Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
TREŚC JEST ARCHIWALNA

obwieszczenie

Krosno, 26.10.2018 r.

Znak: PB.6740.2.179.2017.D

Nr rej. 2/2017                                                             

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

           

                 Na podstawie art. 11 d  ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), zawiadamiam, że  na wniosek :

 

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 A

 

działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Niemczyka, z  dnia 31.10.2017 r. (uzupełnionego i zmodyfikowanego w dniu 28.09.2018 r.), zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską – etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską’’, (od km 0+000,00 do km 3+643,00), na poniższych działkach:

 

I.              Działki objęte liniami rozgraniczającymi:

 

 


L.p.

Nr TERYT działki po podziale

Nr TERYT działki pierwotnej lub nie podlegającej podziałowi

1

nie dotyczy

180701_2.0012.1074

2

180701_2.0012.1085/6

180701_2.0012.1085/2

3

180701_2.0012.1085/7

180701_2.0012.1085/2

4

180701_2.0012.1085/8

180701_2.0012.1085/2

5

nie dotyczy

180701_2.0012.1085/3

6

nie dotyczy

180701_2.0012.1085/4

7

nie dotyczy

180701_2.0012.1085/5

8

180701_2.0012.1091/21

180701_2.0012.1091/13

9

180701_2.0012.1091/22

180701_2.0012.1091/13

10

180701_2.0012.1091/23

180701_2.0012.1091/14

11

180701_2.0012.1091/24

180701_2.0012.1091/14

12

nie dotyczy

180701_2.0012.1091/17

13

180701_2.0012.1091/19

180701_2.0012.1091/3

14

180701_2.0012.1091/20

180701_2.0012.1091/3

15

nie dotyczy

180704_5.0009.969

16

nie dotyczy

180704_5.0009.970

17

nie dotyczy

180704_5.0009.974

18

nie dotyczy

180704_5.0009.976

19

nie dotyczy

180704_5.0009.977

20

nie dotyczy

180704_5.0009.978

21

nie dotyczy

186101_1.0001.1235

22

186101_1.0001.1240/1

186101_1.0001.1240

23

186101_1.0001.1240/2

186101_1.0001.1240

24

186101_1.0001.1241/1

186101_1.0001.1241

25

186101_1.0001.1242/3

186101_1.0001.1242/1

26

186101_1.0001.1242/6

186101_1.0001.1242/2

27

186101_1.0001.1242/7

186101_1.0001.1242/2

28

186101_1.0001.1243/1

186101_1.0001.1243

29

186101_1.0001.1246/1

186101_1.0001.1246

30

186101_1.0001.1247/4

186101_1.0001.1247/2

31

186101_1.0001.1247/5

186101_1.0001.1247/2

32

186101_1.0001.1247/6

186101_1.0001.1247/3

33

nie dotyczy

186101_1.0001.1248

34

186101_1.0001.1249/1

186101_1.0001.1249

35

186101_1.0001.1249/2

186101_1.0001.1249

36

186101_1.0001.1250/1

186101_1.0001.1250

37

186101_1.0001.1250/2

186101_1.0001.1250

38

186101_1.0001.1251/3

186101_1.0001.1251/1

39

186101_1.0001.1251/4

186101_1.0001.1251/1

40

186101_1.0001.1251/5

186101_1.0001.1251/2

41

186101_1.0001.1251/6

186101_1.0001.1251/2

42

186101_1.0001.1252/1

186101_1.0001.1252

43

186101_1.0001.1252/2

186101_1.0001.1252

44

186101_1.0001.1252/3

186101_1.0001.1252

45

186101_1.0001.1253/1

186101_1.0001.1253

46

186101_1.0001.1254/1

186101_1.0001.1254

47

nie dotyczy

186101_1.0001.1255/1

48

186101_1.0001.1255/4

186101_1.0001.1255/2

49

186101_1.0001.1255/6

186101_1.0001.1255/3

50

186101_1.0001.1257/1

186101_1.0001.1257

51

186101_1.0001.1258/9

186101_1.0001.1258/4

52

186101_1.0001.1265/1

186101_1.0001.1265

53

186101_1.0001.1266/1

186101_1.0001.1266

54

186101_1.0001.1266/2

186101_1.0001.1266

55

186101_1.0001.1267/3

186101_1.0001.1267/1

56

186101_1.0001.1268/1

186101_1.0001.1268

57

186101_1.0001.1268/2

186101_1.0001.1268

58

186101_1.0001.1269/1

186101_1.0001.1269

59

186101_1.0001.1269/2

186101_1.0001.1269

60

186101_1.0001.1270/1

186101_1.0001.1270

61

186101_1.0001.1270/2

186101_1.0001.1270

62

186101_1.0001.1271/1

186101_1.0001.1271

63

186101_1.0001.1271/2

186101_1.0001.1271

64

nie dotyczy

186101_1.0001.1276/2

65

186101_1.0001.1276/6

186101_1.0001.1276/3

66

186101_1.0001.1276/7

186101_1.0001.1276/3

67

nie dotyczy

186101_1.0001.1276/4

68

186101_1.0001.1276/8

186101_1.0001.1276/5

69

186101_1.0001.1276/9

186101_1.0001.1276/5

