Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

KOMUNIKAT
PREZYDENTA MIASTA KROSNA

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
informuje
że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej nr 28a został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 23.05.2018 r. do dnia 12.06.2018r. włącznie, wykaz z informacją o lokalu mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Krosno przeznaczonym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu położonego w Krośnie przy ul. ks St. Staszica 15/30.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2018-05-22
Publikujący Janina Guzik - Guzik Janina 2018-05-23 07:30

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

KOMUNIKAT
Prezydent Miasta Krosna
na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
informuje
że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości oraz umieszczone na stronie internetowej Urzędu w BIP na okres 21 dni tj. od dnia 16.05.2018 r. do dnia 05.06.2018 r. włącznie, wykazy z informacją o nieruchomościach stanowiacych własność Gminy Miasto Krosno, przeznaczonych do dzierżawy : działka nr 2915/2 położona przy ul. Oficerskiej w Krośnie, w obrębie Śródmieście, przeznaczonej do użyczenia: działka nr 1064/2 położona przy ul. Olejarskiej w Krośnie , w obrebie Śródmieście.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2018-05-15
Publikujący Janina Guzik - Guzik Janina 2018-05-16 07:30
Modyfikacja Janina Guzik - Guzik Janina 2018-05-15 14:06

DECYZJA Prezydenta Miasta Krosna

Decyzja 
Prezydenta Miasta Krosna
znak: G.6620.8.180.2018.E nz dnia 10.05.2018 r.
na podstawie art.1,3 i 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.703) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.  z 2017 r. poz.1257 ze zmianami ) z urzędu postanawia uznać za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków dla miasta                        Krosna obręb nr 2 - Polanka oraz obręb nr 6 - Krościenko Niżne.

Załączniki:

decyzja Plik pdf 609.97 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2018-05-15
Publikujący Janina Guzik - Guzik Janina 2018-05-16 07:30
Modyfikacja Janina Guzik - Guzik Janina 2018-05-15 14:23

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Krosno

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Krosno

Załączniki:

Zestawienie Plik pdf 205.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Strzępek - Kierownik2018-03-15
Publikujący Natalia Urbanek 2018-03-15 10:32
Modyfikacja Natalia Urbanek 2018-03-15 10:33

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 343/15 o pow. 1001 m2, 343/55 o pow. 1927 m2 przy ul. Zawrzyckiego, 1376/5 o pow. 1583 m2 przy ul. Batorego.

 

Załączniki:

wykaz dz. 1376-5 Plik pdf 306.52 KB
wykaz dz. 343-15 Plik pdf 314.31 KB
wykaz 343-55 Plik pdf 327.23 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2018-03-13
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-03-14 09:14
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-03-14 09:18

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie przetargu oznaczonej numerem 1386/8 o pow. 1547 m2 w obrębie ewidencyjnym Śródmieście .

 

Załączniki:

wykaz dz.1386-8 Plik pdf 311.35 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2018-03-06
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-03-07 08:57
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-03-07 08:59

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 397/2 o pow. 1342 m2, 398/2 o pow. 5956 m2 przy ul. Prez.R.Kaczorowskiego.

 

Załączniki:

wykaz dz. 398-2,397-2 Plik pdf 206.10 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2018-02-28
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-03-01 10:00
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-03-01 10:05

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2074/4 o pow. 2208 m2, 2978/2 o pow. 173 m2 - w udziale 499/1000 cz. przy ul. S.Staszica.

 

Załączniki:

wykaz dz.2074-4, 2078-2 Plik pdf 372.21 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2018-02-20
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-02-21 10:07
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-02-21 10:11

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

 

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r.poz. 2147 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 886/3 o pow. 763 m2 przy ul. Wiejskiej, 1766 o pow. 2341 m2 przy ul. Bursaki.

 

Załączniki:

wykaz dz. 1766 Plik pdf 320.14 KB
wykaz dz.886-3 Plik pdf 334.20 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2018-02-05
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-02-07 11:41
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-02-07 11:44

Komunikat Prezydent Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
-  w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 313/24 o pow. 72 m2, 313/26 o pow. 75 m2, 313/43 o pow. 36 m2, przy bocznej ul. Zagórze;
-  w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2100/7, 2100/8, 2100/9 i 2100/10 o łącznej pow. 1014 m2, przy ul. Żniwnej.

