie zamontowane. Z wyjątkiem urządzenia, które jest niekompletne – należy je uzupełnić o brakujące elementy zgodnie z załączonym zdjęciem z 2008 roku. Istniejąca poręcz prosta nie podlega wymianie,
 • wymiana tablicy z regulaminem oraz oczyszczenie i odmalowanie konstrukcji stalowej pod regulamin,
 • wywóz i utylizacja elementów z rozbiórki, prace porządkowe.
Wszystkie zamontowane urządzenia musze spełniać wymagania normy PN-EN 14974 - Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Każde urządzenie musi posiadać oznaczenie potwierdzające zgodność z ww. normą.
 
Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w dokumentacji dołączonej do postępowania.
Data składania ofert:
2019-04-01 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKustroń Paweł 2019-03-20 09:41:00
PublikującyPaweł Kustroń 2019-03-20 09:41:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2019-03-20 09:46:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie 56.50 KbPlik doc
2. SIWZ + Załączniki 135.00 KbPlik doc
3. wzór umowy 299.56 KbPlik pdf
4. Zdjęcia 25.87 MBPlik zip

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-03-18 15:14:34: Dodano plik Zdjęcia.zip
2019-03-18 15:14:34: Dodano plik wzór umowy.pdf
Więcej >>>
2019-03-18 15:14:34: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2019-03-18 15:14:34: Dodano plik Przedmiar.zip
2019-03-18 15:14:34: Dodano plik ogłoszenie .doc
 OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Zwiększamy aktywność fizyczną – remont sali gimnastycznej w MZS nr 8 w Krośnie”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45262690-4 - Remont starych budynków
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45442100-8 - Roboty malarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 
Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnastycznej w Miejskim Zespole Szkół nr 8 w budynku przy ul. Prochownia 7 w Krośnie. Sala gimnastyczna o wymiarach wewnętrznych 10,0 x 17,6 m wyposażona w wyeksploatowaną podłogę sportową na ruszcie drewnianym oraz wykładzinę PVC o gr. 6 mm.
 
Zakres prac obejmuje między innymi:
 • Demontaż istniejącego wyposażenia sali.
 • Rozbiórkę istniejącej podłogi sportowej.
 • Odmalowanie stalowych kratownic dachowych.
 • Montaż nowych opraw oświetleniowych LED.
 • Malowanie ścian oraz sufitów.
 • Montaż nowego wyposażenia sportowego sali gimnastycznej.
 • Montaż nowych osłon na grzejnikach
 • Wykonanie podłogi sportowej.
 • Prace porządkowe i opracowanie dokumentacji powykonawczej.
 Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w dokumentacji dołączonej do postepowania.
Data składania ofert:
2019-04-01 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKustroń Paweł 2019-03-18 15:11:00
PublikującyPaweł Kustroń 2019-03-18 15:11:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2019-03-18 15:14:34
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie 55.50 KbPlik doc
2. Przedmiar 243.11 KbPlik zip
3. SIWZ + Załączniki 153.50 KbPlik doc
4. wzór umowy 302.89 KbPlik pdf
5. Zdjęcia 53.99 MBPlik zip

Rejestr zmian
GK.7021.6.2019.B                                                                              Krosno, dnia 18.03.2019 r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. euro w trybie przetargowym
(zgodnie z zapisem § 10 załącznika do Zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.
 
GMINA  MIASTO  KROSNO, 38 - 400  Krosno ul. Lwowska  28A  tel. (0-13) 47- 43 - 629,
fax. ( 0-13 )   47 - 43 - 625; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989.
Data składania ofert:
2019-03-28 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-03-18 10:35:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-03-20 10:36:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. załącznik nr 1 44.50 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2 418.16 KbPlik pdf
3. załącznik nr 3 716.79 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 4 253.87 KbPlik pdf
5. Ogłoszenie 789.35 KbPlik pdf
6. SIWZ 5.00 MBPlik pdf

Rejestr zmian
GK.7021.3.2019.B                                                                                 Krosno, dnia 18.03.2019r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. euro w trybie przetargowym
(zgodnie z zapisem § 10 załącznika do Zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.
 
GMINA MIASTO KROSNO, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON 000526989, tel. 13 47 43 632, fax. 13 47 43 624,  e-mail: gk@um.krosno.pl, www.krosno.pl,
 
Data składania ofert:
2019-03-27 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-03-18 14:32:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-03-18 14:33:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 2.58 MBPlik pdf
2. Formularz ofertowy załącznik nr 1 260.33 KbPlik pdf
3. Oświadczenie wykonawcy 438.06 KbPlik pdf

Rejestr zmian
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro

GMINA MIASTO KROSNO
ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, tel. 13 43 675 43,
faks  13 43 628 65; NIP  684-00-13-798;  REGON  000526989
ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia 

pn. „Usługa dostępu do Internetu i wsparcia technicznego dla 58 komputerów zakupionych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”
 
