Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Data składania ofert:
2019-06-05 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-05-20 10:30:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-05-20 10:30:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 94.42 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 268.50 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót 277.76 KbPlik pdf
4. Załącznik Nr 3 - Wykaz cen czynników produkcji 35.00 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 4 - STWiORB 144.46 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy 192.50 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 8a - Rysunek orientacyjny 77.20 KbPlik pdf
8. Załącznik Nr 8b - Rysunek orientacyjny 123.58 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Data składania ofert:
2019-05-31 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-05-16 12:35:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-05-16 12:35:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 93.35 KbPlik txt
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 190.10 KbPlik pdf
3. SIWZ z załącznikami nr 1, 6, 7 274.00 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót 281.04 KbPlik pdf
5. Załącznik Nr 3 - Wykaz cen czynników produkcji 35.00 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 4 - STWiORB 260.00 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy 192.50 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 8 - Rysunek orientacyjny 324.01 KbPlik image

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Data składania ofert:
2019-05-31 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-05-16 14:10:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-05-16 14:10:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 96.03 KbPlik txt
2. SIWZ z załącznikami nr 1, 6, 7 273.50 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót 290.85 KbPlik pdf
4. Załącznik Nr 3 - Wykaz cen czynników produkcji 35.00 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 4 - STWiORB 102.54 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy 193.50 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 8 - Rysunek orientacyjny 2.49 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45443000-4 Roboty elewacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
39150000-8 Różne meble i wyposażenie
Data składania ofert:
2019-05-30 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-05-30 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-05-15 13:51:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-05-15 15:24:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 116.21 KbPlik txt
2. SIWZ z załącznikami 612.00 KbPlik doc
3. Wzór umowy 568.69 KbPlik pdf
4. Specyfikacje 970.30 KbPlik rar
5. Projekt budowlany i wykonawczy 14.39 MBPlik rar
6. Pozwolenia, zgłoszenia 991.67 KbPlik rar
7. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej 10.77 MBPlik rar
8. Tablice 1.93 MBPlik rar
9. Zdjęcia terenu budowy 05.04.2019 15.32 MBPlik rar
10. Dokumentacja 78.56 MBPlik rar
11. Specyfikacja techniczna DDL KOMPUTER I TABLICA 116.50 KbPlik doc
12. Przedmiary 4.05 MBPlik rar

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45261210-9 Obróbki blacharskie
45111000-8 Roboty ziemne
45320000-6 Izolacja pionowa ścian fundamentowych. Drenaż opaskowy.
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
Data składania ofert:
2019-05-28 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-05-28 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-05-13 12:32:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-05-13 12:32:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 117.44 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 303.50 KbPlik doc
3. Dokumentacja Projektowa 27.08 MBPlik zip
4. Przedmiary robót 321.26 KbPlik zip
5. Wzór umowy 531.54 KbPlik pdf
6. Decyzja Nr 201_2018 822.53 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Data składania ofert:
2019-05-21 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-05-02 11:56:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-05-02 11:56:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 95.50 KbPlik txt
2. SIWZ z załącznikami nr 1, 6, 7 273.00 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót 292.90 KbPlik pdf
4. Załącznik Nr 3 - Wykaz cen czynników produkcji 35.00 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 4 – STWiORB 1.41 MBPlik doc
6. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy 193.50 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 8 - Rysunek orientacyjny 947.77 KbPlik image

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Data składania ofert:
2019-05-21 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-05-02 13:10:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-05-02 13:10:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 93.38 KbPlik txt
2. SIWZ z załącznikami nr 1, 6, 7 270.50 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót 288.38 KbPlik pdf
4. Załącznik Nr 3 - Wykaz cen czynników produkcji 35.00 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 4 - STWiORB 260.50 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy 193.50 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 8 - Rysunek orientacyjny 581.16 KbPlik image

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Data składania ofert:
2019-05-21 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-05-02 09:35:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-05-02 09:35:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 93.96 KbPlik txt
2. SIWZ z załącznikami nr 1, 6, 7 271.00 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót 285.00 KbPlik pdf
4. Załącznik Nr 3 - Wykaz cen czynników produkcji 35.00 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 4 - STWiORB 176.30 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy 193.50 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 8 - Rysunek orientacyjny 424.84 KbPlik image

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe
79953000-9 - Usługi w zakresie organizacji festiwali
79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez
79952100-3 - Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych
Data składania ofert:
2019-05-20 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-05-20 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-05-09 10:15:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-05-09 10:15:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 96.07 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 121.51 KbPlik doc
3. Wzór umowy 81.19 KbPlik doc
4. OPZ 92.78 KbPlik doc

Rejestr zmian
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 21 maja 2019r. 01:30:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.