70

nie dotyczy

186101_1.0001.1291/1

71

186101_1.0001.1291/3

186101_1.0001.1291/2

72

186101_1.0001.1291/4

186101_1.0001.1291/2

73

186101_1.0001.1292/1

186101_1.0001.1292

74

186101_1.0001.1292/2

186101_1.0001.1292

75

186101_1.0001.1292/3

186101_1.0001.1292

76

186101_1.0001.1239/1

186101_1.0001.1293

77

186101_1.0001.1293/1

186101_1.0001.1293

78

nie dotyczy

186101_1.0001.1333

79

nie dotyczy

186101_1.0001.1337/1

80

186101_1.0001.1338/1

186101_1.0001.1338

81

186101_1.0001.1338/2

186101_1.0001.1338

82

186101_1.0001.1338/3

186101_1.0001.1338

83

186101_1.0001.1339/1

186101_1.0001.1339

84

186101_1.0001.1340/1

186101_1.0001.1340

85

nie dotyczy

186101_1.0001.1341

86

nie dotyczy

186101_1.0001.1342

87

nie dotyczy

186101_1.0001.1343

88

nie dotyczy

186101_1.0001.1345

89

nie dotyczy

186101_1.0001.1346

90

186101_1.0001.1347/1

186101_1.0001.1347

91

186101_1.0001.1347/2

186101_1.0001.1347

92

186101_1.0001.1347/3

186101_1.0001.1347

93

nie dotyczy

186101_1.0001.1348

94

186101_1.0001.1366/3

186101_1.0001.1366/1

95

186101_1.0001.1367/1

186101_1.0001.1367

96

186101_1.0001.1367/2

186101_1.0001.1367

97

186101_1.0001.1368/1

186101_1.0001.1368

98

186101_1.0001.1368/2

186101_1.0001.1368

99

186101_1.0001.1369/4

186101_1.0001.1369/2

100

186101_1.0001.1369/6

186101_1.0001.1369/3

101

186101_1.0001.1370/1

186101_1.0001.1370

102

186101_1.0001.1371/3

186101_1.0001.1371/1

103

186101_1.0001.1371/5

186101_1.0001.1371/2

104

186101_1.0001.1373/1

186101_1.0001.1373

105

186101_1.0001.1374/4

186101_1.0001.1374/3

106

186101_1.0001.1375/1

186101_1.0001.1375

107

nie dotyczy

186101_1.0001.1376

108

186101_1.0001.1377/1

186101_1.0001.1377

109

186101_1.0001.1378/1

186101_1.0001.1378

110

186101_1.0001.1379/1

186101_1.0001.1379

111

186101_1.0001.1380/1

186101_1.0001.1380

112

186101_1.0001.1381/1

186101_1.0001.1381

113

186101_1.0001.1382/1

186101_1.0001.1382

114

186101_1.0001.1382/3

186101_1.0001.1382

115

186101_1.0001.1383/3

186101_1.0001.1383/1

116

186101_1.0001.1383/4

186101_1.0001.1383/1

117

186101_1.0001.1395/1

186101_1.0001.1395

118

186101_1.0001.1395/2

186101_1.0001.1395

119

186101_1.0001.1395/3

186101_1.0001.1395

120

nie dotyczy

186101_1.0002.509/2

121

186101_1.0002.641/1

186101_1.0002.641

122

186101_1.0002.650/1

186101_1.0002.650

123

186101_1.0002.651/1

186101_1.0002.651

124

186101_1.0002.652/1

186101_1.0002.652

125

186101_1.0002.653/1

186101_1.0002.653

126

186101_1.0002.655/1

186101_1.0002.655

127

186101_1.0002.656/1

186101_1.0002.656

128

186101_1.0002.657/1

186101_1.0002.657

129

186101_1.0002.658/1

186101_1.0002.658

130

186101_1.0002.659/1

186101_1.0002.659

131

186101_1.0002.661/1

186101_1.0002.661

132

186101_1.0002.662/1

186101_1.0002.662

133

186101_1.0002.662/2

186101_1.0002.662

134

186101_1.0002.663/1

186101_1.0002.663

135

186101_1.0002.663/2

186101_1.0002.663

136

186101_1.0002.664/1

186101_1.0002.664

137

186101_1.0002.665/1

186101_1.0002.665

138

186101_1.0002.665/2

186101_1.0002.665

139

186101_1.0002.667/1

186101_1.0002.667

140

186101_1.0002.668/1

186101_1.0002.668

141

186101_1.0002.668/2

186101_1.0002.668

142

186101_1.0002.668/3

186101_1.0002.668

143

186101_1.0002.670/5

186101_1.0002.670/1

144

186101_1.0002.670/7

186101_1.0002.670/2

145

186101_1.0002.670/9

186101_1.0002.670/3

146

186101_1.0002.670/10

186101_1.0002.670/3

147

186101_1.0002.670/11

186101_1.0002.670/4

148

186101_1.0002.672/6

186101_1.0002.672/1

149

nie dotyczy

186101_1.0002.672/2

150

186101_1.0002.672/8

186101_1.0002.672/3

151

186101_1.0002.672/9

186101_1.0002.672/3

152

186101_1.0002.672/10

186101_1.0002.672/4

153

186101_1.0002.672/11

186101_1.0002.672/4

154

186101_1.0002.672/12

186101_1.0002.672/5

155

186101_1.0002.672/13

186101_1.0002.672/5

156

186101_1.0002.672/14

186101_1.0002.672/5

157

186101_1.0002.673/1

186101_1.0002.673

158

186101_1.0002.674/1

186101_1.0002.674

159

186101_1.0002.675/1

