Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5


ZMIANY:
2019-07-15 14:22:14: Dodano plik Załącznik Nr 4 - zdjęcia ogrodzenia.zip
2019-07-15 14:22:14: Dodano plik Załacznik Nr 3 - graficzny.pdf
Więcej >>>
2019-07-15 14:22:14: Dodano plik wzór umowy.pdf
2019-07-15 14:22:14: Dodano plik SIWZ + Załączniki Nr1, 2.doc
2019-07-15 14:22:14: Dodano plik Przedmiar.zip
2019-07-15 14:22:14: Dodano plik ogłoszenie .doc
2019-07-15 14:22:14: Dodano plik Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.docx
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie – wymiana ogrodzenia terenu”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń
 
Zakres:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego ogrodzenia wraz z dwoma furtkami po wcześniejszej rozbiórce istniejącego ogrodzenia przy budynku Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 4a w Krośnie. Przebieg nowego ogrodzenia przedstawiono w załączniku graficznym (załącznik Nr 3). Nowe ogrodzenie pokrywa się od strony zachodniej oraz częściowo od południowej (odcinek A-B, C-D oraz E-G) z ogrodzeniem istniejącym, które w pierwszej kolejności należy usunąć; na odcinku G-H ogrodzenie prowadzone w nowej lokalizacji.
 
Szczegółowy zakres prac obejmuje między innymi:
 • prace przygotowawcze, w tym oznakowanie i zabezpieczenie terenu; prace prowadzone będą przy czynnym obiekcie oraz wzdłuż chodnika i parkingu osiedlowego dla mieszkańców sąsiedniego bloku,
 • rozbiórka istniejącego ogrodzenia,
 • rozbiórkę istniejących ciągów pieszych i dróg dojazdowych, która jest konieczna w celu wykonania nowego ogrodzenia i kolidują z zakresem prac;  
 • wytyczenie lokalizacji nowego ogrodzenia,
 • wykopy pod fundamenty słupków ogrodzeniowych, furtek oraz prefabrykowanych elementów podmurówki,
 • zabetonowanie słupków ogrodzeniowych oraz osadzenie kształtek systemowych,
 • zabetonowanie słupków przy bramach przesuwnych oraz przy furtkach;
 • montaż dwóch furtek o szerokości przejścia 140 cm i 100 cm,
 • montaż elementów prefabrykowanych podmurówki,
 • montaż paneli ogrodzeniowych 2D, typ: 868,
 • przełożenie zdemontowanej kostki brukowej na ciągach pieszych i drodze wraz z odtworzeniem podbudowy,
 • plantowanie zniszczonego terenu zielonego wraz z obsianiem trawą,
 • uzupełnienie żwirku wzdłuż ogrodzenia od strony bloku mieszkalnego,
 • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
 
Wszystkie elementy stalowe (słupki, furtki, panele, obejmy) ocynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo na kolor RAL 7016. Należy zastosować śruby nierdzewne z nakrętką zrywalną.

Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w dokumentacji dołączonej do postępowania.
Data składania ofert:
2019-07-23 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGomółka Sławomir 2019-07-15 14:16:00
PublikującyPaweł Kustroń 2019-07-15 14:16:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2019-07-15 14:22:14
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych. 15.91 KbPlik doc
2. ogłoszenie 55.00 KbPlik doc
3. Przedmiar 639.08 KbPlik zip
4. SIWZ + Załączniki Nr1, 2 126.00 KbPlik doc
5. wzór umowy 484.58 KbPlik pdf
6. Załacznik Nr 3 - graficzny 4.29 MBPlik pdf
7. Załącznik Nr 4 - zdjęcia ogrodzenia 91.02 MBPlik zip

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-07-12 22:49:50: Dodano plik WRPZ.docx
2019-07-12 22:49:50: Dodano plik STWiORB.docx
Więcej >>>
2019-07-12 22:49:50: Dodano plik SIWZ + Załączniki Zewn. inst elektr. MOSiR.doc
2019-07-12 22:49:50: Dodano plik Schemat rozmieszczenia urządzeń.pdf
2019-07-12 22:49:50: Dodano plik Oprawa ośw. Rose Mizard Dane techn..docx
2019-07-12 22:49:50: Dodano plik Ogłoszenie Zewn. inst elektr. MOSiR.doc
2019-07-12 22:49:50: Dodano plik Mapa sytuacyjna.pdf
2019-07-12 22:49:50: Dodano plik Lampa ogrodowa LAKKO.docx
2019-07-12 22:49:50: Dodano plik instalacja punktu_serwisowego_Holiday-Cleany_WO(1) (2).pdf
2019-07-12 22:49:50: Dodano plik instalacja kolumny dystrybucji pradu_-_Electro_T4(1) (2).pdf
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
Uzbrojenie terenu MOSiR w zewnętrzne instalacje zasilania elektroenergetycznego i oświetlenia
na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno Sportowego przy ul. Bursaki  w Krośnie”
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Zakres robót:
Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie linii kablowych do oświetlenia terenu i zasilania punktów dystrybucji energii elektrycznej wraz z zasilaniem punktu serwisowego i rampy wjazdowej dla pola kampingowego na terenie Centrum Rekreacyjno Sportowego (CRS) przy ul. Bursaki w Krośnie, będącego w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Krośnie.

