Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
1 2 ... 8 

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 16 kwietnia 2018 r. Fundacja Otwartych Serc  im. Bogusławy Nykiel - Ostrowskiej, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez sportowych na terenie miasta Krosna, pn. „XIX Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe w Krośnie”.
 

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 720.58 KB
wniosek Plik pdf 2.95 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2018-04-16
Publikujący Katarzyna Bienia 2018-04-16 14:51
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2018-04-16 14:51
Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu "Różne oblicza wolontariatu"
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJulita Jaśkiewicz2018-04-10
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2018-04-10 14:58
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2018-04-11 15:01
PREZYDENT MIASTA KROSNA
unieważnia otwarty konkurs ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowłanego do zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Krosna" realizowanego w 2018 r.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2018-04-10
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2018-04-13 10:13
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2018-04-20 10:20

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 30 marca 2018 r. Uczniowski Klub Sportowy Skorpion Judo Krosno, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, pn. „Udział w 31 Międzynarodowym Turnieju Judo & Camp „Budapest Cup” w Budapeszcie na Węgrzech”.
 

Załączniki:

ogłosenie Plik pdf 727.26 KB
wniosek Plik pdf 2.37 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2018-04-05
Publikujący Katarzyna Bienia 2018-04-05 11:09
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2018-04-05 11:10

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

PREZYDENT MIASTA KROSNA
ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowłanego do zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Krosna" realizowanego w 2018 r.
 
Szczegóły w załączniku.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJulita Jaśkiewicz2018-03-20
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2018-03-20 10:56
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2018-03-20 11:00

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rok 2018

Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkanców miasta Krosna w 2018 r.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 1223/18 Plik pdf 700.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2018-03-09
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2018-03-09 13:41
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2018-03-09 13:41

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury

 

K.536.1.20.2018.D                                                                                                          Krosno 5.03.2018 r.


Prezydent  Miasta  Krosna

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817) oraz uchwały Rady Miasta Krosna Nr L /1072/17 z dnia 28 października 2017 r.  w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego w 2018 r.

OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT
i
zaprasza do składania ofert
na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna
w 2018 roku.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 3.37 MB
opis faktury Plik doc 39.50 KB
wzór oferty Plik doc 209.00 KB
zarządzenie Plik pdf 579.55 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2018-03-07
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2018-03-07 11:15
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2018-03-07 11:19

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje o złożeniu wniosku o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. "Prelekcje na temat profilaktyki uzależnienień oraz pokaz filmów dla młodzieży dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym"

Szczegóły w załącznikach

Załączniki:

Oferta Plik pdf 783.92 KB
Ogłoszenie Plik pdf 224.15 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJulita Jaśkiewicz2018-03-01
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2018-03-01 14:22
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2018-03-01 14:23

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 20 lutego 2018 r. Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Załączniki:

Oferta Plik pdf 1.02 MB
Ogłoszenie Plik pdf 200.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgnieszka Palinowska2018-02-27
Publikujący Agnieszka Palinowska 2018-02-27 07:51
Modyfikacja Agnieszka Palinowska 2018-02-27 07:52

Ogłoszenie o wyborze oferty na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu

RI.041.55.1.2018.G                                                                                               Krosno, dnia 20.02.2018 r.
 
 
Ogłoszenie o wyborze oferty na partnera spoza sektora finansów publicznych
do wspólnej realizacji projektu
 
 
Gmina Miasto Krosno, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 roku poz. 1460, 1475), w dniu 15.01.2018 r. ogłosiła otwarty konkurs na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.
 
Po dokonaniu oceny oferty pod względem formalnym i merytoryczno-jakościowy dokonano wyboru następującej oferty.
 
Nazwa Adres
Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie ul. Piłsudskiego 14; 38-400 Krosno
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2018-02-20
Publikujący Izabela Urbanek 2018-02-20 13:53

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 13 lutego 2018 r. Liga Obrony Kraju w Rzeszowie, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, pn. „Udział członków sekcji młodzieżowej klubu PKS „Husaria” LOK Krosno w ogólnopolskich zawodach strzeleckich”.
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 702.49 KB
wniosek Plik pdf 2.82 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2018-02-16
Publikujący Katarzyna Bienia 2018-02-16 14:00
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2018-02-16 14:01
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłDaniel Bieszczad2018-02-14
Publikujący Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2018-02-14 08:52
Modyfikacja Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2018-02-14 08:56

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 6 lutego 2018 r. Fundacja im. św. Cyryla i Metodego w Warszawie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

Oferta Plik pdf 1.33 MB
Ogłoszenie Plik pdf 200.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2018-02-13
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2018-02-13 10:31
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2018-02-13 10:32