186101_1.0002.675

160

186101_1.0002.677/1

186101_1.0002.677

161

186101_1.0002.677/2

186101_1.0002.677

162

186101_1.0002.678/1

186101_1.0002.678

163

186101_1.0002.678/2

186101_1.0002.678

164

186101_1.0002.679/1

186101_1.0002.679

165

186101_1.0002.679/2

186101_1.0002.679

166

186101_1.0002.684/1

186101_1.0002.684

167

186101_1.0002.684/2

186101_1.0002.684

168

186101_1.0002.685/1

186101_1.0002.685

169

186101_1.0002.685/2

186101_1.0002.685

170

186101_1.0002.728/3

186101_1.0002.728/1

171

186101_1.0002.728/5

186101_1.0002.728/1

172

186101_1.0002.729/1

186101_1.0002.729

173

186101_1.0002.783/1

186101_1.0002.783

174

186101_1.0002.783/2

186101_1.0002.783

175

186101_1.0002.998/3

186101_1.0002.998/1

176

186101_1.0002.998/4

186101_1.0002.998/1

177

186101_1.0002.1000/4

186101_1.0002.1000/3

178

186101_1.0002.1000/5

186101_1.0002.1000/3

179

186101_1.0002.1001/1

186101_1.0002.1001

180

186101_1.0002.1001/2

186101_1.0002.1001

181

186101_1.0002.1001/3

186101_1.0002.1001

182

186101_1.0002.1001/4

186101_1.0002.1001

183

186101_1.0002.1002/3

186101_1.0002.1002/1

184

186101_1.0002.1002/5

186101_1.0002.1002/2

185

186101_1.0002.1003/1

186101_1.0002.1003

186

186101_1.0002.1003/2

186101_1.0002.1003

187

186101_1.0002.1004/1

186101_1.0002.1004

188

186101_1.0002.1004/2

186101_1.0002.1004

189

186101_1.0002.1005/1

186101_1.0002.1005

190

186101_1.0002.1008/1

186101_1.0002.1008

191

186101_1.0002.1009/1

186101_1.0002.1009

192

186101_1.0002.1009/2

186101_1.0002.1009

193

186101_1.0002.1010/1

186101_1.0002.1010

194

186101_1.0002.1011/1

186101_1.0002.1011

195

186101_1.0002.1011/3

186101_1.0002.1011

196

186101_1.0002.1012/1

186101_1.0002.1012

197

186101_1.0002.1013/1

186101_1.0002.1013

198

186101_1.0002.1025/1

186101_1.0002.1025

199

186101_1.0002.1037/6

186101_1.0002.1037/4

200

186101_1.0002.1037/8

186101_1.0002.1037/5

201

186101_1.0002.1038/5

186101_1.0002.1038/3

202

186101_1.0002.1039/3

186101_1.0002.1039/1

203

186101_1.0002.1040/5

186101_1.0002.1040/1

204

186101_1.0002.1040/7

186101_1.0002.1040/3

205

186101_1.0002.1041/1

186101_1.0002.1041

206

186101_1.0002.1042/1

186101_1.0002.1042

207

186101_1.0002.1042/2

186101_1.0002.1042

208

186101_1.0002.1042/3

186101_1.0002.1042

209

186101_1.0002.1043/1

186101_1.0002.1043

210

186101_1.0002.1044/1

186101_1.0002.1044

211

186101_1.0002.1044/2

186101_1.0002.1044

212

186101_1.0002.1044/3

186101_1.0002.1044

213

186101_1.0002.1044/4

186101_1.0002.1044

214

186101_1.0002.1045/1

186101_1.0002.1045

215

186101_1.0002.1045/2

186101_1.0002.1045

216

186101_1.0002.1045/3

186101_1.0002.1045

217

186101_1.0002.1046/1

186101_1.0002.1046

218

186101_1.0002.1046/2

186101_1.0002.1046

219

186101_1.0002.1047/3

186101_1.0002.1047/1

220

186101_1.0002.1047/4

186101_1.0002.1047/1

221

186101_1.0002.1047/5

186101_1.0002.1047/2

222

186101_1.0002.1047/6

186101_1.0002.1047/2

223

186101_1.0002.1048/8

186101_1.0002.1048/1

224

186101_1.0002.1048/9

186101_1.0002.1048/1

225

nie dotyczy

186101_1.0002.1048/2

226

186101_1.0002.1048/16

186101_1.0002.1048/3

227

186101_1.0002.1048/17

186101_1.0002.1048/3

228

186101_1.0002.1048/18

186101_1.0002.1048/3

229

nie dotyczy

186101_1.0002.1048/4

230

186101_1.0002.1048/12

186101_1.0002.1048/5

231

186101_1.0002.1048/10

186101_1.0002.1048/7

232

186101_1.0002.1049/17

186101_1.0002.1049/11

233

186101_1.0002.1049/18

186101_1.0002.1049/11

234

nie dotyczy

186101_1.0002.1049/2

235

nie dotyczy

186101_1.0002.1049/4

236

nie dotyczy

186101_1.0002.1049/5

237

nie dotyczy

186101_1.0002.1049/6

238

186101_1.0002.1049/19

186101_1.0002.1049/8

239

186101_1.0002.1049/20

186101_1.0002.1049/8

240

186101_1.0002.1049/14

186101_1.0002.1049/9

241

186101_1.0002.1071/3

186101_1.0002.1071/2

242

186101_1.0002.1072/3

186101_1.0002.1072/2

243

186101_1.0002.1076/1

186101_1.0002.1076

244

186101_1.0002.1078/3

186101_1.0002.1078/1

245

186101_1.0002.1079/1

186101_1.0002.1079

