Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K O M U N I K A T

     Prezydent Miasta Krosna

na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

i n f o r m u j e

że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej nr 28a został wywieszony do publicznej wiadomości oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu w BIP na okres  21 dni tj. od dnia 20.03.2019r. do dnia 09.04.2019 r. włącznie, wykaz z informacją o nieruchomościach położonych w Krośnie, stanowiących własność Gminy Miasto Krosno, które przeznaczone zostały do dzierżawy i oznaczone jako: działka nr 31, 33, 34, 35/1, 38 położone przy ul. B. Chrobrego, obręb ewidencyjny Polanka; działka nr 2746/6, położona przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego obręb ewidencyjny Krościenko Niżne, działka nr 1162 i 1086/3 położona przy ul. Pochyłej obręb ewidencyjny Śródmieście.

Załączniki:

dz. 1162 i 1086-3 Plik pdf 380.53 KB
dz. 2746-6 Plik pdf 424.79 KB
działki 31,33,34,53-1,38 Plik pdf 409.62 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2019-03-20
Publikujący Joanna Dubiel 2019-03-20 07:40
Modyfikacja Joanna Dubiel 2019-03-20 07:48

Decyzja

DECYZJA
 
Na podstawie art. 1, 3 i 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U z 2016r. poz. 703), oraz art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zmianami) z urzędu
 
postanawiam
 
uznać za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków dla miasta Krosna obręb numer 5-Śródmieście jako działki ewidencyjne numer:
 
19        o pow. 0,0068ha
33        o pow. 0,0065ha
178/1   o pow. 0,0885ha
178/2   o pow. 0,3268ha
179/1   o pow. 0,0293ha
198      o pow. 0,1220ha
24S/1 o pow. 0,0230ha
271      o pow. 0,0929ha
371      o pow. 0,0245ha
382      o pow. 0,0651ha
408      o pow. 0,035Sha
699/1   o pow. 0,0124ha
699/2   o pow. 0,0037ha
738      o pow. 0,0166ha
809/3   o pow. 0,0094ha
809/5   o pow. 0,0045ha
962      o pow. 0,0048ha
1050/2 o pow. 0,0040ha
1068    o pow. 0,0629ha
1072    o pow. 0,0343ha
3157    o pow. 0,0954ha stanowiące drogi i place

 
 

Załączniki:

Decyzja - szczegóły Plik pdf 637.41 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2019-03-18
Publikujący Marcin Weron - Marcin Weron 2019-03-20 07:54
Modyfikacja Marcin Weron - Marcin Weron 2019-03-20 07:55

Decyzja

DECYZJA
 
Na podstawie art. 1, 3 i 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (T.j. Dz.U z 2016r. poz. 703), oraz art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zmianami) z urzędu
 
postanawiam
 
uznać za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków dla miasta Krosna obręb numer 5-Śródmieście jako działki ewidencyjne numer:
1311/6 o pow. 0,0023ha
1311/8 o pow. 0,0225ha
1312/1 o pow. 0,0010ha
1354 o pow. 0,0984ha
1439 o pow. 0,0064ha
1440 o pow. 0,0065ha
1736 o pow. 0,1051ha
1750 o pow. 0,0391ha
1759 o pow. 0,0162ha
1761 o pow. 0,0680ha
1799 o pow. 0,0163ha
2020 o pow. 0,0180ha
2349 o pow. 0,0204ha
2440 o pow. 0,0252ha
2663 o pow. 0,0972ha
2670/9 o pow. 0,0277ha
2940 o pow. 0,0664ha
3087/1 o pow. 0,0152ha
3087/2 o pow. 0,0338ha
3091/1 o pow. 0,0095ha
3091/2 o pow. 0,0131ha stanowiące drogi i place

 

Załączniki:

Decyzja - szczegóły Plik pdf 649.44 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2019-03-18
Publikujący Marcin Weron - Marcin Weron 2019-03-20 07:54
Modyfikacja Marcin Weron - Marcin Weron 2019-03-20 08:01

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K O M U N I K A T
    
Prezydent Miasta Krosna
na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
 
i n f o r m u j e
     
że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej nr 28a został wywieszony do publicznej wiadomości oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu w BIP na okres 21 dni wykaz z informacją o nieruchomości położonej w Krośnie, która stanowi własność Gminy Miasto Krosno, która przeznaczona została do dzierżawy i oznaczona jako: działka nr 1072/130 położona przy ul. Korczyńskiej, obręb ewidencyjny Krościenko Niżne.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2019-03-13
Publikujący Joanna Dubiel 2019-03-13 07:40
Modyfikacja Joanna Dubiel 2019-03-12 15:07

