Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
1 2 3 ... 8 

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 14 maja 2018 r. Uczniowski Klub Sportowy „Piętnastka”, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, pn. „Udział zawodniczki w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży”.
 
 

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 693.36 KB
wniosek Plik pdf 2.37 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2018-05-17
Publikujący Katarzyna Bienia 2018-05-17 13:04
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2018-05-17 13:05

K.526.22.2018.D                                                       Krosno, 30.04.2018 r.

 
 

Prezydent  Miasta  Krosna

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817) oraz uchwały Rady Miasta Krosna Nr L /1072/17 z dnia 28 października 2017 r.  w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego w 2018 r.
OGŁASZA
 
 OTWARTY   KONKURS  OFERT  
i zaprasza do składania ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu kultury na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2018 roku.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 4.42 MB
wzór oferty Plik doc 234.50 KB
Zarządzenie nr 1292/18 Plik pdf 586.79 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2018-04-30
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2018-04-30 14:20
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2018-04-30 14:23

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Krosna ogłoszonego na podstawie zarządzenia Nr 1223/18 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 9 marca 2018 r.

Załączniki:

zarządzenie Nr 1285/18 Plik pdf 547.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2018-04-26
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2018-04-26 14:37
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2018-04-26 14:38

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. Klub Sportowy Karpaty Krosno, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez sportowych na terenie miasta Krosna, pn. „Mecz Piłki Nożnej Finał rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu OZPN Krosno”.
 
 

Załączniki:

ogłosznie Plik pdf 706.15 KB
wniosek Plik pdf 2.07 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2018-04-25
Publikujący Katarzyna Bienia 2018-04-25 14:33
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2018-04-25 14:34
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2018 z zakresu kultury

Załączniki:

Zarządzenie nr 1279/18 Plik pdf 659.88 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2018-04-24
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2018-04-24 11:15
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2018-04-24 11:20

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury

 

K.536.1.20.2018.D                                                                                                          Krosno 5.03.2018 r.


Prezydent  Miasta  Krosna

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817) oraz uchwały Rady Miasta Krosna Nr L /1072/17 z dnia 28 października 2017 r.  w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego w 2018 r.

OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT
i
zaprasza do składania ofert
na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna
w 2018 roku.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 3.37 MB
opis faktury Plik doc 39.50 KB
wzór oferty Plik doc 209.00 KB
zarządzenie Plik pdf 579.55 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2018-03-07
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2018-03-07 11:15
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2018-03-07 11:19

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 20 lutego 2018 r. Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Załączniki:

Oferta Plik pdf 1.02 MB
Ogłoszenie Plik pdf 200.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgnieszka Palinowska2018-02-27
Publikujący Agnieszka Palinowska 2018-02-27 07:51
Modyfikacja Agnieszka Palinowska 2018-02-27 07:52

Ogłoszenie o wyborze oferty na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu

RI.041.55.1.2018.G                                                                                               Krosno, dnia 20.02.2018 r.
 
 
Ogłoszenie o wyborze oferty na partnera spoza sektora finansów publicznych
do wspólnej realizacji projektu
 
 
Gmina Miasto Krosno, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 roku poz. 1460, 1475), w dniu 15.01.2018 r. ogłosiła otwarty konkurs na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.
 
Po dokonaniu oceny oferty pod względem formalnym i merytoryczno-jakościowy dokonano wyboru następującej oferty.
 
Nazwa Adres
Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie ul. Piłsudskiego 14; 38-400 Krosno
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2018-02-20
Publikujący Izabela Urbanek 2018-02-20 13:53

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 29 stycznia 2018 r. Aktywny Klub Emerytów i Rencistów Dzielnicy Polanka w Krośnie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 537.05 KB
Oferta Plik pdf 1.82 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJustyna Słabik2018-01-30
Publikujący Justyna Słabik 2018-01-30 13:06
Modyfikacja Justyna Słabik 2018-01-30 13:09
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2018 z zakresu kultury i sportu
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2018-01-03
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2018-01-03 13:40
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2018-01-03 13:54
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2018 pn. "Organizacja współzawodnictwa dzieci i młodzieży ze szkół krośnieńskich w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego"
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2018-01-03
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2018-01-03 13:48
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2018-01-03 13:57

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2018 pn. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formire opiekuńczej dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin zagrożonych alkoholizmem"
 
Szczegóły w załączniku:
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJulita Jaśkiewicz2017-12-29
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-12-29 13:58
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-12-29 14:12
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu  pomocy społecznej pt: "Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w 2018".
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2017-12-28
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-12-28 08:38
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-12-28 08:40
Ogłoszenie wynków otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta Krosna w roku 2018".
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2017-12-20
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-12-21 11:37
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-12-21 11:38

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rok 2018

Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. "Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w 2018 r."
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-12-06
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-12-06 10:13
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-12-06 10:17

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok 2018

Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2018 r.

Załączniki:

wzór oferty Plik doc 209.00 KB
Zarządzenie Nr 1094/17 Plik pdf 224.91 KB
Ogłoszenie Plik pdf 504.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-11-30
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-12-01 11:07
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-12-01 11:10

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wynków otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r."

