Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4203.25.2016.JG.8 z dnia 5 grudnia 2016 r. o wystapieniu w dniu 5 grudnia 2016 r. pismem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowiskow przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu ropy naftowej ze złoża Turaszówka.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2016-12-07
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-12-07 14:42
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-12-07 14:44

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Informacja
 
Wojewoda Podkarpacki pismem znak: I-IV.747.1.4.2016 z dnia 29 września 2016 r. informuje o wydaniu decyzji z dnia 28 września 2016 r., Nr 1/4/16, znak: I-IV.747.1.4.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego gazu ziemnego w Świnoujście dla inwestycjipn.: "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, z mozliwością zapoznania się z dokumentacją i w/w decją w sidzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pok. 605 Wydział Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.
Podmiot publikującyPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Wytworzył Wojewoda Podkarpacki2016-09-29
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-10-03 14:26

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.443.4.3.5.2016 z dnia 08.07.2016 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW  „Jasiołka” Szczepańcowa w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 w okresie od stycznia do końca czerwca 2016 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 532.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie2016-07-21
Publikujący Anna Danecka 2016-07-21 10:50
Modyfikacja Anna Danecka 2016-07-21 10:51

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.443.4.2.4.2016 z dnia 08.07.2016 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW  „Wisłok” Iskrzynia w Krościenko Wyżne w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 w okresie od stycznia do końca czerwca 2016 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 543.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie2016-07-21
Publikujący Anna Danecka 2016-07-21 10:46
Modyfikacja Anna Danecka 2016-07-21 10:47

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.443.4.1.5.2016 z dnia 08.07.2016 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW  „Wisłok” w Sieniawie w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 w okresie od stycznia do końca czerwca 2016 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 528.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie2016-07-21
Publikujący Anna Danecka 2016-07-21 10:43
Modyfikacja Anna Danecka 2016-07-21 10:45

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4203.12.2015.AH.129 z dnia 5 lipca 2016 r. dot. podania do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa gazocuiąghu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji STrachocina - Pogórska Wola wraz z infrastyrukturą niezbędną do jego obsługi".
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-07-05
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-07-08 09:32
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-07-08 09:34

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4203.12.2015.AH.128 z dnia 5 lipca 2016 r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa gazocuiąghu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji STrachocina - Pogórska Wola wraz z infrastyrukturą niezbędną do jego obsługi".
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-07-05
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-07-08 09:28
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-07-08 09:34

Ponowne spotkanie w sprawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

Ponowne spotkanie w sprawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami odbędzie się w dniu 4 lipca 2016 r. o godz. 17:00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 4.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-06-30
Publikujący Anna Danecka 2016-06-30 15:03
Modyfikacja Anna Danecka 2016-06-30 15:03

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6220.24.2016.A                                                                                              Krosno, dnia 27.06.2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm) w związku z wnioskiem Firmy Handlowo Usługowej Gabło Sp. j. ul. Podkarpacka 2, 38-400 Krosno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Montaż nowoczesnej kabiny lakierniczej w istniejącym budynku serwisu stacji dealerskiej Volkswagen-Skoda należącej do Firmy Handlowo Usługowej GABŁO Spółka Jawna w Krośnie przy ul. Lwowskiej 39”,
 
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
1.   W dniu 27 czerwca 2016 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
2.  W dniu  27 czerwca 2016 r. Prezydent Miasta Krosna zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na   środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm), wystąpił pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
3.  Przedłożona dokumentacja obejmująca m.in. Kartę informacyjną wraz z załącznikami oraz pismami skierowanymi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie jest udostępniona do wglądu w Urzędzie Miasta Krosna w Krośnie w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
 
Uwagi w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres:
Urząd Miasta Krosna
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-06-29
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-06-29 14:45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

OS.6341.24.2016.B                                                                                                     Krosno 21.06.2016 r.
                                                                                                    
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 2456 i 2444/8 położonych przy ul. Żeromskiego w Krośnie, woj. podkarpackie oraz wykonywanie robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłok.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-06-21
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-06-23 08:28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

OS.6341.16.2016.B                                                                                                       Krosno 20.06.2016 r.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu (działka nr ew. 1283 obręb 22, Brzyszczyki II, Jasło) przy ul. Piłsudskiego w Jaśle, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych obsługujących szpitalny oddział ratunkowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. nr 15 tj. w poniedziałek od 730 do 1630, od wtorku do czwartku od 730 do 1530,  w piątek od 730 do 1430 (tel. kontaktowy: 13 4743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-06-20
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-06-23 08:23
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-06-23 08:29

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami - konsultacje społeczne

Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie opracował 6 czerwca Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami w województwie podkarpackim.
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 23 czerwca o godzinie 12, w artKinie przy ul. Bieszczadzkiej w Krośnie.

