MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce


II. Przedmiot działalności i kompetencje
 

Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie jest podzielony na dwa typy szkół:

W szkole znajduje się 6 oddziałów integracyjnych na każdym z poziomów ( klasy I-VI) ; 1 oddział sportowy na poziomie klasy IV oraz oddziały ogólnodostępne.

W szkole znajdują się 3 oddziały integracyjne na każdym z poziomów (klasy I-III), 3 oddziały sportowe o profilu piłka nożna; 2 oddziały sportowe w klasie III o profilu siatkówka i strzelectwo; 2 oddziały sportowe w klasie I o profilu koszykówka i pływanie oraz oddziały ogólnodostępne.


III. Struktura organizacyjna
 

Dyrektor zespołu szkół

Wicedyrektor ds. szkoły podstawowej

Wicedyrektor ds. gimnazjum

Główny księgowy

Kierownik gospodarczy


IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw
 

Sekretariat

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.30.
 

Pedagodzy:

Szkoła podstawowa:

Poniedziałek – 7.45 – 14.00
Wtorek – 7.45 – 14.00
Środa – 7.45 – 14.00
Czwartek – 7.45 – 14.00
Piątek – 7.45 – 13.00
 

Gimnazjum:

Poniedziałek – 7.45 – 14.00
Wtorek – 7.45 – 13.00
Środa – 7.45 – 14.00
Czwartek – 7.45 – 14.00
Piątek – 7.30 – 13.00
 

Psycholog

Poniedziałek – 8.00 – 15.00
Piątek – 8.00 – 15.00
 

Logopeda:

Poniedziałek – 7.45 – 14.00
Wtorek – 7.45 – 13.00
Środa – 7.45 – 14.00
Czwartek – 7.45 – 14.00
Piątek – 7.45 – 14.00
 

Pielęgniarka szkolna:

 poniedziałek – piątek:  7.25 – 14.30
 

 Biblioteka szkolna:

poniedziałek – piątek:  7.45 – 15.00
 

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania

OGŁOSZENIA I KONKURSY:
 

 

2015.01.20
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie informuje o przetargu na wykonanie wyceny na temat dokumentacji technicznej termodernizacji budynku MZSZOI w Krośnie.
 

Termin wykonania: do 26.01.2015 r.
 

Zapytanie ofertowe + audyt MZSZOI w Krośnie w załączniku do pobrania.

 

 

2015.05.25
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty na wykonanie roboty budowlanej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiot zamówienia: Wymiana posadzki na korytarzu II piętra w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45. 

Zapytanie ofertowe + dokumenty są w poniższym załączniku do pobrania.

 

 

2015.06.11
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty na wynajem stołówki w celu dostarczania posiłków dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45. 

Zapytanie ofertowe + dokumenty są w poniższym załączniku do pobrania.

 

 

2015.10.12
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiot zamówienia: oferta cenowa wykonania usługi opracowania dokumentacji projektowej – kosztownej dla zadania: „Poprawa warunków dydaktyczno-wychowawczych poprzez nadbudowę budynku  w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi   w Krośnie” przy ul. Wojska Polskiego 45.

 

 

2015.11.02
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiot zamówienia: oferta cenowa wykonania usługi opracowania dokumentacji projektowej – kosztorysowej  dla zadania: „Wymiana instalacji elektrycznej wraz  z wymianą oświetlenia w budynku    Miejskiego  Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45”.

 

 

2016.01.22
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiot zamówienia: oferta cenowa wykonania usługi opracowania dokumentacji projektowej – kosztorysowej dla zadania: „Wykonanie projektu budowlanego paneli fotowoltaicznych wraz z instalacją i montażem konstrukcji na dachu budynku Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie o mocy 2 x 20 kW odrębnie dla każdego przyłącza”.

 

 

2016.10.21
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiot zamówienia: roboty remontowe - zagospodarowanie placu siłowni zewnętrznej na nawierzchni z kostki betonowej oraz dojścia do placu i chodnika przy Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie. CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych, Remont chodnika.

 

 

2017.08.01
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w pomieszczeniu stołówki I piętra segmentu A oraz trzech pomieszczeń lekcyjnych I piętra segmentu A i B w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie.