Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
1 2 ... 7 

Ogłoszenie o dostępności częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz

OK.033.1.35.2017.C                                                                                  
Krosno, dnia 05.09.2017r.
 
 
 
Ogłoszenie o dostępności częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz
Gmina Miasto Krosno ogłasza dostępność częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz, obejmującą cztery dupleksowe kanały radiowe, o  numerach: 17,18,19,20 każdy o szerokości 3,5 MHz z zakresu 3,6-3,8 GHz w obszarze przetargowym 09.3 obejmującym obszar:
  • gmin:  Baligród , Cisna, Lesko, Olszanica, Solina (s. Polańczyk), w powiecie leskim;
  • gminy: Nozdrzec, w powiecie brzozowskim;
  • gmin: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, w powiecie bieszczadzkim;
  • gmin: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Przemyśl, Stubno, Żurawica, w powiecie przemyskim;
  • gmin: Bukowsko, Komańcza, Sanok, Tyrawa Wołoska, Zarszyn, miasta Sanok, w powiecie sanockim.
Podmioty zainteresowane dzierżawą przedmiotowych częstotliwości powinny do dnia 22.09.2017r. zgłosić, elektronicznie na adres: zola.marian@um.krosno.pl lub na piśmie na adres: Urząd Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, zainteresowanie dzierżawą tej częstotliwości na wskazanym obszarze. Zgłoszenie zainteresowania nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dzierżawę częstotliwości i służy wyłącznie określeniu zainteresowania zasobami częstotliwości na wskazanym obszarze.
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarian Zoła2017-09-05
Publikujący Marian Zoła - Marian Zoła 2017-09-05 13:46

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 23 sierpnia 2017 r. Stowarzyszenie Teatr S.TR.A.C.H w Krośnie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

Oferta Plik pdf 1.05 MB
Ogłoszenie Plik pdf 204.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-08-24
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-08-24 14:29
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-08-24 14:30

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik" w Krośnie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

Oferta Plik pdf 1.01 MB
Ogłoszenie Plik pdf 209.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-08-24
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-08-24 12:02
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-08-24 12:03

OGŁOSZENIE O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym.

OGŁOSZENIE
 
O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym.
 
 
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 16 sierpnia 2017 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta Krosna wpłynął wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piętnastka” o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pod nazwą:
Udział w Międzynarodowym Turnieju Judo w Arad (Rumunia)

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 848.38 KB
wniosek Plik pdf 7.94 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2017-08-18
Publikujący Katarzyna Bienia 2017-08-18 13:56
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2017-08-18 13:57

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna na 2017 r.

 

Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna na 2017 rok pn. Organizacja Finału Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów.

Załączniki:

opis faktury Plik doc 38.50 KB
sprawozdanie z wykonana zadania Plik doc 47.91 KB
Zarządzenie Plik pdf 764.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2017-08-10
Publikujący Katarzyna Bienia 2017-08-10 12:18
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2017-08-10 12:22

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 28 lipca 2017 r. Unia Przedsiębiorczych w Krośnie, złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez kulturalnych na terenie Miasta Krosna pn. „Zakątek Rozmaitości Galicyjskich”.

Załączniki:

oferta Plik pdf 2.34 MB
ogłoszenie Plik pdf 609.12 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2017-08-03
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-08-03 12:37
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-08-03 12:38

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2017

 

Prezydent  Miasta  Krosna

Ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosnaw 2017 roku  pn. Organizacja Finału Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów
 

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 4.98 MB
oferta Plik doc 209.00 KB
zarządzenie Plik pdf 698.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłGrzegorz Półchłopek - Naczelnik2017-07-17
Publikujący Katarzyna Bienia 2017-07-17 09:13
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2017-07-17 09:14

OGŁOSZENIE O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym.

OGŁOSZENIE
 
O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym.
 
 
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 5 lipca 2017 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta Krosna wpłynął wniosek Krośnieńskiego Klubu Szachowego Urania Krosno o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pod nazwą:
Udział i przygotowanie juniorów KKSz Urania Krosno w MPJ BiS Wrocław 2017 i DMEJ Rymanów Zdrój 2017

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 889.23 KB
wniosek Plik pdf 7.35 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2017-07-11
Publikujący Katarzyna Bienia 2017-07-11 10:46
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2017-07-11 10:47

Zasady udostępniania zasilania energią elektryczną zdarzeń plenerowych na terenie Gminy Miasto Krosno

Zarządzenie Nr 932/17 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udostępniania zasilania energią elektryczną zdarzeń plenerowych na terenie Gminy Miasto Krosno
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2017-06-30
Publikujący Dorota Nitka - Nitka Dorota 2017-06-30 09:39
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2017-07-11 09:43

OGŁOSZENIE - Biuro Rzeczy Znalezionych

OGŁOSZENIE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 poz. 397) art. 15 pkt. 3- Prezydent Miasta Krosna informuje, że dnia 28-06-2017 r. do Biura Rzeczy Znalezionych przekazano znaleziony
                     portfel z kwotę pieniężną.
Osobę uprawnioną do odbioru wzywa się do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych przy Urzędzie Miasta Krosna ul. Staszica 2 pok. nr 5, tel 0-13 47 43 607 w terminie do  28-06-2019 r.
Biuro jest czynne od poniedziałku do poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

Pouczenie
Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 187. § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania– w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.”