Data składania ofert:
2019-03-26 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłWeron Marcin 2019-03-19 08:55:00
PublikującyMarcin Weron 2019-03-19 08:55:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 828.35 KbPlik pdf
2. Załącznik 1 Oferta Internet 52.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 Mapa Beneficjentów. 7.85 MBPlik image

Rejestr zmian
Zakres niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie:
- chemiczne zwalczanie wszelkich przerostów zieleni (traw, chwastów) rosnących na ciągach pieszych, ulicach, parkingach, placach przy użyciu odpowiednich środków chwastobójczych oraz sprzętu, oczyszczenie z uschniętej trawy, wywóz urobku - planowana powierzchnia do oczyszczenia: 200 000 m2
- usuwanie przerostów zieleni (traw, chwastów) rosnących na ciągach pieszych, ulicach, parkingach, placach przy użyciu narzędzi ręcznych, wywóz urobku- planowana powierzchnia do oczyszczenia: 10 000 m2
- oczyszczanie nawierzchni drogowych z darni, wywóz urobku - planowana powierzchnia do oczyszczenia: 5 000 m2
Data składania ofert:
2019-03-13 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-03-04 15:00:00
PublikującyDorota Nitka 2019-03-05 09:40:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 85.50 KbPlik doc
2. SIWZ 115.50 KbPlik doc
3. Załacznik nr 1 - Formularz oferty 37.00 KbPlik doc
4. Załacznik nr 2 SST 73.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 Przedmiar robót 57.00 KbPlik doc
6. Załacznik nr 4 - Warynki pracy w pasie drogowym 29.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
1. Opis przedmiotu zamówienia:    
     
                                                                               
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i   przeprowadzenie szkolenia w zakresie „Dekoracje cukiernicze” dla 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, ul. Szpetnara 9 w ramach realizowanego projektu pn. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  RPO – WP na lata 2014-2020.
Data składania ofert:
2019-03-04 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGregorczyk Grażyna 2019-02-25 14:10:00
PublikującyWiktor Więcek 2019-02-25 14:15:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zapytanie_ofertowe_szkolenie_dekoracje_cukiernicze 126.15 KbPlik doc
2. wzór_umowa__szkolenie_dekoracje_cukiernicze 2.00 MBPlik doc
3. wzór_oferty_szkolenie_dekoracje_cukiernicze 1.98 MBPlik doc

Rejestr zmian
GK.7021.5.2019.B                                                                           Krosno, dnia 12.02.2019 r.
 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. EURO
 
GMINA  KROSNO , 38 - 400  Krosno  ul. Lwowska  28A  tel. (0-13) 47 - 43 - 629 ,
fax. ( 0-13 ) 47 - 43 - 624; NIP  684 - 00 - 13 - 798 ;  REGON  000526989
 
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
„Bieżące wykonywanie w 2019 roku mechanicznego czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna”.
Data składania ofert:
2019-02-26 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZaborowski Krzysztof 2019-02-12 13:38:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-02-15 13:38:00
Modyfikował(a) Krzysztof Zaborowski 2019-02-28 12:01:19
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 764.48 KbPlik pdf
2. SWIZ 1 2.26 MBPlik pdf
3. Formularz ofertowy 261.88 KbPlik pdf
4. Wyliczenie wartości zamówienia 318.44 KbPlik pdf
5. Wykaz nośników kosztorysowych 191.66 KbPlik pdf
6. Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym 261.33 KbPlik pdf
7. Oświadczenie 457.87 KbPlik pdf
8. Informacja z otwarcia ofert 62.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
1. Opis przedmiotu zamówienia:                                                                                         
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w zakresie „Szkolenie z programów Insert GT wykorzystywanych w nauce zawodu logistyk” dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 20 w terminie  luty/marzec  2019r. w ramach projektu  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata  2014  - 2020.
Data składania ofert:
2019-02-15 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGregorczyk Grażyna 2019-02-12 11:25:00
PublikującyWiktor Więcek 2019-02-12 11:39:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. wzór_oferty_szkolenie_zsp4 1.97 MBPlik doc
2. wzór_umowy_szkolenie_zsp4 2.00 MBPlik doc
3. zapytanie_ofertowe_szkolenie_zsp4 126.89 KbPlik doc

Rejestr zmian
1. Opis przedmiotu zamówienia:                                                                                         
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie „Savoir-vivre” dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, ul. Szpetnara 9 w ramach realizowanego projektu pn. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  RPO – WP na lata 2014-2020.
Data składania ofert:
2019-02-15 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGregorczyk Grażyna 2019-02-12 11:10:00
PublikującyWiktor Więcek 2019-02-12 11:10:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. wzór_oferty_szkolenia_zsp2 1.98 MBPlik doc
2. wzór_umowa_szkolenie_zsp2 2.00 MBPlik doc
3. zapytanie_ofertowe_szkolenie_zsp2 125.93 KbPlik doc

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 25 marca 2019r. 07:40:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.