Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71321000-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45000000-0 Roboty budowlane
45300000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Data składania ofert:
2018-11-22 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-22 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-10-17 14:14:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-10-17 14:14:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 142.27 KbPlik pdf
2. SIWZ, Załącznik nr 1 367.00 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2a - JEDZ 69.01 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2b - JEDZ - Instrukcja wypełniania 1.19 MBPlik pdf
5. Załącznik Nr 3a - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 34.15 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 3b - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 33.76 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 3c - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 33.52 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 4 - Grupa kapitałowa 38.49 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 5 - OPZ 4.50 MBPlik doc
10. Załącznik Nr 6 - Wzór umowy 301.00 KbPlik doc
11. Załącznik nr 7 - PFU 2.90 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
44212321-5 Wiaty autobusowe
45213315-4 Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
48813100-1 Elektroniczne tablice informacyjne
48813200-2 System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego
48813000-0 System informacji ruchu pasażerskiego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Data składania ofert:
2018-11-21 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-21 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-10-16 09:14:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-10-16 09:15:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 209.81 KbPlik pdf
2. SIWZ, Załączniki nr 1a-1e, 3a-3b, 4 547.00 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2a - JEDZ 90.42 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2b - JEDZ - Instrukcja wypełniania 1.19 MBPlik pdf
5. Załącznik Nr 5a - Wzór umowy - Krosno (Zatoki autobusowe) 206.00 KbPlik doc
6. Załącznik nr 5b - Wzór umowy - Krosno (wiaty) 175.00 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 5c - Wzór umowy - Miejsce Piastowe 169.50 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 5d - Wzór umowy - Chorkówka 203.50 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 5e - Wzór umowy - Wojaszówka 204.50 KbPlik doc
10. Załącznik Nr 6a - Dokumentacja techniczna (Krosno - zatoki autobusowe) 18.14 MBPlik rar
11. Załącznik Nr 6b - Dokumentacja techniczna (Krosno - wiaty) 14.67 MBPlik rar
12. Załącznik Nr 6c - Dokumentacja techniczna (Miejsce Piastowe) 24.70 MBPlik rar
13. Załącznik Nr 6d - Dokumentacja techniczna (Chorkówka) 20.02 MBPlik rar
14. Załącznik Nr 6e - Dokumentacja techniczna (Wojaszówka) 43.32 MBPlik rar

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
Data składania ofert:
2018-11-19 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-19 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-10-11 14:43:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-10-11 14:43:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 145.72 KbPlik pdf
2. SIWZ 464.50 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty 84.00 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2 - Wzór umowy 14.37 MBPlik pdf
5. Załącznik nr 1 do umowy - kosztorys 53.00 KbPlik doc
6. Załącznik nr 2 do umowy - sprzęt 33.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 2a - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 519.52 KbPlik pdf
8. Załącznik Nr 3a - JEDZ 90.45 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 3b - JEDZ - Instrukcja wypełniania 1.19 MBPlik pdf
10. Załącznik nr 4a - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 14.68 KbPlik doc
11. Załącznik nr 4b - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 16.19 KbPlik doc
12. Załącznik Nr 5a - Wykaz pojemników na odpady zmieszane 38.00 KbPlik doc
13. Załącznik Nr 5b - Wykaz pojemników na odpady bio 34.00 KbPlik doc
14. Załącznik Nr 6 - Wykaz miejsc selektywnego gromadzenia odpadów 281.00 KbPlik doc
15. Załącznik Nr 7 - Logo znak graficzny 11.98 KbPlik txt
16. Załącznik Nr 7a - Logo opis 25.00 KbPlik doc
17. Załącznik Nr 8 - Grupa kapitałowa 21.56 KbPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  1. PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY:
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
  1. AUTOMATYCZNE KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA – ENERGIA
    Z BIOMASY
44621220-7 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kotłów
  1. SYSTEM MONITORINGU WYTWARZANEJ ENERGII
51210000-7 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
Data składania ofert:
2018-11-07 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-07 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-10-02 14:31:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-10-02 14:31:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 137.05 KbPlik pdf
2. SIWZ, Załącznik nr 1 415.00 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2a - JEDZ 89.98 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2b - JEDZ - Instrukcja wypełniania 1.19 MBPlik pdf
5. Załącznik Nr 3a - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 55.10 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 3b - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 54.79 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 4 - Grupa kapitałowa 59.37 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 5 - OPZ Kco 360.00 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 6 - Wzór umowy 378.00 KbPlik doc
10. Schematy instalacji 207.98 KbPlik rar
11. Załącznik Nr 8 - PFU_ Kroscienko Wyzne 2.17 MBPlik pdf
12. Załącznik Nr 8 - PFU_ Krosno 2.19 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Część I – Działania promocyjne: identyfikacja wizualna oraz media
72400000-4 - Usługi internetowe
79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe
72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW
79822500-7 - Usługi projektów graficznych
79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
79552000-8 - Usługi przetwarzania tekstu
79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
 
