Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

KOMUNIKAT  PREZYDENTA  MIASTA  KROSNA

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204)
i  n  f  o  r  m  u  j  ę


 
że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasto Krosno, oznaczoną numerem działki 2658/6 o powierzchni 51 m2, położoną  w Krośnie przy ul. Powstańców Warszawskich 40, przeznaczoną do zbycia w formie zamiany na działkę  nr 2652/4. Zbycie nastąpi w drodze bezprzetargowej – zamiana z nieruchomością przyległą.

Załączniki:

wykaz Plik pdf 431.64 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2019-01-18
Publikujący Joanna Dubiel 2019-01-18 12:22
Modyfikacja Joanna Dubiel 2019-01-18 12:24

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K O M U N I K A T
    
Prezydent Miasta Krosna
na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
 
i n f o r m u j e
     
że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej nr 28a został wywieszony do publicznej wiadomości oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu w BIP na okres 21 dni tj. od dnia 09.01.2019r. do dnia 29.01.2019 r. włącznie, wykaz z informacją o nieruchomościach położonych w Krośnie, stanowiących własność Gminy Miasto Krosno, które przeznaczone są do dzierżawy i oznaczone jako: działka nr 2112 położona przy ul. Polnej, obręb ewidencyjny Suchodół; działka nr 616, położona przy ul. Tysiąclecia oraz działka nr 2826 położona przy ul. Okrzei obręb ewidencyjny Białobrzegi; działka nr 371, położona przy ul. Szklarskiej obręb ewidencyjny Polanka; działka nr 2805/1, położona przy ul. Chopina, obręb ewidencyjny Śródmieście; działka nr:1237, 1240, 1374, 1443, 1447, 1452, położone przy ul. Wisze i ul. Granicznej w Krośnie – obręb ewidencyjny Krościenko Niżne.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2019-01-09
Publikujący Joanna Dubiel 2019-01-09 07:30
Modyfikacja Joanna Dubiel 2019-01-08 14:11

K o m u n i k a t

 

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 2204 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 375/1 o pow. 93 m2, 375/2 o pow. 133 m2 przy ul. Szklarskiej.

 

 

 

Załączniki:

wykaz dz. 375-1 Plik pdf 316.16 KB
wykaz dz. 375-2 Plik pdf 317.22 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2019-01-08
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-01-09 08:34
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-01-09 08:37
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) informuję, że wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta w BIP do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 9 stycznia 2019 r. do dnia 29 stycznia 2019 r.

Dotyczy lokali użytkowych:
1) lokalu użytkowego, położonego na piętrze budynku przy ul. Blich 1 w Krośnie o powierzchni użytkowej 17.01 m2,
2) lokalu użytkowego, położonego na piętrze budynku przy ul. Blich 1 w Krośnie, składającego się z 2 pokoi biurowych o powierzchni użytkowej 53.05 m2 oraz pomieszczenia magazynowego o powierzchni użytkowej 14.49 m2
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Strzępek - Kierownik2019-01-04
Publikujący Małgorzata Strzępek - Strzępek Małgorzata 2019-01-09 08:05
Modyfikacja Małgorzata Strzępek - Strzępek Małgorzata 2019-01-09 08:08

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem 2064/1 o pow. 210 m2, przy ul. Żeromskiego.

 

Załączniki:

wykaz dz. 2064-1 Plik pdf 338.91 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2018-11-28
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-11-29 11:00
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-11-29 11:02

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 401/10 o pow. 2800 m2, 398/6 o pow. 42997 m2 , 397/6 o pow. 7003 m2 przy ul. Prez.R.Kaczorowskiego.

Załączniki:

wykaz dz. 401-10 Plik pdf 320.74 KB
wykaz dz. 397/6, 398-6 Plik pdf 379.06 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2018-11-28
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-11-29 11:03
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-11-29 11:07

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie przetargu oznaczonej numerami 724 o pow. 1521 m2 i 725 o pow. 776 m2 położonej w Iwoniczu Zdroju przy ul. Winiarskiej.

 

Załączniki:

wykaz Światowid Plik pdf 423.27 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2018-10-22
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-10-24 13:42
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-10-24 13:45

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem 1650/1 o pow. 53 m2, przy ul. Traugutta.

 

Załączniki:

wykaz dz.1650-1 Plik pdf 283.36 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2018-09-24
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-09-26 11:26
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-09-26 11:29

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem 1072/129 o pow. 370 m2 przy ul. Korczyńskiej,

- w trybie przetargu oznaczonej numerem 2424/4 o pow. 1702 m2 przy ul. Piastowskiej.

 

Załączniki:

wykaz dz. 1072-129 Plik pdf 327.53 KB
wykaz dz.2424-4 Plik pdf 307.54 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2018-06-19
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-06-21 13:37
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-06-21 13:40

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie przetargu oznaczonej numerem 263/16 o pow. 277 m2 przy ul. Bieszczadzkiej,

- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2762/3 o pow. 25 m2, 2762/4 o pow. 22 m2 przy ul. Różanej, 2191/2 o pow. 1518 m2 przy ul. Białobrzeskiej.

 

 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2018-06-12
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-06-13 12:51
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-06-13 12:56

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem 4/63 o pow. 450 m2, przy ul. Tysiąclecia.

 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2018-06-12
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-06-13 12:48
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2018-06-13 12:50
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 19 stycznia 2019r. 14:36:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.