Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
66113000-5 Usługi udzielania kredytu
Data składania ofert:
2019-08-19 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-08-19 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-07-16 09:28:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-07-16 09:28:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 128.87 KbPlik pdf
2. SIWZ 248.50 KbPlik doc
3. Załączniki 5.07 MBPlik rar

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45211341-1 Roboty budowlane w zakresie mieszkań
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45262210-6 Fundamentowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Data składania ofert:
2019-08-13 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-08-13 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-07-23 15:14:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-07-23 15:14:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 117.12 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 331.00 KbPlik doc
3. Wzór umowy 523.50 KbPlik pdf
4. Dokumentacja 69.79 MBPlik zip
5. Załącznik graficzny Nr 1 660.71 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
39150000-8 Różne meble i wyposażenie
Data składania ofert:
2019-08-08 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-08-08 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-07-08 12:13:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-07-08 12:14:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 139.51 KbPlik pdf
2. SIWZ z załącznikami 470.00 KbPlik doc
3. Wzór umowy 606.54 KbPlik pdf
4. Załącznik - JEDZ 102.80 KbPlik doc
5. Załącznik Instrukcja wypełniania JEDZ 1.19 MBPlik pdf
6. Przedmiary 2.70 MBPlik rar
7. Projekty wykonawcze 475.79 MBPlik rar
8. Projekt budowlany 173.56 MBPlik rar
9. Projekt drogowy 9.58 MBPlik rar
10. STWIOR branża budowlana 2.63 MBPlik rar
11. Zdjęcia terenu pod budowę inkubatora 85.66 MBPlik rar
12. Pozostałe załączniki 18.70 MBPlik rar

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
Data składania ofert:
2019-08-05 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-08-05 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-07-03 09:54:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-07-03 09:54:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 144.42 KbPlik pdf
2. SIWZ z załącznikami 298.50 KbPlik doc
3. Wzór umowy 137.00 KbPlik doc
4. Załącznik JEDZ 49.14 KbPlik doc
5. Załącznik Instrukcja wypełniania JEDZ 1.19 MBPlik pdf
6. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_0081b27c-7b77-41cc-90b5-40223d2e9b3c 700.00 BPlik txt

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
Data składania ofert:
2019-08-01 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-08-01 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-07-17 11:32:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-07-17 11:33:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 97.07 KbPlik txt
2. SIWZ z załącznikami 342.00 KbPlik doc
3. Wzór umowy 547.25 KbPlik pdf
4. Dokumentacja projektowa 132.53 MBPlik zip

Rejestr zmian
71351914-3 Usługi archeologiczne
Data składania ofert:
2019-07-29 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-07-19 14:59:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-07-19 14:59:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 118.17 KbPlik txt
2. SIWZ z załącznikami 288.50 KbPlik doc
3. Wzór umowy 29.75 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-07-23 15:11:29: Dodano plik Zmodyfikowany_3_Zał_nr_3_do_SIWZ_-_Kalkulacja_ceny_oferty.xls
2019-07-23 15:10:13: Dodano plik Zmodyfikowany_3_Zał_nr_3_do_SIWZ_-_Kalkulacja_ceny_oferty.doc
Więcej >>>
2019-07-23 15:08:58: Dodano plik Zmiana treści SIWZ - 23.07.2019r..doc
2019-07-19 15:08:47: Dodano plik Warunki techniczne dla modernizacji oświetlenia.pdf
2019-07-19 15:07:41: Dodano plik Pytania i odpowiedzi - 19.07.2019.doc
2019-07-15 09:45:07: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf
2019-07-11 13:56:48: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I.pdf
2019-07-10 13:31:14: Dodano plik Zmiana terminu składania i otwarcia ofert II.doc
2019-07-10 13:30:35: Dodano plik Zmodyfikowany Załącznik nr 8 - Zestawieniea danych wsadowych do obliczeń Krosno.xls
2019-07-10 13:30:04: Dodano plik Zmodyfikowany Załącznik nr 8 - Zestawieniea danych wsadowych do obliczeń Krosno.pdf
2019-07-10 13:29:39: Dodano plik Zmodyfikowany formularz oferty.docx
2019-07-10 13:29:04: Dodano plik Pytania i odpowiedzi - 10.07.2019.doc
2019-07-08 12:43:00: Dodano plik Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.doc
2019-06-26 15:05:07: Dodano plik Pytania i odpowiedzi - 26.06.2019r..doc
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
71355200-3 Wykonywanie badań
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Data składania ofert:
2019-07-26 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-07-26 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-06-12 11:19:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-06-12 11:19:00
Modyfikował(a) Adriana Łącka 2019-07-23 15:11:29
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 152.08 KbPlik pdf
2. SIWZ, Załączniki nr 2, 5a, 5b, 6 417.00 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 - Wymagania dotyczące wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta Krosno 12.49 MBPlik pdf
4. Załącznik nr 3 - Kalkulacja ceny oferty (Word) 501.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 - Kalkulacja ceny oferty (Excel) 82.50 KbPlik xls
6. Załącznik Nr 4a - JEDZ 102.97 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 4b - JEDZ - Instrukcja wypełniania 1.19 MBPlik pdf
8. Załącznik nr 7 - Wzór tablic 829.08 KbPlik doc
9. Załącznik nr 8 - Zestawieniea danych wsadowych do obliczeń Krosno (Excel) 59.00 KbPlik xls
10. Załącznik nr 8 - Zestawieniea danych wsadowych do obliczeń Krosno (Pdf) 357.29 KbPlik pdf
11. Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia gwarancyjnego 78.50 KbPlik doc
12. Załącznik nr 10 - Wzór umowy 182.00 KbPlik doc
13. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_423e802e-6194-43d1-9fac-d4ba92c85d0a 700.00 BPlik txt
14. Pytania i odpowiedzi - 26.06.2019r. 566.50 KbPlik doc
15. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 572.00 KbPlik doc
16. Pytania i odpowiedzi - 10.07.2019 682.50 KbPlik doc
17. Zmodyfikowany formularz oferty 125.61 KbPlik doc
18. Zmodyfikowany Załącznik nr 8 - Zestawieniea danych wsadowych do obliczeń Krosno 248.17 KbPlik pdf
19. Zmodyfikowany Załącznik nr 8 - Zestawieniea danych wsadowych do obliczeń Krosno 65.50 KbPlik xls
20. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert II 572.50 KbPlik doc
21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I 66.77 KbPlik pdf
22. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II 69.82 KbPlik pdf
23. Pytania i odpowiedzi - 19.07.2019 599.50 KbPlik doc
24. Warunki techniczne dla modernizacji oświetlenia 263.06 KbPlik pdf
25. Zmiana treści SIWZ - 23.07.2019r. 574.00 KbPlik doc
26. Zmodyfikowany_3_Zał_nr_3_do_SIWZ_-_Kalkulacja_ceny_oferty (Word) 479.00 KbPlik doc
27. Zmodyfikowany_3_Zał_nr_3_do_SIWZ_-_Kalkulacja_ceny_oferty (Excel) 88.50 KbPlik xls

Rejestr zmian
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 24 lipca 2019r. 07:32:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.