246

186101_1.0002.1080/1

186101_1.0002.1080

247

186101_1.0002.1094/1

186101_1.0002.1094

248

186101_1.0002.1112/1

186101_1.0002.1112

249

186101_1.0002.1489/1

186101_1.0002.1489

250

186101_1.0002.1489/2

186101_1.0002.1489

251

186101_1.0002.1490/1

186101_1.0002.1490

252

186101_1.0002.1490/2

186101_1.0002.1490

253

186101_1.0002.1491/1

186101_1.0002.1491

254

186101_1.0002.1491/2

186101_1.0002.1491

255

186101_1.0002.1491/3

186101_1.0002.1491

256

186101_1.0002.1491/4

186101_1.0002.1491

257

186101_1.0002.1492/1

186101_1.0002.1492

258

186101_1.0002.1492/2

186101_1.0002.1492

259

186101_1.0002.1492/3

186101_1.0002.1492

260

186101_1.0002.1492/4

186101_1.0002.1492

261

186101_1.0002.1493/1

186101_1.0002.1493

262

186101_1.0002.1493/2

186101_1.0002.1493

263

186101_1.0002.1494/1

186101_1.0002.1494

264

186101_1.0002.1494/2

186101_1.0002.1494

265

186101_1.0002.1494/3

186101_1.0002.1494

266

186101_1.0002.1495/1

186101_1.0002.1495

267

186101_1.0002.1495/2

186101_1.0002.1495

268

186101_1.0002.1496/1

186101_1.0002.1496

269

nie dotyczy

186101_1.0002.1511

270

186101_1.0002.1512/1

186101_1.0002.1512

271

186101_1.0002.1512/2

186101_1.0002.1512

272

186101_1.0002.1513/1

186101_1.0002.1513

273

186101_1.0002.1513/2

186101_1.0002.1513

274

186101_1.0002.1513/3

186101_1.0002.1513

275

186101_1.0002.1514/1

186101_1.0002.1514

276

186101_1.0002.1514/3

186101_1.0002.1514

277

186101_1.0002.1516/1

186101_1.0002.1516

278

186101_1.0002.1516/2

186101_1.0002.1516

279

186101_1.0002.1517/1

186101_1.0002.1517

280

186101_1.0002.1517/2

186101_1.0002.1517

281

nie dotyczy

186101_1.0002.1518

282

nie dotyczy

186101_1.0002.1519

283

nie dotyczy

186101_1.0002.1520

284

nie dotyczy

186101_1.0002.1521

285

nie dotyczy

186101_1.0002.1522

286

nie dotyczy

186101_1.0002.1524

287

nie dotyczy

186101_1.0002.1527

288

nie dotyczy

186101_1.0002.1532

289

nie dotyczy

186101_1.0002.1584

290

186101_1.0002.1585/1

186101_1.0002.1585

291

186101_1.0002.1585/2

186101_1.0002.1585

292

186101_1.0002.1585/3

186101_1.0002.1585

293

186101_1.0002.1586/1

186101_1.0002.1586

294

186101_1.0002.1586/2

186101_1.0002.1586

295

186101_1.0002.1587/1

186101_1.0002.1587

296

186101_1.0002.1587/2

186101_1.0002.1587

297

186101_1.0002.1588/1

186101_1.0002.1588

298

186101_1.0002.1588/2

186101_1.0002.1588

299

186101_1.0002.1589/1

186101_1.0002.1589

300

186101_1.0002.1589/2

186101_1.0002.1589

301

nie dotyczy

186101_1.0002.1590/19

302

nie dotyczy

186101_1.0002.1595

303

186101_1.0002.1596/1

186101_1.0002.1596

304

186101_1.0002.1596/2

186101_1.0002.1596

305

186101_1.0002.1596/3

186101_1.0002.1596

306

186101_1.0002.1597/1

186101_1.0002.1597

307

186101_1.0002.1597/2

186101_1.0002.1597

308

186101_1.0002.1597/3

186101_1.0002.1597

309

186101_1.0002.1600/1

186101_1.0002.1600

310

186101_1.0002.1600/2

186101_1.0002.1600

311

186101_1.0002.1600/3

186101_1.0002.1600

312

186101_1.0002.1601/1

186101_1.0002.1601

313

186101_1.0002.1601/2

186101_1.0002.1601

314

186101_1.0002.1601/3

186101_1.0002.1601

315

186101_1.0002.1602/1

186101_1.0002.1602

316

186101_1.0002.1602/2

186101_1.0002.1602

317

186101_1.0002.1609/1

186101_1.0002.1609

318

186101_1.0002.1609/2

186101_1.0002.1609

319

186101_1.0002.1732/5

186101_1.0002.1732/1

320

186101_1.0002.1732/6

186101_1.0002.1732/1

321

186101_1.0002.1735/5

186101_1.0002.1735/1

322

186101_1.0002.1735/6

186101_1.0002.1735/1

323

186101_1.0002.1735/3

186101_1.0002.1735/2

324

186101_1.0002.1735/4

186101_1.0002.1735/2

325

186101_1.0002.1736/1

186101_1.0002.1736

326

186101_1.0002.1736/2

186101_1.0002.1736

327

nie dotyczy

186101_1.0002.1737

328

186101_1.0002.1743/3

186101_1.0002.1743/1

329

186101_1.0002.1743/4

186101_1.0002.1743/1

330

186101_1.0002.1743/5

186101_1.0002.1743/2

331

186101_1.0002.1743/6

186101_1.0002.1743/2

332

186101_1.0002.1744/3

186101_1.0002.1744/2

333

186101_1.0002.1744/4

186101_1.0002.1744/2

334

186101_1.0002.1745/18