Projekt został udostępniony do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Uwagi do planowanych zmian można wnosić do 8 lipca 2016 r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska województwa podkarpackiego. Szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 703.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-06-14
Publikujący Anna Danecka 2016-06-14 14:32
Modyfikacja Anna Danecka 2016-06-22 14:47

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4200.14.2013.AH.44 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie postępowania prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie".
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-06-10
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-06-16 14:32
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-06-16 14:33

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6341.18.2016.B                                                                                                      Krosno 30.05.2016 r.

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ELIJOT Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 3, 38-400 Krosno, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku handlowo-usługowego wraz z budową miejsc postojowych i dróg wewnętrznych, budową zjazdu publicznego z ul. Niepodległości oraz przebudową istniejącego parkingu na działkach o numerach: 1695, 1694, 1692, 1693, 1691/9, 1700/2, 1700/3, 1700/4 i 1700/6 przy ul. Legionów w Krośnie, gm. M. Krosno, pow. M. Krosno, woj. podkarpackie. Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30,  w piątek od 7:30 do 14:30 (tel. kontaktowy: 13 4743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-05-30
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-05-31 15:08

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4203.12.2015.AH.106 z dnia 30 maja 2016 r. ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociagu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi".
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-05-30
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-06-01 15:19
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-06-02 13:29

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6341.15.2016.B                                                                                                    Krosno 23.05.2016 r.

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy przepustu pod drogą powiatową Nr 1870R Lipinki – Pogorzyna – gr. woj. – Radość w km 6+233 i wykonanie urządzeń wodnych w postaci ubezpieczenia koryta cieku z płyt betonowych ażurowych, przebudowy i umocnienia odcinków rowów przydrożnych, wykonania dwóch wylotów służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni odcinka drogi nad przepustem oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzanie do wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi nad przepustem do potoku.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 730 do 1630, od wtorku do czwartku od 730 do 1530,  w piątek od 730 do 1430 (tel. kontaktowy: 13 4743656).
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-05-23
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-05-31 15:14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6220.16.2016.A                                                                                              Krosno, dnia 19.05.2016 r.

OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 23) w związku z wnioskiem firmy CELL-Fast Sp. z o. o. ul. Grabskiego 31, 37- 450 Stalowa Wola w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Zakładu Produkcyjno-Magazynowego Przetwórstwa Tworzyw sztucznych na zakład Produkcyjno- Magazynowy Elementów Metalowych w Krośnie przy ul. Drzymały 41”, PREZYDENT MIASTA KROSNA ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA:
1. W dniu 19 maja 2016 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
2. W dniu  19 maja 2016 r. Prezydent Miasta Krosna zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na   środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), wystąpił pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
3. Przedłożona dokumentacja obejmująca m.in. Kartę informacyjną wraz z załącznikami oraz pismami skierowanymi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie jest udostępniona do wglądu w Urzędzie Miasta Krosna w Krośnie, ul. Staszica 2, w Wydziale Ochrony Środowiska (pokój 15), w godzinach: 730- 1530. Uwagi w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres:
Urząd Miasta Krosna
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno.

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-05-20
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-05-20 14:28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.1.2016.AW.2 z dnia 20 maja 2016 r. w związku z przekazaniem przez Republikę Słowacką końcowego stanowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-05-20
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-05-30 08:17
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-05-30 08:32

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

KS.6220.03.2016.C                                                                                              Krosno, dnia 09.05.2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zawiadamia się, że w związku z prowadzonym na wniosek  Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Fredry 12, 38-400 Krosno,  postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Montaż dodatkowych 10 bioreaktorów kontenerowych na działkach 2199 oraz 2201 współtworzących teren Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ulicy Białobrzeskiej 108 w Krośnie”, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji środowiskowej. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Prezydent Miasta Krosna, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie  ul. Kisielewskiego 12, 38-400 Krosno oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy tj. wnioskiem i raportem w dniach od 12 maja 2016 r. do  2 czerwca 2016 r. Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosna. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krosna przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-05-09
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-05-11 14:41