Zakres robót:
- złącze kablowe z głównym wyłącznikiem prądu – 1 kpl
- linie kablowe w rurze osłonowej PCV typu DVK oświetlenia terenu dla 7 punktów świetlnych
LED P~350W  - ok. 120 m
- montaż ogrodowych lamp stojących na prefabrykowanych cokołach – 7 szt
- linia kablowa YKY(NYY-J) 5x10mm2 w rurze osłonowej PCV typu DVK zasilania punktu/kolumny dystrybucji energii – ok. 70m
- linia kablowa YKY(NYY-J) 3x2,5 mm2  w rurze osłonowej PCV typu DVK zasilania punktu/kolumny serwisowej dla kamperów – ok.100m* lub 30m**
-  kablowa
-  zasilania rampy wjazdowej (RW) – ok. 100m* lub 30m**
kablowe z podsypką i zasypką piaskową kabli – ok. 140m
   *  długość linii kablowej w przypadku prowadzenia kabla ze złącza ZRP
 ** długość linii kablowej w przypadku prowadzenia kabla z punktu dystrybucji energii PDE

Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w dokumentacji dołączonej do postępowania.

Data składania ofert:
2019-07-17 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGomółka Sławomir 2019-07-12 22:43:00
PublikującyPaweł Kustroń 2019-07-12 22:43:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2019-07-12 22:49:50
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. instalacja kolumny dystrybucji pradu_-_Electro_T4(1) (2) 236.17 KbPlik pdf
2. instalacja punktu_serwisowego_Holiday-Cleany_WO(1) (2) 633.51 KbPlik pdf
3. Lampa ogrodowa LAKKO. 212.08 KbPlik doc
4. Mapa sytuacyjna 2.23 MBPlik pdf
5. Ogłoszenie Zewn. inst elektr. MOSiR 63.00 KbPlik doc
6. Oprawa ośw. Rose Mizard Dane techn.. 41.09 KbPlik doc
7. Schemat rozmieszczenia urządzeń 1.10 MBPlik pdf
8. SIWZ + Załączniki Zewn. inst elektr. MOSiR 120.00 KbPlik doc
9. STWiORB. 34.31 KbPlik doc
10. WRPZ. 30.75 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik Zaproszenie do składania ofert ekrany DK28.doc
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik zał nr 6 - Analiza porealizacyjna ekrany DK28.pdf
Więcej >>>
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik zał nr 5 - Mapa zasięgu hałasu ekrany DK28.pdf
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik zał nr 4 - Plan sytuacyjny ekrany DK28.jpg
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik zał nr 3 - Wykaz osób ekrany DK28.doc
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik zał nr 2 - Formularz oferty ekrany DK28.doc
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik zał nr 1 - Tabela opracowań ekrany DK28.docx
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik Wzór umowy ekrany DK28.docx
D.7011.143.4.2019.T                                                                                        Krosno, dnia 3 lipca 2019 r.
 
                                                                                             
                                                                                                        wg rozdzielnika
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty na:
 
 „Wykonanie analiz technicznych określających możliwości posadowienia ekranów akustycznych dla ograniczenia hałasu dla budynków położonych przy ul. Grodzkiej w Krośnie”
Data składania ofert:
2019-07-12 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-07-03 08:03:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-07-04 08:03:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-07-04 08:02:11
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy ekrany DK28. 53.28 KbPlik doc
2. zał nr 1 - Tabela opracowań ekrany DK28. 24.79 KbPlik doc
3. zał nr 2 - Formularz oferty ekrany DK28 34.50 KbPlik doc
4. zał nr 3 - Wykaz osób ekrany DK28 41.50 KbPlik doc
5. zał nr 4 - Plan sytuacyjny ekrany DK28 489.22 KbPlik image
6. zał nr 5 - Mapa zasięgu hałasu ekrany DK28 22.90 MBPlik pdf
7. zał nr 6 - Analiza porealizacyjna ekrany DK28 1.79 MBPlik pdf
8. Zaproszenie do składania ofert ekrany DK28 556.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik Zaproszenie do składania ofert ekrany DK28.doc
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik zał nr 6 - Analiza porealizacyjna ekrany DK28.pdf
Więcej >>>
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik zał nr 5 - Mapa zasięgu hałasu ekrany DK28.pdf
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik zał nr 4 - Plan sytuacyjny ekrany DK28.jpg
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik zał nr 3 - Wykaz osób ekrany DK28.doc
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik zał nr 2 - Formularz oferty ekrany DK28.doc
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik zał nr 1 - Tabela opracowań ekrany DK28.docx
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik Wzór umowy ekrany DK28.docx
D.7011.143.3.2019.T                                                                             Krosno, dnia 21 czerwca 2019 r.
 