186101_1.0002.1745/10

335

186101_1.0002.1745/19

186101_1.0002.1745/10

336

nie dotyczy

186101_1.0002.1745/12

337

186101_1.0002.1745/14

186101_1.0002.1745/4

338

186101_1.0002.1745/15

186101_1.0002.1745/4

339

186101_1.0002.1745/16

186101_1.0002.1745/5

340

186101_1.0002.1745/17

186101_1.0002.1745/5

341

nie dotyczy

186101_1.0002.1745/7

342

186101_1.0002.1746/3

186101_1.0002.1746/2

343

186101_1.0002.1746/4

186101_1.0002.1746/2

344

186101_1.0002.1747/7

186101_1.0002.1747/4

345

186101_1.0002.1747/8

186101_1.0002.1747/4

346

186101_1.0002.1747/9

186101_1.0002.1747/4

347

186101_1.0002.1747/10

186101_1.0002.1747/6

348

186101_1.0002.1747/11

186101_1.0002.1747/6

349

186101_1.0002.1748/3

186101_1.0002.1748/2

350

186101_1.0002.1748/4

186101_1.0002.1748/2

351

nie dotyczy

186101_1.0002.1749/2

352

nie dotyczy

186101_1.0002.1750/4

353

186101_1.0002.1750/9

186101_1.0002.1750/8

354

186101_1.0002.1750/10

186101_1.0002.1750/8

355

186101_1.0002.1757/3

186101_1.0002.1757/1

356

186101_1.0002.1757/4

186101_1.0002.1757/1

357

nie dotyczy

186101_1.0002.1757/2

358

186101_1.0002.1758/1

186101_1.0002.1758

359

186101_1.0002.1758/2

186101_1.0002.1758

360

186101_1.0002.1759/1

186101_1.0002.1759

361

186101_1.0002.1759/2

186101_1.0002.1759

362

186101_1.0002.1760/1

186101_1.0002.1760

363

186101_1.0002.1760/2

186101_1.0002.1760

364

186101_1.0002.1760/3

186101_1.0002.1760

365

186101_1.0002.1760/4

186101_1.0002.1760

366

186101_1.0002.1762/2

186101_1.0002.1762/1

367

186101_1.0002.1762/3

186101_1.0002.1762/1

368

186101_1.0002.1762/4

186101_1.0002.1762/1

369

186101_1.0002.1763/1

186101_1.0002.1763

370

186101_1.0002.1763/2

186101_1.0002.1763

371

186101_1.0002.1764/1

186101_1.0002.1764

372

186101_1.0002.1764/2

186101_1.0002.1764

373

186101_1.0002.1767/3

186101_1.0002.1767/1

374

186101_1.0002.1767/4

186101_1.0002.1767/1

375

186101_1.0002.1813/1

186101_1.0002.1813

376

186101_1.0002.1813/2

186101_1.0002.1813

377

186101_1.0002.1814/7

186101_1.0002.1814/4

378

186101_1.0002.1814/8

186101_1.0002.1814/4

379

nie dotyczy

186101_1.0002.1814/5

380

186101_1.0002.1815/3

186101_1.0002.1815/2

381

186101_1.0002.1816/3

186101_1.0002.1816/2

382

186101_1.0002.1817/1

186101_1.0002.1817

383

186101_1.0002.1817/2

186101_1.0002.1817

384

186101_1.0002.1817/3

186101_1.0002.1817

385

186101_1.0002.1818/1

186101_1.0002.1818

386

186101_1.0002.1818/2

186101_1.0002.1818

387

186101_1.0002.1818/3

186101_1.0002.1818

388

186101_1.0002.1819/1

186101_1.0002.1819

389

186101_1.0002.1819/2

186101_1.0002.1819

390

186101_1.0002.1819/3

186101_1.0002.1819

391

186101_1.0002.1824/1

186101_1.0002.1824

392

186101_1.0002.1824/2

186101_1.0002.1824

393

186101_1.0002.1824/3

186101_1.0002.1824

394

186101_1.0002.1829/1

186101_1.0002.1829

395

186101_1.0002.1829/2

186101_1.0002.1829

396

186101_1.0002.1830/1

186101_1.0002.1830

397

186101_1.0002.1830/2

186101_1.0002.1830

398

nie dotyczy

186101_1.0002.1831


399

nie dotyczy

186101_1.0002.1832

400

nie dotyczy

186101_1.0002.1833

401

186101_1.0002.1834/1

186101_1.0002.1834

402

186101_1.0002.1834/2

186101_1.0002.1834

403

nie dotyczy

186101_1.0002.1896/1

404

nie dotyczy

186101_1.0002.1896/5

405

186101_1.0002.1975/1

186101_1.0002.1975

406

186101_1.0002.1981/1

186101_1.0002.1981

407

186101_1.0002.1981/2

186101_1.0002.1981

408

186101_1.0002.1981/3

186101_1.0002.1981

409

186101_1.0003.239/3

186101_1.0003.239/1

410

nie dotyczy

186101_1.0003.240/8

411

nie dotyczy

186101_1.0003.240/9

412

186101_1.0003.240/27

186101_1.0003.240/12

413

186101_1.0003.240/28

186101_1.0003.240/12

414

186101_1.0003.301/14

186101_1.0003.301/12

415

nie dotyczy

186101_1.0003.351/1

416

nie dotyczy

186101_1.0003.352

417

186101_1.0003.379/1

186101_1.0003.379

418

186101_1.0003.379/2

186101_1.0003.379

419

nie dotyczy

186101_1.0003.380

420

186101_1.0003.396/1

186101_1.0003.396

421

186101_1.0003.396/2

186101_1.0003.396

 