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miasto Krosno za rok 2015

Zgodnie z art 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Gminy mają obowiązek dokonać corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Danecka2016-04-30
Publikujący Anna Danecka 2016-04-30 09:03
Modyfikacja Anna Danecka 2016-05-11 09:04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

KS.6220.11.2016.C                                                                                                       Krosno, 29.04.2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam, że:
W dniu 27 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.  ,,Budynek wystawienniczo - handlowy "Merkury Market" z magazynem oraz budynek biurowy z częścią usługowo - handlową w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej, na działkach nr 1946/4, 1951/4, 1951/6, 1957/3, 1958/1, 1958/2, 1964/8, 1964/9, 1952/2, 1966/2, 1966/3, 1966/11, 1966/12, 1966/13, 1970/11, 1971/1, 19972/5, 1974/3, 1975/1, 1981/2, 1982/3, 1928/15 i 1941/4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie można zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, w pokoju nr 15, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 730 do 1630, wtorek-czwartek od 730 do 1530,  w piątek od 730 do 1430 (tel. kontaktowy: 134743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-04-29
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-05-30 08:41

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4203.12.2015.AH.57 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w związku z wnioskiem z dnia 2 października 2015 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Anna Jendrasiak, Arcadis Sp. z o.o., ul Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” o przedłożeniu w dniu 4 kwietnia 2016 r., przy piśmie z dnia 31 marca 2016 r., Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko celem kontynuowania postępowania. Jednocześnie Pełnomocnik Inwestora, przy piśmie z dnia 31 marca 2016 r. dokonał korekty nazwy przedmiotowego przedsięwzięcia. Ostateczna nazwa przedmiotowego przedsięwzięcia otrzymała brzmienie: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.
W dniu 7 kwietnia 2016 r. zostało wydane postanowienie dotyczące podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Pismami z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, o wystąpił do Państwowego Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie i do Państwowego Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Pismem z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie i ewentualne określenie warunków realizacji przedmiotowej inwestycji, w odniesieniu do województwa małopolskiego.
Ze zgromadzoną w toku przedmiotowego postępowania dokumentacją, można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu.

 

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-04-13
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-04-13 14:01
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-04-13 14:03

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o wydaniu decyzji znak: OS-IV.7440.04.2016.WZ z dnia 8 kwietnia 2016 r., którą zatwierdzony został Dodatek Nr 2 do Projektu robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich dla Inwestycji "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MPO 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola - Etap II".
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-04-13
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-04-13 14:40
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-04-13 14:40

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4203.12.2015.AH.58 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w związku z wnioskiem z dnia 2 października 2015 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Anna Jendrasiak. Arcadis Sp. z o.o., ul Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” o podaniu do publicznej wiadomości:
I. W dniu 16 października    2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wszczął postępowanie administracyjnego w sprawie wydania ww. decyzji,
II. Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie,
III. Organem właściwym do wydania opinii w sprawie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Państwowy Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie oraz Państwowy Małopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie,
IV. Informacja o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, pod nr 1130/2015,
V. Informacja o postanowieniu określającym zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została umieszczona w publicznie dostę nym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, pod nr 1364/2015,
VI. Informacja o Raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku, pod nr 421/2016,
VII. W dniu 7 kwietnia 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zwrócił się pismami do Państwowego Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie i do Państwowego Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,
VIII. W dniu 7 kwietnia 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zwrócił się pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie i ewentualne określenie warunków realizacji przedmiotowej inwestycji, w odniesieniu do województwa małopolskiego,
IX. W dniach od 13 kwietnia 2016 r. do 4 maja 2016 r. każdy może zapoznać się z wnioskiem. Raportem oraz pozostałymi dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty te znajdują się do wglądu w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane,
X. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-04-13
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-04-13 14:17
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-04-13 14:18