Załączniki:

Komunikat Plik pdf 243.43 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2017-11-29
Publikujący Marcin Weron - Marcin Weron 2017-11-29 12:49
Modyfikacja Marcin Weron - Marcin Weron 2017-11-29 12:50

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Komunikat
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 z późń. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do sprzedaży:
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2177/13 o pow. 1732 m2, 2177/14 o pow. 2163 m2, 2177/15 o pow. 1723 m2, 2177/16 o pow. 67315 m2, 2177/20 o pow. 10269 m2 w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi.

Załączniki:

wykaz dz. Białobrzeska Plik pdf 328.81 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2017-11-16
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2017-11-16 12:44
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2017-11-20 12:47

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Komunikat
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późń. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 236 o pow. 146 m2 przy ul. ks.J.Popiełuszki, 1591/2 o pow. 1558 m2 przy ul. Wisze,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2426/2 o pow. 848 m2, 2426/3 o pow. 205 m2 przy ul. Białobrzeskiej.

Załączniki:

wykaz dz. 19512 Plik pdf 320.56 KB
wykaz dz. 236 Plik pdf 311.81 KB
wykaz dz.2426-2 Plik pdf 336.90 KB
wykaz dz.2426/3 Plik pdf 334.30 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2017-11-13
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2017-11-15 13:17
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2017-11-15 13:22

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Komunikat
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z poźń. zm)  informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, w Krosnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do sprzedaży:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 401/7 o pow. 7515 m2, 401/8 o pow. 7594 mw obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 2483/5 o pow. 2464 m2 w obrębie ewidencyjnym Suchodół.

Załączniki:

wykaz dz. 401-7,2483-5 Plik pdf 338.08 KB
wykaz dz. 401-8 Plik pdf 314.33 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2017-11-13
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2017-11-15 13:09
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2017-11-15 13:12

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r.poz. 2147 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 343/25 o pow. 940 m2, 343/18 o pow. 1060 przy ul. Zawrzyckiego,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 861/3 o pow. 182 m2 przy ul.Korczyńskiej.
 
 

Załączniki:

wykaz dz.343-18 Plik pdf 322.66 KB
wykaz dz.343-25 Plik pdf 316.16 KB
wykaz dz.861-3 Plik pdf 326.49 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2017-10-13
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2017-10-18 11:45
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2017-10-18 11:50

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r              o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r.poz. 2147 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:,
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 343/53 o pow. 2505 m2 przy ul. Zawrzyckiego, 279/1 o pow. 662 m2 przy ul. Dmochowskiego,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami : 1312/7 o pow. 289 m2 przy ul. Klonowej, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 24 w budynku przy ul. Grodzkiej 72.
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 1312-7 Plik pdf 315.69 KB
wykaz dz. 279-1 Plik pdf 306.84 KB
wykaz dz. 343-53 Plik pdf 328.05 KB
wykaz lokal 24 Plik pdf 342.70 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2017-09-18
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2017-09-20 14:41
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2017-09-20 14:45

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r              o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r.poz. 2147 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:,
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 2482/3 o pow. 21557 m2, 2485 o pow. 6878 m2 w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 401/5 o pow. 15193 m2, 376/10 o pow. 13974 m2 w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa.

Załączniki:

wykaz dz. 2482-3 Plik pdf 334.50 KB
wykaz dz. 2485,401-5 Plik pdf 446.80 KB
wykaz dz. 376-10 Plik pdf 364.55 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2017-09-12
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2017-09-13 12:08
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2017-09-13 12:12

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r              o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r.poz. 2147 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2421/29 o pow. 816 m2 przy ul.Piastowskiej, 228/38 o pow. 1316 m2 przy ul. ks.J.Popiełuszki.
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2017-09-01
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2017-09-04 15:50
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2017-09-04 15:52

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r              o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r.poz. 2147 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 343/26 o pow. 884 m2, 343/27 o pow. 925 przy ul. Zawrzyckiego,  2424/4 o pow. 1702 m2 przy ul. Piastowskiej,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 1508/7 o pow. 137 m2 przy ul.Langiewicza, 2968/62 o pow. 91 m2, 3171/35 o pow. 190 m2, 2961/12 o pow. 15 m2 przy ul. Grodzkiej.
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2017-07-25
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2017-07-26 13:07
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2017-07-26 13:12

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r              o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r.poz. 2147 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 400/15 o pow. 12000 m2, 400/17 o pow.       8000 m2 przy ul. Prez.R.Kaczorowskiego w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa.
 