Jednostka ewidencyjna

 

Obręb ewidencyjny

Kod TERYT

Nazwa

Kod TERYT

Nazwa

 

186101_1

 

Krosno

0001

Turaszówka

0002

Polanka

0003

Przemysłowa

180704_5

Jedlicze

0009

Potok

180701_2

Chorkówka

0012

Świerzowa Polska

 

II.            Działki objęte terenem niezbędnym w celu wykonania:

- budowy tymczasowych obiektów budowlanych,

- rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania       oraz tymczasowych obiektów budowlanych,

- budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu,

- budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji szczegółowych,

- budowy lub przebudowy innych dróg publicznych,

- budowy lub przebudowy zjazdów,

 

L.p.

Nr TERYT działki po podziale

Nr TERYT działki przed pierwotnej lub nie podlegającej podziałowi

Cel zajęcia działki

1

nie dotyczy

180704_5.0009.970

UZBROJENIE TERENU - KANALIZACJA DESZCZOWA

2

nie dotyczy

180704_5.0009.974

UZBROJENIE TERENU - KANALIZACJA DESZCZOWA

3

nie dotyczy

180704_5.0009.976

UZBROJENIE TERENU - KANALIZACJA DESZCZOWA

4

nie dotyczy

180704_5.0009.977

UZBROJENIE TERENU - KANALIZACJA DESZCZOWA I UMOCNIENIE ODCINKA WYLOTOWEGO DO CIEKU

5

nie dotyczy

180704_5.0009.978

UMOCNIENIE SKARP I DNA ISTNIEJĄCEGO POTOKU

6

nie dotyczy

186101_1.0001.1235

UZBROJENIE TERENU - KANALIZACJA DESZCZOWA

7

186101_1.0001.1240/2

186101_1.0001.1240

UZBROJENIE TERENU - TELETECHNIKA, PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I UMOCNIENIEM NASYPU

8

186101_1.0001.1242/7

186101_1.0001.1242/2

UZBROJENIE TERENU - TELETECHNIKA, PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I UMOCNIENIEM NASYPU

9

186101_1.0001.1247/5

186101_1.0001.1247/2

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA ODCINKA LINII ENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ

10

nie dotyczy

186101_1.0001.1248

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA ODCINKA LINII ENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ

11

186101_1.0001.1249/2

186101_1.0001.1249

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA LINII ENERGETYCZNEJ

12

186101_1.0001.1250/2

186101_1.0001.1250

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA ODCINKA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ

13

186101_1.0001.1251/4

186101_1.0001.1251/1

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ

14

186101_1.0001.1251/6

186101_1.0001.1251/2

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA WODOCIĄGU

15

186101_1.0001.1252/2

186101_1.0001.1252

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA WODOCIĄGU, GAZOCIĄGU I LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ

16

186101_1.0001.1252/3

186101_1.0001.1252

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA WODOCIĄGU, GAZOCIĄGU I LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ

17

186101_1.0001.1266/2

186101_1.0001.1266

DOSTĘP DO TERENU PASA DROGOWEGO PRZY ŚCIANCE NAPROWADZAJĄCEJ

18

186101_1.0001.1268/2

186101_1.0001.1268

DOSTĘP DO TERENU PASA DROGOWEGO PRZY ŚCIANCE NAPROWADZAJĄCEJ

19

186101_1.0001.1269/2

186101_1.0001.1269

DOSTĘP DO TERENU PASA DROGOWEGO PRZY ŚCIANCE NAPROWADZAJĄCEJ

20

186101_1.0001.1270/2

186101_1.0001.1270

DOSTĘP DO TERENU PASA DROGOWEGO PRZY ŚCIANCE NAPROWADZAJĄCEJ

21

186101_1.0001.1271/2

186101_1.0001.1271

DOSTĘP DO TERENU PASA DROGOWEGO PRZY ŚCIANCE NAPROWADZAJĄCEJ

22

nie dotyczy

186101_1.0001.1276/2

DOSTĘP DO TERENU PASA DROGOWEGO PRZY ŚCIANCE NAPROWADZAJĄCEJ

23

186101_1.0001.1276/7

186101_1.0001.1276/3

DOSTĘP DO TERENU PASA DROGOWEGO PRZY ŚCIANCE NAPROWADZAJĄCEJ

24

186101_1.0001.1276/9

186101_1.0001.1276/5

DOSTĘP DO TERENU PASA DROGOWEGO PRZY ŚCIANCE NAPROWADZAJĄCEJ

25

nie dotyczy

186101_1.0001.1291/1

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA ODCINKA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ

26

186101_1.0001.1291/4

186101_1.0001.1291/2

DOSTĘP DO TERENU W ZWIĄZKU
Z PROWADZENIEM PRAC PRZY PRZEBUDOWIE GAZOCIĄGU

27

186101_1.0001.1292/2

186101_1.0001.1292

DOSTĘP DO TERENU PASA DROGOWEGO PRZY ŚCIANCE NAPROWADZAJĄCEJ
DOSTĘP DO TERENU W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM PRAC PRZY UMOCNIENIU SKARP I DNA ISTNIEJĄCEGO POTOKU,
DOSTĘP DO TERENU W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM PRAC PRZY BUDOWIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO - LINII KABLA OŚWIETLENIOWEGO

28

186101_1.0001.1292/3

186101_1.0001.1292

DOSTĘP DO TERENU PASA DROGOWEGO PRZY ŚCIANCE NAPROWADZAJĄCEJ
DOSTĘP DO TERENU W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM PRAC PRZY UMOCNIENIU SKARP I DNA ISTNIEJĄCEGO POTOKU,
DOSTĘP DO TERENU W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM PRAC PRZY BUDOWIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO - LINII KABLA OŚWIETLENIOWEGO

29

nie dotyczy

186101_1.0001.1333

UZBROJENIE TERENU, KONSTRUKCJA NASYPU I ELEMENTY UKŁADU DROGOWEGO

30

nie dotyczy

186101_1.0001.1337/1

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU I NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ

31

186101_1.0001.1338/3

186101_1.0001.1338

UZBROJENIE TERENU - GAZOCIĄG, LINIA ENERGETYCZNA, KANALIZACJA SANITARNA, WODOCIĄG, TELETECHNIKA

32

186101_1.0001.1347/3

186101_1.0001.1347

UZBROJENIE TERENU - GAZOCIĄG, LINIA ENERGETYCZNA, KANALIZACJA SANITARNA, WODOCIĄG, TELETECHNIKA,
ZJAZD INDYWIDUALNY

33

nie dotyczy

186101_1.0001.1348

UZBROJENIE TERENU - TELETECHNIKA, NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA,
ZJAZD INDYWIDUALNY

34

nie dotyczy

186101_1.0001.1376

DOSTĘP DO PASA DROGOWEGO NA POTRZEBY WYKONANIA ROBÓT DROGOWYCH

35

186101_1.0001.1382/3

186101_1.0001.1382

DOSTĘP DO PASA DROGOWEGO NA POTRZEBY WYKONANIA ROBÓT DROGOWYCH

36

186101_1.0001.1383/4

186101_1.0001.1383/1

DOSTĘP DO PASA DROGOWEGO NA POTRZEBY WYKONANIA ROBÓT DROGOWYCH

37

186101_1.0001.1395/2

186101_1.0001.1395

DOSTĘP DO TERENU PASA DROGOWEGO PRZY ŚCIANCE NAPROWADZAJĄCEJ
DOSTĘP DO TERENU W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM PRAC PRZY UMOCNIENIU SKARP I DNA ISTNIEJĄCEGO POTOKU,

38

186101_1.0001.1395/3

186101_1.0001.1395

DOSTĘP DO TERENU PASA DROGOWEGO PRZY ŚCIANCE NAPROWADZAJĄCEJ
DOSTĘP DO TERENU W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM PRAC PRZY UMOCNIENIU SKARP I DNA ISTNIEJĄCEGO POTOKU,

39

nie dotyczy

186101_1.0002.509/2

UMOCNIENIE SKARP I DNA ISTNIEJĄCEGO POTOKU, PRZEPUST

40

186101_1.0002.662/2

186101_1.0002.662

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA WODOCIĄGU, ZJAZD INDYWIDUALNY

41

186101_1.0002.663/2

186101_1.0002.663

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, ZJAZD INDYWIDUALNY

42

186101_1.0002.668/3

186101_1.0002.668

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA TELETECHNIKI, ZJAZD INDYWIDUALNY

43

186101_1.0002.670/10

186101_1.0002.670/3

WYBURZENIE OBIEKTU

44

186101_1.0002.672/9

186101_1.0002.672/3

WYBURZENIE OBIEKTU

45

186101_1.0002.672/11

186101_1.0002.672/4

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, PRZEBUDOWA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

46

186101_1.0002.672/14

186101_1.0002.672/5

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, PRZEBUDOWA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

47

186101_1.0002.677/2

186101_1.0002.677

REZERWA TERENU DLA CELÓW WYKONANIA UZBROJENIA TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU

48

186101_1.0002.678/2

186101_1.0002.678

REZERWA TERENU DLA CELÓW WYKONANIA UZBROJENIA TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, WYCINKA ZIELENI

49

186101_1.0002.679/2

186101_1.0002.679

REZERWA TERENU DLA CELÓW WYKONANIA UZBROJENIA TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU

50

186101_1.0002.684/2

186101_1.0002.684

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, PRZEBUDOWA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

51

186101_1.0002.685/2

186101_1.0002.685

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, PRZEBUDOWA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, ZJAZD INDYWIDUALNY

52

186101_1.0002.728/5

186101_1.0002.728/1

ODCINEK PRZEJŚCIOWY W UL. K.K.BACZYŃSKIEGO - DOWIĄZANIE SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE JEZDNI

53

186101_1.0002.783/2

186101_1.0002.783

ODCINEK PRZEJŚCIOWY W UL. GEN. MACZKA - DOWIĄZANIE SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE JEZDNI

54

186101_1.0002.998/4

186101_1.0002.998/1

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA WODOCIĄGU, ZJAZD INDYWIDUALNY