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 29 stycznia 2018 r. Aktywny Klub Emerytów i Rencistów Dzielnicy Polanka w Krośnie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 537.05 KB
Oferta Plik pdf 1.82 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJustyna Słabik2018-01-30
Publikujący Justyna Słabik 2018-01-30 13:06
Modyfikacja Justyna Słabik 2018-01-30 13:09

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkanców miasta Krosna na rok 2018 pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez organizację rożnych form spędzania czasu wolnego"

Załączniki:

Zarządzenie Nr 1162/18 Plik pdf 439.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2018-01-17
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2018-01-17 11:00
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2018-01-17 11:00

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 1149/18 Prezydenta Miasta Krosna w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkanców miasta Krosna na rok 2018

Załączniki:

Zarządzenie Nr 1149/18 Plik pdf 455.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2018-01-08
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2018-01-08 09:41
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2018-01-08 09:42
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2018 z zakresu kultury i sportu
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2018-01-03
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2018-01-03 13:40
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2018-01-03 13:54
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2018 pn. "Organizacja współzawodnictwa dzieci i młodzieży ze szkół krośnieńskich w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego"
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2018-01-03
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2018-01-03 13:48
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2018-01-03 13:57

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2018 pn. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formire opiekuńczej dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin zagrożonych alkoholizmem"
 
Szczegóły w załączniku:
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJulita Jaśkiewicz2017-12-29
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-12-29 13:58
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-12-29 14:12
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu  pomocy społecznej pt: "Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w 2018".
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2017-12-28
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-12-28 08:38
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-12-28 08:40
Ogłoszenie wynków otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta Krosna w roku 2018".
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2017-12-20
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-12-21 11:37
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-12-21 11:38

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rok 2018

Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. "Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w 2018 r."
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-12-06
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-12-06 10:13
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-12-06 10:17

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok 2018

Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2018 r.

Załączniki:

wzór oferty Plik doc 209.00 KB
Zarządzenie Nr 1094/17 Plik pdf 224.91 KB
Ogłoszenie Plik pdf 504.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-11-30
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-12-01 11:07
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-12-01 11:10

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wynków otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r."

Załączniki:

Zarządzenie Nr 1093/17 Plik pdf 304.20 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJulita Jaśkiewicz2017-11-30
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-12-01 10:57
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-12-01 10:58

Ogłszenie otwartego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 r.

K.426.1.35.2017.C                                                                         Krosno 24.11.2017 r.

PREZYDENT MIASTA KROSNA

Ogłasza

otwarty konkurs wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 r.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 6.52 MB
wzór wniosku Plik doc 36.24 KB
zarządzenie Plik pdf 687.59 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2017-11-27
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-11-27 11:58
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-11-27 12:04
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. "Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta Krosna w roku 2018"
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2017-11-20
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-11-20 11:51
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-11-20 11:53

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej pt. "Prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy
w Krośnie"


 
Szczegóły w załączniku.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2017-11-17
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-11-17 10:08
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-11-17 10:09

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury i sportu

K.524.6.2017.C                                                                                                      Krosno 15.11.2017 r.

Prezydent  Miasta  Krosna

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817) oraz uchwały Rady Miasta Krosna Nr L /1072/17 z dnia 28 października 2017 r.  w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego w 2018 r.

OGŁASZA OTWARTY   KONKURS  OFERT
i
zaprasza do składania ofert
na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna
w 2018 roku.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 4.77 MB
opis faktury Plik doc 39.00 KB
wzór oferty Plik doc 209.00 KB
zarządzenie Plik pdf 689.92 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2017-11-16
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-11-16 09:55
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-11-16 10:09

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok 2018

Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2018

Załączniki:

wzór oferty Plik doc 209.00 KB
Zarzadzenie Nr 1076/17 Plik pdf 221.95 KB
Ogłoszenie Plik pdf 763.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-11-16
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-11-16 09:26
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-11-16 09:28

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań w zakresie organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży ze szkół krośnieńskich w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego

 

K.524.7.2017.C                                                                                                             Krosno 15.11.2017 r.

Prezydent  Miasta  Krosna

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817) oraz uchwały Rady Miasta Krosna Nr L /1072/17 z dnia 28 października 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego w 2018 r.

OGŁASZA OTWARTY   KONKURS  OFERT
i
zaprasza do składania ofert
na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna
w 2018 roku.

Załączniki:

ogłoszenie Plik doc 105.00 KB
opis faktury Plik doc 39.50 KB
wzór oferty Plik doc 209.00 KB
zarządzenie Plik pdf 668.80 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2017-11-16
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-11-16 10:03
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-11-16 10:07
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
SKMBT_C28010100108400.pdf Plik pdf 2.35 MB
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 21 kwietnia 2018r. 15:24:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.