                                                                                             
                                                                                                                             wg rozdzielnika
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty na:
 
 „Wykonanie analiz technicznych określających możliwości posadowienia ekranów akustycznych dla ograniczenia hałasu dla budynków położonych przy ul. Grodzkiej w Krośnie”
 
Data składania ofert:
2019-07-02 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-06-21 13:48:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-06-21 13:49:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-06-21 13:46:50
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy ekrany DK28. 53.59 KbPlik doc
2. zał nr 1 - Tabela opracowań ekrany DK28. 24.79 KbPlik doc
3. zał nr 2 - Formularz oferty ekrany DK28 34.50 KbPlik doc
4. zał nr 3 - Wykaz osób ekrany DK28 41.50 KbPlik doc
5. zał nr 4 - Plan sytuacyjny ekrany DK28 489.22 KbPlik image
6. zał nr 5 - Mapa zasięgu hałasu ekrany DK28 22.90 MBPlik pdf
7. zał nr 6 - Analiza porealizacyjna ekrany DK28 1.79 MBPlik pdf
8. Zaproszenie do składania ofert ekrany DK28 555.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
Zakres prac obejmuje:
- demontaż istniejących urządzeń rekreacyjno sportowych na istniejących stanowiskach ścieżce sprawnościowej,
- roboty ziemne ( wykopy pod fundamenty urządzeń oraz koryto pod nawierzchnię bezpieczną),
- wykonanie fundamentów wraz z osadzeniem łączników pod urządzenia,
- dostawa i montaż urządzeń Street Workout,
- ułożenie obrzeży betonowych 3x30x100 cm na ławie betonowej z oporem,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm; (pod nawierzchnie z kostki brukowej),
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej typu Nostalit gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (kolor żółty i grafitowy i czerwony) w miejscu stojaków dla rowerów,
- prace wykończeniowe, uporządkowanie terenu, humusowanie i obsianie trawą
Data składania ofert:
2019-06-18 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-06-04 13:55:00
PublikującyDorota Nitka 2019-06-04 14:02:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe - ścieżka zdrowia 44.00 KbPlik doc
2. Specyfikacja warunków technicznych 58.00 KbPlik doc
3. Druk oferty 38.50 KbPlik doc
4. Dokumentacja techniczna 8.43 MBPlik zip

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-06-10 15:26:18: Dodano plik Zaproszenie do składania ofert ekrany DK28.doc
2019-06-10 15:25:49: Dodano plik zał nr 6 - Analiza porealizacyjna ekrany DK28.pdf
Więcej >>>
2019-06-10 15:25:49: Dodano plik zał nr 5 - Mapa zasięgu hałasu ekrany DK28.pdf
2019-06-10 15:25:49: Dodano plik zał nr 4 - Plan sytuacyjny ekrany DK28.jpg
2019-06-10 15:25:49: Dodano plik zał nr 3 - Wykaz osób ekrany DK28.doc
2019-06-10 15:25:49: Dodano plik zał nr 2 - Formularz oferty ekrany DK28.doc
2019-06-10 15:25:49: Dodano plik zał nr 1 - Tabela opracowań ekrany DK28.docx
2019-06-10 15:25:13: Dodano plik Wzór umowy ekrany DK28.docx

 „Wykonanie analiz technicznych określających możliwości posadowienia ekranów akustycznych dla ograniczenia hałasu dla budynków położonych przy ul. Grodzkiej w Krośnie”