 

Załączniki:

wykaz dz. ul. Kaczorowskiego Plik pdf 406.56 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2017-07-24
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2017-07-26 13:01
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2017-07-26 13:04

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r              o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r.poz. 2147 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 1782 o pow. 188 m2 przy ul. Bursaki,  2607 o pow. 188 m2 przy ul. Wojska Polskiego, 7/6 o pow. 44 m2  przy ul. Naftowej,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2573/1 o pow. 978 m2 przy ul. Oficerskiej.
 
 
 

Załączniki:

wykaz. dz. 2573-1 Plik pdf 414.59 KB
wykaz dz. 2607 Plik pdf 342.59 KB
wykaz dz. 7-6 Plik pdf 305.82 KB
wykaz działka 2607 Plik pdf 312.55 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2017-05-30
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2017-05-31 08:25
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2017-05-31 08:31

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

KOMUNIKAT
Prezydent Miasta Krosna
na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
informuje
że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej nr 28a zostało wywieszone do publicznej wiadomości oraz umieszczone na stronie internetowej Urzędu w BIP i w gazecie Monitor Urzędowy pod adresem: www.monitorurzedowy.pl, na okres 30 dni tj. od dnia 12.04.2017 r. do dnia 12.05.2017 r. włącznie, ogłoszenie pierwszego przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Krosno przeznaczonej do  dzierżawy oznaczonej jako działka nr 3199 wraz z pawilonem nr 2 mieszczącym się w budynku o nr 3903, położonej w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 2D, w obrębie ewidencyjnym Śródmieście, zabudowana budynkiem  parterowym z wyodrębnionym pawilonem handlowo-usługowym, oraz działka nr 3203 niezabudowana (przylegajaca do pawilonu).
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2017-04-12
Publikujący Marcin Weron - Marcin Weron 2017-04-12 08:03

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r              o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r.poz. 2147 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 397/4 o pow. 920 m2, 398/4 o pow. 4027 m2 przy ul. Prez.R.Kaczorowskiego w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa.
 

Załączniki:

wykaz dz.397-4,398-4 Plik pdf 355.90 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2017-03-14
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2017-03-15 13:52
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2017-03-15 13:54

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Krosno

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Krosno

Załączniki:

Zestawienie Plik pdf 86.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Strzępek - Kierownik2017-02-28
Publikujący Natalia Urbanek 2017-03-13 08:14
Modyfikacja Natalia Urbanek 2017-03-13 08:15

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r              o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem 2458 o pow. 68 m2 przy ul. Niepodległości, w obrębie  Śródmieście.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2017-01-17
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2017-01-18 11:31

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r              o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r.poz. 1774 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 343/16 o pow. 1035 m2, 343/17 o pow. 1002 m2, 343/24 o pow. 889 m2  przy ul. Zawrzyckiego,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 579/3 o pow. 7919 m2 w udziale 1/12 cz.. przy ul. ks.J.Popiełuszki.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2017-01-03
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2017-01-04 09:56

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r.poz. 1774 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 26 o pow. 1202 m2 przy ul. Zagórze, 343/19 o pow. 885 m2 przy ul. Zawrzyckiego.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2016-11-07
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2016-11-09 15:07

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
 
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r.poz. 1774 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 400/18 o pow. 5000 m2, 400/1 o pow. 7256 m2, 400/18 o pow. 1687 m2 przy ul. Prez.R.Kaczorowskiego.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2016-11-07
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2016-11-09 15:13

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r.poz. 1774 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2968/59 o pow. 205 m2, 2968/60 o pow. 25 m2 przy ul. Grodzkiej, 430/2 o pow. 166 m2 przy ul. Chrobrego.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2016-10-28
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2016-11-02 12:39

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r              o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r.poz. 1774 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 1187/28 o pow. 504 m2 przy ul. Batorego,  1332/1 o pow. 583 m2 przy ul. Witosa
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 1187/32 o pow. 33 m2, 1187/31 o pow. 85 m2 przy ul. Batorego, 2421/21 o pow. 1191 m2, 2421/23 o pow. 1039 m2 przy ul. Piastowskiej.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2016-10-18
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2016-10-19 09:42

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r              o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r.poz. 1774 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 343/10 o pow. 1968 m2, przy ul. Zawrzyckiego, 7/3 o pow. 68 m2 przy ul. Naftowej, 1363  o pow. 536 m2 przy ul. Lelewela, 267/3 o pow. 487 m2 przy ul. Bieszczadzkiej,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerami: 579/51  o pow. 236 m2 przy ul. Popiełuszki, 747/1 o pow. 138 m2 przy ul. Piłsudskiego.
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2016-09-19
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2016-09-21 14:10
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 24 maja 2018r. 11:49:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.