Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Adaptacja pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 10 na potrzeby POZ

ZMIANY:
2018-09-13 12:39:54: Przeniesiono do Archiwum
2018-09-13 12:39:54: Przeniesiono do archiwum
Więcej >>>
2018-08-07 09:12:54: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2018-08-07 09:12:54: Dodano plik Przedmiar.zip
2018-08-07 09:12:54: Dodano plik ogłoszenie .doc
2018-08-07 09:12:54: Dodano plik Dokumentacja projektowa.zip
2018-08-07 09:12:54: Dodano plik wzór umowy.pdf
„Adaptacja pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 10 na potrzeby POZ”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45262690-4 - Remont starych budynków
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45431000-7 - Kładzenie płytek
45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45442100-8 - Roboty malarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa lokalu mieszczącego się na parterze 4-kondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Grodzkiej 10 zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Grodzkiej i Tkackiej. Lokal objęty inwestycją jest jednym z dwóch lokali użytkowych znajdujących się w parterze budynku z wejściem od strony ul. Tkackiej. Inwestycje nie wiąże się ze zmianą wyglądu elewacji budynku, bez ingerencji w układ konstrukcyjny budynku a jedynie z przebudową wnętrza.
 
Szczegółowy zakres prac jest opisany w załączonym do SIWZ projekcie budowlanym i  przedmiarze robót, a obejmuje między innymi:
 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty budowlane,
 • roboty instalacyjne:
  • przebudowa instalacji wody zimnej i ciepłej,
  • przebudowa instalacji kanalizacyjnej,
  • przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,
  • przebudowa instalacji elektrycznej,
  • wykonanie wentylacji pomieszczeń.

I.7013.685.1.2018.K                                                                          Krosno, dnia 07.08.2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Adaptacja pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 10 na potrzeby POZ”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45262690-4 - Remont starych budynków
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45431000-7 - Kładzenie płytek
45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45442100-8 - Roboty malarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 
1. Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa lokalu mieszczącego się na parterze 4-kondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Grodzkiej 10 zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Grodzkiej i Tkackiej. Lokal objęty inwestycją jest jednym z dwóch lokali użytkowych znajdujących się w parterze budynku z wejściem od strony ul. Tkackiej. Inwestycje nie wiąże się ze zmianą wyglądu elewacji budynku, bez ingerencji w układ konstrukcyjny budynku a jedynie z przebudową wnętrza.
 
 Szczegółowy zakres prac jest opisany w załączonym do SIWZ projekcie budowlanym i  przedmiarze robót, a obejmuje między innymi:
 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty budowlane,
 • roboty instalacyjne:
  • przebudowa instalacji wody zimnej i ciepłej,
  • przebudowa instalacji kanalizacyjnej,
  • przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,
  • przebudowa instalacji elektrycznej,
  • wykonanie wentylacji pomieszczeń.
  
 
2.Termin wykonania zamówienia:     rozpoczęcie:   od dnia podpisania umowy,
                                                           zakończenie:  do dnia 28.09.2018 r.
 
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
 
5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a  w kancelarii ogólnej.
 
Koperta powinna być oznaczona:
 
URZĄD MIASTA KROSNA
Wydział Inwestycji
ul. Lwowska 28a
38-400 KROSNO
 
Oferta na: „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 10 na potrzeby POZ”
 

NIE OTWIERAĆ PRZED 14.08.2018 r. przed godz. 11.00.

 
Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej przy ul. Lwowska 28a w Krośnie, nie później niż do dnia 14.08.2018 r. do godziny 10.00.
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój  nr 207, w dniu 14.08.2018 r. o godz. 11.00.
 
6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
Paweł Kustroń - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro, pokój nr 209, tel. 13 47 43 209, e-mail: kustron.pawel@um.krosno.pl):
- w poniedziałki w godz. 730 do 1630,
- od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,
- w piątki w godz. 730 do 1430;
Sposób porozumiewania się: pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem - nr (13) 47 43 206.
 
Data składania ofert:
2018-08-14 10:00:00
powrót
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKustroń Paweł 2018-08-07 09:10:00
PublikującyPaweł Kustroń 2018-08-07 09:10:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2018-09-13 12:39:54
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. wzór umowy 309.27 KbPlik pdf
2. Dokumentacja projektowa 6.99 MBPlik zip
3. ogłoszenie 43.50 KbPlik doc
4. Przedmiar 176.61 KbPlik zip
5. SIWZ + Załączniki 107.50 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 24 lipca 2019r. 07:34:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.