55

186101_1.0002.1000/5

186101_1.0002.1000/3

UZBROJENIE TERENU - ZABEZPIECZENIE WODOCIĄGU, ZJAZD INDYWIDUALNY

56

186101_1.0002.1001/4

186101_1.0002.1001

ZJAZD INDYWIDUALNY

57

186101_1.0002.1003/2

186101_1.0002.1003

UZBROJENIE TERENU - LINIA ENERGETYCZNA, ZJAZD INDYWIDUALNY

58

186101_1.0002.1004/2

186101_1.0002.1004

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, WODOCIĄGU, TELETECHNIKI, ZJAZD INDYWIDUALNY

59

186101_1.0002.1009/2

186101_1.0002.1009

ZJAZD INDYWIDUALNY

60

186101_1.0002.1011/3

186101_1.0002.1011

UZBROJENIE TERENU - REZERWA TERENU NA WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH
Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ

61

186101_1.0002.1042/2

186101_1.0002.1042

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, ZAPEWNIENIE DOJAZDU DO POSESJI POPRZEZ WYKONANIE DROGI DOJAZDOWEJ W GRANICACH NIERUCHOMOŚCI

62

186101_1.0002.1042/3

186101_1.0002.1042

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, ZAPEWNIENIE DOJAZDU DO POSESJI POPRZEZ WYKONANIE DROGI DOJAZDOWEJ W GRANICACH NIERUCHOMOŚCI

63

186101_1.0002.1044/3

186101_1.0002.1044

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, ZAPEWNIENIE DOJAZDU DO POSESJI POPRZEZ WYKONANIE DROGI DOJAZDOWEJ W GRANICACH NIERUCHOMOŚCI

64

186101_1.0002.1044/4

186101_1.0002.1044

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, ZAPEWNIENIE DOJAZDU DO POSESJI POPRZEZ WYKONANIE DROGI DOJAZDOWEJ W GRANICACH NIERUCHOMOŚCI

65

186101_1.0002.1045/3

186101_1.0002.1045

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ, PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ

66

186101_1.0002.1046/2

186101_1.0002.1046

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ

67

186101_1.0002.1047/4

186101_1.0002.1047/1

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ, PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ, ZJAZD INDYWIDUALNY

68

186101_1.0002.1047/6

186101_1.0002.1047/2

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, ZJAZD INDYWIDUALNY

69

nie dotyczy

186101_1.0002.1048/2

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, WYCINKA KRZEWÓW, ZJAZD INDYWIDUALNY

70

186101_1.0002.1048/18

186101_1.0002.1048/3

ZJAZD INDYWIDUALNY

71

186101_1.0002.1048/9

186101_1.0002.1048/1

REZERWA TERENU DLA CELÓW WYKONANIA UZBROJENIA TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU

72

186101_1.0002.1049/18

186101_1.0002.1049/11

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, PRZEBUDOWA WODOCIĄGU, PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

73

nie dotyczy

186101_1.0002.1049/2

ZJAZDY INDYWIDUALNE

74

nie dotyczy

186101_1.0002.1049/6

UZBROJENIE TERENU - ZABEZPIECZENIE KABLA ELEKTROENERGETYCZNEGO, ZJAZD INDYWIDUALNY

75

186101_1.0002.1049/20

186101_1.0002.1049/8

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA WODOCIĄGU, ZJAZD INDYWIDUALNY

76

186101_1.0002.1489/2

186101_1.0002.1489

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, PRZEBUDOWA WODOCIĄGU, ZJAZD INDYWIDUALNY

77

186101_1.0002.1490/2

186101_1.0002.1490

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA KABLA ELEKTROENERGETYCZNEGO,

78

186101_1.0002.1491/3

186101_1.0002.1491

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, ZJAZD PUBLICZNY

79

186101_1.0002.1491/4

186101_1.0002.1491

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, ZJAZD PUBLICZNY

80

186101_1.0002.1492/3

186101_1.0002.1492

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, ROZBIÓRKA OBIEKTÓW, ZJAZD INDYWIDUALNY

81

186101_1.0002.1492/4

186101_1.0002.1492

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, ROZBIÓRKA OBIEKTÓW, ZJAZD INDYWIDUALNY

82

186101_1.0002.1493/2

186101_1.0002.1493

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, ROZBIÓRKA OBIEKTÓW

83

186101_1.0002.1494/3

186101_1.0002.1494

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA KABLA ELEKTROENERGETYCZNEGO

84

186101_1.0002.1495/2

186101_1.0002.1495

DOJAZD I REZERWA TERENU DLA CELÓW WYKONANIA UZBROJENIA TERENU - PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

85

nie dotyczy

186101_1.0002.1511

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU

86

186101_1.0002.1512/2

186101_1.0002.1512

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU

87

186101_1.0002.1513/2

186101_1.0002.1513

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, PRZEBUDOWA TELETECHNIKI

88

186101_1.0002.1513/3

186101_1.0002.1513

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU, PRZEBUDOWA TELETECHNIKI

89

186101_1.0002.1514/3

186101_1.0002.1514

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA KABLA ELEKTROENERGETYCZNEGO DOZIEMNEGO I NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ

90

186101_1.0002.1516/2

186101_1.0002.1516

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

91

186101_1.0002.1517/2

186101_1.0002.1517

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU

92

nie dotyczy

186101_1.0002.1518

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

93

nie dotyczy

186101_1.0002.1519

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

94

nie dotyczy

186101_1.0002.1520

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

95

nie dotyczy

186101_1.0002.1521

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

96

nie dotyczy

186101_1.0002.1522

UZBROJENIE TERENU - PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