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K O M U N I K A T
    
Prezydent Miasta Krosna
na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
 
i n f o r m u j e
     
że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej nr 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości oraz umieszczone na stronie internetowej Urzędu w BIP na okres 21 dni tj. od dnia 06.03.2019 r. do dnia 26.03.2019 r. włącznie, wykazy z informacją o nieruchomościach położonych w Krośnie, które stanowią własność Gminy Miasto Krosno, która przeznaczone zostały do dzierżawy i oznaczone jako działki nr: 257/3 i 257/4  położone przy ul. Żwirki i Wigury obręb ewidencyjny Przemysłowa, 2746/6 położona przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, obręb ewidencyjny Krościenko Niżne, 231/1 położona przy ul. Ks. J. Popiełuszki, obręb ewidencyjny Polanka.

Załączniki:

wykaz - 2746-6 Plik pdf 427.91 KB
wykaz 257-3 i 257-4 Plik pdf 437.41 KB
wykaz dz. 231-1 Plik pdf 418.51 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2019-03-06
Publikujący Joanna Dubiel 2019-03-06 07:40
Modyfikacja Joanna Dubiel 2019-03-06 07:49

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 2204 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie oznaczonych numerami: 404 o pow. 25776 m2 przy ul. Prez.R.Kaczorowskiego , 2155 o pow. 267 m2 w udziale 867/1000 cz. przy ul. Franciszkańskiej .

 

Załączniki:

wykaz dz. 404 Plik pdf 409.95 KB
wykaz ul. Franciszkańska 3 Plik pdf 458.58 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2019-03-01
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-03-06 10:29
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-03-06 10:32

Decyzja

Decyzja w sprawie odszkodowania, za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 2758

Szczegóły w załączniku

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 1.50 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2019-02-25
Publikujący Marcin Weron - Marcin Weron 2019-03-01 14:46
Modyfikacja Marcin Weron - Marcin Weron 2019-03-01 14:49

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Krosno

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Krosno

Załączniki:

Zestawienie Plik pdf 703.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJoanna Rak2019-02-18
Publikujący Joanna Rak - Joanna Rak 2019-03-11 10:22
Modyfikacja Joanna Rak - Joanna Rak 2019-03-11 10:24

K o m u n i k a t

 

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 2204 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 375/1 o pow. 93 m2, 375/2 o pow. 133 m2 przy ul. Szklarskiej.

 

 

 

Załączniki:

wykaz dz. 375-1 Plik pdf 316.16 KB
wykaz dz. 375-2 Plik pdf 317.22 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2019-01-08
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-01-09 08:34
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-01-09 08:37

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 401/10 o pow. 2800 m2, 398/6 o pow. 42997 m2 , 397/6 o pow. 7003 m2 przy ul. Prez.R.Kaczorowskiego.

Załączniki:

wykaz dz. 401-10 Plik pdf 320.74 KB
wykaz dz. 397/6, 398-6 Plik pdf 379.06 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2018-11-28
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-11-29 11:03
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-11-29 11:07

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem 2064/1 o pow. 210 m2, przy ul. Żeromskiego.

 

Załączniki:

wykaz dz. 2064-1 Plik pdf 338.91 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2018-11-28
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-11-29 11:00
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-11-29 11:02

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie przetargu oznaczonej numerami 724 o pow. 1521 m2 i 725 o pow. 776 m2 położonej w Iwoniczu Zdroju przy ul. Winiarskiej.

 

Załączniki:

wykaz Światowid Plik pdf 423.27 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2018-10-22
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-10-24 13:42
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-10-24 13:45

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem 1650/1 o pow. 53 m2, przy ul. Traugutta.

 

Załączniki:

wykaz dz.1650-1 Plik pdf 283.36 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2018-09-24
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-09-26 11:26
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-09-26 11:29

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem 1072/129 o pow. 370 m2 przy ul. Korczyńskiej,

- w trybie przetargu oznaczonej numerem 2424/4 o pow. 1702 m2 przy ul. Piastowskiej.

 

Załączniki:

wykaz dz. 1072-129 Plik pdf 327.53 KB
wykaz dz.2424-4 Plik pdf 307.54 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2018-06-19
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-06-21 13:37
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-06-21 13:40
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 25 marca 2019r. 07:44:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.