Data składania ofert:
2019-06-17 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-06-10 15:23:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-06-10 15:23:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-06-10 15:26:18
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy 53.59 KbPlik doc
2. zał nr 1 - Tabela opracowań ekrany DK28. 24.79 KbPlik doc
3. zał nr 2 - Formularz oferty ekrany DK28 34.50 KbPlik doc
4. zał nr 3 - Wykaz osób ekrany DK28 41.50 KbPlik doc
5. zał nr 4 - Plan sytuacyjny ekrany DK28 489.22 KbPlik image
6. zał nr 5 - Mapa zasięgu hałasu ekrany DK28 22.90 MBPlik pdf
7. zał nr 6 - Analiza porealizacyjna ekrany DK28 1.79 MBPlik pdf
8. Zaproszenie do składania ofert ekrany DK28 557.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-05-14 13:44:39: Dodano plik Zaproszenie 2 do składania ofert ul. Sportowa.doc
2019-05-14 13:44:39: Dodano plik zał nr 4 - Plan sytuacyjny ul. Sportowa.jpg
Więcej >>>
2019-05-14 13:44:39: Dodano plik zał nr 3 - Wykaz osób ul. Sportowa.doc
2019-05-14 13:44:39: Dodano plik zał nr 2 - Formularz oferty ul. Sportowa.doc
2019-05-14 13:44:39: Dodano plik zał nr 1 - TOP ul. Sportowa.docx
2019-05-14 13:44:39: Dodano plik Wzór umowy ul. Sportowa.docx
D.7011.29.5.2019.T                                                                                                         Krosno, dnia 14 maja 2019 r.
 
                                                                                              wg rozdzielnika
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty na:
 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej (dz. nr 222)” – remont ul. Sportowej w Krośnie wraz z budową kanalizacji deszczowej
Data składania ofert:
2019-05-24 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-05-14 13:45:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-05-14 13:45:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-05-14 13:44:39
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy ul. Sportowa. 53.52 KbPlik doc
2. zał nr 1 - TOP ul. Sportowa. 24.69 KbPlik doc
3. zał nr 2 - Formularz oferty ul. Sportowa 34.50 KbPlik doc
4. zał nr 3 - Wykaz osób ul. Sportowa 36.50 KbPlik doc
5. zał nr 4 - Plan sytuacyjny ul. Sportowa 329.23 KbPlik image
6. Zaproszenie 2 do składania ofert ul. Sportowa 547.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
GK.7021.8.2019.B                                                                              Krosno, dnia 17.04.2019 r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. euro w trybie przetargowym
(zgodnie z zapisem § 10 załącznika do Zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.
 
GMINA  MIASTO  KROSNO, 38 - 400  Krosno ul. Lwowska  28A  tel. (0-13) 47- 43 - 629,
fax. ( 0-13 )   47 - 43 - 625; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989.

 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV:
452551110-3  Roboty budowlane w zakresie studni
45442120-4    Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
45442200-9    Nakładanie powłok antykorozyjnych
34953300-5    Chodniki
71250000-5    Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71351200-5    Geologiczne i geofizyczne usługi doradcze
43121500-2    Urządzenia do badania odwiertów
 
Data składania ofert:
2019-05-07 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZaborowski Krzysztof 2019-04-17 14:02:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-04-23 11:03:00
Modyfikował(a) Krzysztof Zaborowski 2019-05-15 14:50:29
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie- studnie 6.08 MBPlik pdf
2. Załącznik nr 1- SWIZ studnie publiczne 7.55 MBPlik pdf
3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy konserwacja studni 2019 r. 46.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie 36.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 4- Wykaz studni istniejących 1.59 MBPlik pdf
6. Załącznik nr 5 -Tabela przedmiarów 20.38 KbPlik doc
7. Ogłoszenie o wyborze oferty 307.54 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV:
 • 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
 • 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
 • 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
 • 71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy
 • 71540000-5 Usługi zarządzania budową
Data składania ofert:
2019-04-23 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-04-11 15:12:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-04-12 13:12:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie Insp Nadz OZE publ 1.26 MBPlik pdf
2. Zalaczniki 2, 3, 4 ,5 117.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-04-08 11:41:09: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
GK.7021.6.2019.B                                                                              Krosno, dnia 18.03.2019 r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. euro w trybie przetargowym
(zgodnie z zapisem § 10 załącznika do Zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.
 
GMINA  MIASTO  KROSNO, 38 - 400  Krosno ul. Lwowska  28A  tel. (0-13) 47- 43 - 629,
fax. ( 0-13 )   47 - 43 - 625; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989.
Data składania ofert:
2019-03-28 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-03-18 10:35:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-03-20 10:36:00
Modyfikował(a) Krzysztof Zaborowski 2019-04-08 11:41:09
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. załącznik nr 1 44.50 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2 418.16 KbPlik pdf
3. załącznik nr 3 716.79 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 4 253.87 KbPlik pdf
5. Ogłoszenie 789.35 KbPlik pdf
6. SIWZ 5.00 MBPlik pdf
7. Informacja ogłosznie o wyborze wykonawcy 236.99 KbPlik pdf

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 23 lipca 2019r. 05:53:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.