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o., ul. Fredry 12, 38-400 Krosno złożony przez Pana Zbigniewa Święcińskiego – ARCHIT-STUDIO Swięciński Architekci, ul. Niepodległości 44, 38-400 Krosno, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę budynku biurowego i miejsc postojowych wraz ze zjazdem publicznym, utwardzonymi podejściami i dojazdami, przebudową i budową przyłączy oraz nasadzeniem drzew, roślinności położnej i niskiej oraz wykonaniem elementów małej architektury na działkach o nr ewid.: 691/4, 691/5, 679/2, 508/9 i 508/8 w Krośnie, gm. M. Krosno, pow. M. Krosno, woj. podkarpackie, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wisłok.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku, od 730 do 1530 (tel. kontaktowy: 13 4743656), w terminie 7 dni od daty otrzymania przez strony postępowania niniejszego zawiadomienia.
W podanym terminie strony postępowania mogą zgłosić uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania administracyjnego.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-04-07
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-04-07 14:59

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu melioracyjnego przed i za drogą powiatową nr 1891R Tarnowiec – Brzezówka wraz z łącznikami w postaci przepustów pod w/w drogą powiatową w km 2+312 o długości 8,50 m.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku, od 730 do 1530 (tel. kontaktowy: 13 4743656), w terminie 7 dni od daty otrzymania przez strony postępowania niniejszego zawiadomienia.
W podanym terminie strony postępowania mogą zgłosić uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania administracyjnego.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-04-06
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-04-07 14:56

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 tekst jednolity) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu melioracyjnego przed i za drogą powiatową nr 1891R Tarnowiec – Brzezówka wraz z łącznikami w postaci przepustów pod w/w drogą powiatową w km 2+312 o długości 8,50 m.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku, od 730 do 1530 (tel. kontaktowy: 13 4743656).
W podanym terminie strony postępowania mogą zgłosić uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania administracyjnego.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-04-06
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-04-07 14:57

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

KS.602.4.2016.C                                                                                                  Krosno, dnia 22.03.2016 r.
OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
Prezydent Miasta Krosna, działając na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji  projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne” ( zw. dalej PGN).
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji projektu PGN.
Zgodnie z art. 46 pkt 2 oraz art. 50 w/w ustawy, przeprowadzenie strategicznej oceny wymagane jest dla projektów polityk, strategii, planów oraz programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organ administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także w przypadku wprowadzania zmian do tych dokumentów.
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie uzgodnił odstąpienie od wymogu przeprowadzania postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizowanego projektu PGN (znak pisma: SNZ.9020.1.30.2016.RD).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizowanego dokumentu (WOOŚ.410.1.28.2016.AP.2).
Po przeanalizowaniu wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organy uzgadniające stwierdziły, że nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 46, 47 i 50 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko a organ opracowujący projekt dokumentu w tym przypadku może skorzystać z art. 48 w/w ustawy biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy ooś.
W związku z powyższym w świetle art. 48 ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zasadne.
 Informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji projektu ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne” w formie Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Krosna.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-03-22
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-03-23 11:41

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 127 ust. 6, w związku z art. 64a ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.) informuję, że na wniosek DYCKERHOFF POLSKA Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, 26-052 Nowiny, złożony przez Pana Dariusza Pabiana, Kierownika Produkcji Wytwórni Betonu Towarowego Krosno, ul. Zręcińska 10, 38-400 Krosno, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji urządzenia wodnego – istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie zakładu DYCKERHOFF POLSKA Sp. z o.o., ul. Zręcińska 10, 38-400 Krosno, na działce nr ew. 1421/20 w Krośnie, obręb Polanka.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku, od 730 do 1530 (tel. kontaktowy: 13 4743656), w terminie 7 dni od daty otrzymania przez strony postępowania niniejszego zawiadomienia.
W podanym terminie strony postępowania mogą zgłosić uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania administracyjnego.
Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego, w sprawie legalizacji urządzenia wodnego – istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie zakładu DYCKERHOFF POLSKA Sp. z o.o., ul. Zręcińska 10, 38-400 Krosno, na działce nr ew. 1421/20 w Krośnie, obręb Polanka.
Przedłużenie terminu spowodowane jest koniecznością dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w sprawie. Nowy przewidywany termin zakończenia sprawy wyznaczam na: 22 kwietnia 2016 r.

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-03-22
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-03-22 08:32

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Krośnieńskiej Akademii Tenisa „Prince”, ul. Legionów 6, 38-400 Krosno, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kortów tenisowych na części działki ewidencyjnej nr 1688/1, położonej w Krośnie, obręb Śródmieście.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-03-16
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-03-16 12:49
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 29 marca 2017r. 21:01:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.