XML

Informacja

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa placówki: Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Adres : ul. Kletówki 7a, 38-400 Krosno
 • Kierownik : Małgorzata Urbańska
 • Nr telefonu : 13 307 3333
 • Fax : 13 3073333
 • E-mail : sdskrosno@wp.pl
 • Adres strony www :


II. Przedmiot działalności i kompetencje

Środowiskowy Dom Samopomocy  jest placówką typu dziennego, dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo z terenu Miasta Krosna. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest prowadzenie zajęć w kierunku przystosowania jednostki w możliwie największym stopniu do samodzielnego życia w społeczeństwie.
W Środowiskowym Domu Samopomocy działa zespół wspierająco – aktywizujący, prowadzone są treningi umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu, treningi umiejętności spędzania wolnego czasu. Uczestnicy w każdej sprawie mają możliwość konsultacji psychologicznej, psychiatrycznej, prawnej i socjalnej.
Uczestnicy poprzez terapię zajęciową mogą rozwijać swoje zainteresowania muzyczne, plastyczne, teatralne, rękodzieła artystycznego, kulinarne itp. Ważny jest również kontakt z grupą.


III. Struktura organizacyjna

 • Wykonana zgodnie z regulaminem organizacyjnym jednostki. - (PLIK)
 • Schemat organizacyjny - (PLIK)
 • Zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu oraganizacyjnego (PLIK)


IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o pomocy społecznej – (PLIK)
 • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r – (PLIK)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego- (PLIK)
 • Uchwała Nr XLVIII/1066/2002 z dnia 7 października 2002 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy (PLIK)
 • Uchwała zmieniająca statut SDS (PLIK)
 • Statut (PLIK)
 • Regulamin Uczestnika (PLIK)


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw
 

 • Kierownik przyjmuje strony we wtorki i czwartki od 9.00 do 11.00.

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy (PLIK)
 • Środki trwałe – 12 375,00 zł
 • Budynki (wartość w zł)
 • Bilans (ostatni) (PLIK)

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (PLIK)

 

Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania -(PLIK)


Kontrola Zarządcza
1) Oświadczenie (PLIK)
2) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016 (PLIK)
3) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 (PLIK)
4) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 (PLIK)
5) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 (PLIK)
6) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020 (PLIK)
7) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021 (PLIK)
8) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022 (PLIK)
9) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023 (PLIK)

Sprawozdania za rok 2018

 1. Bilans jednostki budżetowej
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Zestawienie zmian w funduszu
 4. Informacja dodatkowa
Sprawozdania za rok 2019
 1. Bilans jednostki budżetowej
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Zestawienie zmian w funduszu
 4. Informacja dodatkowa
Sprawozdania za rok 2020
 1. Bilans jednostki budżetowej
Sprawozdania za rok 2021
        1. Bilans jednostki budżetowej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłMałgorzata Urbańska2013-03-21
Publikujący Środowiskowy Dom Samopomocy 2013-03-21 09:42
Modyfikacja Środowiskowy Dom Samopomocy 2024-02-02 08:21