Załączniki:

Zarządzenie Nr 1093/17 Plik pdf 304.20 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJulita Jaśkiewicz2017-11-30
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-12-01 10:57
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-12-01 10:58

Ogłszenie otwartego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 r.

K.426.1.35.2017.C                                                                         Krosno 24.11.2017 r.

PREZYDENT MIASTA KROSNA

Ogłasza

otwarty konkurs wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 r.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 6.52 MB
wzór wniosku Plik doc 36.24 KB
zarządzenie Plik pdf 687.59 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2017-11-27
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-11-27 11:58
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-11-27 12:04
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. "Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta Krosna w roku 2018"
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2017-11-20
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-11-20 11:51
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-11-20 11:53

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej pt. "Prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy
w Krośnie"


 
Szczegóły w załączniku.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2017-11-17
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-11-17 10:08
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-11-17 10:09

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury i sportu

K.524.6.2017.C                                                                                                      Krosno 15.11.2017 r.

Prezydent  Miasta  Krosna

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817) oraz uchwały Rady Miasta Krosna Nr L /1072/17 z dnia 28 października 2017 r.  w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego w 2018 r.

OGŁASZA OTWARTY   KONKURS  OFERT
i
zaprasza do składania ofert
na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna
w 2018 roku.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 4.77 MB
opis faktury Plik doc 39.00 KB
wzór oferty Plik doc 209.00 KB
zarządzenie Plik pdf 689.92 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2017-11-16
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-11-16 09:55
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-11-16 10:09

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok 2018

Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2018

Załączniki:

wzór oferty Plik doc 209.00 KB
Zarzadzenie Nr 1076/17 Plik pdf 221.95 KB
Ogłoszenie Plik pdf 763.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-11-16
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-11-16 09:26
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-11-16 09:28

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań w zakresie organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży ze szkół krośnieńskich w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego

 

K.524.7.2017.C                                                                                                             Krosno 15.11.2017 r.

Prezydent  Miasta  Krosna

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817) oraz uchwały Rady Miasta Krosna Nr L /1072/17 z dnia 28 października 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego w 2018 r.

OGŁASZA OTWARTY   KONKURS  OFERT
i
zaprasza do składania ofert
na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna
w 2018 roku.

Załączniki:

ogłoszenie Plik doc 105.00 KB
opis faktury Plik doc 39.50 KB
wzór oferty Plik doc 209.00 KB
zarządzenie Plik pdf 668.80 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2017-11-16
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-11-16 10:03
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-11-16 10:07

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 2 listopada 2017 r. Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krośnie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 750.38 KB
Ogłoszenie Plik pdf 206.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-11-06
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-11-06 09:01
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-11-06 09:02
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku".
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2017-10-30
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-10-30 09:57
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-10-30 10:08

Ogłoszenie - Biuro Rzeczy Znalezionych

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 poz. 397) art. 15 pkt. 3- Prezydent Miasta Krosna informuje, że dnia 13-10-2017 r. do Biura Rzeczy Znalezionych przekazano znalezioną kwotę pieniężną.
Osobę uprawnioną do odbioru wzywa się do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 pok. nr 5 (Straż Miejska), tel 0-13 47 43 607 w terminie do  13-10-2019 r.
Biuro jest czynne od poniedziałku do poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.
 
Pouczenie
Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 187. § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania– w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.”
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłDaniel Skotnicki2017-10-19
Publikujący Daniel Skotnicki 2017-10-19 12:14

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 12 października 2017 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Krośnie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

Oferta Plik pdf 548.62 KB
Ogłoszenie Plik pdf 209.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-10-13
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-10-13 09:39
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2018-01-29 15:03
Prezydent Miasta Krosna Zarządzeniem nr 1036/17 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 11 października  2017 r. powołał nową kadencję Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017-2020.
 
Skład Rady:
1)    przedstawiciele Rady Miasta Krosna:
a)    Pani Daria Balon – Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych,
b)    Pan Stanisław Czaja - Przewodniczący Komisji Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
c)    Pan Piotr Grudysz - Przewodniczący Komisji Edukacji,

2)    przedstawiciele organu wykonawczego Gminy Miasto Krosno:
a)    Pani Julita Jaśkiewicz – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia;
b)    Pani Justyna Słabik – pracownik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia;
c)    Pani Małgorzata Błaż – pracownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki;

3)    przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Krosna:
a)    Pan Maciej Pelczar – Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział
    Krosno;
b)    Pan Marian Duda – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w
    Krośnie;
c)    Pani Maria Penar – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło
    Krośnieńskie;
d)    Pan Stanisław Roman - Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku;
e)    Pani Kinga Rysz – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt
    Animals Ispektorat w Krośnie;
f)    Pan Bogdan Sadowski – Polski Związek Niewidomych Koło w Krośnie.


 

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 373.64 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2017-10-13
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-10-13 14:34
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-10-13 14:35
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie"
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2017-10-13
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-10-13 12:11
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-10-13 12:14
Prezydent Miasta Krosna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2017-09-28
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-09-28 14:28
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-09-28 14:45
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
SKMBT_C28010100108400.pdf Plik pdf 2.35 MB
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 21 października 2018r. 06:59:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.