Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
„Wykonanie i dostawę nowych tablic rejestracyjnych i ramek do tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie zużytych tablic rejestracyjnych dla Urzędu Miasta Krosna”

ZMIANY:
2017-11-08 00:00:00: Dodano wynik do przetargu
2017-10-23 08:43:31: Dodano plik Pytania i odpowiedzi.doc
Więcej >>>
2017-10-17 08:34:27: Dodano plik Ogłoszenie - informacje dodatkowe.doc
2017-10-13 13:24:32: Dodano plik Załącznik nr 4 - wzór ramki do tablic rejestracyjnych.doc
2017-10-13 13:23:59: Dodano plik Załącznik nr 3 - wzór umowy.doc
2017-10-13 13:23:26: Dodano plik SIWZ wraz z zał. 1 i 2.doc
KT.0121.10.2017.H                                                                                            Krosno, dnia 13 października 2017 r.

OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO, 38 - 400  Krosno  ul. Lwowska  28a  tel. 13 4743714 fax. 13 4743714 ; NIP  684 - 00 - 13 - 798 ;  REGON  370440809

OGŁASZA, że zamierza udzielić zamówienia na:
„Wykonanie i dostawę nowych tablic rejestracyjnych i ramek do tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie zużytych tablic rejestracyjnych dla Urzędu Miasta Krosna”
1. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30195000-2 Tablice
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę do siedziby Zamawiającego tablic rejestracyjnych zgodnych z wymogami i wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1038), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 585) wraz z ramkami do tablic rejestracyjnych. Przedmiot zamówienia (tablice rejestracyjne) winien posiadać certyfikat ITS.
Zamawiający informuje, że przewidywana ilość tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic rejestracyjnych w okresie trwania umowy wyniesie około:
 • Tablice samochodowe zwyczajne jedno- i dwurzędowe, w tym wtórniki tych tablic - 3000 kompletów;
 • Tablice motorowerowe, w tym wtórniki - 200 sztuk;
 • Tablice na przyczepy zwyczajne jedno- i dwurzędowe, w tym wtórniki - 150 sztuk;
 • Tablice motocyklowe/ciągnikowe, w tym wtórniki - 150 sztuk;
 • Tablice indywidualne zwyczajne jedno- i dwurzędowe, w tym wtórniki tablic – 10 kompletów;
 • Tablice zabytkowe zwyczajne jedno- i dwurzędowe, w tym wtórniki – 10 kompletów;
 • Tymczasowe tablice rejestracyjne – 25 kompletów;
 • Ramki do tablic rejestracyjnych samochodowych zwyczajnych jedno rzędowych – 3000 sztuk.
 • Tablica samochodowa jednorzędowa zmniejszona (wg rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.) – 10 szt.
Tablice lub materiały służące do ich produkcji muszą posiadać certyfikat na zgodność z warunkami technicznymi wydanymi przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Każda zmiana wymogów i wzorów określonych w przepisach dotyczących tablic rejestracyjnych musi być uwzględniona przez wykonawcę i tablice dostarczane po dniu wejścia w życie przepisów określających nowe wymogi i wzory muszą im odpowiadać.
3. Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie – 01.01.2018 r.
Zakończenie – 31.12.2018 r.
Terminy i ilość dostaw częściowych: pierwsza dostawa będzie realizowana w miesiącu styczniu 2018 roku, po podpisaniu umowy. Kolejna dostawa będzie realizowana w następnych miesiącach w terminie 3 dni od daty otrzymania przez wykonawcę informacji od Zamawiającego o aktualnym zapotrzebowaniu na przedmiot dostawy.
Sporadyczne zapotrzebowania na wtórniki tablic realizowane będą w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania przez wykonawcę informacji od Zamawiającego o aktualnym zapotrzebowaniu na przedmiot dostawy (przesłanego faksem lub drogą elektroniczną).
4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
 • Tablice samochodowe (jedno i dwurzędowe)+ wtórniki - 55 %
 • Tablice motorowerowe + wtórniki - 4 %
 • Tablice na przyczepy (jedno i dwurzędowe)+ wtórniki - 4 %
 • Tablice motocyklowe/ciągnikowe + wtórniki - 4 %
 • Tablice indywidualne (jedno i dwurzędowe)+ wtórniki - 2 %
 • Tablice zabytkowe (jedno i dwurzędowe)+ wtórniki - 2 %
 • Tymczasowe tablice rejestracyjne - 3 %
 • Ramki do tablic rejestracyjnych samochodowych zwyczajnych jednorzędowych – 25 %
 • Tablica samochodowa jednorzędowa zmniejszona - 1%
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz  zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.
Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
Urząd Miasta Krosna Wydział Komunikacji i Transportu ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
Oferta na przetarg pn.: „Wykonanie i dostawa nowych tablic rejestracyjnych i ramek do tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie zużytych tablic rejestracyjnych dla Urzędu Miasta Krosna”.
Nie otwierać przed 25 października 2017 r. przed godziną 11.00.
Termin składania ofert upływa w dniu 25 października 2017 r. do godz. 10.00 .
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2,  pokój nr  10 , w dniu 25 października 2017 r. o godz. 11.00.
8. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Marcin Machowski - w poniedziałek - 7.30 – 16.30, wtorek - czwartek - 7.30 – 15.30, piątek - 7.30 - 14.30  tel. 13 47 43 714 - Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Staszica 2 – pokój 10.

 
Data składania ofert:
2017-10-25 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKubit Grzegorz 2017-10-13 13:30:00
PublikującyKatarzyna Albrycht 2017-10-13 13:30:00
Modyfikował(a) Katarzyna Albrycht 2017-11-08 00:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ wraz z zał. 1 i 2 113.50 KbPlik doc
2. Załącznik nr 3 - wzór umowy 40.00 KbPlik doc
3. Załącznik nr 4 - wzór ramki do tablic rejestracyjnych 2.69 MBPlik doc
4. Ogłoszenie - informacje dodatkowe 10.50 KbPlik doc
5. Pytania i odpowiedzi 12.00 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 20 stycznia 2019r. 19:25:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.