 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłTomasz Wajdowicz2017-06-30
Publikujący Tomasz Wajdowicz - Wajdowicz Tomasz 2017-06-30 09:31

Konsultacje dotyczące propozycji nowych kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych

Komunikat
W dniu 21 czerwca 2017 r. w godzinach od 9.00 do 15.00, w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, pokój 308 (budynek Starostwa Powiatowego) odbędą się konsultacje dotyczące propozycji nowych kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych.
 
Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Krośnie

(-) Leszek Bąk
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarian Zoła2017-06-20
Publikujący Marian Zoła - Marian Zoła 2017-06-20 07:55

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 r. Tenis Klub RETURN Krosno złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

OFERTA Plik pdf 584.22 KB
Ogłoszenie Plik pdf 162.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-06-19
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-06-19 11:03
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-06-19 11:04

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 12 maja 2017 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krośnie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

OFERTA Plik pdf 1.05 MB
Ogłoszenie Plik pdf 188.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-05-19
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-05-19 10:52
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-05-19 10:53

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 16 maja 2017 r. Prafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha i Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

OFERTA Plik pdf 767.56 KB
Ogłoszenie Plik pdf 180.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-05-19
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-05-19 10:48
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-05-19 10:48
Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki konkursu na "Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni w Krośnie".
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2017-05-12
Publikujący Anna Danecka 2017-05-12 14:15
Modyfikacja Anna Danecka 2017-05-16 12:29

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna na 2017 r.

Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na organizację kursu mistrzowskiego i festiwalu przentującego instrumentalną muzykę klasyczną z udziałem znanych artystów polskich i zagranicznych.

Załączniki:

Zarządzenie nr 867/17 Plik pdf 648.24 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2017-05-05
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-05-05 13:47
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-05-05 13:53

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Krosna na rok 2017

Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Krosna na rok 2017

Załączniki:

Zarządzenie Nr 852/17 Plik pdf 516.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-04-24
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-04-24 12:23
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-04-24 12:24

ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 19 kwietnia 2017 r. Krośnieńskie Towarzystwo Cykistów KTC Krosno, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pn. "Działność na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej Miasta Krosna".

Załączniki:

oferta Plik pdf 2.20 MB
ogłoszenie Plik pdf 704.53 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2017-04-21
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-04-21 08:05
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-04-21 08:07

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2017

Prezydent  Miasta  Krosna
Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2015 poz. 1339 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVII/309/15 w sprawie  Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.
OGŁASZA
 
 OTWARTY   KONKURS  OFERT  
i zaprasza do składania ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu kultury na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2017 roku.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2017-04-04
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-04-04 12:19
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-04-04 12:23
Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki owartego konkursu ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego do zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych dla  osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Krosna", realizowanego w 2017 r.

 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAgnieszka Mucha2017-03-28
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-03-28 08:57
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-03-28 09:05

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok 2017

Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna

Załączniki:

wzór oferty Plik doc 209.00 KB
Zarzadzenie Nr 788/17 Plik pdf 255.34 KB
Ogłoszenie Plik pdf 583.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-03-01
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-03-01 10:06
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-03-01 10:38

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Krosna
ogłasza otwarty konkurs ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego
do zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych dla  osób niepełnosprawnych
zamieszkałych na terenie miasta Krosna", realizowanego w 2017 r.

Szczegóły w załączniku.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJulita Jaśkiewicz2017-02-28
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-02-28 10:41
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-02-28 10:43

Raport z przebiegu konsultacji społecznych

RAPORT
z przebiegu konsultacji społecznych
projektu Statutu Krośnieńskiej Rady Seniorów

 
Uwagi i opinie wraz z rozstrzygnięciem zamieszczono w poniższym raporcie.

Załączniki:

Raport Plik pdf 516.03 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJulita Jaśkiewicz2017-01-31
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-02-16 12:23
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-02-16 12:31

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2017-01-19
Publikujący Dorota Nitka - Nitka Dorota 2017-01-19 15:47
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2017-02-14 12:32

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Krosna na rok 2017

Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Krosna na rok 2017 z zakresu pomocy społecznej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-01-04
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-01-04 13:48
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-01-04 13:49
 
Zarządzenie  Nr 713/16 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta Krosna w roku 2017”.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2016-12-22
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2016-12-22 11:01
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2016-12-22 11:03

Konsultacje społeczne projektu Statutu Krośnieńskiej Rady Seniorów

Prezydent Miasta Krosna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Statutu Krośnieńskiej Rady Seniorów
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJulita Jaśkiewicz2016-12-13
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2016-12-13 08:08
Zarządzenie Nr 683/16 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą
"Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych w 2017 roku"
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2016-11-30
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2016-11-30 14:24
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2016-11-30 14:30

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2017

Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2017 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2016-11-22
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2016-11-23 12:00
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2016-11-23 12:33

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Krosna
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
pod nazwą "Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta Krosna w 2017 r." 
Szczegóły w załączniku
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2016-11-22
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2016-11-23 11:20
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2016-11-23 11:37
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
SKMBT_C28010100108400.pdf Plik pdf 2.35 MB
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 19 września 2017r. 15:38:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.