Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
1. PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY:
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
2. AUTOMATYCZNE KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA – ENERGIA Z BIOMASY
44621220-7 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kotłów
3. SYSTEM MONITORINGU WYTWARZANEJ ENERGII
51210000-7 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
 
Data składania ofert:
2018-05-23 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-23 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-04-13 14:50:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-04-13 14:51:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 132.25 KbPlik pdf
2. SIWZ, Załączniki nr 1 376.00 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2a - JEDZ 89.78 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2b - JEDZ - Instrukcja wypełniania 1.19 MBPlik pdf
5. Załącznik Nr 3a - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 55.10 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 3b - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 54.79 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 4 - Grupa kapitałowa 59.37 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 5 - OPZ Kco 325.00 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 6 - Wzór umowy 335.00 KbPlik doc
10. Załącznik Nr 7 - Schematy instalacji 226.28 KbPlik rar
11. Załącznik Nr 8 - PFU_ Kroscienko Wyzne 2.15 MBPlik pdf
12. Załącznik Nr 8 - PFU_ Krosno 2.16 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71354000-4 Usługi sporządzania map
 
Data składania ofert:
2018-05-08 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-08 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-03-28 14:48:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-03-28 14:48:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 147.18 KbPlik pdf
2. SIWZ, Załączniki Nr 1.1, 1.2, 6.1, 6.2, 7 596.50 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2.1 - JEDZ 73.00 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2.2 - JEDZ - Instrukcja wypełniania 1.19 MBPlik pdf
5. Załącznik Nr 3.1 - Wzór umowy - cz. I 90.78 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 3.2 - Wzór umowy - cz. II 90.80 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 4.1 - Warunki techniczne - cz. I 253.79 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 4.2 - Warunki techniczne - cz. II 427.00 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 5 - Projekt modernizacji EGIB 2.46 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia podzielony został na osiem części.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
44212321-5 Wiaty autobusowe
45213315-4 Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
48813100-1 Elektroniczne tablice informacyjne
48813200-2 System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego
48813000-0 System informacji ruchu pasażerskiego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
 
Data składania ofert:
2018-05-07 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-07 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-03-28 09:36:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-03-28 09:36:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 252.58 KbPlik pdf
2. SIWZ, Załączniki nr 1a-1h, 3a-3b, 4 593.50 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2a - JEDZ 71.08 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2b - JEDZ - Instrukcja wypełniania 1.19 MBPlik pdf
5. Załącznik Nr 5a - cz. I - Wzór umowy 206.00 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 5b - cz. II - Wzór umowy 178.50 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 5c - cz. III - Wzór umowy 69.38 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 5d - cz. IV - Wzór umowy 172.00 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 5e - cz. V - Wzór umowy 176.50 KbPlik doc
10. Załącznik Nr 5f - cz. VI - Wzór umowy 203.00 KbPlik doc
11. Załącznik Nr 5g - cz. VII - Wzór umowy 205.00 KbPlik doc
12. Załącznik Nr 5h - cz. VIII - Wzór umowy 204.00 KbPlik doc
13. załącznik nr 6a_dokumentacja techniczna cz. I 17.81 MBPlik zip
14. załącznik nr 6b_dokumentacja techniczna cz. II 14.96 MBPlik zip
15. załącznik nr 6c_dokumentacja techniczna cz. III 12.18 MBPlik zip
16. załącznik nr 6d_dokumentacja techniczna cz. IV 28.49 MBPlik zip
17. załącznik nr 6e_dokumentacja techniczna cz. V 16.08 MBPlik zip
18. załącznik nr 6f_dokumentacja techniczna cz. VI 20.23 MBPlik zip
19. załącznik nr 6g_dokumentacja techniczna cz. VII 34.89 MBPlik zip
20. załącznik nr 6h_dokumentacja techniczna cz. VIII 564.11 KbPlik zip

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty:
45221119 – 9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów
45221111 – 3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
Data składania ofert:
2018-05-07 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-07 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-04-18 14:21:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-04-18 14:21:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 103.19 KbPlik txt
2. SIWZ + Załącznik 1, 8 i 9 283.50 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2 - TER 29.50 KbPlik pdf
4. Załącznik do TER 27.28 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 3 - Wykaz cen czynników produkcji 35.00 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 4 - STWiORB 1.12 MBPlik doc
7. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy 187.00 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 6 - Wykaz obiektów mostowych 15.95 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 7 - Opis techniczny 18.86 KbPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30237000-9 – części, akcesoria i wyroby do komputerów
48931000-3 – pakiety oprogramowania szkoleniowego
Data składania ofert:
2018-04-27 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-04-19 12:03:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-04-19 12:03:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 74.77 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 469.50 KbPlik doc
3. Wzór umowy 2.00 MBPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Data składania ofert:
2018-04-27 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-04-27 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-04-12 15:05:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-04-12 15:05:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 96.36 KbPlik txt
2. SIWZ, Załączniki Nr 1 i 6. 259.00 KbPlik doc
3. Załacznik Nr 2 - Przedmiar robót 292.48 KbPlik pdf
4. Załącznik Nr 3 - Wykaz cen czynników produkcji 35.00 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 4 - STWiORB 102.71 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy 177.00 KbPlik doc
7. Rysunek orientacyjny 6.40 MBPlik image

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Data składania ofert:
2018-04-25 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-04-17 09:41:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-04-17 09:41:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 2.13 MBPlik doc
2. Wzór umowy - kurs koparko-ładowarki 2.02 MBPlik doc
3. Wzór umowy - kurs wózków jezdniowych 2.02 MBPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45110000-1 Roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45232130-2 Roboty w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej
 
Data składania ofert:
2018-04-25 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-04-25 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-04-10 15:14:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-04-10 15:14:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 118.11 KbPlik txt
2. SIWZ, Załączniki nr 1-4 67.63 KbPlik doc
3. Wzór umowy 502.80 KbPlik pdf
4. Dokumentacja projektowa 46.92 MBPlik rar
5. Przedmiary robót 843.76 KbPlik rar
6. STWiOR 1.19 MBPlik rar

Rejestr zmian
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 23 kwietnia 2018r. 05:31:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.