Część II – Produkcja materiałów filmowych i dokumentacja fotograficzna na potrzeby promocji Etnocentrum
79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe
79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
79961000-8 - Usługi fotograficzne
92111200-4 - Produkcja filmów reklamowych, propagandowych
i informacyjnych i taśm wideo
72400000-4 - Usługi internetowe
92200000-3 - Usługi radiowe i telewizyjne
 
Część III – Opracowanie graficzne i produkcja materiałów promocyjnych Etnocentrum
79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe
79822500-7 - Usługi projektów graficznych
79811000-2 - Usługi drukowania cyfrowego
79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
39133000-3 - Zestawy wystawowe
39154000-6 - Sprzęt wystawowy
 
Część IV - Organizacja konkursu oraz wykonanie gry planszowej promującej Etnocentrum
79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe
79822500-7 - Usługi projektów graficznych
37524200-9 - Gry planszowe
37520000-9 - Zabawki
 
Część V - Eventy promocyjne Etnocentrum
79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe
79953000-9 - Usługi w zakresie organizacji festiwali
79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez
79952100-3 - Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych
Data składania ofert:
2018-11-05 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-05 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-10-15 13:04:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-10-15 13:04:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 97.39 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 156.58 KbPlik doc
3. Opis Przedmiotu Zamówienia 161.22 KbPlik doc
4. Wzór umowy- Część I 61.38 KbPlik doc
5. Wzór umowy - Część II 57.85 KbPlik doc
6. Wzór umowy - Część III 58.83 KbPlik doc
7. Wzór umowy - Część IV 57.16 KbPlik doc
8. Wzór umowy - Część V 57.39 KbPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80100000-5 usługi szkolnictwa podstawowego
Data składania ofert:
2018-10-26 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-10-17 15:10:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-10-17 15:10:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 2.15 MBPlik doc
2. Wzór umowy 2.02 MBPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80100000-5 usługi szkolnictwa podstawowego
Data składania ofert:
2018-10-25 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-10-16 14:56:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-10-16 14:56:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 2.16 MBPlik doc
2. Wzór umowy 2.02 MBPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80100000-5 usługi szkolnictwa podstawowego
Data składania ofert:
2018-10-25 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-10-16 14:56:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-10-16 14:56:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 2.16 MBPlik doc
2. Wzór umowy 2.02 MBPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80100000-5 usługi szkolnictwa podstawowego
Data składania ofert:
2018-10-24 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-10-16 14:56:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-10-16 14:56:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 2.17 MBPlik doc
2. Wzór umowy 2.02 MBPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80100000-5 usługi szkolnictwa podstawowego
Data składania ofert:
2018-10-24 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-10-15 16:06:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-10-15 16:06:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 2.17 MBPlik doc
2. Wzór umowy 2.02 MBPlik doc

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 17 października 2018r. 19:28:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.